КАСТОВЕ ПИТАННЯ В ПОГЛЯДАХ ІНДУСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. С. Філь

Анотація

Традиційна структура індійського суспільства продовжує бути актуальною та дискусійною темою сьогодні серед соціологів, антропологів, істориків та політологів значною мірою через те, що прояви кастовості можна спостерігати в сучасній демократичній Індії. Історія рефлексій щодо кастової системи сягає колоніальної доби, коли вестернізовані індійці намагалися осмислити місце індійського традиційного соціального порядку в новому
модерному, який надихався західними ідеями егалітаризму та гуманізму. Стаття стосується історії ідей про кастову систему, яка розпочинається з поглядів організації Брагмо-самадж і закінчується поглядами провідних політиків Північної Індії стосовно цього питання. Позиція популярної в Північній Індії релігійно-реформістської організації Ар’я-самадж та її дії, спрямовані на трансформацію кастової системи, також беруться до уваги. Використовуючи методологічний інструмент розміщення позиції конкретного політика, політичної чи релігійно-реформістської організації стосовно кастового питання на шкалі “модерністи – традиціоналісти”, стаття описує спектр думок щодо системи джаті серед політиків Пенджабу та Північно-Західних провінцій у 2-й пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. Зроблено висновок, що серед еліт регіону домінували дві позиції – критично-модерністська, якої дотримувалися Б. Н. Дар та Л. Л. Рай, та модерністська, з якою можна співвіднести погляди М. Неру та Т. Б. Сапру. Погляди всіх політиків об’єднані думкою про те, що кастова система в тому вигляді, у якому вона існує на цей момент, несумісна з модерним розвитком країни.

Як цитувати

Філь, Ю. С. (2018). КАСТОВЕ ПИТАННЯ В ПОГЛЯДАХ ІНДУСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ПІВНІЧНОЇ ІНДІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Східний світ, (2 (99), 50-62. https://doi.org/10.15407/orientw2018.02.050
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 51

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Ар’я-самадж, Брагмо-самадж, вестернізація, кастова система, кастове питання, модернізація, Північна Індія

Посилання

Дионео [Шкловский И. В.]. Брожение в Индии // Современные записки. Кн. 5. Париж, 1921.

Законы Ману. Манавадхармашастра / Пер. С. Д. Эльминовича, проверенный и исправленный Г. И. Ильиным. Москва, 2002.

An English Transtation of the Satyarth Prakash of Maharshi Swami Dayanand Saraswati, “the Luther of India”. A Guide to a Vedic Hermeneuticus / Ed. by Durga Prasad. Lahore, 1908.

Béteille A. Caste, Class and Power. Changing patterns of stratification in a Tanjore village. New York, 1965.

Béteille A. Essays in Comparative Sociology. Oxford, 1987.

Chatterjee P. Nationalist Thought and the Colonial world. A Derivative discourse. London, 1986.

Chatterjee P. The Nation and Its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, New Jersey, 1993.

Crook W. The North-Western Provinces of India: Their History, Ethnology, and Administration. Asian Educational Services. London, 1998.

Dar B. N. Foreign Travel // Pt. Bishan Narain Dar’s Speeches and Writings. Vol. I, Part I. Lucknow, 1921a.

Dar B. N. Formation and Expression of Public Opinion // Pt. Bihsan Narayan Dar’s Speeches and Writings. Vol. I, Part I. Lucknow, 1921b.

Dar B. N. Religious Neutrality in Our Educational System // Pt. Bishan Narain Dar’s Speeches and Writings. Vol. 1, Part I. Lucknow, 1921c.

Dar B. N. The Decay of Genius in Modern India // Pt. Bihsan Narayan Dar’s Speeches and Writings. Vol. I, Part I. Lucknow, 1921d.

Dumont L. Homo Hierarсhicus. The Caste System and Its Implications. Oxford, 1980.

Heimsath Ch. H. Indian Nationalism and Hindu Social Reform. Princeton, 2015.

Jones K. Aryadharm: Hindu Consciousness in the Colonial Punjab. Berkley, 1976.

Kopf D. The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton, 2015.

Meera M. Arya Samaj and Caste System: A Study of in United Provinces // IOSR Journal of Humanities And Social Science. Vol. 19, Issue 5. 2014. https://doi.org/10.9790/0837-19516872

Nehru M. Selected Works of Motilal Nehru. Vol. I (1899–1919). Delhi, 1998a.

Nehru M. Speech at the Third United Provinces Social Conference in Agra, 18 April, 1909 // Selected Works of Motilal Nehru. Vol. 1 (1899–1918). Delhi, 1998b.

Nehru M. To Jawahar. November 8th, 1905 // Selected Works of Motilal Nehru. Vol. I (1899–1919). Delhi, 1998c.

Rai L. L. Autobiographical Writings. New Delhi, 1965.

Rai L. L. Reform or Revival // Lala Lajpat Rai. Writings and Speeches. Vol. 1 (1888–1919). Delhi – Jullundur, 1966.

Rao M. M. Caste system has left imprints on genes: study // Hindu Times, January 27, 2016. URL: http://www.thehindu.com/sci-tech/science/Caste-system-has-left-imprints-. (дата звернення: 22.02.2018).

Sapru T. B. Problems of Educated Unemployment. Presidential Address Delivered to the Second United Provinces Student Conference, 1935 // Tej Bahadur Sapru: Profiles and Tributes. Bombay, 1971.

Sarkar H. S. The Religion of Brahmo. Calcutta, 1931.

Srinivas M. N. A Note on Sanskritization and Westernization // The Far Eastern Quarterly. Vol. 15, No. 4 (Aug.). 1956. https://doi.org/10.2307/2941919

Srinivas M. N. Social Change in Modern India. Hyderabad, 1995.

Upadhye S. Madan Mohan Malaviya: Great Personalities of India. Delhi, 2015.

Woodburne A. S. Can Indian’s Caste System Survive in the Modern Life // The Journal of Religion. Vol. 2, No. 5. 1922. https://doi.org/10.1086/480310

REFERENCES

Dioneo [Shklovskiy I. V.] (1921), “Brozheniye v Indii”, in Sovremennyye zapiski, Book 5, Paris, pp. 232–253. (In Russian).

Zakony Manu. Manavadkharmashastra (2002), Eksmo-press, Moscow. (In Russian).

An English Transtation of the Satyarth Prakash of Maharshi Swami Dayanand Saraswati, “the Luther of India”. A Guide to a Vedic Hermeneuticus (1908), Ed. by Durga Prasad, Virjanand Press, Lahore.

Béteille A. (1965), Caste, Class and Power. Changing patterns of stratification in a Tanjore village, New York.

Béteille A. (1987), Essays in Comparative Sociology, Oxford University Press, Oxford.

Chatterjee P. (1986), Nationalist Thought and the Colonial world. A Derivative discourse, Zed Books, London.

Chatterjee P. (1993), The Nation and Its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories, Princeton, New Jersey.

Crook W. (1998), The North-Western Provinces of India: Their History, Ethnology, and Administration, Asian Educational Services, London.

Dar B. N. (1921a), “Foreign Travel”, in Chatterjee M. A. (Ed.), Pt. Bishan Narain Dar’s Speeches and Writings, Vol. I, Part I, Lucknow, pp. 121–160.

Dar B. N. (1921b), “Formation and Expression of Public Opinion”, in Chatterjee M. A. (Ed.), Pt. Bihsan Narayan Dar’s Speeches and Writings, Vol. I, Part I, Lucknow, pp. 161–190.

Dar B. N. (1921c), “Religious Neutrality in Our Educational System”, in Chatterjee M. A. (Ed.), Pt. Bishan Narain Dar’s Speeches and Writings, Vol. 1, Part I, Lucknow, pp. 15–30.

Dar B. N. (1921d), “The Decay of Genius in Modern India”, in Chatterjee M. A. (Ed.), Pt. Bishan Narain Dar’s Speeches and Writings, Vol. 1, Part I, Lucknow, pp. 51, 86–88.

Dumont L. (1980), Homo Hierarchicus. The Caste System and Its Implications, Oxford University Press, Oxford.

Heimsath Ch. H. (2015), Indian Nationalism and Hindu Social Reform, Princeton University Press, Princeton.

Jones K. (1976), Aryadharm: Hindu Consciousness in the Colonial Punjab, Berkley.

Kopf D. (2015), The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind, Princeton University Press, Princeton.

Meera M. (2014), “Arya Samaj and Caste System: A Study of in United Provinces”, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Ver. I, Vol. 19, Issue 5, pp. 68–72. https://doi.org/10.9790/0837-19516872

Nehru M. (1998a), Selected Works of Motilal Nehru, Vol. I (1899–1919), Vikas Publishing House Private, Limited Delhi.

Nehru M. (1998b), “Speech at the Third United Provinces Social Conference in Agra, 18 April, 1909”, in Selected Works of Motilal Nehru, Vol. 1 (1899–1918), Vikas Publishing House Private Limited, Delhi. p. 227.

Nehru M. (1998c), “To Jawahar. November 8th, 1905”, in Selected Works of Motilal Nehru, Vol. I (1899–1919), Vikas Publishing House Private Limited, Delhi, p. 86.

Rai L. L. (1965), Autobiographical Writings, Vikas Publishing House Private Limited, New Delhi.

Rai L. L. (1966), “Reform or Revival”, in Lala Lajpat Rai. Writings and Speeches, Vol. 1 (1888–1919), University Publishers, Delhi and Jullundur, pp. 45–55.

Rao M. M. (2016), “Caste system has left imprints on genes: study”, Hindu Times, January 27, available at: www.thehindu.com/sci-tech/science/Caste-system-has-left-imprints-on-gene... (accessed Februrary 22, 2018).

Sapru T. B. (1971), “Problems of Educated Unemployment. Presidential Address Delivered to the Second United Provinces Student Conference, 1935”, in Tej Bahadur Sapru: Profiles and Tributes, M. N. Tripathi Private Ltd., Bombay, pp. 242–248.

Sarkar H. S. (1931), The Religion of Brahmo, Classic Press, Calcutta.

Srinivas M. N. (1956), “A Note on Sanskritization and Westernization”, The Far Eastern Quarterly, Vol. 15, No. 4 (Aug.), pp. 481–496. https://doi.org/10.2307/2941919

Srinivas M. N. (1995), Social Change in Modern India, Orient Blackswan Hyderabad.

Upadhye S. (2015), Madan Mohan Malaviya: Great Personalities of India, Diamond Pocket Books, Delhi.

Woodburne A. S. (1922), “Can Indian’s Caste System Survive in the Modern Life”, The Journal of Religion, Vol. 2, No. 5, pp. 525–537. https://doi.org/10.1086/480310

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають