АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. С. Васьків

Анотація

У статті дається стисла характеристика близько 45 видань творів азербайджанської літератури українською мовою за період від 1930-х років до сьогодення. Йдеться про причини звернення до творчості тих чи інших митців Азербайджану, про контактні зв’язки і типологічну спорідненість двох літератур, про найвідоміших перекладачів, особливості перекладу, типи видань тощо, а також про перспективи і потреби подальшої діяльності у справі перекладу, розвитку українсько-азербайджанських літературних, культурних зв’язків.

Як цитувати

Васьків, М. С. (2015). АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ. Східний світ, (4 (89), 66-77. https://doi.org/10.15407/orientw2015.04.066
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 16

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Азербайджанська література, українські книжкові видання

Посилання

Абдулла К. Мірза-Фаталі Ахундов – могутній міст між українським і азербайджанським народами // Ахундов М. Ф. Вибрані твори / Пер.: Василь Білоцерківський. Київ, 2014.

Азербайджанське радянське оповідання / З азерб.; упоряд. Г. Аббасзаде. Київ, 1984.

Азімзаде Ю. Він не чужий: Роман / З азербайджанської переклав Валентин Ціпко. Київ, 1969.

Айліслі А. Над Курою в теплих лісах: Повісті та оповідання / Переклав з азерб. Вал. Ціпко. Київ, 1982.

Анар. Білий Овен, чорний Овен: Оповідання і повісті. Київ, 2015.

Антологія азербайджанської поезії. Том перший: ХІІ – початок ХХ століття / Упорядник Микола Мірошниченко. Київ, 2006.

Антологія азербайджанської поезії. Том другий: ХХ – початок ХХІ століття / Упорядник Микола Мірошниченко. Київ, 2006.

Асадуллаєв С. Естетичний ідеал письменника // Мусаєв Г. Північний вітер: Роман / З азерб.; пер. Валентин Ціпко. Київ, 1975.

Ахундов М. Ф. Пригоди скнари: П’єси. Київ, 1980.

Ахундов М. Ф. Вибрані твори / Пер.: Василь Білоцерківський. Київ, 2014.

Байрамов Б. Листя: Роман / Авторизований переклад з азербайджанської І. Буше. Київ, 1966.

Бакинські вогні: Молода поезія Азербайджану / Укл. Вагіф Аліяр-огли Ібрагімов. Київ, 1978.

Бертельс Є. Великий поет азербайджанського народу // Нізамі Ганджеві. Лейла і Меджнун: Поема / Переклад Леоніда Первомайського. Київ, 1947.

Білоцерківський В. Життєвий і творчий шлях Мірзи-Фаталі Ахундова (від перекладача) // Ахундов М. Ф. Вибрані твори / Пер.: Василь Білоцерківський. Київ, 2014.

Велієв А. У нашому Чічеклі / З азербайджанської; переклав В. Нефелін. Київ, 1958.

Велієв С. Триглав, Григлав…: Роман / Переклав з азербайджанської Валентин Ціпко. Київ, 1981.

Вургун С. Сходить сонце (Ханкар): драма на 3 дії, 10 картин / Перекл. Олекси Ющенка. Київ, 1952.

Габіббейлі І. Азербайджанська література початку ХХ століття. Київ, 2013.

Гасанзаде Н. А. Азербайджанско-украинские литературные связи (1941–1945): автореф. дис. … канд. филол. н. Баку, 1964.

Гасанзаде Н. Народний письменник Азербайджану // Ібрагімов М. Злиття вод: Роман / Авториз. пер. з азерб.; пер. Олена Корженевич та Галина Лозинська. Київ, 1969.

Герман О. Від упорядника // Сеїд К. Алі та Ніно: Роман / Упор., пер., передм. та проект обкладинки Оксани Герман. Київ, 2011.

Гусейн М. Апшерон: Роман / Пер. С. Дроб’язка. Київ, 1951.

Гусейн М. Ранок: Роман / З азербайджанської; переклад І. Кулінича, І. Щербини. Київ, 1955.

Гусейн М. Сутичка: Повісті / З азерб. пер. Валентин Ціпко. Київ, 1971.

Гусейн М. Апшерон: Роман / [Пер. с азерб. Мир-Джабара и А. Садовского]. Днепропетровск, 1983.

Гусейн С. На шляху до нового життя. Харків, 1930.

Гусейнов Ч. Фатальний Фаталі: Роман / Переклав з азерб. Вал. Ціпко. Київ, 1991.

Ефендієв І. Верби над ариком: Повість / З азербайджанської; переклав Б. Попель. Київ, 1963.

Ефендієв І. Сказання про Сарикейнек і Валеха: Роман. Кизиловий міст: Повість / Пер. з азерб. Вал. Ціпко. Київ, 1985.

Зейналлі Х. Азербайджанська література: загальний нарис // Молодий Азербайджан: Збірка творів сучасних азербайджанських письменників / За ред. А. В. Багрія; на укр. мову переклав Григорій Піддубний. Харків – Одеса, 1930.

Ібрагімбеков М. Мезозойська історія: П’єса на 2 дії / Пер. Василя Бережного. Київ, 1975.

Ібрагімбеков М. Одного чудового дня: Оповідання, повісті / Перекл. з рос. В. Ціпка. Київ, 1983.

Ібрагімов М. Злиття вод: Роман / Авториз. пер. з азерб.; пер. Олена Корженевич та Галина Лозинська. Київ, 1969.

Ібрагімов М. Перване: Роман / Авториз. перекл. з азерб. В. Ціпка; Передм. Г. Ломідзе. Київ, 1979.

Касумов І. Зоря над Каспієм: П’єса на 4 дії, 7 картин / Переклад Ів. Сенченка. Київ, 1952.

Керімзаде Ф. Сніговий перевал: Роман / З азербайджанської переклав Валентин Ціпко. Київ, 1976.

Ломідзе Г. Кроки історії // Ібрагімов М. Перване: Роман. Київ, 1979.

Мамедкулізаде Дж. Мерці / З азерб. переклав Валерій Марченко. Київ, 1972.

Мій Азербайджан: Азербайджанська радянська поезія / Упор. А. С. Абілов та В. І. Ціпко. Київ, 1979.

Мір-Джалал. Оповідання / З азербайджанської. Київ, 1953.

Мірошниченко М. Зійшло сонце у Ширвані: Азербайджанська поезія ХІІ–ХХ століть: літературознавчі імпресії // Антологія азербайджанської поезії. Том перший: ХІІ – початок ХХ століття / Упорядник Микола Мірошниченко. Київ, 2006.

Молодий Азербайджан: Збірка творів сучасних азербайджанських письменників / За ред. А. В. Багрія; на укр. мову переклав Григорій Піддубний. Харків – Одеса, 1930.

Мусаєв Г. Північний вітер: Роман / З азерб.; пер. Валентин Ціпко. Київ, 1975.

Нізамі Ганджеві. Лейла і Меджнун: Поема / Перекл. Леоніда Первомайського. Київ, 1947.

Новруз Дж. Серце планети: Вірші та поеми / З азерб.; упоряд. та вст. ст. Бориса Олійника. Київ, 1983.

Олійник Б. Слово про побратима // Хазрі Н. Поезії / З азерб.; упорядкував Петро Городецький; Передм. Б. Олійника. Київ, 1981.

Олійник Б. Високе чуття Вітчизни // Новруз Дж. Серце планети: Вірші та поеми / З азерб.; упоряд. та вст. ст. Бориса Олійника. Київ, 1983.

Рагімов А. Моя сім’я: Роман / З азербайджанської; переклад Олени Корженевич. Київ, 1957.

Рагімов С. Шамо: Роман / Переклав з азерб. Валентин Ціпко. Київ, 1988.

Райдуга: Репертуарний збірник. Київ, 1980. № 20–21. Голоси Азербайджану / Упоряд. О. М. Новицький; Редкол.: О. Білаш та ін.

Рза Р. Поезії: Вибране / З азерб.; упоряд. Данило Бакуленко. Київ, 1976.

Рустам С. Нова сторінка дружби // Бакинські вогні: Молода поезія Азербайджану / Укл. Вагіф Аліяр-огли Ібрагімов. Київ, 1978.

Рустам С. Поезії / Перекл. з азерб.; Упоряд. А. Абілова; Передм. В. Ціпка. Київ, 1982.

Самедоглу Ю. День страти: Роман, оповідання / З азерб. перекл. Вал. Ціпко, М. М. Мірошниченко. Київ, 1989.

Саят-Нова. Лірика: Пер. з вірмен., груз., азерб. / Упоряд., передм. та приміт. Г. Халимоненка. Київ, 1989.

Сеід-заде А. А. Боденштедт чи Мірза-Шафі: Хто був автор перекладів, виданих німецькою мовою під заголовком: “Die Lieder des Mirza-Schaffy” та “Aus dem Nachlasse Mirza-Schaffy’s” // Червоний шлях, 1928, № 11.

Сеїд К. Алі та Ніно: Роман / Упор., пер., передм. та проект обкладинки Оксани Герман. Київ, 2011.

Сеїдбейлі Г. Телефоністка: Повість / Пер. з рос. І. Буше. Київ, 1964.

Хазрі Н. Поезії / З азерб.; Упорядкував Петро Городецький; Передм. Б. Олійника. Київ, 1981.

Халимоненко Г. “Як слово промовлю – гримлять небеса” // Саят-Нова. Лірика: Пер. з вірмен., груз., азерб. / Упоряд., передм. та приміт. Г. Халимоненка. Київ, 1989.

Ціпко В. Доля поета – доля народу // Рустам С. Поезії / Перекл. з азерб.; упоряд. А. Абілова; передм. В. Ціпка. Київ, 1982.

Шаріф А. Мерці // Мамедкулізаде Дж. Мерці / З азерб. переклав Валерій Марченко. Київ, 1972.

Шаріф А. Передмова // Ахундов М.Ф. Пригоди скнари: П’єси. Київ, 1980.

Шаріф А. Коментарі // Ахундов М.Ф. Пригоди скнари: П’єси. Київ, 1980.

REFERENCES

Abdulla K. (2014), “Mirza-Fatali Akhundov – mohutniy mist mizh ukrayins”kym i azerbaydzhans”kym narodamy”, in Akhundov M. F. Vybrani tvory, Transl. by Vasyl” Bilotserkivs”kyy, Kyiv. (In Ukrainian).

Azerbaydzhans”ke radyans”ke opovidannya (1984), From the Azerbaijani, Compl. by H. Abbaszade, Kyiv. (In Ukrainian).

Azimzade Yu. (1969), Vin ne chuzhyy: Roman, Transl. from the Azerbaijani by Valentyn Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Aylisli A. (1982), Nad Kuroyu v teplykh lisakh: Povisti ta opovidannya, Transl. from the Azerbaijani by Val. Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Anar. Bilyy Oven, chornyy Oven: Opovidannya i povisti (2015), Kyiv. (In Ukrainian).

Antolohiya azerbaydzhans”koyi poeziyi (2006), Vol. I: XII – pochatok XX stolittya, Compl. by Mykola Miroshnychenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Antolohiya azerbaydzhans”koyi poeziyi (2006), Vol. II: XX – pochatok XXI stolittya, Compl. by Mykola Miroshnychenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Asadullayev S. (1975), “Estetychnyy ideal pys”mennyka”, in Musayev H. Pivnichnyy viter: Roman, From the Azerbaijani, Transl. by Valentyn Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Akhundov M. F. (1980), Pryhody sknary: P”yesy, Kyiv. (In Ukrainian).

Akhundov M. F. (2014), Vybrani tvory, Transl. by Vasyl” Bilotserkivs”kyy, Kyiv. (In Ukrainian).

Bayramov B. (1966), Lystya: Roman, Transl. from the Azerbaijani by I. Bushe, Kyiv. (In Ukrainian).

Bakyns”ki vohni: Moloda poeziya Azerbaydzhanu (1978), Compl. by Vahif Aliyar-ohly Ibrahimov, Kyiv. (In Ukrainian).

Bertel”s Ye. (1947), “Velykyy poet azerbaydzhans”koho narodu”, in Nizami Handzhevi. Leyla i Medzhnun: Poema, Transl. by Leonid Pervomays”kyy, Kyiv. (In Ukrainian).

Bilotserkivs”kyy V. (2014), “Zhyttyevyy i tvorchyy shlyakh Mirzy-Fatali Akhundova (vid perekladacha)”, in Akhundov M. F., Vybrani tvory, Transl. by Vasyl” Bilotserkivs”kyy, Kyiv. (In Ukrainian).

Veliyev A. (1958), U nashomu Chichekli, From the Azerbaijani, Transl. by V. Nefelin, Kyiv. (In Ukrainian).

Veliyev S. (1981), Tryhlav, Hryhlav…, Roman, Transl. from the Azerbaijani by Valentyn Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Vurhun S. (1952), Skhodyt” sontse (Khankar), drama na 3 diyi, 10 kartyn, Transl. by Oleksa Yushchenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Habibbeyli I. (2013), Azerbaydzhans”ka literatura pochatku XX stolittya, Kyiv. (In Ukrainian).

Gasanzade N. A. (1964), Azerbaydzhansko-ukrainskiye literaturnyye svyazi (1941–1945), avtoref. dis. … kand. filol. n., Baku. (In Russian).

Hasanzade N. (1969), “Narodnyy pys”mennyk Azerbaydzhanu”, in Ibrahimov M., Zlyttya vod, Roman, From the Azerbaijani, Transl. by Olena Korzhenevych and Halyna Lozyns”ka, Kyiv. (In Ukrainian).

Herman O. (2011), “Vid uporyadnyka”, in Seyid K., Ali ta Nino, Roman, Transl., compl. and preface by Oksana Herman, Kyiv. (In Ukrainian).

Huseyn M. (1951), Apsheron, Roman, Transl. by S. Drob”yazko, Kyiv. (In Ukrainian).

Huseyn M. (1955), Ranok, Roman, From the Azerbaijani, Transl. by I. Kulinych and I. Shcherbyna, Kyiv. (In Ukrainian).

Huseyn M. (1971), Sutychka, Povisti, Transl. from the Azerbaijani by Valentyn Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Huseyn M. (1983), Apsheron, Roman, Transl. from the Azerbaijani by Myr-Dzhabar and A. Sadovskyy, Dnepropetrovsk. (In Ukrainian).

Huseyn S. (1930), Na shlyakhu do novoho zhyttya, Kharkiv. (In Ukrainian).

Huseynov Ch. (1991), Fatal”nyy Fatali, Roman, Transl. from the Azerbaijani by Val. Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Efendiyev I. (1963), Verby nad arykom, Povist”, From the Azerbaijani, Transl. by B. Popel”, Kyiv. (In Ukrainian).

Efendiyev I. (1985), Skazannya pro Sarykeynek i Valekha, Roman; Kyzylovyy mist, Povist”, Transl. from the Azerbaijani by Val. Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Zeynalli Kh. (1930), “Azerbaydzhans”ka literatura: zahal”nyy narys”, in Molodyy Azerbaydzhan, Zbirka tvoriv suchasnykh azerbaydzhans”kykh pys”mennykiv, A. V. Bahriy (Ed.); Transl into Ukrainian by Hryhoriy Piddubnyy, Kharkiv and Odesa. (In Ukrainian).

Ibrahimbekov M. (1975), Mezozoys”ka istoriya: P”yesa na 2 diyi, Transl. by Vasyl” Berezhnyy, Kyiv. (In Ukrainian).

Ibrahimbekov M. (1983), Odnoho chudovoho dnya, Opovidannya, povisti, Transl. from the Russ. by V. Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Ibrahimov M. (1969), Zlyttya vod, Roman, From the Azerbaijani, Transl. by Olena Korzhenevych and Halyna Lozyns”ka, Kyiv. (In Ukrainian).

Ibrahimov M. (1979), Pervane, Roman, Transl. from the Azerbaijani by V. Tsipko, preface by H. Lomidze, Kyiv. (In Ukrainian).

Kasumov I. (1952), Zorya nad Kaspiyem, P”yesa na 4 diyi, 7 kartyn, Tramsl. by Iv. Senchenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Kerimzade F. (1976), Snihovyy pereval, Roman, Transl. from the Azerbaijani by Valentyn Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Lomidze H. (1979), “Kroky istoriyi”, in Ibrahimov M., Pervane, Roman, Kyiv. (In Ukrainian).

Mamedkulizade Dzh. (1972), Mertsi, Transl. from the Azerbaijani by Valeriy Marchenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Miy Azerbaydzhan: Azerbaydzhans”ka radyans”ka poeziya (1979), Compl. by A. S. Abilov and V. I. Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Mir-Dzhalal (1953), Opovidannya, From the Azerbaijani, Kyiv. (In Ukrainian).

Miroshnychenko M. (2006), “Ziyshlo sontse u Shyrvani: Azerbaydzhans”ka poeziya XII–XX stolit”: literaturoznavchi impresiyi”, in Antolohiya azerbaydzhans”koyi poeziyi, Vol. I: XII – pochatok XX stolittya, Compl. by Mykola Miroshnychenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Molodyy Azerbaydzhan, Zbirka tvoriv suchasnykh azerbaydzhans”kykh pys”mennykiv (1930), A. V. Bahriy (Ed.), Transl. by Hryhoriy Piddubnyy, Kharkiv and Odesa. (In Ukrainian).

Musayev H. (1975), Pivnichnyy viter: Roman, From the Azerbaijani, Transl. by Valentyn Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Nizami Handzhevi (1947), Leyla i Medzhnun, Poema, Transl. by Leonid Pervomays”kyy, Kyiv. (In Ukrainian).

Novruz Dzh. (1983), Sertse planety, Virshi ta poemy, From the Azerbaijani, Compl. by Borys Oliynyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Oliynyk B. (1981), “Slovo pro pobratyma”, in Khazri N., Poeziyi, From the Azerbaijani, Compl. by Petro Horodets”kyy, preface by B. Oliynyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Oliynyk B. (1983), “Vysoke chuttya Vitchyzny”, in Novruz Dzh. Sertse planety, Virshi ta poemy, From the Azerbaijani, Compl. and Introductory Article by Borys Oliynyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Rahimov A. (1957), Moya sim”ya, Roman, From the Azerbaijani, Transl. by Olena Korzhenevych, Kyiv. (In Ukrainian).

Rahimov S. (1988), Shamo, Roman, Transl. from the Azerbaijani by Valentyn Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Rayduha, Repertuarnyy zbirnyk (1980), Kyiv, No. 20–21: Holosy Azerbaydzhanu, Compl. by O. M. Novyts”kyy; (In Ukrainian).

Rza R. (1976), Poeziyi, Vybrane, From the Azerbaijani, Compl. by Danylo Bakulenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Rustam S. (1978), “Nova storinka druzhby”, in Bakyns”ki vohni, Moloda poeziya Azerbaydzhanu, Compl. by Vahif Aliyar-ohly Ibrahimov, Kyiv. (In Ukrainian).

Rustam S. (1982), Poeziyi, From the Azerbaijani, Compl. by A. Abilov, preface by V. Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Samedohlu Yu. (1989), Den” straty, Roman, opovidannya, Transl. from the Azerbaijani by Val. Tsipko and M. M. Miroshnychenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Sayat-Nova (1989), Liryka, Transl. from the Armenian, Georgian and Azerbaijani, compl., preface and notes by H. Khalymonenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Seid-zade A. A. (1928), “Bodenshtedt chy Mirza-Shafi: Khto buv avtor perekladiv, vydanykh nimets”koyu movoyu pid zaholovkom: ‘Die Lieder des Mirza-Schaffy’ ta ‘Aus dem Nachlasse Mirza-Schaffy”s’ ”, in Chervonyy shlyakh, No. 11. (In Ukrainian).

Seyid K. (2011), Ali ta Nino, Roman, Compl., transl. and preface by Oksana Herman, Kyiv. (In Ukrainian).

Seyidbeyli H. (1964), Telefonistka, Povist”, Transl. from the Russ. by I. Bushe, Kyiv. (In Ukrainian).

Khazri N. (1981), Poeziyi, From the Azerbaijani, Compl. by Petro Horodets”kyy, preface by B. Oliynyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Khalymonenko H. (1989), “Yak slovo promovlyu – hrymlyat” nebesa”, in Sayat-Nova, Liryka, Transl. from the Armenian, Georgian and Azerbaijani, compl., preface and notes by H. Khalymonenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Tsipko V. (1982), “Dolya poeta – dolya narodu”, Rustam S. Poeziyi, Transl. from the Azerbaijani, compl. by A. Abilov, Preface by V. Tsipko, Kyiv. (In Ukrainian).

Sharif A. (1972), “Mertsi”, in Mamedkulizade Dzh., Mertsi, Transl. from the Azerbaijani by Valeriy Marchenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Sharif A. (1980), “Peredmova”, in Akhundov M. F., Pryhody sknary, P”yesy, Kyiv. (In Ukrainian).

Sharif A. (1980), “Komentari”, in Akhundov M. F., Pryhody sknary, P”yesy, Kyiv. (In Ukrainian).