А. П. КОВАЛІВСЬКИЙ І “АНТОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУР СХОДУ” (ХАРКІВ, 1961)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. М. Кочубей

Анотація

Автор розкриває велике значення книги А. П. Ковалівського, яка займає важливе місце в історії українського сходознавства. Вона містить дослідження творця книги про вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у ХVІІІ–ХХ ст. та хрестоматію зразків перекладів з різних східних мов, здійснених у Харкові. Особливу цінність мають складені ним розлогі і дуже інформативні примітки, де зафіксовані імена багатьох перекладачів, які стали жертвами сталінських репресій і були засуджені на забуття. Це насамперед стосується літератур т. зв. “Радянського Сходу”, яким автор книги присвятив значне місце, поряд з літературами зарубіжного Сходу.

Як цитувати

Кочубей, Ю. М. (2015). А. П. КОВАЛІВСЬКИЙ І “АНТОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУР СХОДУ” (ХАРКІВ, 1961). Східний світ, (4 (89), 35-38. https://doi.org/10.15407/orientw2015.04.035
Переглядів статті: 102 | Завантажень PDF: 41

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Ковалівський, література Сходу

Посилання

Антологія літератур С ходу / Упор., вступ. ст., примітки А. Коваліського. Харків, 1961.

Кочубей Ю. М. Міжнародний резонанс наукової діяльності А. П. Ковалівського // Східний світ, 1995, № 2 – 1996, № 1.

Сходознавство і візантологія в У країні в іменах. Біобібліографічний словник. Київ, 2011.

REFERENCES

Antolohiya literatur Skhodu (1961), Compl. by A. Kovalivs”kyy, Kharkiv. (In Ukrainian).

Kochubey Yu. M. (1995–1996), “Mizhnarodnyy rezonans naukovoyi diyal”nosti A. P. Kovalivs”koho”, Shìdnij svìt, No. 2, No. 1. (In Ukrainian).

Skhodoznavstvo i vizantolohiya v U krayini v imenakh. Biobibliohrafichnyy slovnyk (2011), Kyiv. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>