БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 6–7 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад шостої та сьомої глав найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, у I–II ст.
Шоста глава має назву “Йоґа самоконтролю”. Згідно з індійською коментаторською традицією цією главою закінчується перша частина “Бгаґавадґіти” – “Розділ про дію” (karma-kāṇḍa). Перші вірші вкотре наголошують на пріоритеті внутрішньої неприв’язаності, а не зовнішнього зречення. Текст закликає людину бути собі другом, а не ворогом, тобто жити задля спасіння душі. У п’ятьох віршах стисло описана техніка медитації. Її найвищим об’єктом названий Кришна. Також перелічені умови, яких необхідно дотримуватися заради успішності занять йоґою, зокрема відмова від крайнощів у харчуванні та інших аспектах життєдіяльності. При наполегливій практиці йоґ пізнає найвище щастя. Стверджується, що саме цей розрив зв’язку зі стражданням називається станом йоґи.
Сьомою главою, що має назву “Йоґа знання і розпізнання”, починається друга шістка глав – “Розділ про поклоніння” (upāsanā-kāṇḍa). На початку глави постулюється, що пізнання Кришни є найвищою досконалістю. Він джерело духу й матерії, повелитель майї (всесвітньої ілюзії); усе нанизано на нього, немов перли на нитку. Ті, хто поклоняється Кришні, можуть пізнати його “навіть у смертний час”.
Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснюються перекладачем у примітках із залученням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Риґведи”, “Веданта-сутр”, “Йоґа-сутр”, “Законів Ману”, “Артхашястри”, “Санкх’я-каріки”, упанішад, пуран та інших класичних текстів індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2019). БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 6–7 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (3 (104), 68-87. https://doi.org/10.15407/orientw2019.03.068
Переглядів статті: 149 | Завантажень PDF: 77

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, релігія, санскрит

Посилання

Бурба Дмитрий. Будьте прохожими… Читаем Евангелие от Фомы. Москва, 2004.

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1. https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Данилов Д. А. Значення дг’яни в “Бгаґавадґіті” // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Вип. 18. Львів, 2018.

Йогананда Парамаханса. Бхагавадгита: Беседы Бога с Арджуной. Царственная Наука Богопознания. Вечный диалог между душой и Духом / Пер. с английского Д. Бурбы. Москва, 2008.

Aparokshanubhuti or Selfrealization of Sri Sankaracharya. Text, with World-for-world Translation, English Rendering and Comments by Swami Vimuktananda. Almora, 1938.

Badarayana. Brahmasutra // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/veda. (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Bhagavad-Gita-Bhashya // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 11. Srīrangam, 1910.

Brahmabindu Upaniṣad. URL: http://lukashevichus.info/knigi/upanishady_orig/brahmabindu_11.pdf (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanishads, vol. 1, Poona, 1958 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brup___. (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Chandogya Upaniṣad, with comm. ascribed to Samkara // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Īśa Upaniṣad. August 20, 2017. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/iisha.pdf (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Kāṭha-Upaniṣad. The e-text based on Marcos Albino’s edition. Erlangen, 1996. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvs/upanisad/kathu. (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Kaivalya Upaniṣad. April 28, 2018. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/kaivalya.pdf (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Kautilya. Arthasastra / The e-text based on R. P. Kangle’s edition: The Kauṭilya Arthaśāstra. Critical Edition with a Glossary. Second edition. Bombay, 1969 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/5_artha/kau. (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Maitrī (Maitrāyaṇīya) Upaniṣad. January 7, 2005. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/maitri.itx (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Manusmrti // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/4_dharma/sm. (дата звернення: 10.06.2019). (Сан-скритський текст).

Pātañjala-yogasutrāni [whith Three Commentaries] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṁvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni. Ānandāśrama-mudraṇālaya, 1904. (Санскритський текст).

Paiṅgala Upaniṣad. August 2, 2016. URL: http://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/paingala.pdf (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Rig Veda // Internet Sacred Text Archive. URL: http://www.sacred-texts.com/hin/rvsan/index.htm (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Śatapatha-brahmana. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/2_bra/satapat. (дата звернення: 10.06.2019). (Санскритський текст).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda. Madras, 1949. (Містить санскритський текст).

Śrī Bhagavat Sandarbha [by Jīva Gosvāmin]. URL: http://sandarbhas.jiva.org/documents/book_2/book_2_sanskrit_text.pdf (дата звернення: 10.06.2019). (Містить санскритський текст).

Śrīmad-bhāgavata-purāṇa. Searchable file of complete Sanskrit text for researchers. URL: http://www.sanskritweb.net/sansdocs/bhagpur.pdf (дата звернення: 10.06.2019). (Містить санскритський текст).

Tattva-bodha by Sri Adi Sankaracharyajii, reflections by Swami Gurubhaktananda. URL: https://www.chinfo.org/images/userupload/Reflections/02_Tattva_Bodha.pdf (дата звернення: 10.06.2019). (Містить санскритський текст).

The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s Commentary / Translated by S. Sitarama Sastri. Madras, 1923. (Містить санскритський текст).

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Padma Puraṇā. Part X / Translated and annotated by Dr. N. A. Deshpande. Delhi, 1992.

The Sānkhya-kārika by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen. Haridwar, 1931. (Санскритський текст).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna / Translated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke. Also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda / Translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson. Oxford, 1837. (Містить санскритський текст).

The Śiva Puraṇā. Part 1 / Translated by J. L. Shastri. Delhi, 2002.

Van Buitenen J. A. B. Rāmānuja on The Bhagavadgītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction. Delhi, 1968.

Yāmuna’s Gītārthasṁgraha // Van Buitenen J. A. B. Rāmānuja on The Bhagavadgītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction. Delhi, 1968. (Містить санскритський текст).

REFERENCES

Burba Dmitriy (2004), Bud’tye prokhozhymi… Chitaem Evangelie ot Fomy, Sophia, Moscow. (In Russian).

Burba D. (2018), “Praktychna transkryptsiya sanskryts’kykh vlasnykh nazv ta terminiv v ukrayins’kiy movi”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 104–122. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Bhagavadgita (2009), Translated by D. Burba, RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Danylov D. (2018), “Znachennya dhyany v Bhagavadgiti”, in Visnyk L’vivs’koho universytetu, Filosofs’ko-politolohichni studiyi, Issue 18, pp. 76–84. (In Ukrainian).

Yogananda Paramahansa (2008), Bhagavadgita: Besedy Boga s Arjunoy. Tsarstvennaya Nauka Bogopoznaniya. Vechnyy dialoh mezhdu dushoy i Dukhom, Translated by D. Burba, Sophia, Moscow. (In Russian).

Aparokshanubhuti or Selfrealization of Sri Sankaracharya (1938), Translated and comments by Swami Vimuktananda, Advaita Ashrama, Almora. (Partly in Sanskrit).

Badarayana, “Brahmasutra”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/veda. (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

“Bhagavad-Gita-Bhashya” (1910), in Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol. 11, Sri Vani Vilas Press, Srīrangam. (In Sanskrit).

Brahmabindu Upanishad, available at: http://lukashevichus.info/knigi/upanishady_orig/brahmabindu_11.pdf (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

“Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanishads, vol. 1, Poona, 1958”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brup___. (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

“Chandogya Upaniṣad, with comm. ascribed to Samkara”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Īśa Upaniṣad, August 20, 2017, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/iisha.pdf (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Kāṭha-Upaniṣad (1996), edited by Marcos Albino, Erlangen, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvs/upanisad/kathu. (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Kaivalya Upaniṣad, April 28, 2018, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/kaivalya.pdf (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Kautilya, “Arthashastra, the e-text based on R. P. Kangle’s edition: The Kauṭilya Arthaśāstra, Critical Edition with a Glossary (1969), Second edition, University of Bombay, Bombay”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/5_artha/kau. (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Maitrī (Maitrāyaṇīya) Upaniṣad, January 7, 2005, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/maitri.itx (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

“Manusmrti”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/4_dharma/sm. (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Pātañjala-yogasutrāni [whith Three Commentaries] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṁvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni (1904), Ānandāśrama-mudraṇālaya, Pune. (In Sanskrit).

Paiṅgala Upaniṣad, August 2, 2016, available at: http://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/paingala.pdf (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

“Rig Veda”, in Internet Sacred Text Archive, available at: www.sacred-texts.com/hin/rvsan/index.htm (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Śatapatha-brahmana, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/2_bra/satapat. (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda (1949), Sri Ramakrishna Math, Madras. (Partly in Sanskrit).

Śrī Bhagavat Sandarbha [by Jīva Gosvāmin], available at: http://sandarbhas.jiva.org/documents/book_2/book_2_sanskrit_text.pdf (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Śrīmad-bhāgavata-purāṇa, searchable file of complete Sanskrit text for researchers, available at: www.sanskritweb.net/sansdocs/bhagpur.pdf (accessed June 10, 2019). (In Sanskrit).

Tattva-bodha by Sri Adi Sankaracharyajii, reflections by Swami Gurubhaktananda, available at: https://www.chinfo.org/images/userupload/Reflections/02_Tattva_Bodha.pdf (accessed 10 June 2019). (Partly in Sanskrit).

The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s Commentary (1923), Translated by S. Sitarama Sastri, Madras. (Partly in Sanskrit).

The Mahabharata Critical Edition (1947), Vol. VII: The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

The Padma Puraṇā (1992), Part X, Translated and annotated by Dr. N. A. Deshpande, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi:

The Sānkhya-kārikā by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen (1931), Guru-Mandal-Ashrama, Haridwar. (In Sanskrit).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna, translated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke, also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda, translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson (1837), Oxford. (Partly in Sanskrit).

The Śiva Puraṇā, (2002), Part 1, Translated by J. L. Shastri, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.

Van Buitenen J. A. B. (1968), Rāmānuja on The Bhagavadgītā, a Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction, Motilal Banarsidass, Delhi.

“Yāmuna’s Gītārthasṁgraha” (1968), in Van Buitenen J. A. B., Rāmānuja on The Bhagavad-gītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction, Motilal Banarsidass, Delhi. (In Sanskrit).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2