БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 10–11 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад десятої та одинадцятої глав найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, у I–II ст.
Десята глава має назву “Йоґа проявів божественної величі”. У ній продовжується опис проявів Кришни, розпочатий у сьомій главі (вірші 8–13) та деталізований у віршах 16–19 глави 9. Починаючи з Атмана, який “перебуває в серцях усіх істот”, Кришна ототожнює себе з найвидатнішими представниками різних груп богів, священників і полководців, водойм, гір, дерев, зброї, змій, звірів, птахів, риб тощо. Підсумком десятої глави є резюме Кришни: “Хоч би що існувало величного, прекрасного й могутнього, усе це виникло з частки Моєї пишноти”.
Одинадцята глава називається “Йоґа споглядання Всесвітнього Образу”. На прохання Арджуни Кришна дав йому можливість побачити в тілі свого божественного наставника одразу весь Усесвіт. Арджуна побачив Кришну в нескінченних подобах і всіх істот в його тілі. Усі істоти й світи входили в роти Кришни, щоб загинути. Той пояснив, що він є Час – “могутній руйнівник світів”, і щоб заспокоїти переляканого Арджуну, знову набрав антропоморфної подоби. В останніх віршах сказано, що можливість споглядати Кришну таким і прийти до нього дає лише безоглядна відданість (bhakti).

Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснюються перекладачем у примітках із залученням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Риґведи”, “Веданта-сутр”, “Вішну-пурани”, “Законів Ману”, “Санкх’я-каріки”, упанішад та інших класичних текстів індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2020). БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВИ 10–11 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (1 (106), 127-152. https://doi.org/10.15407/orientw2020.01.127
Переглядів статті: 98 | Завантажень PDF: 38

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, йоґа, Магабгарата, медитація, перевод, релігія, санскрит

Посилання

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1.

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Б. Л. Смирнова // Философские тексты “Махабхараты”. Вып. I. Кн. 1. Ашхабад, 1977.

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Померанц Г. С. Пауза созерцания // Дружба Народов, 2002, № 2.

Ромен Роллан. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. Киев, 1991.

Atharva-Veda Saṃhitā, Śaunaka Recension. On the basis of the editions Gli inni dell’ Atharvaveda (Saunaka), traslitterazione a cura di Chatia Orlandi, Pisa, 1991 and Atharva Veda Sanhita, herausgegeben von R. Roth und W. D. Whitney, Berlin 1856 // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/av/avs/avs.htm (дата звернення: 2.11.2019). (Санскритський текст).

Bhagavad-Gita-Bhashya // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 11. Srīrangam, 1910.

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanishads, vol. 1, Poona, 1958 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (дата звернення: 2.11.2019). (Санскритський текст).

Chandogya Upaniṣad, with commentary ascribed to Samkara // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (дата звернення: 2.11.2019). (Санскритський текст).

Īśa Upaniṣad. 20 August 2017. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/iisha.pdf (дата звернення: 2.11.2019). (Санскритський текст).

Hauer J. W. Der Yoga. Stuttgart, 1958.

Jungk Robert. Brighter than a Thousand Suns: a Personal History of the Atomic Scientists. New York, 1958.

Kena-Upaniṣad edited by Marcos Albino. Erlangen, 1996 // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien. URL:http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/sv/upanisad/kenup/. (дата звернення: 2.11.2019). (Санскритський текст).

Mānavadharmaśastra with the Manubhāṣya of Medhātithi. In 2 vols. Calcutta, 1967–1971. (Санскритський текст).

Matsubara, Mitsunori. Pancaratra Samhitas and Early Vaisnava Theology. New Delhi, 1994.

Pātañjala-yogasutrāni [whith Three Commentaries] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni. Ānandāśrama-mudraṇālaya, 1904. (Санскритський текст).

Ṛgveda-Saṃhitā. On the basis of the edition by Th. Aufrecht, Bonn, 1877 (2 Aufl.), entered by H. S. Ananthanarayana, Austin // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien. URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/rv.htm (дата звернення: 2.11.2019). (Санскритський текст).

Śanti Parva, Mokshadharma Parva, Section CCLXXXIV // The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa Translated into English Prose from the Original Sanskrit Text by Kisari Mohan Ganguli, 1883–1896. URL: http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12b111.htm (дата звернення: 2.11.2019).

Śatapatha-Brāhmaṇa (Mādhyandina recension) // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/2_bra/satapat. (дата звернення: 2.11.2019). (Санскритський текст).

Shri Brahma-Samhitā (fifth chapter) with commentary by Shree Shreemad Jiva Goswāmi. Translation and purport by Shree Bhakti Siddhānta Saraswati Goswāmi. Madras, 1932. (Містить санскритський текст).

Schrader Otto F. Introduction to the Pañcarātra and the Ahirbudhnya Saṁhitā. Madras, 1916.

Shri Vishnu Purana with Vishnuchittiyam commentary by Vishnuchitta Alwar / Edited by Annangar-acharya. Kanchipuram, 1972. (Санскритський текст).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda. Madras, 1949. (Містить санскритський текст).

The Bhagavad Gita / Translated by Juan Mascaro. London, 1962.

The Mahabharata, an Epic Poem, written by the Celebrated Veda Vyasa Rishi. Edited by the learned pundits attached to the establishment of education committee. Vol. 1–5. Calcutta, 1834–1839. (Санскритський текст).

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna / Translated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke. Also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda / Translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson. Oxford, 1837. (Містить санскритський текст).

Van Buitenen J. A. B. Rāmānuja on The Bhagavadgītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction. Delhi, 1968.

REFERENCES

Burba D. (2018), ‘Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian’, World of Orient, No 1, pp. 104–122. (In Ukrainian).

Bhagavadgita, translated by B. Smirnoff, in Philosophskie teksty Mahabharaty, Iss. I, Book 1 (1977), Ylym, Ashkhabad. (In Russian)

Bhagavadgita (2009), translated by Burba D, RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Pomerants G. (2002), “Pauza sozertsaniya”, Druzhba Narodov No 2, pp. 140–144. (In Russian).

Rolland, Romain (1991), Zhizn’ Ramakrishny, Zhizn’ Vivekanandy, Ukraina, Kyiv. (In Russian).

“Atharva-Veda Saṃhitā, Śaunaka Recension. On the basis of the editions Gli inni dell’ Atharvaveda (Saunaka), traslitterazione a cura di Chatia Orlandi (1991), Pisa and Atharva Veda Sanhita, herausgegeben von R. Roth und W. D. Whitney (1856), Berlin”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, available at http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/av/avs/avs.htm (accessed 2 November 2019) (In Sanskrit).

“Bhagavad-Gita-Bhashya” (1910), in Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol 11, Sri Vani Vilas Press, Srīrangam. (In Sanskrit).

“Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V.P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanisads, vol. 1 (1958), Poona”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (accessed 2 November 2019) (In Sanskrit).

“The Chandogya-Upanisad, with commentary ascribed to Samkara”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (accessed 2 November 2019) (In Sanskrit).

Hauer J. W. (1958), Der Yoga, Kohlhammer, Stuttgart. (In German)

Īśa Upaniṣad, 20 August 2017, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/iisha.pdf (accessed 2 November 2019) (In Sanskrit).

Jungk Robert (1958), Brighter than a Thousand Suns: a Personal History of the Atomic Scientists, Harcourt Brace, New York.

“Kena-Upaniṣad (1996), Edited by Marcos Albino, Erlangen”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/sv/upanisad/kenup/. (accessed 2 November 2019) (In Sanskrit).

Mānavadharmaśastra with the Manubhāṣya of Medhātithi (1967–1971), in 2 vols, Udayācal Press. Calcutta. (In Sanskrit).

Matsubara, Mitsunori (1994), Pancaratra Samhitas and Early Vaisnava Theology, Motilal Banarsidass, New Delhi.

Pātañjala-yogasutrāni [whith Three Commentaries:] Vācaspati Miśra viracitṭīkā saṃvalita Vyāsa-bhāṣya sametāni tathā Bhojadeva viracita Rāja-mārtaṇḍābhidha vṛtti sametāni (1904), Ānandāśrama-mudraṇālaya, Pune. (In Sanskrit).

“Ṛgveda-Saṃhitā. On the basis of the edition by Th. Aufrecht, Bonn, 2 Aufl. (1877), entered by H. S. Ananthanarayana, Austin”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/rv.htm (accessed 2 November 2019) (In Sanskrit).

Śanti Parva, Mokshadharma Parva, Section CCLXXXIV, in The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, translated into English prose from the original Sanskrit text by Kisari Mohan Ganguli (1883–1896), available at: http://www.sacred-texts.com/hin/m12/m12b111.htm (accessed 2 November 2019).

“Śatapatha-Brāhmaṇa (Mādhyandina recension)”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/2_bra/satapat. (acces-sed 2 November 2019) (In Sanskrit).

Shri Brahma-Samhitā (fifth chapter) with commentary by Shree Shreemad Jiva Goswami (1932), translates and commented by Shree Bhakti Siddhānta Saraswati Goswāmi, Shree Gaudiya Math, Madras. (Partly in Sanskrit).

Schrader, Otto F. (1916), Introduction to the Pañcarātra and the Ahirbudhnya Saṁhitā, Adyar Library, Madras.

Shri Vishnu Purana with Vishnuchittiyam commentary by Vishnuchitta Alwar (1972), edited by Annangar-acharya, Granthamala Karyalaya, Kanchipuram. (In Sanskrit).

The Bhagavad Gita (1962), translated by Juan Mascaro, Penguin, London.

The Mahabharata, an Epic Poem, written by the Celebrated Veda Vyasa Rishi (1834–1839), edited by the learned pundits attached to the establishment of education committee, Vol. 1–5, The Committee of Public Instruction, Calcutta. (In Sanskrit)

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII, The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

The Sánkhya-káriká or Memorial Verses on the Sánkhya Philosophy, by ĺswara Krishna, trans­lated from Sanskrit by Henri Thomas Colebrooke, also The Bháshya or Commentary of Gaudapáda, translated, and illustrated by an original comment, by Horace Hayman Wilson (1837), Oxford. (Partly in Sanskrit).

Van Buitenen J. A. B. (1968), Rāmānuja on The Bhagavadgītā, a Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction, Motilal Banarsidass, Delhi.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>