НЕВІДОМІ РОБОТИ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО З ТЮРКОЛОГІЇ У ФОНДАХ ІР НБУВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Василюк

Анотація

У статті аналізуються деякі з неопублікованих досліджень академіка Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942) з тюркології, що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Це – невеликі за обсягом роботи, написані в основному в 1930-х рр. У них вчений докладно вивчає історію становлення, розвитку та сучасний стан літератур тюркських народів СРСР і Туреччини. Приводом для їхнього написання стала необхідність допомогти молодим радянським тюркомовним республікам, які ще не мали достатньої кількості підготовлених наукових кадрів, здатних самостійно провести такі дослідження. І хоча ці праці Агатангела Юхимовича були створені з огляду на обставини того часу, це не применшує їхнього значення, бо їхнє створення, без сумніву, захоплювало самого автора. Й те, що вони написані багато років тому, не применшує їхньої актуальності, бо та ерудиція, глибина знань, широченна джерельна база, якими завжди відзначалися праці академіка Кримського, притаманні і їм. А отже, вони цікаві й нашим сучасникам.

Як цитувати

Василюк, О. Д. (2013). НЕВІДОМІ РОБОТИ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО З ТЮРКОЛОГІЇ У ФОНДАХ ІР НБУВ. Східний світ, (4 (81), 84-92. https://doi.org/10.15407/orientw2013.04.084
Переглядів статті: 94 | Завантажень PDF: 25

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Агатангел Кримський, тюркологія, Україна

Посилання

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941 рр.). Т. ІІ (1918–1941 рр.). Київ, 2005.

Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (ИР НБУВ). Ф. I, д. 25299. Турецкий язык.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25306. Грамматика турецкого языка.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25320. Практическая грамматика турецкого языка.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25333. Научно-практический курс турецкого языка.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25334. Новоосманская литература.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25336. Турецкие слова.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25338. Турецкий язык. Тетради для практических занятий.

ИР НБУВ. Ф. І, д. 25512. Азербайджанская литература.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25528. Туркменская литература.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25652. Литература Туркестана.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25563. Башкирский язык и литература.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 25572. Туркменская литература.

ИР НБУВ. Ф. I, д. 26674. Прошение акад[емика] Крымского в секретариат II отдела Акад[емии] наук о средствах для перепечатывания работ на машинке.

Кримський А. Ю. История крымских эснафов (цехов) // Кримський А. Ю. Вибрані сходознавчі праці. Т. 3. Тюркологія. Київ, 2010.

Переписка академиков А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / Публ. И. М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Москва, 1997.

Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні. Радянський період. Київ, 2007.

REFERENCES

Epistolyarna spadshchyna Ahatanhela Kryms’koho (1890–1941 rr.) (2005), Vol. II (1918–1941 rr.), Kyiv. (In Ukrainian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25299: Turetskiy yazyk. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25306: Grammatika turetskogo yazyka. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25320: Prakticheskaya grammatika turetskogo yazyka. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25333: Nauchno-prakticheskiy kurs turetskogo yazyka. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25334: Novoosmanskaya literatura. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25336: Turetskiye slova. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25338: Turetskiy yazyk. Tetradi dlya prakticheskikh zanyatiy. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund І, File 25512: Azerbaydzhanskaya literatura. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25528: Turkmenskaya literatura. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25652: Literatura Turkestana. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25563: Bashkirskiy yazyk i literatura. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 25572: Turkmenskaya literatura. (In Russian).

Instytut arkhivoznavstva Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho (IA NBUV) [The Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine], Fund I, File 26674: Prosheniye akad[emika] Krymskogo v sekretariat II otdela Akad[emii] nauk o sredstvakh dlya perepechatyvaniya rabot na mashinke. (In Russian).

Kryms’kyy A. Yu. (2010), “Istoriya krymskikh esnafov (tsekhov)”, in Kryms’kyy A. Yu., Vybrani skhodoznavchi pratsi, Vol. 3: Tyurkolohiya, Kyiv. (In Russian).

“Perepiska akademikov A. E. Krymskogo i I. Yu. Krachkovskogo 1920–1930-kh godov” (1997), in Neizvestnyye stranitsy otechestvennogo vostokovedeniya, Publ. I. M. Smilyanskoy, Moscow. (In Russian).

Tsyhankova E. (2007), Skhodoznavchi ustanovy v Ukrayini. Radyans’kyy period, Kyiv. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>