ДОСЛІДЖЕННЯ МОРСЬКОЇ ТОРГІВЛІ У В’ЄТНАМІ XV ТА XIX СТОЛІТЬ: ЗДОБУТКИ ТА ТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Мань Зунг Нгуєн

Анотація

Останнім часом дослідження зарубіжними та в’єтнамськими науковцями середньовічної морської і зовнішньої торгівлі дали значні результати. Ці досягнення допомагають читачам визнати інше минуле економічної картини XV і XIX століть у в’єтнамській історії. Насправді, щоб мати загальний погляд на морську економіку і досягти повного розуміння, крім традиційних підходів, необхідно впроваджувати різноманітні підходи, особливо сучасні і мультидисциплінарні теорії як актуальні вимоги науки і практики. Проте, враховуючи науково-дослідні проекти стосовно моря та островів Ханойського національного університету (напр., QG.15.51), чималу кількість досліджень останнім часом розроблено такими різними підходами, як-от методи природничих наук, техніки, технології тощо. У перспективі в галузі суспільних і гуманітарних наук з вищезазначеної теми аналіз впровадження політики, ефективності монархічних держав у галузі зовнішньої торгівлі та управлінні морем і островами означає з’ясування організації системи управління, традиції використання моря та мореорієнтованого менталітету в’єтнамців; боротьба і встановлення суверенітету на морі, відкрита політика зовнішньоекономічної діяльності В’єтнаму в історії, роль і вплив державних установ на управління і т. д. Це більш значущі результати в процесі зміцнення і розширення міжнародного наукового співробітництва для успішного впровадження в’єтнамської морської стратегії.

Як цитувати

Нгуєн, М. З. (2015). ДОСЛІДЖЕННЯ МОРСЬКОЇ ТОРГІВЛІ У В’ЄТНАМІ XV ТА XIX СТОЛІТЬ: ЗДОБУТКИ ТА ТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ. Східний світ, (3 (88), 15-26. https://doi.org/10.15407/orientw2015.03.015
Переглядів статті: 31 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

В’єтнамі, морська торгівля, наука управління

Посилання

Brook T. The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China. Berkeley, Los Angeles and London, 1998.

Chung T. N. Khảo cổ học tiền sử Vân Đồn (Quảng Ninh) – Tư liệu và nhận thức // Tạp chí Khảo cổ học, 2008, No. 6 (156).

Chung T. N. Những di tích văn hóa tiền sử ở Vân Đồn, Quảng Ninh: Tư liệu và nhận thức // Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng kinh tế, và các mối giao lưu văn hoá. Quang Ninh, 2008.

Cong L. T. Tổ chức phòng thủ vùng biển miền Trung đấu triều Nguyễn // Tạp chí Nghiên cứu và phát triển (Huế), 2013, No. 1 (99).

Cooke N. Southern Regionalism and the Composition of the Ruling Elite Nguyen (1802–83), // Asian Studies Review, Vol. 23, No. 2. 1999. https://doi.org/10.1080/10357829908713232

Dam V. C. Khoa học chính sách. Hanoi, 2011.

Đông Á – Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử và hiện tại. Hanoi, 2004.

Dung N. M. Vùng Đông Bắc Việt Nam trong tuyến hải trình Đông Á thế kỷ VIII–XVIII // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2009, No. 9 (114).

Hai P. T. Về những văn thư trao đổi giữa chúa Nguyễn và Nhật Bản (thế kỷ XVI–XVII) // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2007, No. 7.

Hai P. T. Những văn thư trao đổi giữa chính quyền Lê – Trịnh với Nhật Bản thế kỷ XVII // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2008, No. 1.

Hy N. T. Quần đảo Paracels và các nhà hàng hải Bồ Đào Nha // Tạp chí Khoa học – ĐHQGHN, 1998, No. 3.

Hy N. T. Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa (Paracels) trong những thế kỷ XVII–XVIII–XIX qua nguồn tư liệu phương Tây // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2011, No. 9 (425).

Ishii Y. The Junk Trade from Southeast Asia. Institute of SEA, 1998, https://doi.org/10.1355/9789814519793

Kim N. V. Dấu ấn cổ sơ của các xã hội Đông Nam Á // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2008, No. 6 (386).

Kim N. V. Vị thế đối ngoại của Thăng Long-Đại Việt với các quốc gia Đông Nam Á thời Lý-Trần // Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2010a, No. 7 (411).

Kim N. V. Một số suy nghĩ về đặc tính kinh tế, thể chế chính trị và cấu trúc quyền lực của các quốc gia Đông Nam Á thời cổ trung đại // Nghiên cứu và đào tạo Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Việt Nam – Thành tựu và kinh nghiệm. Hanoi, 2010b.

Kim N. V. (Ed.). Người Việt với Biển. Hanoi, 2011.

Kim N. V. Vân Đồn-Thương cảng quốc tế của Việt Nam. Hanoi, 2014.

Kim N. V, Dung N. M. Tradition and Trade Activities of the Vietnamese – Historical Fact and Understandings // Східний світ, 2013, No. 4.

Kim N. V., Dung N. M. (Co-eds.). Việt Nam – Truyền thống kinh tế, văn hóa biển. Hanoi, 2015.

Kleinen J. Towards A Maritime History of Vietnam: Vietnamese-Dutch Seventeenth-Century Confrontations // Gabrowsky Volkert (Ed.). Unraveling the Myths of Southeast Asian Historiography: Essays in Honour of the Barents Jan Terwiell. Bangkok, 2011.

Lan D. T. T. Hệ thống cảng thị trên sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII–XVIII, Dissertation, Vietnam National University. Hanoi, 2013.

Lieberman V. Strange Parallels-Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830. Cambridge, 2003.

Lion and Dragon – Four Centuries of Dutch and Vietnamese Relations. Hanoi, 2008.

Loi N. T. Một góc nhìn về văn hóa biển. Ho Chi Minh, 2014.

Marr D. G. and Milner A. C. (Eds.). Southeast Asia in the 11th to 14th Centuries. Singapore, 1986.

Marshall G. A Dictionary of Sociology. Oxford, 1998.

Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc – Việt Nam thế kỷ XIV–XVII, Vol. 1. Hanoi, 2010.

Ngoc N. Q. Bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông – một hoạt động nổi bật của triều Tây Sơn // Tạp chí Lịch sử Quân sự, 1995, No. 115.

Nha N. (Ed.). Đặc khảo về Hoàng Sa-Trường Sa. Biển Đông và chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam. Ho Chi Minh, 2014.

Ninh V. D. (Ed.). Đông Nam Á – Truyền thống và Hội nhập. Hanoi, 2007.

Phố Hiến – Kỷ yếu hội thảo khoa học. Hai Hung, 1992.

Phuc D. K (Eds.). Hoàng Sa – Trường Sa trong thư tịch cổ. Hoi Nha Van, Phuong Nam Book, 2014.

Quan P. H. Hoàng Sa-Trường Sa-Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc. Ho Chi Minh, 2014.

Quan hệ Việt – Nhật thế kỷ XV–XVII qua giao lưu gốm sứ. Proceedings. Hanoi, 1999.

Quynh V. Tân Đính Lĩnh Nam Chích Quái (新訂嶺南摘怪, Selection of Strange Tales in Lĩnh Nam), Hanoi, 1993.

Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce. 2 vols. New Heaven, 1988, 1993.

San V. H. Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa-Trường Sa. Ho Chi Minh, 2014.

Son T. D. A. (Eds.). Tư liệu về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Ho Chi Minh, 2014a.

Son T. D. A. (Eds.). Hoàng Sa – Trường Sa. Tư liệu và quan điểm của học giả quốc tế. Hanoi, 2014b.

Su N. K. Giao lưu văn hoá thời tiền sử ở vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam qua tư liệu khảo cổ học // Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng kinh tế, và các mối giao lưu văn hoá. Quang Ninh, 2008.

Tana Li. Nguyen Cochinchina: Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Century. New York, 1998.

Tana Li. Xứ Đàng Trong – Lịch Sử Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Thế Kỷ 17–18. Ho Chi Minh City, 1999.

Thanh Thực Lục-Quan hệ Thanh-Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII-đầu thế kỷ XIX. Hanoi, 2010.

Thinh N. D. Lý thuyết “trung tâm và ngoại vi” trong nghiên cứu không gian văn hóa // Tạp chí Văn hóa Dân gian, 2007, No. 1.

Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng kinh tế, và các mối giao lưu văn hoá. Quang Ninh, 2008.

Trocki C. Chinese Eighteenth-Century Pioneering in Southeast Asia. London and New York, 1997. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25760-7_4

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. Biển với người Việt cổ. Hanoi, 1996.

Viet N., Giang V. M. and Hung N. M. Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm. Hanoi, 2012.

Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI–XVII. Hanoi, 2007.

Vuong T. Q. Văn hoá Việt Nam – Tìm tòi và suy ngẫm. Hanoi, 2000.

Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York, 1976.

Wheeler Charles. Maritime History to Vietnamese Logic? Littoral Society in Hoi An’s Trading World c. 1550–1830 // History Cooperative, available at: www.historycooperative.org/proceedings/seascapes/wheeler.html

Whitmore J. K. The Disappearance of Van-don: Trade and State in Dai Viet Fifteenth Century: A Changing Regime? // International conference Proceedings “A Mini Mediterranean Sea: Gulf of Tongking through History”, Guangxi, Nanning (China), 14–15 May. 2008.

Wyatt D. K. Thailand: A Short History. 2nd edition. New Haven, 2003.

Yumio S. Thử phác họa cấu trúc lịch sử Đông Nam Á (thông qua mối liên hệ giữa biển và lục địa) // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 1996, No. 4.

REFERENCES

Brook T. (1998), The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China, Berkeley, Los Angeles and London.

Chung T. N. (2008), “Khảo cổ học tiền sử Vân Đồn (Quảng Ninh) – Tư liệu và nhận thức”, in Tạp chí Khảo cổ học, No. 6 (156). (In Vietnamese).

Chung T. N. (2008), “Những di tích văn hóa tiền sử ở Vân Đồn, Quảng Ninh: Tư liệu và nhận thức”, in Proceedings “Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng kinh tế, và các mối giao lưu văn hoá”, Quang Ninh. (In Vietnamese).

Cong L. T. (2013), “Tổ chức phòng thủ vùng biển miền Trung đấu triều Nguyễn”, in Tạp chí Nghiên cứu và phát triển (Huế), No. 1 (99). (In Vietnamese).

Cooke N. (1999), “Southern Regionalism and the Composition of the Ruling Elite Nguyen (1802–83)”, Asian Studies Review, Vol. 23, No. 2. https://doi.org/10.1080/10357829908713232

Dam V. C. (2011), Khoa học chính sách, Dai hoc Quoc gia Ha Noi, Hanoi. (In Vietnamese).

Đông Á – Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử và hiện tại (2004), The Gioi, Hanoi. (In Vietnamese).

Dung N. M. (2009), “Vùng Đông Bắc Việt Nam trong tuyến hải trình Đông Á thế kỷ VIII–XVIII”, in Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, No. 9 (114). (In Vietnamese).

Hai P. T. (2007), “Về những văn thư trao đổi giữa chúa Nguyễn và Nhật Bản (thế kỷ XVI–XVII)”, in Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, No. 7. (In Vietnamese).

Hai P. T. (2008), “Những văn thư trao đổi giữa chính quyền Lê - Trịnh với Nhật Bản thế kỷ XVII”, in Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, No. 1. (In Vietnamese).

Hy N. T. (1998), “Quần đảo Paracels và các nhà hàng hải Bồ Đào Nha”, in Tạp chí Khoa học – ĐHQGHN, No. 3. (In Vietnamese).

Hy N. T. (2011), “Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa (Paracels) trong những thế kỷ XVII–XVIII–XIX qua nguồn tư liệu phương Tây”, in Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, No. 9 (425). (In Vietnamese).

Ishii Y. (1998), The Junk Trade from Southeast Asia, Institute of SEA. https://doi.org/10.1355/9789814519793

Kim N. V. (2008), “Dấu ấn cổ sơ của các xã hội Đông Nam Á”, in Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, No. 6 (386). (In Vietnamese).

Kim N. V. (2010a), “Vị thế đối ngoại của Thăng Long-Đại Việt với các quốc gia Đông Nam Á thời Lý-Trần”, in Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, No. 7 (411). (In Vietnamese).

Kim N. V. (2010b), “Một số suy nghĩ về đặc tính kinh tế, thể chế chính trị và cấu trúc quyền lực của các quốc gia Đông Nam Á thời cổ trung đại”, in Proceedings: “Nghiên cứu và đào tạo Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Việt Nam – Thành tựu và kinh nghiệm”, Hanoi, pp. 313–336. (In Vietnamese).

Kim N. V. (Ed.) (2011), Người Việt với Biển, The Gioi, Hanoi. (In Vietnamese).

Kim N. V. (2014), Vân Đồn-Thương cảng quốc tế của Việt Nam, Dai Hoc Quoc Gia, Hanoi. (In Vietnamese).

Kim N. V and Dung N. M. (2013), “Tradition and Trade Activities of the Vietnamese – Historical Fact and Understandings”, Shìdnij svìt, No. 4.

Kim N. V and Dung N. M. (Co-eds.) (2015), Việt Nam – Truyền thống kinh tế, văn hóa biển, Chinh Tri Quoc Gia, Hanoi. (In Vietnamese).

Kleinen J. (2011), “Towards A Maritime History of Vietnam: Vietnamese-Dutch Seventeenth-Century Confrontations” in Gabrowsky Volkert (Ed.) (2011), Unraveling the Myths of Southeast Asian Historiography: Essays in Honour of the Barents Jan Terwiell, Bangkok.

Lan D. T. T. (2013), Hệ thống cảng thị trên sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII–XVIII, Dissertation, Vietnam National University, Hanoi. (In Vietnamese).

Lieberman V. (2003), Strange Parallels-Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830, Cambridge.

Lion and Dragon – Four Centuries of Dutch and Vietnamese Relations (2008), Hanoi.

Loi N. T. (2014), Một góc nhìn về văn hóa biển, Tong hop, Ho Chi Minh. (In Vietnamese).

Marr D. G. and Milner A. C. (Eds.) (1986), Southeast Asia in the 11th to 14th Centuries, Singapore.

Marshall G. (1998), A Dictionary of Sociology, Oxford.

Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc – Việt Nam thế kỷ XIV–XVII (2010), Vol. 1, Giáo dục, Hanoi. (In Vietnamese).

Ngoc N. Q (1995), “Bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông – một hoạt động nổi bật của triều Tây Sơn”, in Tạp chí Lịch sử Quân sự, No. 115. (In Vietnamese).

Nha N. (Ed.) (2014), Đặc khảo về Hoàng Sa-Trường Sa. Biển Đông và chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam, Hoi Nha van, Phuong Nam Book, Ho Chi Minh. (In Vietnamese).

Ninh V. D. (Ed.) (2007), Đông Nam Á – Truyền thống và Hội nhập, The Gioi, Hanoi. (In Vietnamese).

Phố Hiến – Kỷ yếu hội thảo khoa học (1992), So Van hoa Thong tin, Hai Hung. (In Vietnamese).

Phuc D. K (Eds.) (2014), Hoàng Sa – Trường Sa trong thư tịch cổ, Hoi Nha Van, Phuong Nam Book. (In Vietnamese).

Quan P. H. (2014), Hoàng Sa-Trường Sa-Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc, Van Hoa – Van Nghe Tp, Ho Chi Minh. (In Vietnamese).

Quan hệ Việt – Nhật thế kỷ XV–XVII qua giao lưu gốm sứ (1999), Proceedings, Hanoi. (In Vietnamese).

Quynh V. (1993), Tân Đính Lĩnh Nam Chích Quái (Xin ding lingnan zhai guai, Selection of Strange Tales in Lĩnh Nam), Khoa hoc xa hoi, Hanoi. (In Vietnamese).

Reid A. (1988, 1993), Southeast Asia in the Age of Commerce, 2 vols., New Heaven.

San V. H. (2014), Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa-Trường Sa, Tre Tp Ho Chi Minh. (In Vietnamese).

Son T. D. A. (Eds.) (2014a), Tư liệu về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Van Hoa – Van Nghe, Ho Chi Minh. (In Vietnamese).

Son T. D. A. (Eds.) (2014b), Hoàng Sa – Trường Sa. Tư liệu và quan điểm của học giả quốc tế, Hoi Nha Van, Hanoi. (In Vietnamese).

Su N. K. (2008), “Giao lưu văn hoá thời tiền sử ở vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam qua tư liệu khảo cổ học”, in Proceedings “Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng kinh tế, và các mối giao lưu văn hoá”, Quang Ninh. (In Vietnamese).

Tana Li. (1998), Nguyen Cochinchina: Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Century, New York.

Tana Li (1999), Xứ Đàng Trong – Lịch Sử Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Thế Kỷ 17–18, Ho Chi Minh City. (In Vietnamese).

Thanh Thực Lục-Quan hệ Thanh-Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII-đầu thế kỷ XIX (2010), Hanoi.

Thinh N. D. (2007), “Lý thuyết “trung tâm và ngoại vi” trong nghiên cứu không gian văn hóa”, in Tạp chí Văn hóa Dân gian, No. 1. (In Vietnamese).

Thương cảng Vân Đồn: Lịch sử, tiềm năng kinh tế, và các mối giao lưu văn hoá (2008), Quang Ninh. (In Vietnamese).

Trocki C. (1997), Chinese Eighteenth-Century Pioneering in Southeast Asia, London and New York. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25760-7_4

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (1996), Biển với người Việt cổ, Van Hoa Thong Tin, Hanoi. (In Vietnamese).

Viet N., Giang V. M. and Hung N. M. (2012), Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm, Quan doi Nhan dan, Hanoi. (In Vietnamese).

Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI–XVII (2007), The Gioi, Hanoi. (In Vietnamese).

Vuong T. Q. (2000), Văn hoá Việt Nam – Tìm tòi và suy ngẫm, Van Hoc, Hanoi. (In Vietnamese).

Wallerstein I. (1976), The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York.

Wheeler Charles, “Maritime History to Vietnamese Logic? Littoral Society in Hoi An’s Trading World c. 1550–1830”, in History Cooperative, available at: www.historycooperative.org/proceedings/seascapes/wheeler.html

Whitmore J. K. (2008), “The Disappearance of Van-don: Trade and State in Dai Viet Fifteenth Century: A Changing Regime?”, in International conference Proceedings “A Mini Mediterranean Sea: Gulf of Tongking through History”, Guangxi, Nanning (China), 14–15 May.

Wyatt D. K. (2003), Thailand: A Short History, 2nd edition, New Haven.

Yumio S. (1996), “Thử phác họa cấu trúc lịch sử Đông Nam Á (thông qua mối liên hệ giữa biển và lục địa)”, in Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, No. 4. (In Vietnamese).