АНДРІЙ КОВАЛІВСЬКИЙ: ПЕРШІ КРОКИ В ОРІЄНТАЛІСТИЦІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Василюк

  Е. Г. Циганкова

Анотація

У статті йдеться про становлення видатного українського арабіста Андрія Петровича Ковалівського (1895–1969). Досліджуються роки зародження, розвитку, знищення та занепаду вітчизняної орієнталістики (1920 – перша половина 1930-х рр.) у Харкові. Аналізується роль Андрія Ковалівського в створенні перших вітчизняних сходознавчих установ – Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства, курсів східних мов, технікуму сходознавства та східних мов, Українського науково-дослідного інституту сходознавства, Харківської філії інституту мовознавства та ін.

Як цитувати

Василюк, О. Д., & Циганкова, Е. Г. (2015). АНДРІЙ КОВАЛІВСЬКИЙ: ПЕРШІ КРОКИ В ОРІЄНТАЛІСТИЦІ. Східний світ, (4 (89), 16-27. https://doi.org/10.15407/orientw2015.04.016
Переглядів статті: 119 | Завантажень PDF: 27

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Ковалівський, орієнталістика

Посилання

Бейліс В. М. А. П. Ковалівський у пошуках методів джерелознавчих досліджень // Східний світ, 1995–1996, № 2–1.

Бюлетень ВУНАС, 1927, № 2–3.

Від редакції // Мовознавство, 1934, № 1.

Даниленко О. Український технікум сходознавства та східних мов // Червоний схід, 1931, № 1–2.

Дашкевич Я. Р. Андрій Ковалівський у листах 1961–1963 рр. // Східний світ, 1995–1996, № 2–1.

Сталин И. О некоторых вопросах истории большевизма. Письмо в редакцию // Пролетарская революция, 1931, № 6.

Циганкова Е. Г. Сходознавчі установи в Україні (радянський період). Київ, 2007.

REFERENCES

Beylis V. M. (1995–1996), “A. P. Kovalivs”kyy u poshukakh metodiv dzhereloznavchykh doslidzhen” ”, Shìdnij svìt, No. 2–1. (In Ukrainian).

Byuleten” VUNAS (1927), No. 2–3. (In Ukrainian).

“Vid redaktsiyi” (1934), Movoznavstvo, No. 1. (In Ukrainian).

Danylenko O. (1931), “Ukrayins”kyy tekhnikum skhodoznavstva ta skhidnykh mov”, in Chervonyy skhid, No. 1–2. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. R. (1995–1996), “Andriy Kovalivs”kyy u lystakh 1961–1963 rr.”, Shìdnij svìt, No. 2–1. (In Ukrainian).

Stalin I. (1931), “O nekotorykh voprosakh istorii bol’shevizma. Pis’mo v redaktsiyu”, in Proletarskaya revolyutsiya, No. 6. (In Russian).

Tsyhankova E. H. (2007), Skhodoznavchi ustanovy v Ukrayini (radyans”kyy period), Kyiv. (In Ukrainian)

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>