ЧАРАКА-САМХІТА. ГЛАВИ 7–10 ПЕРШОГО РОЗДІЛУ / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад сьомої – десятої глав першого розділу фундаментального санскритського трактату з аюрведи (традиційної індійської медицини) “Чарака-самхіта”.
У назву сьомої глави винесена перша з тем, які в ній розглядаються: рекомендація не стримувати природні позиви до сечовипускання, дефекації, чхання тощо. Описуються негативні наслідки стримування цих позивів, і даються рекомендації щодо усунення таких наслідків. Водночас зазначається, що від необачного й недозволеного, безумовно, треба утримуватися, і наводяться вимоги, які фактично збігаються з біблійними заповідями та навіть поглиблюють їх. Також рекомендується вести здоровий спосіб життя, мати добре коло спілкування й займатися фізичними вправами. Частина глави присвячена узгодженню харчування з тілесною конституцією, а також профілактиці ендогенних хвороб і хвороб, викликаних зовнішніми чинниками.
У восьмій главі спочатку йдеться про органи чуття та психіку. Далі йдуть настанови щодо правильної (з огляду на релігію, мораль, соціальні норми та гігієну) поведінки.
Дев’ята й десята глави присвячені опису “чотирьох складових процесу лікування”, якими названі хворий, лікар, ліки й той, хто безпосередньо доглядає за хворим. У десятій главі захворювання поділяються на легкі, важкі й невиліковні. Невиліковні хвороби, у свою чергу, поділяються на ті, що піддаються паліативному лікуванню, і ті, що йому не піддаються.
Доволі цікавою є полеміка автора з опонентом, який твердить, що звертатися до лікаря немає сенсу. Усі глави завершуються підсумковим переліком їхнього змісту.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2017). ЧАРАКА-САМХІТА. ГЛАВИ 7–10 ПЕРШОГО РОЗДІЛУ / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ. Східний світ, (3 (96), 84-99. вилучено із http://oriental-world.org.ua/index.php/journal/article/view/219
Переглядів статті: 85 | Завантажень PDF: 32

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, античність, аюрведа, медицина, переклад, самхіта, санскрит, Чарака

Посилання

Артхашастра. Наука политики / Изд. подготовил В. И. Кальянов, отв. ред. В. В. Струве. Москва, 1993.

Бхагавадгита / Пер. Д. В. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Лунный свет санкхьи. Ишваракришна: Санкхья-карика. Гаудапада: Санкхья-карика-бхашья. Вачаспати Мишра: Таттва-каумуди / Пер. В. К. Шохина. Москва, 1995.

Нáрада-бгакті-сутри / Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби // Східний світ, 2016, № 4.

Тирукурал. Священная книга тамильской мудрости / Перевод, предисловие Д. В. Бурбы. Москва, 2014.

Чарака-самхіта. Глави 1, 4–6 першого розділу / Переклад із санскриту та коментарі Д. B. Бурби // Східний світ, 2017, № 1–2.

Agniveśa’s Caraka Saṁhita. Text with English Translation & Critical Exposition based on Cakrapāṇi Datta’s Āyurveda Dīpikā by Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash. Vols 1–7. Varanasi, 2008.

The Charaka-Samhita by Mahamuni Agnibesha, revised by Maharshi Charaka, compiled and edited by Kabiraj Debendranath Sen and Kabiraj Upendranath Sen [санскритською мовою]. Calcutta, 1897.

The Rigveda / Stephanie W. Jamison; Joel P. Brereton. Oxford, 2014.

Vāgbhaṭa’s Aṣṭāñga hṛdayam: Sūtra sthāna and Śārīra sthāna, V. 1. Krishnadas Acad., 1991.

REFERENCES

Arthashastra. Nauka politiki (1993), translated by V. Kalianov, Nauka, Moscow. (In Russian).

Bhagavadgita (2009), translated by D. Burba, RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Lunnyi svet sankkhii. Sankhya-karika by Ishvarakrishna, Sankhya-karika-bhashya by Gaudapada, Tattva-kaumudi by Vachaspati Mishra (1995), translated by V. Shohin, Ladomir, Moscow. (In Russian).

“Narada-bhakti-sutras, Translation from Sanskrit and Comments by D. Burba” (2016), Shìdnij svìt, No. 4, pp. 118–126. (In Ukrainian).

Tirukkural. Sviashchennaya kniga tamilskoi mudrosti (2014), translated by D. Burba, RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

“Charaka Samhita. Chapters 1, 4–6, Translation from Sanskrit and Comments by D. Burba” (2017), Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 143–165. (In Ukrainian).

Agniveśa’s Caraka Saṁhita. Text with English Translation & Critical Exposition based on Cakrapāṇi Datta’s Āyurveda Dīpikā (2008), by Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash, Vols 1–7, Chowkhamba Press, Varanasi.

The Charaka-Samhita by Mahamuni Agnibesha, revised by Maharshi Charaka (1897), compiled and edited by Kabiraj Debendranath Sen and Kabiraj Upendranath Sen, Dhanvantari Meśin Yantra, Calcutta. (In Sanskrit).

The Rigveda (2014), translated by Jamison S., Brereton J., Oxford University Press, Oxford.

Vāgbhaṭa’s Aṣṭāñga hṛdayam: Sūtra sthāna and Śārīra sthāna (1991), Vol. 1, Krishnadas Acad., Varanasi.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>