СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ІСЛАМУ: ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Шестопалець

Анотація

Стаття присвячена аналізу співвідношення між ісламом і секуляризацією на різних рівнях (від соціально-структурного до індивідуального) з метою визначення того, наскільки іслам як релігійне вчення є схильним до секуляризаційних процесів. При цьому дані соціологічного дослідження “Всесвітнє дослідження цінностей” (World Value Survey) використані для розкриття сучасного стану релігійності в мусульманських су-спільствах, особливо впливу триваючих модернізації та урбанізації на розвиток т. зв. “секуляризації свідомості”. У результаті дослідження було зроблено такі попередні висновки і спостереження. Перш за все можна стверджувати, що іслам і секуляризація суперечать одне одному як дві несумісні ідеологічні структури із взаємовиключними цілями та інтенціями. У цьому відношенні іслам виступає проти секуляризації не тільки через свій статус “виразника” соціального протесту або основи ідентичності, а й стосовно самих сутнісних особливостей секуляризаційних процесів. На соціально-структурному рівні факторами протиріччя є уявлення про універсальність і холістичність ісламського віровчення, релігійні основи мусульманського права і моральних норм, роль общини в ісламі і в сучасних мусульманських суспільствах. На індивідуальному рівні (секуляризація свідомості) дані соцопитувань показують, що релігійні вірування, релігійні цінності та декларативна релігійність залишаються на високому рівні, що, безумовно, суперечить тезам секуляризаційної парадигми про зв’язок секуляризації та модернізації. Однак при цьому дані індексу компартменталізації показують значно менший ступінь впевненості респондентів щодо важливості соціальної ролі релігії в суспільстві.

Як цитувати

Шестопалець, Д. В. (2014). СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ ІСЛАМУ: ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ. Східний світ, (1 (82), 147-160. https://doi.org/10.15407/orientw2014.01.147
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

комплексний аналіз, Секуляризація Ісламу

Посилання

Abed-Kotob S. The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim Brotherhood of Egypt // International Journal of Middle East Studies. Vol. 27 (3). 1995. https://doi.org/10.1017/S0020743800062115

Berger P. Sacred canopy. New York, 1969.

Brown G. A Revisionist Approach to Religious Change // Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis / Ed. S. Bruce. Oxford, 1992.

Casanova J. Public Religions in the Modern World. Chicago, 1994. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190204.001.0001

Chaves M. Secularization as Declining Religious Authority // Social Forces. № 72 (3). 1994. https://doi.org/10.2307/2579779

Demerath III N. J. Secularization Extended: From Religious “Myth” to Cultural Commonplace // The Blackwell Companion to Sociology of Religion / Ed. R. K. Fenn. Blackwell publishing, 2003.

Dobbelaere K. The meaning and the scope of secularization // Oxford Handbook of the Sociology of Religion / Ed. P. Clarke. Oxford, 2009. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199588961.013.0034

Dobbelaere K. Secularization: an analysis on three levels. Lieuven, 2002. https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6146-2

Dobbelaere K. Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept of Secularization // Sociology of Religion. Vol. 60, № 3. 1999. https://doi.org/10.2307/3711935

El-Ghobashy M. The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers // International Journal of Middle East Studies. Vol. 37 (3). 2005. https://doi.org/10.1017/S0020743805052128

Gellner E. Muslim society. Cambridge, 1981.

Herviue-Leger D. Present-Day Emotional Renewals: The End of Secularization or the End of Religion? // A Future for religion? New paradigms for social analysis / Ed. W. Swatos. London, 1993.

Herviue-Leger D. The figure of the converted as descriptive figure of religious modernity: A reflection based on the file of conversions to Catholicism in France // Secularization and social integration: papers in honor of Karel Dobbelaere / Ed. R. Laermans etc. Leuven, 1998.

Hoebink M. Thinking about Renewal in Islam: Towards a History of Islamic Ideas on Modernization and Secularization // Arabica. Vol. 46/1. 1999. https://doi.org/10.1163/157005899774229410

Islam and Secularism in the Middle East / Ed. J. Esposito. London, 2000.

Kamali M. Multiple Modernities, Civil Society and Islam. The Case of Iran and Turkey. Liverpool, 2006.

Kramer G. Drawing Boundaries: Yusuf al-Qaradawi on Apostasy // Speaking for Islam: religious authorities in Muslim societies / Ed. G. Kramer and S. Schmidtke. Leiden, 2006.

Kramer G. Islam and secularization // Secularization and the world religions / Ed. Hans Joas. Liverpool, 2009.

Lapidus I. The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society // International Journal of Middle East Studies. Vol. 6/4. 1975. https://doi.org/10.1017/S0020743800025344

Luckmann T. The Invisible religion. New York, 1967.

Luckmann T. The Structural Conditions of Religious Consciousness in Modern Societies // Japanese Journal of Religious Studies. Vol. 6 (1/2). 1979. https://doi.org/10.18874/jjrs.6.1-2.1979.121-137

Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt am Main, 1977.

Najjar F. M. The debate on Islam and secularism in Egypt // Arab Studies Quarterly. Vol. 18/2. 1996.

Nielsen J.S. Towards a European Islam. London, 1999. https://doi.org/10.1057/9780230379626

Nieuwenhuijze, van С. A. O. Sociology of the Middle East: A Stocktaking and Interpretation. New York, 1971.

Pace E. The Helmet and the Turban: Secularization in Islam // Secularization and Social Integration / Ed. R. Laermans. Leuven, 1998.

Qutb S. In the Shade of the Qurʼān (Fī Zilāl Al-Qurʼān). In 30 vol. Markfield, 2001.

Roald A. S. From theocracy to democracy? Towards secularization and individualization in the policy of the Muslim Brotherhood in Jordan // Journal of Arabic and Islamic Studies. Vol. 8 (7). 2008. https://doi.org/10.5617/jais.4591

Roy O. Secularism confronts Islam. N. p., 2007.

Shiner L. The Concept of Secularization in Empirical Research // Journal for the Scientific Study of Religion. Vol. 6/2. 1967. https://doi.org/10.2307/1384047

Stark R. Secularization, R.I.P. // Sociology of Religion. Vol. 60/3. 1999. https://doi.org/10.2307/3711936

Tamney J. Established religiosity in modern society: Islam in Indonesia // Sociological Analysis. Vol. 40. 1979. https://doi.org/10.2307/3709783

Waardenburg J. Islam as a vehicle of protest // Islamic Dilemmas: Reformers, Nationalists and Industrialization. The Southern Shore of the Mediterranean / Ed. by Ernest Gellner. Berlin; New York; Amsterdam, 1985. https://doi.org/10.1515/9783110876581-004

Wallis R., Bruce S. Secularization: The Orthodox Model // Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis / Ed. S. Bruce. Oxford, 1992.

Wiktorowicz Q. The Salafi Movement in Jordan // International Journal of Middle East Studies. Vol. 32 (2). 2000. https://doi.org/10.1017/S0020743800021097

Wilson B. Religion in secular society. London, 1966.

Wilson B. Aspects of Secularization in the West // Japanese Journal of Religious Studies. Vol. 3/4. 1976. https://doi.org/10.18874/jjrs.3.4.1976.259-276

Wilson B. Contemporary Transformations of Religion. London, 1976a.

Wilson B. Secularization: The Inherited Model // The Sacred in a Secular Age / Ed. P. E. Hammond. Berkeley, 1985.

Wilson B. Reflections on a Many Sided Controversy // Religion and modernization / Ed. S. Bruce. Oxford, 1992.

Zubaida S. Islam and Secularization // Asian Journal of Social Science. Vol. 33, № 3. 2005. https://doi.org/10.1163/156853105775013607

REFERENCES

Abed-Kotob S. (1995), “The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim Brotherhood of Egypt”, in International Journal of Middle East Studies, Vol. 27 (3). https://doi.org/10.1017/S0020743800062115

Berger P. (1969), Sacred canopy, New York.

Brown G. A (1992), “Revisionist Approach to Religious Change”, in Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis, Ed. S. Bruce, Oxford.

Casanova J. (1994), Public Religions in the Modern World, Chicago. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190204.001.0001

Chaves M. (1994), “Secularization as Declining Religious Authority”, in Social Forces, No. 72 (3). https://doi.org/10.2307/2579779

Demerath III N. J. (2003), «Secularization Extended: From Religious “Myth” to Cultural Commonplace», in The Blackwell Companion to Sociology of Religion, Ed. R. K. Fenn, Blackwell publishing.

Dobbelaere K. (2009), “The meaning and the scope of secularization”, in Oxford Handbook of the Sociology of Religion, Ed. P. Clarke, Oxford. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199588961.013.0034

Dobbelaere K. (2002), Secularization: an analysis on three levels, Lieuven. https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6146-2

Dobbelaere K. (1999), “Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept of Secularization”, in Sociology of Religion, Vol. 60, No. 3. https://doi.org/10.2307/3711935

El-Ghobashy M. (2005), “The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers”, in International Journal of Middle East Studies, Vol. 37 (3). https://doi.org/10.1017/S0020743805052128

Gellner E. (1981), Muslim society, Cambridge.

Herviue-Leger D. (1993), “Present-Day Emotional Renewals: The End of Secularization or the End of Religion?”, in A Future for religion? New paradigms for social analysis, Ed. W. Swatos, London.

Herviue-Leger D. (1998), “The figure of the converted as descriptive figure of religious modernity: A reflection based on the file of conversions to Catholicism in France”, in Secularization and social integration: papers in honor of Karel Dobbelaere, Ed. R. Laermans etc., Leuven.

Hoebink M. (1999), “Thinking about Renewal in Islam: Towards a History of Islamic Ideas on Modernization and Secularization”, in Arabica, Vol. 46/1. https://doi.org/10.1163/157005899774229410

Islam and Secularism in the Middle East (2000), Ed. J. Esposito, London.

Kamali M. (2006), Multiple Modernities, Civil Society and Islam. The Case of Iran and Turkey, Liverpool.

Kramer G. (2006), “Drawing Boundaries: Yusuf al-Qaradawi on Apostasy”, in Speaking for Islam: religious authorities in Muslim societies, Ed. G. Kramer and S. Schmidtke, Leiden.

Kramer G. (2009), “Islam and secularization”, in Secularization and the world religions, Ed. Hans Joas, Liverpool.

Lapidus I. (1975), “The Separation of State and Religion in the Development of Early Islamic Society”, in International Journal of Middle East Studies, Vol. 6/4. https://doi.org/10.1017/S0020743800025344

Luckmann T. (1967), The Invisible religion, New York.

Luckmann T. (1979), “The Structural Conditions of Religious Consciousness in Modern Societies”, in Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 6 (1/2). https://doi.org/10.18874/jjrs.6.1-2.1979.121-137

Luhmann N. (1977), Funktion der Religion, Frankfurt am Main.

Najjar F. M. (1996), “The debate on Islam and secularism in Egypt”, in Arab Studies Quarterly, Vol. 18/2.

Nielsen J. S. (1999), Towards a European Islam, London. https://doi.org/10.1057/9780230379626

van С. A. O. Nieuwenhuijze (1971), Sociology of the Middle East: A Stocktaking and Interpretation, New York.

Pace E. (1998), “The Helmet and the Turban: Secularization in Islam”, in Secularization and Social Integration, Ed. R. Laermans, Leuven.

Qutb S. (2001), In the Shade of the Qurʼān (Fī Zilāl Al-Qurʼān), In 30 vol., Markfield.

Roald A. S. (2008), “From theocracy to democracy? Towards secularization and individualization in the policy of the Muslim Brotherhood in Jordan”, in Journal of Arabic and Islamic Studies, Vol. 8 (7). https://doi.org/10.5617/jais.4591

Roy O. (2007), Secularism confronts Islam, N. p.

Shiner L. (1967), “The Concept of Secularization in Empirical Research”, in Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 6/2. https://doi.org/10.2307/1384047

Stark R. (1999), “Secularization, R.I.P.”, in Sociology of Religion, Vol. 60/3. https://doi.org/10.2307/3711936

Tamney J. (1979), “Established religiosity in modern society: Islam in Indonesia”, in Sociological Analysis, Vol. 40. https://doi.org/10.2307/3709783

Waardenburg J. (1985), “Islam as a vehicle of protest”, in Islamic Dilemmas: Reformers, Nationalists and Industrialization. The Southern Shore of the Mediterranean, Ed. by Ernest Gellner. Berlin, New York and Amsterdam. https://doi.org/10.1515/9783110876581-004

Wallis R. and Bruce S. (1992), “Secularization: The Orthodox Model”, in Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis, Ed. S. Bruce, Oxford.

Wiktorowicz Q. (2000), “The Salafi Movement in Jordan”, in International Journal of Middle East Studies, Vol. 32 (2). https://doi.org/10.1017/S0020743800021097

Wilson B. (1966), Religion in secular society, London.

Wilson B. (1976), “Aspects of Secularization in the West”, in Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 3/4. https://doi.org/10.18874/jjrs.3.4.1976.259-276

Wilson B. (1976a), Contemporary Transformations of Religion, London.

Wilson B. (1985), “Secularization: The Inherited Model”, in The Sacred in a Secular Age, Ed. P. E. Hammond, Berkeley.

Wilson B. (1992), “Reflections on a Many Sided Controversy”, in Religion and modernization, Ed. S. Bruce, Oxford.

Zubaida S. (2005), “Islam and Secularization”, in Asian Journal of Social Science, Vol. 33, No. 3. https://doi.org/10.1163/156853105775013607

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають