БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 8–9 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад восьмої та дев’ятої глав найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, у I–II ст.
Восьма глава має назву “Йоґа невмирущого Брагмана”. Вона починається з пояснення низки термінів, що прозвучали у двох останніх віршах попередньої глави. Наступні вірші присвячені вивільненню душі з лабетів матерії. Увага звертається на смерть як на кульмінаційний момент життя кожного, оскільки “про який би стан буття не пам’ятала людина в останній час, саме того стану вона досягає, полишаючи тіло”. Тому треба зосередитися на Вищій Духовній Сутності.
Чотири вірші стисло описують йоґічну техніку зосередження розуму й стримування прани (“енергії життя”). Пояснюється, що всі матеріальні світи, навіть світ Брагми, творця Всесвіту, належать до сфери перевтілень, але той, хто потрапить до Вищої Обителі Кришни, вже не буде змушений народжуватися в “тлінній юдолі страждань”.
Дев’ята глава називається “Йоґа царственої таїни й царственого знання”. Уся вона присвячена уславленню Кришни й закликам поклонятися йому, оскільки він є вмістилищем Усесвіту, його батьком і матір’ю, шляхом, повелителем, паном, свідком, притулком, другом, джерелом і кінцем світу, смертю і безсмертям, буттям і небуттям.
Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснюються перекладачем у примітках із залученням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Риґведи”, “Веданта-сутр”, “Законів Ману”, “Санкх’я-каріки”, упанішад та інших класичних текстів індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2019). БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 8–9 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (4 (105), 151-169. https://doi.org/10.15407/orientw2019.04.151
Переглядів статті: 144 | Завантажень PDF: 77

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, релігія, санскрит

Посилання

Бонгард-Левин Г. М. От Скифии до Индии. Древние арии: Мифы и история. Москва, 1983.

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1. https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Бхагавадгита с комментариями Свами Рамсукхдаса / Пер. с английского Д. Бурбы. Москва, 2015.

Йогананда Парамаханса. Бхагавадгита: Беседы Бога с Арджуной. Царственная Наука Богопознания. Вечный диалог между душой и Духом / Пер. с английского Д. Бурбы. Москва, 2008.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Том 11a. Санкт-Петер-бург, 1894.

Badarayana. Brahmasutra // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/veda. (дата звернення: 10.08.2019). (Санскритський текст).

Bhagavad-Gita-Bhashya // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 11. Srīrangam, 1910. (Санскритський текст).

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanishads, vol. 1, Poona, 1958 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (дата звернення: 10.08.2019). (Санскритський текст).

Chandogya Upaniṣad, with commentary ascribed to Samkara // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (дата звернення: 10.08.2019). (Санскритський текст).

Kāṭha Upaniṣad / Еdited by Marcos Albino, Erlangen 1996; TITUS version by Jost Gippert, Frankfurt a/M, 1997–2008 // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvs/upanisad/kathu. (дата звернення: 10.08.2019). (Санскритський текст).

Manusmrti // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/4_dharma/sm. (дата звернення: 10.08.2019). (Санскритський текст).

Muṇḍaka-Upaniṣad. On the basis of the edition by Limaye-Vadekar, Muṇḍaka-Upaniṣad, Poona (Vaidika Saṃśodhana Maṇḍala), 1958, electronically edited by Paolo Magnone, 1986; TITUS version by Jost Gippert, Frankfurt a/M, 1997–2008 // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/av/upanisad/mundak. (дата звернення: 10.08.2019). (Санскритський текст).

Pātañjala-yogasutrāni [whith Three Commentaries] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni. Ānandāśrama-mudraṇālaya, 1904. (Санскритський текст).

Rig Veda // Internet Sacred Text Archive. URL: http://www.sacred-texts.com/hin/rvsan/index.htm (дата звернення: 10.08.2019). (Санскритський текст).

Śanti Parva, Mokshadharma Parva, Section CCLXXXIV // The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa Translated into English Prose from the Original Sanskrit Text by Kisari Mohan Ganguli. 1883–1896. URL: http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12b111.htm (дата звернення: 10.08.2019).

Shantiparva XII // Srimanmahabharatam. A new edition mainly based on The Sought Indian Texts, with footnotes and readings / Edited by T. R. Krishnacharya & T. R. Vyasacharya. Bombay, 1907. (Санскритський текст).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda. Madras, 1949. (Містить санскритський текст).

The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s Commentary / Translated by S. Sitarama Sastri. Madras, 1923. (Містить санскритський текст).

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Sānkhya-kārika by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen. Haridwar, 1931. (Санскритський текст).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna / Translated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke. Also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda / Translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson. Oxford, 1837. (Містить санскритський текст).

Van Buitenen J. A. B. Rāmānuja on The Bhagavadgītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction. Delhi, 1968.

Vivekachudamani of Sri Sankaracharya. Text with English Translation, Notes and Index by Swami Madhavananda. Mayavati, 1921. (Містить санскритський текст).

REFERENCES

Bongard-Levіn G. M. (1989), Ot Skifii do Indii. Drevnie arii: Mify i istoria, RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Bhagavadgita (2009), Transl. by D. Burba, RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Bhagavadgita with the Commentary of Svami Ramsukhdas (2015), Transl. by D. Burba, Deych, Moscow. (In Russian).

Burba D. (2018), “Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 104–122. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Yogananda Paramahansa (2008), Bhagavadgita: Besedy Boga s Arjunoy. Tsarstvennaya Nauka Bogopoznaniya. Vechnyy dialog mezhdu dushoy i Dukhom, Transl. by D. Burba, Sophia, Moscow. (In Russian).

Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary, Vol. 11a (1894), Brockhaus and Efron, Saint Petersburg. (In Russian).

Badarayana, “Brahmasutra”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/veda. (accessed August 10, 2019). (In Sanskrit).

“Bhagavad-Gita-Bhashya” (1910), in Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol. 11, Sri Vani Vilas Press, Srīrangam. (In Sanskrit).

“Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanisads, vol. 1 (1958), Poona”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (accessed 10 August 2019). (In Sanskrit).

“The Chandogya-Upanisad, with commentary ascribed to Samkara”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (accessed August 10, 2019). (In Sanskrit).

“Kāṭha-Upaniṣad, edited by Marcos Albino, Erlangen 1996; TITUS version by Jost Gippert, Frankfurt a/M, 1997–2008”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvs/upanisad/kathu. (accessed August 10, 2019). (In Sanskrit).

“Manusmrti”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/4_dharma/sm. (accessed August 10, 2019). (In Sanskrit).

“Muṇḍaka-Upaniṣad, оn the basis of the edition by Limaye-Vadekar, Muṇḍaka-Upaniṣad, Vaidika Saṃśodhana Maṇḍala, Poona (1958), electronically edited by Paolo Magnone, 1986; TITUS version by Jost Gippert, Frankfurt a/M, 1997–2008”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, available http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/av/upanisad/mundak. (accessed August 10, 2019). (In Sanskrit).

Pātañjala-yogasutrāni [whith Three Commentaries:] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni (1904), Ānandāśrama-mudraṇālaya, Pune. (In Sanskrit).

“Rig Veda”, in Internet Sacred Text Archive, available at: www.sacred-texts.com/hin/rvsan/index.htm (accessed 10 August 2019). (In Sanskrit).

“Śanti Parva, Mokshadharma Parva, Section CCLXXXIV” (1883–1896), in The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, translated into English prose from the original Sanskrit text by Kisari Mohan Ganguli, available at: www.sacred-texts.com/hin/m12/m12b111.htm (accessed August 10, 2019).

“Shantiparva XII” (1907), in Srimanmahabharatam, a new edition mainly based on The Sought Indian Texts, with footnotes and readings, T. R. Krishnacharya and T. R. (Eds.), Vyasacharya, Nirnaya-sagar Press, Bombay. (In Sanskrit).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda (1949), Sri Ramakrishna Math, Madras. (Partly in Sanskrit).

The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s Commentary (1923), Transl. by S. Sitarama Sastri, Madras. (Partly in Sanskrit).

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII, The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

The Sānkhya-kārikā by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen (1931), Guru-Mandal-Ashrama, Haridwar. (In Sanskrit).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna, translated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke, also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda, translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson (1837), Oxford. (Partly in Sanskrit).

Van Buitenen J. A. B. (1968), Rāmānuja on The Bhagavadgītā, a Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction, Motilal Banarsidass, Delhi.

Sri Sankaracharya (1921), Vivekachudamani, Transl. by Swami Madhavananda, The Advaita Ashrama, Mayavati. (Partly in Sanskrit).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>