БГАҐАВАДҐІТА. ГЛАВА 3 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад третьої глави найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, у I–II ст.
Третя глава має назву “Карма-йоґа”. У главі декларується, що є два шляхи: шлях філософського прозріння (джняна-йоґа прибічників санкх’ї) і карма-йоґа йоґів. Наголошується, що “недіяння” не є бездіяльністю. Навіть коли тіло перебуває в спокої, в організмі відбуваються фізіологічні процеси, тобто воно діє. До цього додається ще й психічна діяльність.
Насправді позбутися карми можна не марним намаганням нічого не робити, а діючи безкорисливо, виконуючи дії як офіру.
Глава містить кілька віршів, які розглядаються деякими дослідниками як інтерполяція, здійснена прибічниками давніх уявлень про світ як взаємопов’язане ціле, у якому боги, що уособлюють сили природи, дають людям все необхідне, але люди теж повинні підтримувати богів ритуалом офіри. Тому регулярне проведення церемонії офіри є необхідною умовою гармонійної співучасті людини в “обертанні колеса” Всесвіту.
Лунає заклик бути внутрішньо відстороненим від світу, але сумлінно виконувати свої обов’язки, щоб стати взірцем для наслідування. Такими взірцями названі легендарний праведний цар Джанака та сам Кришна, який невтомно діє, хоча є повністю самодостатнім і нічого не потребує.
Розглянуті в главі поняття та реалії пояснюються перекладачем у примітках із залученням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Риґведи”, “Веданта-сутр”, “Йоґа-сутр”, “Законів Ману”, упанішад, “Артхашястри”, “Санк’я-каріки”, “Чарака-самгіти” та інших класичних текстів індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2018). БГАҐАВАДҐІТА. ГЛАВА 3 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ. Східний світ, (4 (101), 116-129. вилучено із http://oriental-world.org.ua/index.php/journal/article/view/163
Переглядів статті: 99 | Завантажень PDF: 61

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, йоґа, карма, Магабгарата, переклад, релігія, санскрит

Посилання

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 2.

Чарака-самхіта. Глави 7–10 першого розділу / Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби // Східний світ, 2017, № 3.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 14. Москва – Ленинград, 1931.

Bhagavata Puranam. Skandhas 1–12. URL: https://web.archive.org/web/20081012022829/http://www.sub.uni-goettingen. (дата звернення: 25.10.2018). (Санскритський текст).

Kauṭilya. Arthaśāstra / Translated by R. Śāmāśāstrī. Bangalore, 1915.

Rig Veda. URL: http://www.sacred-texts.com/hin/rvsan/index.htm (дата звернення: 25.10.2018). (Санскритський текст).

Sāṁkhya-kārikā Śrī Īśvarakṛṣnena virācitā. Śrī Gauḍapāda Svāmi kṛta Bhāṣya. Kolkata, 1826. (Санскритський текст).

Subāla Upaniṣad. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/subAla.pdf (дата звернення: 25.10.2018). (Санскритський текст).

Śatapatha Brāhmaṇa (Mādhyandina Recension). On the basis of the edition by Albrecht Weber: The Çatapatha-Brāhmaṇa in the Mādhyandina-Çākhā with extracts from the commentaries of Sāyaṇa, Harisvāmin and Dvivedānga, Berlin 1849. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvw/sbm/sbm.htm (дата звернення: 25.10.2018). (Санскритський текст).

Taittirīya Saṁhitā. On the basis of the edition by Albrecht Weber: Die Taittirîya-Saṁhitâ, Leipzig: Brockhaus 1871–1872. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvs/ts/ts.htm (дата звернення: 25.10.2018). (Санскритський текст).

The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad with the Commentary of Śaṅkarācārya / Translated by Swāmi Mayavati. Almora, 1950.

The Chāndogya Upaniṣad // The Upanisads. Part I / Translated by F. Max Müller. Oxford, 1879.

The Laws of Manu / Translated with extracts from seven commentaries by G. Bühler. Oxford, 1886.

The Mahābhārata. Based on John Smith’s revision of Prof. Muneo Tokunaga’s version of the text, it was subjected to detailed checking by a team of assistants based in the Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI) in Pune, and is made available with BORI’s agreement. URL: http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html (дата звернення: 25.10.2018). (Санскритський текст).

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Maitrāyaṇīya Upaniṣad // The Upanisads. Part II / Translated by F. Max Müller. Oxford, 1884.

The Sānkhya-kārika by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen. Haridwar, 1931. (Санскритський текст).

The Śvetāśvatara Upaniṣad // The Upanisads. Part II / Translated by F. Max Müller. Oxford, 1884.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya. Part I / Translated by George Thibout. Oxford, 1890.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya. Part II / Translated by George Thibout. Oxford, 1896.

The Yoga-darśana. Sutras of Patañjali whith Bhāṣya of Vyāsa / Translated into English by Gangānātha Jhā. Bombay, 1907.

REFERENCES

Bhagavadgita (2009), Translated by Burba D. RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Burba D. (2018), “Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 104–122. (In Ukrainian).

“Charaka Samhita, The 7–10 Chapters of the First Section” (2017), Translated from Sanskrit and commented by D. Burba, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 84–99. (In Ukrainian).

Engels F., “Anti-Dühring” (1931), in Marx K. and Engels F., Sochіnenіya, Vol. 14, Sotsegiz, Moscow and Leningrad, рр. 1–32. (In Russian).

Bhagavata Puranam, Skandhas 1–12, available at: https://web.archive.org/web/20081012 022829/http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/fiindolo/gretil/1_sanskr/3_pura. (accessed October 25, 2018). (In Sanskrit).

Kauṭilya (1915), Arthaśāstra, Translated by Śāmāśāstrī R., Government Press, Bangalore.

Rig Veda, available at: www.sacred-texts.com/hin/rvsan/index.htm (accessed October 25, 2018). (In Sanskrit).

Sāṁkhya-kārikā Śrī Īśvarakṛṣnena virācitā, Śrī Gauḍapāda Svāmi kṛta Bhāṣya (1826), Vācaspatya Yantra, Kolkata. (In Sanskrit).

Subāla Upaniṣad, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/subAla.pdf (accessed October 25, 2018). (In Sanskrit).

Śatapatha Brāhmaṇa (Mādhyandina Recension), On the basis of the edition by Albrecht Weber (1849): The Çatapatha-Brāhmaṇa in the Mādhyandina-Çākhā with extracts from the commentaries of Sāyaṇa, Harisvāmin and Dvivedānga, Berlin 1849, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvw/sbm/sbm.htm (accessed October 25, 2018). (In Sanskrit).

Taittirīya Saṁhitā, On the basis of the edition by Albrecht Weber, Die Taittirîya-Saṁhitâ, Leipzig: Brockhaus 1871–1872, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/yvs/ts/ts.htm (accessed October 25, 2018). (In Sanskrit).

The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad with the Commentary of Śaṅkarācārya (1950), Translated by Swāmi Mayavati, Mādhavānanda Advaita Ashrama, Almora, Himalayas.

“The Chāndogya Upaniṣad, translated by F. Max Müller” (1879), in The Upanisads, Part I, The Clarendon Press, Oxford, pp. 1–144.

The Laws of Manu (1886), Translated with extracts from seven commentaries by G. Bühler, The Clarendon Press, Oxford.

The Mahābhārata. Based on John Smith’s revision of Prof. Muneo Tokunaga’s version of the text, it was subjected to detailed checking by a team of assistants based in the Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI) in Pune, and is made available with BORI’s agreement, available at: http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html (accessed October 25, 2018). (In Sanskrit).

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII, The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

“The Maitrāyaṇīya Upaniṣad, Translated by F. Max Müller” (1884), in The Upanisads, Part II, The Clarendon Press, Oxford, pp. 287–346.

The Sānkhya-kārikā by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen (1931), Guru-Mandal-Ashrama, Haridwar. (In Sanscrit).

“The Śvetāśvatara Upaniṣad, Translated by F. Max Müller” (1884), in The Upanisads, Part II, The Clarendon Press, Oxford, pp. 231–267.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya (1890), Part I, Translated by George Thibout, The Clarendon Press, Oxford.

The Vedānta Sūtras with the commentary by Śaṅkarācārya (1896), Part II, Translated by George Thibout, The Clarendon Press, Oxford.

The Yoga-darśana: Sutras of Patañjali whith Bhāṣya of Vyāsa (1907), Translated by Gangānātha Jhā, Rajaram Tukaram Tatya, Bombay.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>