ЧАРАКА-САМХІТА. ГЛАВИ 1, 4–6 ПЕРШОГО РОЗДІЛУ / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Бурба

Анотація

У цій публікації представлено український переклад першої, четвертої (частково), п’ятої й шостої глав першого розділу фундаментального санскритського трактату “Чарака-самхіта”, який набув теперішнього вигляду, ймовірно, в I ст. н. е. Разом із “Сушрута-самхітою” та “Аштанґа-хрідаєю” книга складає “велику трійцю” засадничих текстів традиційної індійської медицини, відомої як аюрведа. Авторство цієї найавторитетнішої праці з аюрведи зазвичай приписують Чараці, придворному лікарю царя Канішки, правителя Кушанського царства – стародавньої держави на території сучасної Середньої Азії, Афганістану, Пакистану та Північної Індії.

Перший з восьми розділів “Чарака-самхіти” має назву Sūtrasthāna, що можна перекласти як “Загальні положення”. Тридцять глав цього розділу поділені на сім “четвірок” (catuṣka), плюс ще дві глави.

У першій главі розповідається історія появи “Чарака-самхіти”, яка нібито була передана на землю богами, щоб допомогти людям боротися з хворобами. Називаються імена божественних і земних вчителів традиції аюрведи, дається визначення понять “життя” й “аюрведа”, розглядається низка специфічних понять філософських систем вайшешика та ньяя, викладаються аюрведичні уявлення про будову людського організму, називаються причини хвороб і методи їхнього усунення, перелічуються речовини, які можуть правити ліками, та їхні властивості, а також наводяться ознаки справжніх лікарів і осуджуються псевдолікарі. Четверта глава присвячена очищенню організму. У п’ятій главі спочатку мова йде про помірність у їді, про бажану й небажану їжу, а далі йдеться про догляд за тілом. Шоста глава присвячена особливостям шести індійських пір року й узгодженню з ними свого харчування й стилю життя. Усі глави завершуються підсумковим переліком їхнього змісту.

Як цитувати

Бурба, Д. В. (2017). ЧАРАКА-САМХІТА. ГЛАВИ 1, 4–6 ПЕРШОГО РОЗДІЛУ / ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ ТА КОМЕНТАРІ. Східний світ, (1-2 (94-95), 143-165. вилучено із http://oriental-world.org.ua/index.php/journal/article/view/235
Переглядів статті: 363 | Завантажень PDF: 116

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

аюрведа, йога, санскрит, Чарака-самхіта

Посилання

Абу Рейхан Бируни. Индия / Перевод А. Халидова, Ю. Завадского. Комментарии В. Эрмана, А. Халидова. Москва, 1995. (Репринтне відтворення видання 1963 року).

Завгородній Ю., Луценко Д. “Вайшешика-сутри” Канади (I.1.1–48). Переклад та історико-філософський коментар // Філософська думка, 2006, № 6.

Новая философская энциклопедия / Под редакцией В. С. Стёпина. В 4 тт. Москва, 2001.

Рибалкіна Ю. Лексика на позначення рослин та рослинних препаратів в індійській традиційній медицині // Літературознавчі студії. Вип. 39. Ч. 2. Київ, 2013.

Эрман В. Аюрведа // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. Москва, 1996.

Agniveśa’s Caraka Saṁhita. Text with English Translation & Critical Exposition based on Cakrapāṇi Datta’s Āyurveda Dīpikā by Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash. Vols 1–7. Varanasi, 2008.

Balodhi J. P. Constituting the outlines of a philosophy of Ayurveda: mainly on mental health import // Indian Journal of Psychiatry, 1987, No. 29 (2).

Jalpakalpataru, the complete text of Caraka Saṁhita, edited by Kaviraja Gangadhara with commentary. Vols 1–3. Second Edition. Calcutta, 1880–81.

Caraka Saṁhita (Agniveśa Saṁhita as revised by Caraka and Dṛḍhabala), with Āyurveda Dīpikā, the commentary of Cakrapāṇi Datta / Ed. by Vaidya Jādavaji Trivikramji Ācārya. Third edition. Bombay, 1941.

Caraka Saṁhita (a Scientific Synopsis) by Priyadaranjan Rāy and Hirendra Nath Gupta. New Delhi, 1965.

Charaka Samhita / Ed. by Sri Gulab Kunverba Ayurvedic Society, with introduction, commentary and indices including English, Hindi and Gujarati translations. Vols 1–6. Jamanagar, 1949.

Charaka-samhita // Encyclopædia Britannica. – https://www.britannica.com/topic/Charaka-samhita

Charaka Samhita. Handbook on Ayurveda / Ed. by Gabriel Van Loon. In two volumes. Morrisville, 2003.

The Charaka-Samhita by Mahamuni Agnibesha, revised by Maharshi Charaka, compiled and edited by Kabiraj Debendranath Sen and Kabiraj Upendranath Sen [санскритською мовою]. Calcutta, 1897.

The Charakasaṃhitā of Agniveśa Revised by Charaka and Dridhabala / Ed. by Sāhitya Āyurvedācharya Pandit Tārādatta Patna. Pt. I. Benares, 1937.

REFERENCES

Abu Reykhan Biruni (1995), Indiya, Transl. by A. Khalidov, Yu. Zavadskiy, Сomments by V. Erman, A. Khalidov, Moscow. (In Russian).

Zavhorodniy Yu., Lutsenko D. (2006), ““Vaysheshyka-sutry” Kanady (I.1.1–48). Pereklad ta istoryko-filosofs'kyy komentar”, Filosofs'ka dumka, No. 6. (In Ukrainian).

Novaya filosofskaya entsiklopediya (2001), V. S. Stepin (Ed.), In 4 vol., Moscow. (In Russian).

Rybalkina Yu. (2013), “Leksyka na poznachennya roslyn ta roslynnykh preparativ v indiys'kiy tradytsiyniy medytsyni”, Literaturoznavchi studiyi, Issue 39, Part 2, Kyiv. (In Ukrainian).

Erman V. (1996), Ayurveda, Induizm. Dzhaynizm. Sikkhizm: Slovar, Moscow. (In Russian).

Agniveśa’s Caraka Saṁhita, Text with English Translation & Critical Exposition based on Cakrapāṇi Datta’s Āyurveda Dīpikā by Dr. Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash (2008), Vols 1–7, Varanasi.

Balodhi J. P. (1987), Constituting the outlines of a philosophy of Ayurveda: mainly on mental health import, Indian Journal of Psychiatry, No. 29 (2).

Jalpakalpataru, the complete text of Caraka Saṁhita, edited by Kaviraja Gangadhara with commentary (1880–81), Vols 1–3, Second Edition, Calcutta.

Caraka Saṁhita (Agniveśa Saṁhita as revised by Caraka and Dṛḍhabala), with Āyurveda Dīpikā, the commentary of Cakrapāṇi Datta (1941), Ed. by Vaidya Jādavaji Trivikramji Ācārya, Third edition, Bombay.

Caraka Saṁhita (a Scientific Synopsis) by Priyadaranjan Rāy and Hirendra Nath Gupta (1965), New Delhi.

Charaka Samhita (1949), Ed. by Sri Gulab Kunverba Ayurvedic Society, with introduction, commentary and indices including English, Hindi and Gujarati translations, Vols 1–6, Jamanagar.

Charaka-samhita, Encyclopædia Britannica, available at: https://www.britannica.com/topic/Charaka-samhita

Charaka Samhita. Handbook on Ayurveda (2003), Ed. by Gabriel Van Loon, In two volumes, Morrisville.

The Charaka-Samhita by Mahamuni Agnibesha, revised by Maharshi Charaka, compiled and edited by Kabiraj Debendranath Sen and Kabiraj Upendranath Sen (1897), Calcutta.

The Charakasaṃhitā of Agniveśa Revised by Charaka and Dridhabala (1937), Ed. by Sāhitya Āyurvedācharya Pandit Tārādatta Patna, Pt. I, Benares.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2