КИРГИЗЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. С. Васьків

Анотація

У статті дається стисла характеристика видань творів киргизької літератури українською мовою, українських літературознавчих досліджень творчості киргизів, праць про українсько-киргизькі літературні зв’язки. Йдеться про причини звернення до творчості тих чи тих митців Киргизстану, про контактні зв’язки і типологічну спорідненість двох літератур, про найвідоміших перекладачів, особливості перекладу, типи видань тощо, а також про перспективи і потреби подальшої діяльності у справі перекладу, розвитку українсько-киргизьких взаємин. Особлива увага зосереджена на перекладних виданнях (близько півтора десятка) творів Чингіза Айтматова.

Як цитувати

Васьків, М. С. (2016). КИРГИЗЬКА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКИХ КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ. Східний світ, (2-3 (91-92), 140-152. https://doi.org/10.15407/orientw2016.02.140
Переглядів статті: 43 | Завантажень PDF: 16

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Киргизька література, книжкові видання

Посилання

Абдукаїмов У. Битва: Роман / З киргизької переклав Петро Гордійчук. Київ, 1984.

Абдумомунов Т. Оскарженню не підлягає: Драматична повість на дві дії, десять картин / Переклад з киргизької Б. Степанюка. Київ, 1971.

Абилкасимова М. Тюльпановий вогонь / Переклав з киргизької Борислав Степанюк. Київ, 1976.

Айтматов Ч. Джаміля: Повість / З киргизької; Переклад Авентина Осипчука. Київ, 1961.

Айтматов Ч. Повісті гір і степів / З киргизької; Пер. А. Осипчука й І. Щербини. Київ, 1964.

Айтматов Ч. Материнське поле: Повісті / З киргизької; Переклав А. Осипчук. Київ, 1967.

Айтматов Ч. Повісті гір і степів: Повісті / З киргизької; Пер. Авентин Осипчук, Іван Щербина. Київ, 1969.

Айтматов Ч. Повісті гір і степів / Переклад Івана Щербини та Авентина Осипчука. Київ, 1972.

Айтматов Ч. Джаміля: Повість / З киргизької; Переклад Авентина Осипчука. Київ, 1975.

Айтматов Ч. Чистий вогонь поезії // Абилкасимова М. Тюльпановий вогонь. Київ, 1976.

Айтматов Ч. Рябий пес біжить краєм моря. Ранні журавлі: Повісті / Переклав Микита Шумило. Київ, 1978.

Айтматов Ч. Ранні журавлі: Повісті / Переклад з рос. та післямова Микити Шумила. Київ, 1979.

Айтматов Ч. Повісті гір і степів: Повісті / Переклали з рос. Авентин Осипчук та Іван Щербина. Київ, 1980.

Айтматов Ч. Твори в двох томах. Том другий / Переклали з рос.: В. Іконников та М. Шумило. Київ, 1983.

Айтматов Ч. Твори в двох томах. Том перший / З киргизької; Переклали з рос. Авентин Осипчук, Микита Шумило, Іван Щербина. Київ, 1983.

Айтматов Ч. Ранние журавли. Киев, 1984.

Айтматов Ч. Епос Насирдіна Байтемірова // Байтеміров Н. Сито життя. Київ, 1986.

Айтматов Ч. Плаха: Роман / Переклав з рос. Володимир Прокопенко. Київ, 1988.

Айтматов Ч. Плаха. Буранный полустанок (И дольше века длится день): Романы. Днепропетровск, 1989.

Айтматов Ч., Икэда Дайсаку. Ода величию духа: Диалоги. Москва, 1994.

Аскаров Т. Література відродженого народу // Вітер з Ала-Тоо. Київ, 1971.

Аскаров Т. Світлий шлях народу і його співця // Токомбаєв А. Хвиля Іссик-Кулю. Київ, 1975.

Аскаров Т. Витоки літературного процесу // Веселка Іссик-Кулю. Київ, 1986.

Аскаров Т. Література відродженого краю // Струни комуза. Київ, 2003.

Бабишкін О. К. З вірою в людину. Київ, 1987.

Байджієв М. Поєдинок: Драматична новела на п’ять розділів / Авторизований переклад А. В. Полякова. Київ, 1969.

Байтеміров Н. Сито життя: Роман / З киргизької; Передм. Ч. Айтматова; Перекл. П. Гордійчука. Київ, 1986.

Бейшеналієв Б. Від упорядника // Киргизькі народні пісні. Київ, 1980.

Бейшеналієв Ш. Випробування славою: Роман / З киргизької; Переклав Борислав Степанюк. Київ, 1982.

Бекніязов Дж. Смугастий м’яч: Оповідання. Київ, 1982.

Веселка Іссик-Кулю: Оповідання молодих киргизьких письменників. Київ, 1986.

Вітер з Ала-Тоо: Збірка творів киргизьких радянських письменників. Київ, 1971.

Голоси Киргизії: Репертуарний збірник / Упорядник Н. О. Мушкудіані. Київ, 1979.

Данікеєв О. Відчай: Роман / З кирг.; Пер. П. Гордійчук. Київ, 1990.

Джангазієв М. Там, де теплий синій Іссик-Куль. Київ, 1978.

Джусуєв С. Золота чинара: Поезії / Переклав з киргизької Борислав Степанюк. Київ, 1986.

Джусупов К. Сабир і дідусь: Повість. Київ, 1983.

Ералієв С. У підгір’ї Ала-Тоо: Поезії / Переклав з киргизької Борислав Степанюк. Київ, 1983.

Касимбеков Т. Зламаний меч: Історичний роман / З киргизької; Авторизований переклад Ганни Світличної. Київ, 1978.

Квіти гір: Молода поезія Киргизії / Упорядкував Борислав Степанюк. Київ, 1976.

Киргизьке радянське оповідання / З киргизької. Київ, 1985.

Киргизькі народні казки / Упорядкування та переклад з киргизької Петра Гордійчука. Київ, 1979.

Киргизькі народні пісні: Пісенник. Київ, 1980.

Костенко Н. В. Творчість Героя Соціалістичної Праці Токомбаєва Аали. Київ, 1976.

Кузякіна Н. Виховувати в людині добро // Айтматов Ч. Повісті гір і степів. Київ, 1972.

Кузякіна Н. Повість про любов // Айтматов Ч. Джаміля. Київ, 1975.

Мацай О. Й. Чінгіз Айтматов. Київ, 1979.

Новиченко Л. Щоб людина була людиною… // Айтматов Ч. Твори в двох томах. Том перший. Київ, 1983.

Омуралієв Б. Знаю я, знають гори…: Драма на 3 дії, 8 картин з прологом і епілогом / З киргизької; Укр. переклад Є. Римника. Київ, 1972.

Примітки // Айтматов Ч. Повісті гір і степів. Київ, 1972.

Сердюк П. Художник і його герої // Айтматов Ч. Повісті гір і степів. Київ, 1969.

Сердюк П. О. Чінгіз Айтматов: Нарис життя і творчості. Київ, 1971.

Сидикбеков Т. Люди наших днів: Роман / Пер. С. Тардової. Київ, 1953.

Сидикбеков Т. Серед гір: Роман: у 2 кн. / З киргиз. [Переклала з рос. Г. Гончарук]. Київ, 1962.

Стамов А. Нова рідня: Повісті / Перекл. з киргизької П. Гордійчука. Київ, 1980.

Степанюк Б. Уславлений народом // Токтогул. Поезії: Вибране. Київ, 1977.

Степанюк Б. Поезія, гартована часом // Ералієв С. У підгір’ї Ала-Тоо: Поезії. Київ, 1983.

Степанюк Б. На струнах комуза // Уметалієв Т. Поезії. Київ, 1986а.

Степанюк Б. Про киргизького побратима // Джусуєв С. Золота чинара: Поезії. Київ, 1986б.

Струни комуза: Поезії / Переклав з киргизької Борислав Степанюк. Київ, 2003.

Сучасна киргизька повість / З киргизької. Київ, 1987.

Токомбаєв А. Хвиля Іссик-Кулю: Вірші та поеми / Переклав з киргизької Борислав Степанюк. Київ, 1975.

Токомбаєв А. Молоде багатоголосся // Квіти гір. Київ, 1976.

Токтогул. Поезії: Вибране / З киргизької; Упорядкування, вступна стаття та переклад Борислава Степанюка. Київ, 1977.

Толеген Касимбеков: біографічна довідка // Касимбеков Т. Зламаний меч. Київ, 1978.

Уметалієв Т. Поезії / Переклав з киргизької Борислав Степанюк. Київ, 1986.

Хлыпенко Г. Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным связям. Фрунзе, 1980.

Шаблиовский Е. Слово о Чингизе Айтматове // Айтматов Ч. Ранние журавли. Киев, 1984.

Шевченко Л. І. Чингіз Айтматов: Нарис життя і творчості. Київ, 1991.

Шумило М. Райдуга на все небо // Айтматов Ч. Ранні журавлі. Київ, 1979.

REFERENCES

Abdukayimov U. (1984), Bytva: Roman, Transl. from Kyrgyz by Petro Hordiychuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Abdumomunov T. (1971), Oskarzhennyu ne pidlyahaye: Dramatychna povist' na dvi diyi, desyat' kartyn, Transl. from Kyrgyz by B. Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Abylkasymova M. (1976), Tyul'panovyy vohon', Transl. from Kyrgyz by Boryslav Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1961), Dzhamilya: Povist', From Kyrgyz, Transl. by Aventyn Osypchuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1964), Povisti hir i stepiv, From Kyrgyz, Transl. by A. Osypchuk and I. Shcherbyna, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1967), Materyns'ke pole: Povisti, From Kyrgyz, Transl. by A. Osypchuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1969), Povisti hir i stepiv: Povisti, From Kyrgyz, Transl. by Aventyn Osypchuk and Ivan Shcherbyna, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1972), Povisti hir i stepiv, Transl. by Ivan Shcherbyna and Aventyn Osypchuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1975), Dzhamilya: Povist', From Kyrgyz, Transl. by Aventyna Osypchuka, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1976), Chystyy vohon' poeziyi, in Abylkasymova M., Tyul'panovyy vohon', Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1978), Ryabyy pes bizhyt' krayem morya. Ranni zhuravli: Povisti, Transl. by Mykyta Shumylo, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1979). Ranni zhuravli: Povisti, Transl. from Rus. and afterword by Mykyta Shumylo, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1980), Povisti hir i stepiv: Povisti, Transl. from Rus. by Aventyn Osypchuk and Ivan Shcherbyna, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1983), Tvory v dvokh tomakh, Vol. II, Transl. from Rus. by V. Ikonnykov and M. Shumylo, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1983), Tvory v dvokh tomakh, Vol. I, From Kyrgyz, Transl. from Rus. by Aventyn Osypchuk, Mykyta Shumylo, Ivan Shcherbyna, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1984), Ranniye zhuravli., Kyiv. (In Russian).

Aytmatov Ch. (1986), “Epos Nasyrdina Baytemirova”, in Baytemirov N., Syto zhyttya, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1988), Plakha: Roman, Transl. from Rus. by Volodymyr Prokopenko, Kyiv. (In Ukrainian).

Aytmatov Ch. (1989), Plakha. Burannyy polustanok (I dol’she veka dlitsya den’): Romany, Dnipropetrovs’k. (In Russian).

Aytmatov Ch., Ikeda Daysaku (1994), Oda velichiyu dukha: Dialogi, Moscow. (In Russian).

Askarov T. (1971), Literatura vidrodzhenoho narodu, Viter z Ala-Too, Kyiv. (In Ukrainian).

Askarov T. (1975), “Svitlyy shlyakh narodu i yoho spivtsya”, in Tokombayev A., Khvylya Issyk-Kulyu, Kyiv. (In Ukrainian).

Askarov T. (1986), Vytoky literaturnoho protsesu, Veselka Issyk-Kulyu, Kyiv. (In Ukrainian).

Askarov T. (2003), Literatura vidrodzhenoho krayu, Struny komuza, Kyiv. (In Ukrainian).

Babyshkin O. K. (1987), Z viroyu v lyudynu, Kyiv. (In Ukrainian).

Baydzhiyev M. (1969), Poyedynok: Dramatychna novela na p"yat' rozdiliv, Transl. by A. V. Polyakov, Kyiv. (In Ukrainian).

Baytemirov N. (1986), Syto zhyttya: Roman, From Kyrgyz, Preface by Ch. Aytmatov; Transl. by P. Hordiychuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Beyshenaliyev B. (1980), “Vid uporyadnyka”, in Kyrhyz'ki narodni pisni, Kyiv. (In Ukrainian).

Beyshenaliyev Sh. (1982), Vyprobuvannya slavoyu: Roman, From Kyrgyz, Transl. by Boryslav Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Bekniyazov Dzh. (1982), Smuhastyy m"yach: Opovidannya, Kyiv. (In Ukrainian).

Veselka Issyk-Kulyu: Opovidannya molodykh kyrhyz'kykh pys'mennykiv (1986), Kyiv. (In Ukrainian).

Viter z Ala-Too: Zbirka tvoriv kyrhyz'kykh radyans'kykh pys'mennykiv (1971), Kyiv. (In Ukrainian).

Holosy Kyrhyziyi: Repertuarnyy zbirnyk (1979), Compl. by N. O. Mushkudiani, Kyiv. (In Ukrainian).

Danikeyev O. (1990), Vidchay: Roman, From Kyrgyz, Transl. by P. Hordiychuk, Kyiv, (In Ukrainian).

Dzhanhaziyev M. (1978), Tam, de teplyy syniy Issyk-Kul', Kyiv. (In Ukrainian).

Dzhusuyev S. (1986), Zolota chynara: Poeziyi, Transl. from Kyrgyz by Boryslav Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Dzhusupov K. (1983), Sabyr i didus': Povist', Kyiv. (In Ukrainian).

Eraliyev S. (1983), U pidhir"yi Ala-Too: Poeziyi, Transl. from Kyrgyz by Boryslav Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Kasymbekov T. (1978), Zlamanyy mech: Istorychnyy roman, From Kyrgyz, Transl. by Hanna Svitlychna, Kyiv. (In Ukrainian).

Kvity hir: Moloda poeziya Kyrhyziyi (1976), Compl. by Boryslav Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Kyrhyz'ke radyans'ke opovidannya (1985), From Kyrgyz, Kyiv. (In Ukrainian).

Kyrhyz'ki narodni kazky (1979), Compl. and transl. from Kyrgyz by Petro Hordiychuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Kyrhyz'ki narodni pisni: Pisennyk (1980), Kyiv. (In Ukrainian).

Kostenko N. V. (1976), Tvorchist' Heroya Sotsialistychnoyi Pratsi Tokombayeva Aaly, Kyiv. (In Ukrainian).

Kuzyakina N. (1972), “Vykhovuvaty v lyudyni dobro”, in Aytmatov Ch., Povisti hir i stepiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Kuzyakina N. (1975), “Povist' pro lyubov”, in Aytmatov Ch., Dzhamilya, Kyiv. (In Ukrainian).

Matsay O. Y. (1979), Chinhiz Aytmatov, Kyiv. (In Ukrainian).

Novychenko L. (1983), “Shchob lyudyna bula lyudynoyu…”, in Aytmatov Ch., Tvory v dvokh tomakh, Vol. I, Kyiv. (In Ukrainian).

Omuraliyev B. (1972), “Znayu ya, znayut' hory…: Drama na 3 diyi, 8 kartyn z prolohom i epilohom”, from Kyrgyz, Ukr. transl. by Ye. Rymnyk, Kyiv. (In Ukrainian).

“Prymitky” (1972), in Aytmatov Ch., Povisti hir i stepiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Serdyuk P. (1969), “Khudozhnyk i yoho heroyi”, in Aytmatov Ch., Povisti hir i stepiv, Kyiv,. (In Ukrainian).

Serdyuk P. O. (1971), Chinhiz Aytmatov: Narys zhyttya i tvorchosti. Kyiv. (In Ukrainian).

Sydykbekov T. (1953), Lyudy nashykh dniv: Roman, Transl. by S. Tardova, Kyiv. (In Ukrainian).

Sydykbekov T. (1962), Sered hir: Roman: u 2 kn., from Kyrgyz [Transl. from Rus. by H. Honcharuk], Kyiv. (In Ukrainian).

Stamov A. (1980), Nova ridnya: Povisti Transl. from Kyrgyz by P. Hordiychuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Stepanyuk B. (1977), “Uslavlenyy narodom” in Toktohul, Poeziyi: Vybrane, Kyiv. (In Ukrainian).

Stepanyuk B. (1983), “Poeziya, hartovana chasom”, in Eraliyev S., U pidhir"yi Ala-Too: Poeziyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Stepanyuk B. (1986a), “Na strunakh komuza”, in Umetaliyev T., Poeziyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Stepanyuk B. (1986b), “Pro kyrhyz'koho pobratyma”, in Dzhusuyev S., Zolota chynara: Poeziyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Struny komuza: Poeziyi (2003), Transl. from Kyrgyz by Boryslav Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Suchasna kyrhyz'ka povist' (1987), From Kyrgyz, Kyiv. (In Ukrainian).

Tokombayev A. (1975), Khvylya Issyk-Kulyu: Virshi ta poemy, Transl. from Kyrgyz by Boryslav Stepanyuk. Kyiv. (In Ukrainian).

Tokombayev A. (1976), “Molode bahatoholossya”, Kvity hir, Kyiv. (In Ukrainian).

Toktohul (1977), Poeziyi: Vybrane, From Kyrgyz, Compl., introductory article and transl. by Boryslav Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

“Tolehen Kasymbekov: biohrafichna dovidka” (1978), in Kasymbekov T., Zlamanyy mech, Kyiv. (In Ukrainian).

Umetaliyev T. (1986), Poeziyi, Transl. from Kyrgyz by Boryslav Stepanyuk, Kyiv. (In Ukrainian).

Khlypenko G. (1980), Chuvstvo sem’i edinoy: Issledovaniya, stat’i, obzory po kirgizsko-ukrainskim literaturnym svyazyam, Frunze. (In Russian).

Shabliovskiy E. (1984), “Slovo o Chingize Aytmatove”, in Aytmatov Ch., Ranniye zhuravli, Kyiv. (In Russian).

Shevchenko L. I. (1991), Chynhiz Aytmatov: Narys zhyttya i tvorchosti, Kyiv. (In Ukrainian).

Shumylo M. (1979), “Rayduha na vse nebo”, in Aytmatov Ch., Ranni zhuravli, Kyiv. (In Ukrainian).