БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 12–13 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад дванадцятої та тринадцятої глав найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, у I–II ст.
Дванадцята глава є останньою в другій шістці (ṣaṭka) глав – “Розділі про поклоніння [Всевишньому]” (upāsanā-kāṇḍa). Вона називається “Бгакті-йоґа” й присвячена звеличенню цієї різновидності йоґи. Оголосивши вищими серед йоґів тих “наділених вищою вірою” осіб, які поклоняються Кришні, “занурившись розумом” у нього, глава далі стверджує, що прибічники абстрактного абсолюту за певних умов теж приходять до Кришни. Однак вони стикаються з величезними труднощами, оскільки людині набагато легше зосередитись на чомусь конкретному, ніж медитувати на Невиявлене.
Главою 13 починається остання шістка глав “Бгаґавадґіти” – “Розділ про знання” (jñāna-kāṇḍa), який є своєрідним додатком до того, що було сказано у двох попередніх. Зокрема, у тринадцятій главі розбираються такі поняття, як пракриті, або “поле” (матеріальна природа чи тіло), і пуруша, або “той, хто знає поле” (Дух чи душа), а також знання та об’єкт пізнання. Зазначається, що усі дії виконуються лише матеріальною природою, тоді як духовне начало перебуває в недіянні.
Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснені перекладачем у примітках із залученням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Веданта-сутр”, “Йоґа-сутр”, “Законів Ману”, “Санкх’я-каріки”, “Бгаґавата-пурани”, упанішад та інших класичних текстів індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2020). БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 12–13 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (2 (107), 155-168. https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.155
Переглядів статті: 107 | Завантажень PDF: 42

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, релігія, санскрит

Посилання

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1.

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Йогананда Парамаханса. Бхагавадгита: Беседы Бога с Арджуной. Царственная Наука Богопознания. Вечный диалог между душой и Духом / Пер. с английского Д. Бурбы. Москва, 2008.

Семенцов В. С. Бхагавадгита в традиции и современной научной критике. Москва, 1985.

Badarayana. Brahmasutra // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/veda. (дата звернення: 5.01.2020). (Санскритський текст).

Bhagavad-Gita-Bhashya // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 11. Srīrangam, 1910.

Īśa Upaniṣad. 20 August 2017 // Sanskrit Documents. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/iisha.pdf (дата звернення: 5.01.2020). (Санскритський текст).

La Vallée Poussin, Louis de. Mūlamadhyamakakārikās (Mādhyamikasūtras) de Nāgārjuna avec la Prasannapadā Commentaire de Candrakīrti. St. Petersburg, 1913. (Містить санскритський текст).

Mahadev Desai. The Gospel of Selfless Action or The Gita according to Gandhi. Ahmedabad, 1946.

Maitrī (Maitrāyaṇīya) Upaniṣad. January 7, 2005 // Sanskrit Documents. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/maitri.itx (дата звернення: 5.01.2020). (Санскритський текст).

Mānavadharmaśastra with the Manubhāṣya of Medhātithi. In 2 vols. Calcutta, 1967–1971. (Санскритський текст).

Pātañjala-yogasutrāni [whith Three Commentaries] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni. Ānan-dāśrama-mudraṇālaya, 1904. (Санскритський текст).

Subālopaniṣat. 3 August, 2016 // Sanskrit Documents. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/subAla.pdf (дата звернення: 5.01.2020). (Санскритський текст).

Śrīmad-bhāgavata-purāṇa. Searchable file of complete Sanskrit text for researchers. URL: http://www.sanskritweb.net/sansdocs/bhagpur.pdf (дата звернення: 5.01.2020). (Санскритський текст).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda. Madras, 1949. (Містить санскритський текст).

The Brahma Sūtra. The Philosophy of Spiritual Life / Translated with an introduction and notes by S. Radhakrishnan. London, 1960.

The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s Commentary / Translated by S. Sitarama Sastri, B. A. Madras, 1923. (Містить санскритський текст).

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna / Translated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke. Also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda / Translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson. Oxford, 1837. (Містить санскритський текст).

Van Buitenen J. A. B. Rāmānuja on The Bhagavadgītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction. Delhi, 1968.

Yāmuna’s Gītārthasṃgraha // Van Buitenen J. A. B. Rāmānuja on The Bhagavadgītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction. Delhi, 1968. (Містить санскритський текст).

REFERENCES

Burba D. (2018), “Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 104–122. (In Ukrainian).

Bhagavadgita (2009), translated by Burba D., RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Yogananda Paramahansa (2008), Bhagavadgita: Besedy Boga s Arjunoy. Tsarstvennaya Nauka Bogopoznaniya. Vechnyy dialog mezhdu dushoy i Dukhom, translated by Burba D., Moscow, Sophia. (In Russian).

Sementsov V. (1985), Bhagavadgita v traditsii i sovremennoy nauchnoy kritike, Nauka, Moscow. (In Russian).

Badarayana, “Brahmasutra”, in Göttingen Register of Electronic Texts, in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/veda. (accessed January 5, 2020). (In Sanskrit).

“Bhagavad-Gita-Bhashya” (1910), in Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol 11, Sri Vani Vilas Press, Srīrangam. (In Sanskrit).

Īśa Upaniṣad (2017), in Sanskrit Documents, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/iisha.pdf (accessed January 5, 2020). (In Sanskrit).

La Vallée Poussin, Louis de (1913), Mūlamadhyamakakārikās (Mādhyamikasūtras) de Nā-gārjuna avec la Prasannapadā Commentaire de Candrakīrti, Imprimerie de l’Académie Impériale des Sciences, St. Petersburg. (Partly in Sanskrit).

Mahadev Desai (1946), The Gospel of Selfless Action or The Gita according to Gandhi, Navajivan Mudranalaya, Ahmedabad.

Maitrī (Maitrāyaṇīya) Upaniṣad (7 January, 2005), in Sanskrit Documents, https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/maitri.itx (accessed January 5, 2020). (In Sanskrit).

Mānavadharmaśastra with the Manubhāṣya of Medhātithi (1967–1971), in 2 vols, Udayācal Press, Calcutta. (In Sanskrit).

Pātañjala-yogasutrāni [whith Three Commentaries:] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni (1904), Ānandāśrama-mudraṇālaya, Pune. (In Sanskrit).

Śrīmad-bhāgavata-purāṇa, searchable file of complete Sanskrit text for researchers, available at: www.sanskritweb.net/sansdocs/bhagpur.pdf (accessed January 5, 2020). (Іn Sanskrit).

“Subālopaniṣat” (2016), in Sanskrit Documents, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/subAla.pdf (accessed January 5, 2020). (In Sanskrit).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda (1949), Sri Ramakrishna Math, Madras. (Partly in Sanskrit).

The Brahma Sūtra. The Philosophy of Spiritual Life (1960), translated with an introduction and notes by S. Radhakrishnan, Unwin Brothers Ltd., London.

The Katha and Prasna Upanishads and Sri Sankara’s Commentary (1923), translated by S. Sitarama Sastri, Madras. (Partly in Sanskrit).

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII, The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna, trans­lated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke, also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda, translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson (1837), The Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, Oxford. (Partly in Sanskrit).

Van Buitenen J. A. B. (1968), Rāmānuja on The Bhagavadgītā, a Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction, Motilal Banarsidass, Delhi.

“Yāmuna’s Gītārthasṃgraha” (1968), in Van Buitenen J. A. B., Rāmānuja on The Bhagavad-gītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction, Motilal Banarsidass, Delhi. (In Sanskrit).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>