СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН: АСИМЕТРИЧНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. О. Кіктенко

Анотація

У статті досліджуються стан російсько-китайських відносин та різні підходи до вивчення цього питання. Показано, що китайська сторона для вибудовування співпраці з Росією в останні двадцять років керується концепцією “новий тип відносин великих держав” (新型大国关系, xīnxíng dàguó guānxì). Китай вважає Росію своїм партнером, тому що російське керівництво не критикує китайську політичну систему, проте сьогодні існують істотні розбіжності між двом країнами в зовнішній політиці, що насамперед стосується їхніх конкуруючих інтеграційних проектів у Євразії (Митний союз ЄАЕС та Новий шовковий шлях). Росія й Китай рухаються до створення “м’якого союзу”, що може бути пов’язано тільки з розширенням політичного співробітництва. Доведено, що найважливішими ознаками сучасних відносин Росії та Китаю є: 1) наростаюча асиметрія на користь Китаю; 2) Росія більше не є головним питанням зовнішньої політики Китаю, а тільки одним з основних елементів загальної стратегії Китаю. Особливу увагу приділено впливу “української кризи” на співробітництво Росії та Китаю, що знайшло прояв у зміні конфігурації їхнього стратегічного партнерства.

Як цитувати

Кіктенко, В. О. (2016). СУЧАСНА МОДЕЛЬ РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН: АСИМЕТРИЧНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО. Східний світ, (2-3 (91-92), 24-36. https://doi.org/10.15407/orientw2016.02.024
Переглядів статті: 243 | Завантажень PDF: 149

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

асиметричне стратегічне партнерство, російсько-китайські відносини

Посилання

Акихиро Ивасита. 4000 километров проблем. Российско-китайская граница. Москва, 2006.

Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика политических взаимовлияний. Москва, 2004.

Документы, подписанные по итогам российско-китайских переговоров // Президент России, 2015, 8 мая. – http://kremlin.ru/supplement/4972

Кіктенко В. О. Концепт “стратегічне партнерство” у зовнішній політиці Китаю та пошуки формули міжнародних відносин “нового типу”; Політичні та економічні складові стратегічного партнерства України та Китаю // Східний вектор стратегічного партнерства України. Аналітична доповідь. Київ, 2013.

Кіктенко В. О. Теорія “мирного піднесення / розвитку Китаю” в політичному та науковому дискурсі // Східний світ, 2015, № 1.

Лукин А. В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII–XXI веках. Москва, 2007.

“Новатэк” продал 9,9 % в “Ямал СПГ” китайскому Фонду Шелкового пути // Ведомости, 15.03.2016. – https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/15/633666-novatek-yamal

Путин В. В. Россия и меняющийся мир // Московские новости, 27.02.2012. – http://www.mn.ru/politics/78738

Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня // РИА Новости, 08.05.2015. – http://ria.ru/east/20150508/1063269299.html

Российско-китайская совместная декларация о многополярном мире и формировании нового международного порядка (принята в г. Москве 23.04.97) // Законы России. – http://www.lawrussia.ru/texts/legal_743/doc743a830x878.htm

Совместная декларация Китайской Народной Республики и Российской Федерации о международном порядке в XXI веке // Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации, 2005.07.02. – http://ru.china-embassy.org/rus/jbwzlm/sgxw/t202668.htm

Титаренко М. Л. Россия и Восточная Азия: вопросы международных и межцивилизационных отношений. Москва, 1994.

Титаренко М. Л. Предисловие // Российско-китайские отношения. Состояние и перспективы. Москва, 2005.

Цзян Цзэминь. Ускорить процесс реформы, расширения внешних связей и модернизации, добиться более значительной победы в строительстве социализма с китайской спецификой (12 октября 1992 года) // Цзян Цзэминь. Реформа, развитие, стабильность. Москва, 2001.

Bailes A., Dunay P., Pan Guang, Troitskiy M. The Shanghai Cooperation Organization // SIPRI Policy Brief 17, 2007.

Berryman J. Russia and China in the New Central Asia: The Security Agenda // Key Players and Regional Dynamics in Eurasia / Eds. Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet. New York, 2010.

Blagov S. Russians Wary of Land Deals with China // Asia Times Online, 2015, June 29. –http://atimes.com/2015/06/russians- wary-of-land-deals-with-china/

Brooks S. G., Wohlforth W. C. World Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy. Princeton, NJ, 2008.

Ferdinand P. Sino-Russian Relations: an Analytical Overview // Russia-China Relations: Current State, Alternative Futures, and Implications for the West, FIIA Report 30 / Moshes, Arkady and Nojonen, Matti (eds). Helsinki, 2011.

Gabuev A. A “Soft Alliance”? Russia-China Relations After the Ukraine Crisis // European Council on Foreign Relations, February 2015, № 126.

Gabuev A. Friends With Benefits? Russian-Chinese Relations After the Ukraine Crisis // Carnegie Moscow Center, 2016.06.29. – http://carnegie.ru/2016/06/29/friends-with-benefits-russianchinese-relat.

Hiro D. After Empire: The Birth of a Multipolar World. New York, 2010.

Hong Yi-Lien. PLA Military Modernization and Sino-Russian Military Cooperation // National Security Under the Obama Administration / Еds. Mark J. Miller and Bahram M. Rajaee. New York, 2012.

Jakobson L., Holtom P., Knox D., Peng Jingchao. China’s Energy and Security Relations with Russia: Hopes, Frustrations and Uncertainties // SIPRI Policy Paper. № 29. Stockholm, 2011.

Kaczmarski M. Russia-China Relations in the Post-Crisis International Order. New York, 2015.

Lo Bobo. Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics. Washington DC, 2008.

Lo Bobo. Ten things everyone should know about the Sino-Russian relationship // Centre for European Reform. London, 2008a.

Lubina M. Back to the Past: The Present Model of Sino-Russian Relations as a Return to their Initial Asymmetry // Contemporary Asian Studies Series. Vol. 1, № 1. 2014.

Lukin A. Russia and China after The Ukrainian crisis: the Future of the Relationship // Blank S., Lukin A., Rozman G. Uneasy Triangle: China, Russia, and the United States in the New Global Order. Washington, 2015.

Rapprochement or rivalry?: Russia-China relations in a changing Asia / Sherman W. Garnett, editor. Washington, D. C., 2000.

Rozman G. A New Sino-Russian-American Triangle? // Orbis. Vol. 44, № 4. Fall 2000. https://doi.org/10.1016/S0030-4387(00)00042-9

Tiezzi S. China Backs Russia on Ukraine // The Diplomat, 2014, 4 March. – http://thediplomat.com/2014/03/china-backs-russia-on-ukraine/

Wang Yiwei. Ukrainian Crisis: An Opportunity for Managing China-U.S.-Russia-Europe Relations // Contemporary World, 2014, № 1.

Weitz R. Why Russia and China Have Not Formed an Alliance // Naval War College Review. Vol. LVI, № 4. Autumn 2003.

Wezeman P., Wezeman S. Trends in International Arms Transfers // SIPRI Fact Sheet, 2015, March.

Wilhelmsen J., Flikke G. Chinese-Russian Convergence and Central Asia // Journal of Geopolitics, 2011, № 16.

Wilson J. L. Strategic Partners: Russian-Chinese Relations in the Post-Soviet Era. Armonk, N.Y., 2004.

Wilson J. L. Soft Power: A Comparison of Discourse and Practice in Russia and China // Europe-Asia Studies. Vol. 67, № 8. 2015. https://doi.org/10.1080/09668136.2015.1078108

Wishnick E. Mending fences: the evolution of Moscow’s China policy, from Brezhnev to Yeltsin. Seattle, WA, 2001.

Wright C. $400 Billion Gas Deal Shows Russia Looking to China to Replace Western Money // Forbes, 2014, 22 May. – http://www.forbes.com/sites/chriswright/2014/05/22/400-billion-gasdeal-s.

高飞,张建。多边视角下的中俄经贸关系及发展前景 // 中国与国际关系学刊 2013,年, 第2期。

程敏。欧亚经济联盟四问 // 求是2015,年01月12。- http://www.qstheory.cn/international/2015-01/12/c_1113963249.htm

REFERENCES

Akikhiro Ivasita (2006), 4000 kilometrov problem. Rossiysko-kitayskaya granitsa, Moscow. (In Russian).

Voskresenskiy A. D. (2004), Kitay i Rossiya v Evrazii. Istoricheskaya dinamika politicheskikh vzaimovliyaniy, Moscow. (In Russian).

“Dokumenty, podpisannyye po itogam rossiysko-kitayskikh peregovorov” (2015), in Prezident Rossii, available at: http://kremlin.ru/supplement/4972 (accessed May 8, 2015). (In Russian).

Kiktenko V. O. (2013), “Kontsept ‘stratehichne partnerstvo’ u zovnishniy politytsi Kytayu ta poshuky formuly mizhnarodnykh vidnosyn ‘novoho typu’; Politychni ta ekonomichni skladovi stratehichnoho partnerstva Ukrayiny ta Kytayu”, in Skhidnyy vektor stratehichnoho partnerstva Ukrayiny. Analitychna dopovid', Kyiv. (In Ukrainian).

Kiktenko V. O. (2015), “Teoriya ‘myrnoho pidnesennya / rozvytku Kytayu’ v politychnomu ta naukovomu dyskursi”, Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

Lukin A. V. (2007), Medved’ nablyudayet za drakonom. Obraz Kitaya v Rossii v XVII–XXI vekakh, Moscow. (In Russian).

“‘Novatek’ prodal 9,9% v ‘Yamal SPG’ kitayskomu Fondu Shelkovogo puti”, Vedomosti, available at: https://www.vedomosti.ru/bus iness/articles/2016/03/15/6336 66-novatek-yamal (accessed March 15, 2016). (In Russian).

Putin V. V. (2012), “Rossiya i menyayushchiysya mir”, Moskovskiye novosti, available at: http://www.mn.ru/politics/78 738 (accessed February 27, 2012). (In Russian).

“Putin: otnosheniya Rossii i Kitaya dostigli bespretsedentnogo urovnya”, RIA Novosti, available at: http://ria.ru/east/20150508/ 1063269299.html (accessed May 8, 2015). (In Russian).

“Rossiysko-kitayskaya sovmestnaya deklaratsiya o mnogopolyarnom mire i formirovanii novogo mezhdunarodnogo poryadka (prinyata v g. Moskve 23.04.97)”, in Zakony Rossii, available at: http://www.lawrussia .ru/texts/legal_743/doc743a830 x878.htm (In Russian).

“Sovmestnaya deklaratsiya Kitayskoy Narodnoy Respubliki i Rossiyskoy Federatsii o mezhdunarodnom poryadke v XXI veke”, in Posol’stvo Kitayskoy Narodnoy Respubliki v Rossiyskoy Federatsii, available at: http://ru.china-embassy.org/ rus/jbwzlm/sgxw/t202668.htm (accessed July 2, 2005). (In Russian).

Titarenko M. L. (1994), Rossiya i Vostochnaya Aziya: voprosy mezhdunarodnykh i mezhtsivilizatsionnykh otnosheniy, Moscow. (In Russian).

Titarenko M. L. (2005), “Predisloviye”, in Rossiysko-kitayskiye otnosheniya. Sostoyaniye i perspektivy, Moscow. (In Russian).

Tszyan Tszemin’ (2001), “Uskorit’ protsess reformy, rasshireniya vneshnikh svyazey i modernizatsii, dobit’sya boleye znachitel’noy pobedy v stroitel’stve sotsializma s kitayskoy spetsifikoy (12 oktyabrya 1992 goda)”, in Tszyan Tszemin’. Reforma, razvitiye, stabil’nost’, Moscow. (In Russian).

Bailes A., Dunay P., Pan Guang, Troitskiy M. (2007), “The Shanghai Cooperation Organization”, in SIPRI Policy Brief 17.

Berryman J. (2010), “Russia and China in the New Central Asia: The Security Agenda”, Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet (Eds.), Key Players and Regional Dynamics in Eurasia, New York.

Blagov S. (2015), “Russians Wary of Land Deals with China”, in Asia Times Online, available at: http://atimes.com/2015/06/rus sians-wary-of-land-deals-with -china/ (accessed June 29, 2015).

Brooks S. G., Wohlforth W. C. (2008), World Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy, Princeton, NJ.

Ferdinand P. (2011), “Sino-Russian Relations: an Analytical Overview”, Moshes, Arkady and Nojonen, Matti (Eds), Russia-China Relations: Current State, Alternative Futures, and Implications for the West, FIIA Report 30, Helsinki.

Gabuev A. A (2015), “‘Soft Alliance’? Russia-China Relations After the Ukraine Crisis”, in European Council on Foreign Relations, February, No. 126.

Gabuev A. (2016), “Friends With Benefits? Russian-Chinese Relations After the Ukraine Crisis”, CarnegieMoscow Center, available at: http://carnegie.ru/2016/06/2 9/friends-with-benefits-russia nchinese-relat... (accessed June 29, 2016).

Hiro D. (2010), After Empire: The Birth of a Multipolar World, New York.

Hong Yi-Lien (2012), “PLA Military Modernization and Sino-Russian Military Cooperation”, in National Security Under the Obama Administration, Mark J. Miller and Bahram M. Rajaee (Eds.), New York.

Jakobson L., Holtom P., Knox D., Peng Jingchao (2011), “China’s Energy and Security Relations with Russia: Hopes, Frustrations and Uncertainties”, in SIPRI Policy Paper, No. 29, Stockholm.

Kaczmarski M. (2015), Russia-China Relations in the Post-Crisis International Order, New York.

Lo Bobo (2008), Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics, Washington DC.

Lo Bobo (2008a), “Ten things everyone should know about the Sino-Russian relationship”, in Centre for European Reform, London.

Lubina M. (2014), “Back to the Past: The Present Model of Sino-Russian Relations as a Return to their Initial Asymmetry”, Contemporary Asian Studies Series, Vol. 1, No. 1.

Lukin A. (2015), “Russia and China after The Ukrainian crisis: the Future of the Relationship”, in Blank S., Lukin A., Rozman G. Uneasy Triangle: China, Russia, and the United States in the New Global Order, Washington.

“Rapprochement or rivalry?: Russia-China relations in a changing Asia” (2000), in Sherman W. Garnett (Ed.), Washington, D. C.

Rozman G. (2000), “A New Sino-Russian-American Triangle?”, Orbis, Vol. 44, No. 4. Fall. https://doi.org/10.1016/S0030-4387(00)00042-9

Tiezzi S. (2014), “China Backs Russia on Ukraine”, The Diplomat, available at: http://thediplomat.com/2014/ 03/china-backs-russia-on-ukrai ne/ (accessed March 4, 2014).

Wang Yiwei (2014), “Ukrainian Crisis: An Opportunity for Managing China-U.S.-Russia-Europe Relations”, Contemporary World, No. 1.

Weitz R. (2003), “Why Russia and China Have Not Formed an Alliance”, Naval War College Review, Vol. LVI, No. 4, Autumn.

Wezeman P., Wezeman S. (2015), “Trends in International Arms Transfers”, in SIPRI Fact Sheet, March.

Wilhelmsen J., Flikke G. (2011), “Chinese-Russian Convergence and Central Asia”, Journal of Geopolitics, No. 16.

Wilson J. L. (2004), Strategic Partners: Russian-Chinese Relations in the Post-Soviet Era, Armonk, N.Y.

Wilson J. L. (2015), “Soft Power: A Comparison of Discourse and Practice in Russia and China”, Europe-Asia Studies, Vol. 67, No. 8. https://doi.org/10.1080/09668136.2015.1078108

Wishnick E. (2001), Mending fences: the evolution of Moscow’s China policy, from Brezhnev to Yeltsin, Seattle, WA.

Wright C. (2014), “$400 Billion Gas Deal Shows Russia Looking to China to Replace Western Money”, Forbes, available at: http://www.forbes.com/sites/ chriswright/2014/05/22/400-bil lion-gasdeal-s... (accessed May 22, 2014).

Gao Fei, Zhang Jian (2013). Duobian shijiao xia de zhong e jingmao guanxi ji fazhan qianjing, Zhongguo yu guoji guanxi xue kan, nian, di 2 qi. (In Chinese).

Cheng Min (2015), “Ou ya jingji lianmeng si wen”, Qiu shi, nian, 01 yue, 12 ri, available at: http://www.qstheory.cn/in ternational/2015-01/12/c_11139 63249.htm (In Chinese).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>