ЧАРАКА-САМХІТА ГЛАВИ 11–12 ПЕРШОГО РОЗДІЛУ / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено перший український переклад одинадцятої та дванадцятої глав першого розділу фундаментального санскритського трактату з аюрведи (традиційної індійської медицини) “Чарака-самхіта”, який набув теперішнього вигляду, ймовірно, у I ст. н. е. Переклад має велике значення для ознайомлення українського читача не лише з медичними концепціями та побутом Давньої Індії, а й з її релігійно-філософськими доктринами.
Перша половина одинадцятої глави присвячена розгляду таких трьох властивих людям бажань, як бажання зберегти своє життя, бажання жити заможно та сподівання на добре посмертне існування. Дискутуючи з невіруючим опонентом, автор, спираючись на такі способи отримання знання, як сприйняття органами чуття, умовивід, міркування та авторитетне свідчення, доводить реальність реінкарнації. Далі в главі послідовно розглядаються сім троїстих категорій: “опори життя”, різновиди сили організму, причини хвороби, види хвороб, шляхи прояву хвороби, види лікарів, види лікування.
Дванадцята глава присвячена переважно розгляду властивостей “фізіологічного повітря” (vāta). Інформація подається у вигляді виступів учасників своєрідного медичного симпозіуму. Цікавим є фрагмент, де в дусі генотеїзму бог вітру проголошується верховним божеством. Також коротко згадуються властивості “фізіологічного вогню” та слизу і божества, котрі ними керують. Зазначається, що від застосування субстанцій з такими само властивостями, як в однієї з трьох дош, вона збуджується, а фактори, протилежні збудливим, її заспокоюють. Обидві глави завершуються підсумковим переліком їхнього змісту.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2017). ЧАРАКА-САМХІТА ГЛАВИ 11–12 ПЕРШОГО РОЗДІЛУ / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (4 (97), 85-98. вилучено із http://oriental-world.org.ua/index.php/journal/article/view/210
Переглядів статті: 113 | Завантажень PDF: 40

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

pramāṇa, Індія, античність, аюрведа, генотеїзм, медицина, переклад, самхіта, санскрит, Чарака

Посилання

Классическая йога. “Йога-сутры” Патанджали и “Вьяса-бхашья” / Перевод с санскрита, введение, комментарий и реконструкция системы Е. П. Островской и В. И. Рудого. Москва, 1992.

Лунный свет санкхьи. Ишваракришна: Санкхья-карика. Гаудапада: Санкхья-карика-бхашья. Вачаспати Мишра: Таттва-каумуди / Пер. В. К. Шохина. Москва, 1995.

Махабхарата, Араньякапарва / Перевод Я. В. Василькова, С. Л. Невеловой. Москва, 1987.

Рамамурти Мишра. Психология йоги. Новый перевод и толкование “Йога-сутр” Патанджали / Перевод Д. Бурбы и М. Осиновского. Киев – Москва, 2002.

Чарака-самхіта. Глави 1, 4–6 першого розділу / Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби // Східний світ, 2017, № 1–2.

Agniveśa’s Caraka Saṁhita. Text with English Translation & Critical Exposition based on Cakrapāṇi Datta’s Āyurveda Dīpikā by Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash. Vols 1–7. Varanasi, 2008.

Feuerstein George. The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice. Chino Valley, AZ, 2013.

Moody Raymond A., Perry Paul. Coming Back: A Psychiatrist Explores Past Life Journeys. New York, 1991.

Müller Max. Lectures on the Origin and Growth of Religion: As Illustrated by the Religions of India. London, 1878.

The Nyāya-Sūtras of Gautama / Translated by Dr. Ganganatha Jha. Delhi, 1999 (reprint).

Ślokavārtika with Extracts from the Commentaries “Kāśikā” of Sucarita Miśra and “Nyāyaratnākara” of Pārtha Sārathi Miśra / Translated by Ganganath Jha from the Original Sanskrit. Delhi, 1983 (reprint).

Vaiśeṣika Sūtra of Kanada / Translated by Debasish Chakrabarty. New Delhi, 2004.

REFERENCES

Klassicheskaia yoga. “Yoga Sutry” Patanjali i “Viasa Bhashia” (1992), Transl. and comment. by E. Ostrovskaia and V. Rudoi, Nauka, Moscow. (In Russian).

Lunnyi svet sankkhii. Sankhya-karika by Ishvarakrishna, Sankhya-karika-bhashya by Gaudapada, Tattva-kaumudi by Vachaspati Mishra (1995), Transl. and comment. by V. Shokhin, Ladomir, Moscow. (In Russian).

Mahabharata, Aranyakaparva (1987), Transl. and comment. by Y. Vasilkov, C. Nevelova, Nauka, Moscow. (In Russian).

Mishra, Ramamurti (2002), Psikhologiia yogi. Novyi perevod i tolkovanie “Yoga Sutr” Patanjali, Transl. by D. Burba and M. Osinovskii, Sofiia, Kyiv and Gelios, Moscow. (In Russian).

“Charaka-samhіta. Glavi 1, 4–6 pershogo rozdіlu” (2017), Translation from Sanskrit and Comments by D. Burba, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 143–165. (In Ukrainian).

Agniveśa’s Caraka Saṁhita. Text with English Translation and Critical Exposition based on Cakrapāṇi Datta’s Āyurveda Dīpikā (2008), by Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash, Vols 1–7, Chowkhamba Press,Varanasi.

Feuerstein, George (2013), The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice, Hohm Press, Chino Valley, AZ.

Moody Raymond A. and Perry Paul (1991), Coming Back: A Psychiatrist Explores Past Life Journeys, Bantam Books, New York.

Müller Max (1878), Lectures on the Origin and Growth of Religion: As Illustrated by the Religions of India, Longmans, Green and Co, London.

Ślokavārtika with Extracts from the Commentaries “Kāśikā” of Sucarita Miśra and “Nyāyaratnākara” of Pārtha Sārathi Miśra (1983), Transl. by Ganganath Jha, Sri Satguru, Delhi.

The Nyāya-Sūtras of Gautama (1999), Transl. by Dr. Ganganatha Jha, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi.

Vaiśeṣika Sūtra of Kanada (2004), Transl. by Debasish Chakrabarty, DK Print World Ltd, New Delhi.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>