БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВА 18 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад останньої, вісімнадцятої глави найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному вигляді, імовірно, у I–II ст.
Глава має назву “Йоґа зречення і спасіння”. Це найбільша з глав “Бгаґавадґіти”. Спочатку в ній дається пояснення двом близьким термінам: saṃnyāsa (“зречення”; у вузькому сенсі – спосіб життя жебручого ченця) та tyāga (“відцурання”). Знову зазначається, що жива людина не може повністю припинити діяти, тому справжньою відчуженістю від світу є відцурання не від діяльності, а від бажання насолоджуватися її плодами.
Названі три види відцурання: тамасóве, раджасóве й саттвóве. Цим трьом ґунам (аспектам матеріальної природи, через посередництво яких відбуваються її вияв і функціонування) у “Бгаґавадґіті” присвячені глави 14 і 17, а у 18 главі за трьома ґунами класифікуються ще й види знань, дій, “діячів” (виконавців дії), інтелекту, наполегливості та щастя. Перелічені п’ять причин успішного завершення будь-якої дії та троїсте спонукання до дії.
Наводиться перелік традиційних видів діяльності чотирьох варн (головних верств давньоіндійського суспільства).
Останні вірші закликають ввірити себе богові Кришні, який щедро винагородить вірянина (bhakta). Також лунає заклик “відкривати цю таємницю” бгактам Кришни й забороняється повідомляти вчення небгактам.
Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснені перекладачем у примітках із залученням цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Бгаґавата-пурани”, “Брагма-пурани” “Законів Ману”, “Риґведи”, “Санкх’я-каріки”, упанішад та інших класичних текстів індуїзму.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2021). БГАҐАВАДҐІТА, ГЛАВА 18 / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ. Східний світ, (1 (110), 118-136. https://doi.org/10.15407/orientw2021.01.118
Переглядів статті: 149 | Завантажень PDF: 90

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індія, індуїзм, Бгаґавадґіта, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, релігія, санскрит

Посилання

Бгаґавадґіта / Переклад із санскриту, післямова та довідковий апарат Дмитра Бурби. Харків, 2020.

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1. https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Бхагавадгита / Пер. с санскрита Д. Бурбы. Москва, 2009 (2013, 2015, 2016).

Бхагавадгита. Комментарий Свами Рамсукхдаса / Пер. с английского Д. Бурбы. Москва, 2015.

Данилов Д. А. Значення дг’яни в “Бгаґавадґіті” // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Вип. 18. Львів, 2018.

Леся Українка. Імпровізація // Зібрання творів у 12 тт. Т. 1. Київ, 1975.

Bhagavad-Gita-Bhashya // Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya. Vol. 11. Srīrangam, 1910.

Brahma-Purana, Adhyayas 1–246. Input by Peter Schreiner and Renate Soehnen-Thieme for the Tuebingen Purana Project // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/3_purana/brahmap/bra. (дата звернення 10.09.2020). (Санскритський текст).

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanishads, Vol. 1, Poona, 1958 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (дата звернення: 10.09.2020). (Санскритський текст).

Kautilya. Arthasastra / The e-text based on R. P. Kangle’s edition: The Kauṭilya Arthaśāstra, critical Edtion with a Glossary, Second edition. Bombay, 1969 // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/5_artha/kau. (дата звернення: 16.03.2019). (Санскритський текст).

Mahabharata with Bhavadipa commentary of Nilakantha. Bombay, 1901. (Санскритський текст).

Mahadev Desai. The Gospel of Selfless Action or The Gita according to Gandhi. Ahmedabad, 1946.

Maitrī (Maitrāyaṇīya) Upaniṣad. January 7, 2005 // Sanskrit Documents. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/maitri.itx (Санскритський текст).

Mānavadharmaśastra with the Manubhāṣya of Medhātithi. In 2 vols. Calcutta, 1967–1971. (Містить санскритський текст).

Ṛgveda-Saṃhitā. On the basis of the edition by Th. Aufrecht, Bonn 1877 (2. Aufl.), entered by H. S. Ananthanarayana, Austin // Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien URL: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/rv.htm (дата звернення: 10.09.2019). (Санскритський текст).

Sharma Arvind. Hinduism as a Missionary Religion. New York, 2011.

Śrīmad-bhāgavata-purāṇa. Searchable file of complete Sanskrit text for researchers. URL: http://www.sanskritweb.net/sansdocs/bhagpur.pdf (дата звернення: 10.09.2020). (Санскритський текст).

Subālopaniṣat. 3 August, 2016 // Sanskrit Documents. URL: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/subAla.pdf (дата звернення: 10.09.2020). (Санскритський текст).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda. Madras, 1949.

The Chandogya-Upanisad, with comm. ascribed to Samkara // Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia. URL: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (дата звернення: 10.09.2020). (Санскритський текст).

The Mahabharata Critical Edition. Vol. VII. The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India, for the first time critically edited by S. K. Belvalkar. Poona, 1947. (Санскритський текст).

The Sānkhya-kārika by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen. Haridwar, 1931. (Санскритський текст).

Van Buitenen J. A. B. Rāmānuja on The Bhagavadgītā. A Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction. Delhi, 1968.

REFERENCES

Bhagavadgita (2020), translated from Sanskrit, with notes and afterword, by Dmytro Burba, Folio, Kharkiv. (In Ukrainian).

Burba D. (2018), “Orthographic Transcription of Sanskrit Names and Terms in Ukrainian”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 104–122. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.104

Bhagavadgita (2009), translated by D. Burba, RIPOL klassik, Moscow. (In Russian).

Bhagavadgita with the Commentary of Svami Ramsukhdas (2015), translated by D. Burba, Deych, Moscow. (In Russian).

Danylov D. (2018), “Znachennya dhyany v Bhagavadgiti”, Visnyk of the Lviv University, Series Philos.-Political Studies, Issue 18, pp. 76–84. (In Ukrainian).

Lesya Ukrayinka (1975), “Improvizatsiya”, in Collected works in 12 volumes, Vol. I, Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

“Bhagavad-Gita-Bhashya” (1910), in Memorial Edition of the works of Shri Shankaracharya, Vol. 11, Sri Vani Vilas Press, Srīrangam. (In Sanskrit).

“Brahma-Purana, Adhyayas 1–246. Input by Peter Schreiner and Renate Soehnen-Thieme for the Tuebingen Purana Project”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/3_purana/brahmap/bra. (accessed September 10, 2020). (Іn Sanskrit).

“Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, Kanva recension with the commentary ascribed to Samkara. The text has been checked against the ed. by V. P. Limaye and R. D. Vadekar: Eighteen Principal Upanisads, Vol. 1 (1958), Poona”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/brupsb_. (accessed September 10, 2020). (In Sanskrit).

Arthashastra, the e-text based on R. P. Kangle’s edition: The Kauṭilya Arthaśāstra, Critical edition with a Glossary, Second edition (1969), University of Bombay, Bombay, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/5_artha/kau. (accessed March 16, 2019). (In Sanskrit).

Mahabharata with Bhavadipa commentary of Nilakantha (1901), Gopal Narayan and Co., Bombay. (In Sanskrit).

Mahadev Desai (1946), The Gospel of Selfless Action or The Gita according to Gandhi, Navajivan Mudranalaya, Ahmedabad.

“Maitrī (Maitrāyaṇīya) Upaniṣad (7 January, 2005)”, in Sanskrit Documents, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/maitri.itx (accessed September 10, 2020). (In Sanskrit).

Mānavadharmaśastra with the Manubhāṣya of Medhātithi (1967–1971), in 2 vols, Udayācal Press, Calcutta. (Partly in Sanskrit).

“Ṛgveda-Saṃhitā. On the basis of the edition by Th. Aufrecht, Bonn, 2 Aufl. (1877), entered by H. S. Ananthanarayana, Austin”, in Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien available at: http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/ind/aind/ved/rv/mt/rv.htm (accessed September 10, 2020). (In Sanskrit).

Sharma, Arvind (2011), Hinduism as a Missionary Religion, State University of New York Press, New York.

Śrīmad-bhāgavata-purāṇa, searchable file of complete Sanskrit text for researchers, available at: www.sanskritweb.net/sansdocs/bhagpur.pdf (accessed September 10, 2020). (Іn Sanskrit).

“Subālopaniṣat” (3 August, 2016), in Sanskrit Documents, available at: https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/subAla.pdf (accessed September 10, 2020). (Іn Sanskrit).

Śvetāśvatarоpaniṣad including original passages, construed text (anvaya) with a literal world by world translation, English rendering of each passage, copious notes, and Introductory Notes by Swāmi Tyāgīśānanda (1949), Sri Ramakrishna Math, Madras. (Partly in Sanskrit).

“The Chandogya-Upanisad, with comm. ascribed to Samkara”, in Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials from Central and Southeast Asia, available at: http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/4_upa/chupsb_. (accessed September 10, 2020). (Іn Sanskrit).

The Mahabharata Critical Edition, Vol. VII: The Bhīşmaparvan, being the sixth book of the Mahābhārata the great epic of India (1947), for the first time critically edited by S. K. Belvalkar, The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. (In Sanskrit).

The Sānkhya-kārikā by the great sage Ishwar-Krishna with commentary called Sānkhya-tattva Kaumudi by Shri Vachaspati Mishra and another commentary called Vidvattoshini by Shri Balaram Udaseen (1931), Guru-Mandal-Ashrama, Haridwar. (In Sanscrit).

Van Buitenen J. A. B. (1968), Rāmānuja on The Bhagavadgītā, a Condensed Rendering of His Gītābhāṣya with Copious Notes and an Introduction, Motilal Banarsidass, Delhi.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2