БГАҐАВАДҐІТА. ГЛАВИ 16–17 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад шістнадцятого та сімнадцятого розділів «Бгаґавадґіти», створеного, можливо, у 1-му чи 2-му столітті нашої ери, що є найвідомішим індуїстським писанням.
Шістнадцятий розділ має назву «Йога поділу між божественним і демонічним». У цьому розділі зазначається, що у світі є два види істот – божественні та демоноподібні. У перших трьох віршах шістнадцятого розділу перераховані чесноти людей, народжених з божественним наділом. Далі в главі перераховуються вади демонічних людей. Божественна природа веде до звільнення, а демонічна веде до рабства. Є три ворота пекла, що ведуть до загибелі душі – бажання, гнів і жадібність. Восьмий вірш засуджує філософські погляди давньоіндійських гедоністів. Такі особи «приносять жертви лише на ім’я, з показухою, нехтуючи духовними обрядами». Розділ закінчується закликом знати обряди Святого Письма і діяти відповідно до них.
Сімнадцятий розділ має назву «Йога поділу потрійної віри». Розділ майже повністю присвячений трьом гунам або гунам матеріальної природи, за допомогою яких відбувається її прояв і функціонування. Частково ця тема була розкрита в чотирнадцятому розділі, в якому описується вплив трьох гун на психіку і поведінку людини, а також на характер її посмертного життя. Сімнадцятий розділ дає потрійну класифікацію віри, покути, їжі, жертви та дарів. Останні вірші сімнадцятого розділу інтерпретують мантру Ом Тат Сат.
Поняття та реалії, що розглядаються в цих розділах, пояснюються перекладачем у примітках із цитатами з Магабгарати, а також із посиланнями на Йога-сутри, Закони Ману, Самкх’я Каріка, Упанішад та інші класичні тексти індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2020). БГАҐАВАДҐІТА. ГЛАВИ 16–17 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (4 (109), 108-119. https://doi.org/10.15407/orientw2020.04.108
Переглядів статті: 94 | Завантажень PDF: 51

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, релігія, санскрит

Посилання

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1. https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Іларіон, митрополит (І. І. Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу. Видання друге. Київ, 1994.

Bhagavadgītā / Introductory Essay, Sanskrit Text, English Translation and Notes by Radhakrishnan. Seven Impression. London, 1963.

Bhagavad-Gita-Bhashya // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 11. Srīrangam, 1910.

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanishads, vol. 1, Poona, 1958 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (дата звернення: 25.05.2020). (Санскритський текст).

Mānavadharmaśastra with the Manubhāṣya of Medhātithi. In 2 vols. Calcutta, 1967–1971. (Містить санскритський текст).

Pātañjala-yogasutrāni [with Three Commentaries] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni. Pune, 1904. (Санскритський текст).

Śanti Parva, Mokshadharma Parva, Section CCLXXXIV // The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Translated into English Prose from the Original Sanskrit Text by Kisari Mohan Ganguli. 1883–1896. URL: http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12b111.htm (дата звернення: 25.05.2020).

The Chandogya-Upanisad, with comm. ascribed to Samkara // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (дата звернення: 25.05.2020). (Санскритський текст).

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Sānkhya-kārika by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen. Haridwar, 1931. (Санскритський текст).

Van Buitenen J. A. B. Rāmānuja on The Bhagavadgītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction. Delhi, 1968.

Yuktidīpikā by Vācaspatimiśra. Vol. II / Translated by Shiv Kumar and D. N. Bhargava. Delhi, 1992. (Містить санскритський текст).

REFERENCES

Burba D. (2018), “Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 104–122. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Bhagavadgita (2009), Translated by Burba D., RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Ilarion, metropolitan (I. Ohienko) (1994), Dokhrystyyans’ki viruvannya ukrayins’koho narodu, 2nd Edition, Oberegy, Kyiv. (In Ukrainian).

Bhagavadgītā (1963), Translated with Introductory Essay, Sanskrit Text and notes by Radhakrishnan, Seven Impression, Unwin Brothers Ltd., London.

“Bhagavad-Gita-Bhashya” (1910), in Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol. 11, Sri Vani Vilas Press, Srīrangam. (In Sanskrit).

“Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanisads, vol. 1 (1958), Poona”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (May 25, 2020). (In Sanskrit).

Manusmrti with the commentary of Medhatithi, 2 vols (1967–71), Udayacal Press, Calcutta. (Partly in Sanskrit).

Pātañjala-yogasutrāni [with Three Commentaries:] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni (1904), Ānandāśrama-mudraṇālaya, Pune. (In Sanskrit).

“Śanti Parva, Mokshadharma Parva, Section CCLXXXIV”, in The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, translated into English prose from the original Sanskrit text by Kisari Mohan Ganguli (1883–1896), available at: www.sacred-texts.com/hin/m12/m12b111.htm (May 25, 2020).

“The Chandogya-Upanisad, with comm. ascribed to Samkara”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (May 25, 2020). (In Sanskrit).

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII, The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

Van Buitenen J. A. B. (1968), Rāmānuja on The Bhagavadgītā, a Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction, Motilal Banarsidass, Delhi.

Yuktidīpikā by Vācaspatimiśra, Vol. II (1992), translated by Shiv Kumar and D. N. Bhargava, Eastern Book Linkers, Delhi. (Partly in Sanskrit).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>