БГАҐАВАДҐІТА. ГЛАВИ 14–15 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад чотирнадцятої та п’ятнадцятої глав найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, у I–II ст. Чотирнадцята глава має назву “Йоґа розрізнення трьох ґун”. Ґунами (guṇa) називаються три аспекти матеріальної природи, через посередництво яких відбуваються її вияв і функціонування: саттва (“чистота, спокій”), раджас (“запал, рух”) і тамас (“морок, інертність”). Найбільше уваги цим поняттям давньоіндійської філософії приділяє система санкх’я, а чотирнадцята глава “Бгаґавадгіти” описує вплив трьох ґун на психіку та поведінку людини, а також на характер її посмертного існування. Назва п’ятнадцятої глави – “Йоґа Найвищого Пуруші”. У побутовому сенсі слово пуруша означає “людина”, однак коли йдеться про “внутрішню людину”, тоді пуруша – це духовна сутність, душа, яку ще називають Атманом. Проте є ще й “Найвищий Пуруша, названий Вищим Атманом” – це “вічний Господь”, тобто сам Кришна. Людина, яка знає це, досягла повноти знання і від усього серця поклоняється Кришні. Починається глава з алегорії “світового дерева”, де подолання світу адептом йоґи описане як “зрубування” цього дерева. Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснені перекладачем у примітках, із залученням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Веданта-сутр”, “Йоґа-сутр”, “Законів Ману”, “Санкх’я-каріки”, упанішад, пуран та інших класичних текстів індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2020). БГАҐАВАДҐІТА. ГЛАВИ 14–15 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (3 (108), 125-138. https://doi.org/10.15407/orientw2020.03.125
Переглядів статті: 109 | Завантажень PDF: 42

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, релігія, санскрит

Посилання

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1.

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Елизаренкова Т. Я. Язык и стиль ведийских риши. Москва, 1993.

Йогананда Парамаханса. Бхагавадгита: Беседы Бога с Арджуной. Царственная Наука Богопознания. Вечный диалог между душой и Духом / Пер. с английского Д. Бурбы. Москва, 2008.

Badarayana. Brahmasutra // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/veda. (дата звернення: 5.03.2020). (Санскритський текст).

Bhagavad-Gita-Bhashya // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 11. Srīrangam, 1910.

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanishads, vol. 1, Poona, 1958 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (дата звернення: 5.03.2020). (Санскритський текст).

Kaivalya-Upaniṣad. Edited by Anshuman Pandey 16 april 1996; TITUS version by Jost Gippert, Frankfurt a/M, 31.1.1997 – 4.12.2008 // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien: Later Upaniṣads. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/postved/upanisad/u. (дата звернення: 5.03.2020). (Санскритський текст).

Kurma-Purana, Part 2 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/3_purana/kurmp2_u.htm (дата звернення: 5.03.2020). (Санскритський текст).

Mānavadharmaśastra with the Manubhāṣya of Medhātithi. In 2 vols. Calcutta, 1967–1971. (Містить санскритський текст).

Muṇḍaka-Upaniṣad. On the basis of the edition by Limaye-Vadekar, Muṇḍaka-Upaniṣad, Poona (Vaidika Saṃśodhana Maṇḍala) 1958, electronically edited by Paolo Magnone, 986; TITUS version by Jost Gippert, Frankfurt a/M, 1997–2008 // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/av/upanisad/mundak. (дата звернення: 5.03.2020). (Санскритський текст).

Pātañjala-yogasutrāni [with Three Commentaries] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni. Ānandāśrama-mudraṇālaya, 1904. (Санскритський текст).

Ṛgveda-Saṃhitā. On the basis of the edition by Th. Aufrecht, Bonn 1877 (2. Aufl.), entered by H. S. Ananthanarayana, Austin // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/rv.htm (дата звернення: 10.08.2019). (Санскритський текст).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda. Madras, 1949. (Містить санскритський текст).

The Chandogya-Upanisad, with comm. ascribed to Samkara // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (дата звернення: 5.03.2020). (Санскритський текст).

The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s Commentary / Translated by S. Sitarama Sastri, B. A. Madras, 1923. (Містить санскритський текст).

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Sānkhya-kārika by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen. Haridwar, 1931. (Санскритський текст).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna / Translated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke. Also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda / Translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson. Oxford, 1837. (Містить санскритський текст).

The Srimad Devi Bhagavatam / Translated by Swami Vijnananda // The Sacred Books of Hindus. Vol. XXVI. Part 3. Third edition. Allahabad, 1921.

Śrīmad-bhāgavata-purāṇa. Searchable file of complete Sanskrit text for researchers. URL: http://www.sanskritweb.net/sansdocs/bhagpur.pdf (дата звернення: 5.03.2020). (Санскритський текст).

Zaehner R. C. The Bhagavad Gītā, with a Commentary Based on the Original Sources. Oxford, 1969.

REFERENCES

Burba D. (2018), “Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 104–122. (In Ukrainian).

Bhagavadgita (2009), Translated by Burba D., RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Elizarenkova T. Y. (1993), Yazyk i stil’ vedijskikh rishi, Nauka, Moscow. (In Russian).

Yogananda Paramahansa (2008), Bhagavadgita: Besedy Boga s Arjunoy. Tsarstvennaya Nauka Bogopoznaniya. Vechnyy dialoh mezhdu dushoy i Dukhom, Translated by Burba D., Sophia, Moscow. (In Russian).

Badarayana, “Brahmasutra”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/veda. (accessed March 5, 2020). (In Sanskrit).

“Bhagavad-Gita-Bhashya” (1910), in Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol. 11, Sri Vani Vilas Press, Srīrangam. (In Sanskrit).

“Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanisads, vol. 1 (1958), Poona”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (accessed March 3, 2020). (In Sanskrit).

“Kaivalya-Upaniṣad, еdited by Anshuman Pandey (16 april 1996), TITUS version by Jost Gippert, Frankfurt a/M (31.1.1997 – 4.12.2008)”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien: Later Upaniṣads, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/postved/upanisad/u. (accessed March 5, 2020). (In Sanskrit).

“Kurma-Purana, Part 2”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/3_purana/kurmp2_u.htm (accessed March 5, 2020). (In Sanskrit).

Manusmrti with the commentary of Medhatithi, 2 vols (1967–71), Udayacal Press, Calcutta. (Partly in Sanskrit).

“Muṇḍaka-Upaniṣad, on the basis of the edition by Limaye-Vadekar: Muṇḍaka-Upaniṣad, Vaidika Saṃśodhana Maṇḍala, Poona (1958), TITUS version by Jost Gippert, Frankfurt a/M”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/av/upanisad/mundak. (accessed March 5, 2020). (In Sanskrit).

Pātañjala-yogasutrāni [with Three Commentaries:] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni (1904), Ānandāśrama-mudraṇālaya, Pune. (In Sanskrit).

“Ṛgveda-Saṃhitā. On the basis of the edition by Th. Aufrecht, Bonn 1877 (2.Aufl.), entered by H. S. Ananthanarayana, Austin”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/rv.htm (accessed August 10, 2019). (In Sanskrit).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda (1949), Sri Ramakrishna Math, Madras. (Partly in Sanskrit).

“The Chandogya-Upanisad, with comm. ascribed to Samkara”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (accessed March 5, 2020). (In Sanskrit).

The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s Commentary (1923), Translated by S. Sitarama Sastri, Madras. (Partly in Sanskrit).

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII, The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna, translated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke, also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda, translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson (1837), The Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, Oxford. (Partly in Sanskrit).

“The Srimad Devi Bhagavatam, translated by Swami Vijnananda” (1921), in The Sacred Books of Hindus, Vol. XXVI, Part 3, Third edition, Bhuvaneswari Asrama, Allahabad.

Śrīmad-bhāgavata-purāṇa, searchable file of complete Sanskrit text for researchers, available at: www.sanskritweb.net/sansdocs/bhagpur.pdf (accessed March 5, 2020). (Іn Sanskrit).

Zaehner R. C. (1969), The Bhagavad Gītā, with a Commentary Based on the Original Sources, Oxford University Press, Oxford.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>