БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВА 2 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад другої глави найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яку нерідко називають “Євангелією індуїзму”. “Бгаґавадґіта” є частиною грандіозного індійського епосу “Магабгарата”, який за обсягом утричі більший за Біблію. Однак сама “Бгаґавадґіта” – це відносно невелика релігійно-філософська поема, що складається із 700 віршів, якими заповнені глави 23–40 критичного видання шостої книги “Магабгарати” (в інших виданнях – глави 25–42). У сучасному вигляді “Бгаґавадґіта” сформувалася, ймовірно, у I–II ст.

Друга глава має назву “Санкх’я-йоґа”. Це одна з найбільших глав “Бгаґавадґіти”; вона містить 72 вірші, поступаючись лише останній, вісімнадцятій главі, що складається із 78 віршів. Хоча слово sāṁkhya є назвою однієї із шести систем індійської філософії, тут цей термін слід сприймати в широкому сенсі – “теоретизування”.

Глава постулює таке засадниче положення індуїзму, як вічність душі, котра не має початку й кінця. Смерть проголошується лише зміною зношеного матеріально тіла, яке для душі подібне до одежини. Стверджується, що матерія взагалі не має справжнього існування, а дух ніколи не перестане бути. Поглиблено розвивається тема безкорисливої діяльності. Наводяться два визначення йоґи: “Урівноваженість називається йоґою” і “Йоґа – майстерність у діяльності”.

Розглянуті в главі поняття та реалії пояснюються перекладачем у примітках із залученням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Веданта-сутр”, “Йоґа-сутр”, “Законів Ману”, упанішад, “Артхашястри”, “Санк’я-каріки” та інших класичних текстів індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2018). БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВА 2 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (3 (100), 86-105. вилучено із http://oriental-world.org.ua/index.php/journal/article/view/175
Переглядів статті: 108 | Завантажень PDF: 74

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, Магабгарата, переклад, релігія, санскрит

Посилання

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Бхагавадгита. Комментарий Свами Рамсукхдаса / Пер. с английского Д. Бурбы. Москва, 2015.

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 2.

Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930-ті рр.). Київ, 2013.

Завгородній Ю. Ю. Поняттєво-термінологічний ряд Бгаґавадґіти: історико-філософський аналіз (І-й та ІІ-й розділи) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. Київ, 2017.

Йогананда Парамаханса. Бхагавадгита: Беседы Бога с Арджуной. Царственная Наука Богопознания. Вечный диалог между душой и Духом / Пер. с английского Д. Бурбы. Москва, 2008.

Рам Дасс. Пути к Богу: Жизнь по Бхагавадгите / Пер. А. Осипова, ред.-консультант Д. Бурба. Москва, 2005.

Риттер П. Шянкара // Энциклопедический словарь Гранат. Т. 50. Москва, 1932.

Brahmabindu Upanishad. (Санскритський текст).

Bhagavad-Gita-Bhashya // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 11. Srīrangam, 1910.

Kauṭilya. Arthaśāstra / Translated by R. Śāmāśāstrī. Bangalore, 1915.

Rig Veda. URL: http://www.sacred-texts.com/hin/rvsan/index.htm (дата звернення: 2.08.2018). (Санскритський текст).

Sāṁkhya-kārikā Śrī Īśvarakṛṣnena virācitā. Śrī Gauḍapāda Svāmi kṛta Bhāṣya. Kolkata, 1826. (Санскритський текст).

Taittiriya-upanishad / Translated by Swami Sharyananda. Madras, 1921.

The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (with the Commentary of Śaṅkarācārya) / Translated by Swāmi Mayavati. Almora, 1950.

The Katha Upanishad // The Upanisads. Part II / Translated by F. Max Müller. Oxford, 1884.

The Kauṣītāki Upaniṣad // The Upanisads. Part I / Translated by F. Max Müller. Oxford, 1879.

The Laws of Manu / Translated with extracts from seven commentaries by G. Bühler. Oxford, 1886.

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Maitrāyaṇīya Upaniṣad // The Upanisads. Part II / Translated by F. Max Müller. Oxford, 1884.

The Muṇḍaka Upaniṣad // The Upanisads. Part II / Translated by F. Max Müller. Oxford, 1884.

The Paiṅgala Upaniṣad. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/paingala.pdf (дата звернення: 2.08.2018). (Санскритський текст).

The Sānkhya-kārika by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen. Haridwar, 1931. (Cанскритський текст).

The Śiva Saṁhitā. The Sanskrit text with English translation & Notes by Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu. Allahabad, 1914.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya. Part I / Translated by George Thibout. Oxford, 1890.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya. Part II / Translated by George Thibout. Oxford, 1896.

The Yoga-darśana. Sutras of Patañjali whith Bhāṣya of Vyāsa / Translated into English by Gangānātha Jhā. Bombay, 1907.

Vaky avritti of Adi Shanara / Translated by Swami Chinmayananda. Mumbai, 1985.

Vakyavritti // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 15. Srīrangam, 1910. (Санскритський текст).

Winternitz Maurice. History of Indian Literature. Vol. I. Calcutta, 1927.

REFERENCES

Bhagavadgita (2009), translated by Burba D., RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Bhagavadgita with the Commentary of Svami Pamsukhdas (2015), translated by Burba D., Deych, Moscow. (In Russian).

Burba D. (2018), “Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian”, Shìdnij svìt, No. 2. (In Ukrainian).

Zavhorodniy Y. Y. (2013), Retseptsiya indiys’koyi filosofiyi v Ukrayini. Liniya Ved (1840–1930), Institute of Philosophy, Kyiv. (In Ukrainian).

Zavhorodniy Y. Y. (2017), “Ponyattyevo-terminolohichnyy ryad Bhagavadgity: istoryko-filosofs’kyy analiz (I–II rozdily)”, Indiya: davnyna i suchasnist’, Vol. II, Institute of World History, Kyiv. (In Ukrainian).

Yogananda Paramahansa (2008), Bhagavadgita: Besedy Boga s Ardzhunoy. Tsarstvennaya Nauka Bogopoznaniya. Vechnyy dialoh mezhdu dushoy i Dukhom, translated by Burba D., Moscow. (In Russian).

Ram Dass (2005), Puti k Bogu: Zhizn’ po Bhagavadgite, translated by Osipov A., Burba D. (consultant editor), Sofiya, Moscow. (In Russian).

Ritter P. S. (1932), “Śaṅkara”, Encyclopaedic Dictionary Granat, Vol. 50, Russian bibliographic institute Granat, Moscow, column 542. (In Russian).

Brahmabindu Upanishad. (In Sanskrit).

“Bhagavad-Gita-Bhashya” (1910), Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol. 11, Sri Vani Vilas Press, Srīrangam.

Kauṭilya (1915), Arthaśāstra, translated by Śāmāśāstrī R., Government Press, Bangalore.

Rig Veda, available at: http://www.sacred-texts.com/hin/rvsan/index.htm (accessed Аugust 2, 2018). (In Sanskrit).

Sāṁkhya-kārikā Śrī Īśvarakṛṣnena virācitā, Śrī Gauḍapāda Svāmi kṛta Bhāṣya (1826), Vācaspatya Yantra, Kolkata. (In Sanskrit).

Taittiriya-upanishad (1921), translated by Swami Sharyananda, The Ramakrisna Math, Madras.

The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad with the Commentary of Śaṅkarācārya (1950), translated by Swāmi Mayavati, Mādhavānanda Advaita Ashrama, Almora, Himalayas.

“The Katha Upanishad” (1884), translated by F. Max Müller, in The Upanisads, Part II, The Clarendon Press, Oxford, pp. 1–26.

“The Kauṣītāki Upaniṣad” (1879), translated by F. Max Müller, in The Upanisads, Part I, The Clarendon Press, Oxford, pp. 271–310.

The Laws of Manu (1886), translated with extracts from seven commentaries by G. Bühler, The Clarendon Press, Oxford.

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII, The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

“The Maitrāyaṇīya Upaniṣad” (1884), translated by F. Max Müller, in The Upanisads, Part II, The Clarendon Press, Oxford, pp. 287–346.

“The Muṇḍaka Upaniṣad” (1884), translated by F. Max Müller, in The Upanisads, Part II, The Clarendon Press, Oxford, pp. 27–44.

The Paiṅgala Upaniṣad, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/paingala.pdf (accessed August 2, 2018). (In Sanskrit).

The Sānkhya-kārikā by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen (1931), Guru-Mandal-Ashrama, Haridwar. (In Sanscrit).

The Śiva Saṁhitā, The Sanskrit text with English translation & Notes by Rai Bahadur Srisa Chandra Vasu (1914), The Pāniṇi Office, Bhuvaneśwari Āśrama, Allahabad.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya, Part I (1890), translated by George Thibout, The Calderon Press, Oxford.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya, Part II (1896), translated by George Thibout, The Calderon Press, Oxford.

The Yoga-darśana: Sutras of Patañjali whith Bhāṣya of Vyāsa (1907), translated by Gangānātha Jhā, Rajaram Tukaram Tatya, Bombay.

Vaky avritti of Adi Shankara (1985), translated by Swami Chinmayananda, Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai.

“Vakyavritti” (1910), Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol. 15, Srīrangam, Sri Vani Vilas Press, pp. 23–32. (In Sanskrit).

Winternitz Maurice (1927), History of Indian Literature, Vol. I, University of Calcutta, Calcutta.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>