ВІРМЕНИ УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ Я. Р. ДАШКЕВИЧА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Василюк

Анотація

Відомий український сходознавець Ярослав Романович Дашкевич (1926–2010) багато і плідно працював на ниві вірменознавства. Кількість його публікацій, виданих за майже 50 років зацікавлення цією темою, перевищує сотню позицій. У 2001 році він відібрав свої іншомовні статті, які свого часу друкувалися в престижних світових наукових часописах “Revue des Études Arméniennes”, “Ural-Altaische Jahrbücher”, “Harvard Ukrainian Studies”, “Rocznik Orientalistyczny”, та видав їх у великому збірнику “Вірменія і Україна”. Зібрані в одному виданні, вони складають цілісну картину багаторічної копіткої праці. Всі вони різні за обсягом і значенням (це і монографії, і статті, і доповіді, і рецензії, і відгуки), але майже всі розкривають раніше маловивчені й невідомі сторінки історії двох народів – вірменського та українського, – які разом мешкали на цих землях від найдавніших часів. Не оминає увагою Я. Р. Дашкевич і розвідки своїх колег, завдяки яким можна говорити про появу в ХІХ ст. наукової вірменістики в Україні, яка розвивається й нині.

Як цитувати

Василюк, О. Д. (2016). ВІРМЕНИ УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ Я. Р. ДАШКЕВИЧА. Східний світ, (4 (93), 23-28. https://doi.org/10.15407/orientw2016.04.023
Переглядів статті: 147 | Завантажень PDF: 69

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Вірмени, Дашкевич, Україна

Посилання

Дашкевич Я. Андрій Ковалівський у листах 1961–1963 рр. // Східний світ, 1995–1996, № 2–1.

Дашкевич Я. Вірменія і Україна. Львів – Нью-Йорк, 2001.

Dachkévytch Y. Les études arméniennes en Ukraine aux XIX et XX siècles // Revue des

Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 1. Paris, 1964.

Dachkévytch Y. Traduction du chapitre sur la religion des Arméniens de Johan. Lasici / Traduit par le P. Ch. Mercier // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 1. Paris, 1964а.

Dachkévytch Y. Lasicki et son essai “De religione Armeniorum” // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 2. Paris, 1965.

Dashkevitch Ya. R. Kipchak Acts of the Armenian Law Court at Kamenetz Podolsk (1559–1567) as a Cultural and Historical Monument // Ural-Altaische Jahrbücher. Bd. 36. H. 3–4. Wiesbaden, 1965а.

Dachkevytch Ya. A. Lubelczyk et ses livres sur les Arméniens ukrainiens // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 2. Paris, 1965б.

Dachkevytch Ya. Sur la question des relations arméno-ukrainiennes au XVII siècle // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 4. Paris, 1967.

Dachkevytch Ya. L’établissement des Arméniens en Ukraine pendant les XI–XVIII siècles // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 6. Paris, 1968.

Dachkevytch Ya. Materiaux pour l’histoire des colonies arméniennes en Ukraine, se trouvant dans les bibliothèques de Cracovie et de Wroclaw // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 7. Paris, 1970.

Dachkevytch Ya. Le quartier arménien de Kamenetz-Podolsk sur les gravures du XVII siècle // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 7. Paris, 1970a.

Dachkevytch Ya. Les Arméniens а Kiev (jusqu’а 1240). Première partie // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 10. Paris, 1973–1974.

Dachkevytch Ya. Les Arméniens а Kiev (jusqu’а 1240). Deuxième partie // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 11. Paris, 1975–1976.

Dachkevytch Ya. Simeon dpir Lehac’i. Qui est-il? // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 12. Paris, 1977.

Dachkevytch Ya. The second voyage de Siméon de Pologne et Orient et les questions relatives a l’étude ultérieure de son héritage littéraire // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 13. Paris, 1978–1979.

Dashkevich Yaroslav. Armenians in the Ukraine at the Time of Hetman Bohdan Xmel’nyc’kyj (1648–1657) // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 3–4. Cambridge, Mass., 1979–1980.

Dachkevytch Y. R. Who are Armeno-Kipchaks? (On the Ethnical Substrate of Armenian Colonies in the Ukraine) // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 16. Paris, 1982.

Dachkevytch Ya. Les Arméniens а Kiev (de la deuxième moitié du XIII au XVII siècle) // Armenian Studies. Études arméniennes. In memoriam Haig Berbérian. Lisboa, 1986.

Dachkevytch Ya. Les Arméniens en Islande (XI siècle) // Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie. T. 20. Paris, 1986–1987.

Dachkévytch Yaroslav R., Tryjarski Edward. “La Chronique de Pologne” – un monument arméno-kiptchak de la première moitié du XVI // Rocznik Orientalistyczny. T. 42, z. 1. Warszawa, 1982.

Dachkévych Yaroslav R., Tryjarski Edward. “La Chronique de Venise” // Rocznik Orientalistyczny. T. 46, z. 1. Warszawa, 1989.

REFERENCES

Dashkevych Ya. (1995–1996), "Andriy Kovalivsky u lystakh 1961–1963 rr.", Shìdnij svìt, No. 2–1. (In Ukrainian).

Dashkevych Ya. (2001), Virmenia i Ukraina, Lviv and New York. (In Ukrainian).

Dachkévytch Y. (1964), "Les études arméniennes en Ukraine aux XIX et XX siècles", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 1, Paris.

Dachkévytch Y. (1964a), "Traduction du chapitre sur la religion des Arméniens de Johan. Lasici", traduit par le P. Ch. Mercier, Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 1, Paris.

Dachkévytch Y. (1965), "Lasicki et son essai “De religione Armeniorum”", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 2, Paris.

Dashkevitch Ya. R. (1965a), "Kipchak Acts of the Armenian Law Court at Kamenetz Podolsk (1559–1567) as a Cultural and Historical Monument", Ural-Altaische Jahrbücher, Bd. 36, H. 3–4, Wiesbaden.

Dachkevytch Ya. (1965b), "A. Lubelczyk et ses livres sur les Arméniens ukrainiens", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 2, Paris.

Dachkevytch Ya. (1967), "Sur la question des relations arméno-ukrainiennes au XVII siècle", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 4, Paris.

Dachkevytch Ya. (1968), "L’établissement des Arméniens en Ukraine pendant les XI–XVIII siècles", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 6, Paris.

Dachkevytch Ya. (1970), "Materiaux pour l’histoire des colonies arméniennes en Ukraine, se trouvant dans les bibliothèques de Cracovie et de Wroclaw", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 7, Paris.

Dachkevytch Ya. (1970a), "Le quartier arménien de Kamenetz-Podolsk sur les gravures du XVII siècle", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 7, Paris.

Dachkevytch Ya. (1973–1974), "Les Arméniens a Kiev (jusqu’a 1240). Première partie", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 10, Paris.

Dachkevytch Ya. (1975–1976), "Les Arméniens a Kiev (jusqu’a 1240). Deuxième partie", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 11, Paris.

Dachkevytch Ya. (1977), "Simeon dpir Lehac’i. Qui est-il?", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 12, Paris.

Dachkevytch Ya. (1978–1979), "The second voyage de Siméon de Pologne et Orient et les questions relatives a l’étude ultérieure de son héritage littéraire", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 13, Paris.

Dashkevich Yaroslav (1979–1980), "Armenians in the Ukraine at the Time of Hetman Bohdan Xmel’nyc’kyj (1648–1657)", Harvard Ukrainian Studies, Vol. 3–4, Cambridge, Mass.

Dachkevytch Y. R. (1982), "Who are Armeno-Kipchaks? (On the Ethnical Substrate of Armenian Colonies in the Ukraine)", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 16, Paris.

Dachkevytch Ya. (1986), "Les Arméniens a Kiev (de la deuxième moitié du XIII au XVII siècle)", Armenian Studies. Études arméniennes, In memoriam Haig Berbérian, Lisboa.

Dachkevytch Ya. (1986–1987), "Les Arméniens en Islande (XI siècle)", Revue des Études Arméniennes. Nouvelle serie, Vol. 20, Paris.

Dachkévytch Yaroslav R. and Tryjarski Edward (1982), "“La Chronique de Pologne” – un monument arméno-kiptchak de la première moitié du XVI", Rocznik Orientalistyczny, T. 42, Z. 1, Warszawa.

Dachkévych Yaroslav R. and Tryjarski Edward (1989), "“La Chronique de Venise”" Rocznik Orientalistyczny, T. 46, Z. 1, Warszawa.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>