Дослідження блага. Частина І, глава 2–4 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  К. Нісіда

  С. В. Капранов

Анотація

У цій публікації представлено український переклад глав 2–4 першої частини праці “Дзен-но кенкю” (“Дослідження блага”) Нісіди Кітаро – визначного японського філософа ХХ ст., основоположника сучасної японської філософії. У цих главах Нісіда продовжує розвивати свою теорію чистого досвіду (це поняття було впроваджене й докладно роз’яснене в першій главі). За Нісідою, свідомість виникає з чистого досвіду і розгортається у складну систему, яка врешті знову досягає єдності, що є повною реалізацією чистого досвіду.

Друга глава називається “Мислення”. У ній розкривається поняття мислення та його зв’язок із чистим досвідом. Крім того, проаналізовано такі поняття, як судження, сприйняття, ментальні образи, істина та хиба. Багато уваги приділено взаємозв’язку мислення з перцептивним досвідом. Насамкінець філософ доходить висновку, що мислення й досвід у засаді тотожні.

Третя глава називається “Воля”. У ній автор переходить до поняття волі, яке розглядається як стосовно чистого досвіду, так і стосовно знання; розглянуто зв’язок цих понять із протиставленням суб’єкта та об’єкта. Крім того, заторкнуто питання свободи волі, впроваджено поняття трансіндивідуальної волі та великої системи свідомості, частиною якої є свідомість індивідуума.

Четверта глава називається “Інтелектуальна інтуїція”. Цим терміном Нісіда називає інтуїцію “ідеальних речей, зазвичай таких, які виходять за межі нашого досвіду”, приклади її він знаходить у творчості митців та осяяннях містиків. Нісіда доводить, що інтелектуальна інтуїція лежить як в основі мислення, так і в основі волі. Закінчується глава думкою про те, що в основі всіх релігій лежить одна фундаментальна інтуїція, “істинне релігійне пробудження”.

У зазначених розділах є численні покликання на праці західних філософів – Платона, Спінози, Локка, Геґеля, Шеллінґа, Шопенгауера, Вільяма Джеймса тощо. Японських та китайських філософів не згадано, але в тексті зустрічаються цитати та алюзії на їхні ідеї. Переклад українською мовою публікується вперше.

Як цитувати

Нісіда , К., & Капранов, С. В. (2023). Дослідження блага. Частина І, глава 2–4 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова. Східний світ, (3 (120), 179-195. https://doi.org/10.15407/orientw2023.03.179
Переглядів статті: 160 | Завантажень PDF: 79

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Кіотська школа; Нісіда Кітаро; чистий досвід; Японія; японська філософія

Посилання

Нісіда К. Дослідження блага. Частина І, глава 1 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова // Східний світ, 2022, № 3. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.204

Gore W. C. Image and Idea in Logic // Dewey J., with cooperation of Members and Fellows of the Department of Philosophy. Studies in Logical Theory. Chicago, 1903.

Hegel G. W. F. Werke. Fünfter Band. Berlin, 1841.

Hegel G. W. F. Werke. Siebenter Band. Berlin, 1845.

James W. The Principles of Psychology. Vol. I. New York, 1890. https://doi.org/10.1037/10538-000

James W. A World of Pure Experience. I // Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods. Vol. 1, No. 20. 1904. DOI: https://doi.org/10.2307/2011912

Locke J. An Essay concerning Human Understanding. Vol. II. Oxford, 1894.

Schiller F. C. S. Axioms as Postulates // Sturt H. C (ed.). Personal Idealism: Philosophical Essays by Eight Members of the University of Oxford. London, 1902.

西田幾多郎。善の研究. 東京, 2001.

REFERENCES

Nisida K. (2022), “Doslidzhennya blaha. Chastyna I, hlava 1. Pereklad z yapons’koyi, vstupna stattya ta komentari S. V. Kapranova”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 204–212. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.204

Gore W. C. (1903), “Image and Idea in Logic”, in Dewey J., with cooperation of Members and Fellows of the Department of Philosophy, Studies in Logical Theory, The University of Chicago Press, Chicago, pp. 184–202.

Hegel G. W. F. (1841), Werke, Fünfter Band, Duncker und Humblot, Berlin.

Hegel G. W. F. (1845), Werke, Siebenter Band, Duncker und Humblot, Berlin.

James W. (1890), The Principles of Psychology, Vol. I, Henry Holt and Co., New York. https://doi.org/10.1037/10538-000

James W. (1904), “A World of Pure Experience. I”, Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, Vol. 1, No. 20, pp. 533–543. DOI: https://doi.org/10.2307/2011912

Locke J. (1894), An Essay concerning Human Understanding, Vol. II, Clarendon Press, Oxford.

Schiller F. C. S. (1902), “Axioms as Postulates”, in Sturt H. C. (ed.), Personal Idealism: Philosophical Essays by Eight Members of the University of Oxford, Macmillan, London, pp. 47–133.

Nishida K. (2001), Zen no kenkyū, Iwanami shoten, Tokyo. (In Japanese).