НАВЕРНЕННЯ В ІСЛАМ СЕРЕД ЖІНОК У РОСІЇ: ПОПЕРЕДНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Шестопалець

Анотація

Навернення в іслам серед етнічних росіян є складним та багатогранним процесом, який включає не тільки релігійні та культурні, а й психологічні та соціально-політичні виміри. З одного боку, мова йде про необхідність подолання індивідами численних популярних стереотипів та історично детермінованих упереджень на шляху до ознайомлення з ісламським віросповіданням. З другого ж – широке запровадження концепту “традиційної релігії” як одного з ключових компонентів національної безпеки в державній ідеології Російської Федерації призвело до ще більшої політизації теми релігійного вибору. Не менш актуальною є і проблема залучення неофітів до організації терористичних атак та іншої незаконної діяльності з боку різноманітних ісламістських структур.
У світлі таких тенденцій ця стаття має на меті представити попередні зауваження щодо базових аспектів релігійного досвіду жінок, які наверталися в іслам у Росії в останні два десятиліття. Разом із питанням радикалізації та сек’юритизації новонавернених стаття розглядає їхні духовні траєкторії, базові мотиви для обрання ісламу як нової релігії, а також їх- нє ставлення до таких чутливих питань, як носіння хіджаба в публічних місцях. Основний джерельний матеріал для статті походить із текстових та відеоакаунтів, опублікованих у формі інтерв’ю, персональних наративів або журналістських репортажів у релігійних та світських медіа, соціальних мережах або у спеціальних розділах ісламських вебресурсів. Загалом вибірка цього дослідження становить 123 індивідуальні кейси. Як теоретична парадигма у статті використовується комбінована класифікація релігійного навернення на базі типологій, розроблених Лофландом і Сконовдом, Алієві та Вольраб-Сар.
Базуючись на цьому, головним аргументом статті є те, що наявність значного корінного мусульманського населення та міграційні процеси в російських регіонах напряму визначили домінування саме стосунково-афективного мотиву навернення. Чисто інтелектуальні, містичні або кризові типи зустрічаються набагато рідше, хоча в окремих наративах вони можуть відігравати помітну допоміжну роль на шляху до засвоєння ісламської ідентичності.

Як цитувати

Шестопалець, Д. В. (2021). НАВЕРНЕННЯ В ІСЛАМ СЕРЕД ЖІНОК У РОСІЇ: ПОПЕРЕДНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Східний світ, (3 (112), 149-164. https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.149
Переглядів статті: 65 | Завантажень PDF: 56

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іслам, жінки-новонавернені, мусульмани в Росії, навернення в іслам, релігійне навернення, Росія

Посилання

Ланда Р. Ислам в истории России. Москва, 1995.

Малашенко А. Исламское возрождение современной России. Москва, 1998.

Радівілов Д. А. Мусульмани в системі державно-конфесійних відносин сучасної Росії: інституційно-правовий аспект // Сходознавство, 2016, № 75–76. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.75-76.130

Радівілов Д. А. Централізовані мусульманські об’єднання Росії: нормативно-правові й інституційні засади діяльності // Східний світ, 2017, № 4. https://doi.org/10.15407/orientw2017.04.067

Силантьев Р. Новейшая история исламского сообщества России. Москва, 2006.

Сулейманов Р. Р. Русские мусульмане: классификация групп, проблема радикализма, отношение к ним в России // Мусульманский мир, 2015, № 4.

Хадиджа (Валентина). Как я пришла в ислам // Мусульманка. 2010. URL: http://www.musulmanka.su/index.php/nasha-zhizn/zhenshchiny/item/kak-ya-p. (дата звернення: 05.04.2020).

Шестопалець Д. В. Сучасні процеси навернення в іслам у Росії: критичний аналіз історіографії // Сходознавство, 2020, № 86. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.119

Aitamurto K. The Approved and the Disapproved Islam in Russia // Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries / Ed. by G. Simons and D. Westerlund. Farnham, 2015.

Aitamurto K. Discussions about Indigenous, National and Transnational Islam in Russia // Religion, State and Society. Vol. 47, No. 2. 2019. https://doi.org/10.1080/09637494.2019.1582933

Allievi S. Les conversions à l’islam. Rédefinition des frontières identitaires, entre individu et communauté // Paroles d’islam. Individus, sociétés et discourses dans l’islam contemporain. Paris, 2000.

Bekkin R. “Parallel” Muftiates as the “Third Force” among Spiritual Administrations of Muslims in Russia // Journal of Muslims in Europe. Vol. 8, No. 3. 2019. https://doi.org/10.1163/22117954-12341400

Bekkin R., ed. The Concept of Traditional Islam in Modern Islamic Discourse in Russia. Sarajevo, 2020.

Braginskaia E. Domestication or Representation? Russia and the Institutionalization of Islam in Comparative Perspective // Europe-Asia Studies. Vol. 64, No. 3. 2012. https://doi.org/10.1080/09668136.2012.661920

Dannreuther R. and March L., eds. Russia and Islam: State, Society and Radicalism. London, 2010. https://doi.org/10.4324/9780203854211

Guimond A. Converting to Islam: Understanding the Experiences of White American Females. Cham, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54250-8

Hunter Sh., Thomas J. L., Melikishvili A. Islam in Russia: The Politics of Identity and Security. Armonk, 2004.

Kemper M. Religious political technology: Damir Mukhetdinov’s ‘Russian Islam’ // Religion, State and Society. Vol. 47, No. 2. 2019. https://doi.org/10.1080/09637494.2019.1571331

Kemper M., Sibgatullina G. Liberal Islamic Theology in Conservative Russia: Taufik Ibragim’s “Qurʾānic Humanism” // Die Welt des Islams. 2021. https://doi.org/10.1163/15700607-61020002

King E. Pathways to Allah: Female Conversion to Islam in Australia // Islam and Christian-Muslim Relations. Vol. 28, No. 4. 2017. https://doi.org/10.1080/09596410.2017.1324004

Kończak I. Nowi muzułmanie w Rosji // Przegląd Orientalistyczny. Issue 1–2. 2016.

Kończak I. Why Do Russian Women Convert to Islam? // Studia Religiologica, Vol. 52, Issue 1. 2019. https://doi.org/10.4467/20844077SR.19.001.10783

Krotofil J. If I Am to Be a Muslim, I Have to Be a Good One. Polish Migrant Women Embracing Islam and Reconstructing Identity in Dialogue with Self and Others // Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam. Warsaw, 2011.

Lofland J., Skonovd N. Conversion Motifs // Journal for the Scientific Study of Religion. Vol. 20, No. 4. 1981. https://doi.org/10.2307/1386185

McGinty A. Becoming Muslim: Western Women’s Conversions to Islam. New York, 2007. https://doi.org/10.1037/e619482011-080

Merati S. E. Muslims in Putin’s Russia: Discourse on Identity, Politics, and Security. Cham, Switzerland, 2017.

Van Nieuwkerk K. Introduction: Gender and Conversion to Islam // Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West / Ed. van Nieuwkerk K. Austin, 2006.

Van Nieuwkerk K. Conversion to Islam and the Construction of a Pious Self // The Oxford Handbook of Religious Conversion / Ed. Rambo L. R. and Farhadian Ch. E. Oxford, 2014.

Rubin D. Muslim-Christian Conversion in Modern Russia and the Idea of Russia as a Eurasian Islamo-Christian Space. A Preliminary Hermeneutic Account // Journal of Muslims in Europe. 2019, No. 8. https://doi.org/10.1163/22117954-12341386

Shestopalets D. There’s More Than One Way to Tie a Ḥijāb: Female Conversion to Islam in Ukraine // Islam and Christian-Muslim Relations. Vol. 32, No. 1. 2021. https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1882144

Sibgatullina G. Languages of Islam and Christianity in Post-Soviet Russia. Leiden, 2020. https://doi.org/10.1163/9789004426450

Soutar L. British Female Converts to Islam: Choosing Islam as a Rejection of Individualism // Language and Intercultural Communication. Vol. 10, No. 1. 2010. https://doi.org/10.1080/14708471003602355

Stoica D. New Romanian Muslimas. Converted Women Sharing Knowledge in Online and Offline Communities // Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam. Warsaw, 2011.

Turner K. Convertitis and the Struggle with Liminality for Female Converts to Islam in Australia // Archives de sciences sociales des religions, 2019, No. 186. https://doi.org/10.4000/assr.45642

Wohlrab-Sahr M. Konversion zum Islam in Deutschland und den USA. Frankfurt, 1998.

Yemelianova G. Russia and Islam: A Historical Survey. Basingstoke, 2002. https://doi.org/10.1057/9780230288102

Yemelianova G. Russia’s Umma and its Muftis // Religion, State and Society. Vol. 31, No. 2, 2003a. https://doi.org/10.1080/09637490308285

Yemelianova G. Islam in Russia: An Historical Perspective // Islam in Post-Soviet Russia: Public and Private Faces / Ed. by H. Pilkington and G. Yemelianova. London, 2003b.

Yemelianova G., ed. Radical Islam in the former Soviet Union. London, 2010. https://doi.org/10.4324/9780203862988

REFERENCES

Landa R. G. (1995), Islam v istorii Rossii, Vostochnaya literatura, TAN, Moscow. (In Russian).

Malashenko A. V. (1998), Islamskoye vozrozhdeniye sovremennoy Rossii, Moscow Carnegie Center, Moscow. (In Russian).

Radivilov D. A. (2016), “Musul’many v systemi derzhavno-konfesiynykh vidnosyn suchasnoyi Rosiyi: instytutsiyno-pravovyy aspekt”, Skhodoznavstvo, No. 75–76, pp. 130–141. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.75-76.130

Radivilov D. A. (2017), “Tsentralizovani musul’mans’ki ob”yednannya Rosiyi: normatyvno-pravovi y instytutsiyni zasady diyal’nosti”, Skhídniy svít, No. 4, pp. 67–84. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2017.04.067

Silant’yev R. (2006), Noveyshaya istoriya islamskogo soobshchestva Rossii, IKhTIOS, Moscow. (In Russian).

Suleymanov R. R. (2015), “Russkiye musul’mane: klassifikatsiya grupp, problema radikalizma, otnosheniye k nim v Rossii”, Musul’manskiy mir, No. 4, pp. 8–39. (In Russian).

Khadidzha-Valentina (2010), “Kak ya prishla v islam”, in Musul’manka, available at: www.musulmanka.su/index.php/nasha-zhizn/zhenshchiny/item/kak-ya-prishla-... (accessed April 5, 2020). (In Russian).

Shestopalets D. (2020), “Contemporary Conversion to Islam in Russia: A Critical Literature Review”, Shodoznavstvo, Vol. 86, pp. 119–138. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.119

Aitamurto K. (2015), “The Approved and the Disapproved Islam in Russia”, in G. Simons and D. Westerlund (eds), Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries, Ashgate, Farnham, pp. 99–116.

Aitamurto K. (2019), “Discussions About Indigenous, National and Transnational Islam in Russia”, Religion, State and Society, Vol. 47, No. 2, pp. 198–213. https://doi.org/10.1080/09637494.2019.1582933

Allievi S. (2000), “Les conversions à l’islam. Rédefinition des frontières identitaires, entre individu et communauté”, in Dassetto F. (ed.), Paroles d’islam. Individus, sociétés et discourses dans l’islam contemporain, Maisonneuve & Larose, Paris, pp. 157–182.

Bekkin R. (2019), “ ‘Parallel’ Muftiates as the ‘Third Force’ among Spiritual Administrations of Muslims in Russia”, Journal of Muslims in Europe, Vol. 8, No. 3, pp. 265–285. https://doi.org/10.1163/22117954-12341400

Bekkin R. (ed.) (2020), The Concept of Traditional Islam in Modern Islamic Discourse in Russia, Center for Advanced Studies, Sarajevo.

Braginskaia E. (2012), “Domestication or Representation? Russia and the Institutionalization of Islam in Comparative Perspective”, Europe-Asia Studies, Vol. 64, No. 3, pp. 597–620. https://doi.org/10.1080/09668136.2012.661920

Dannreuther R. and March L. (2010), Russia and Islam: State, Society and Radicalism, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780203854211

Guimond A. (2017), Converting to Islam: Understanding the Experiences of White American Females, Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54250-8

Hunter Sh., Thomas J. L. and Melikishvili A. (2004), Islam in Russia: The Politics of Identity and Security, M. E. Sharpe, Armonk, New York.

Kemper M. (2019), “Religious political technology: Damir Mukhetdinov’s ‘Russian Islam’ ”, Religion, State & Society, Vol. 47, No. 2, pp. 214–233. https://doi.org/10.1080/09637494.2019.1571331

Kemper M. and Sibgatullina G. (2021), “Liberal Islamic Theology in Conservative Russia: Taufik Ibragim’s ‘Qurʾānic Humanism’ ”, Die Welt des Islams, Brill. https://doi.org/10.1163/15700607-61020002

King E. (2017), “Pathways to Allah: Female Conversion to Islam in Australia”, Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 28, No. 4, pp. 453–472. https://doi.org/10.1080/09596410.2017.1324004

Kończak I. (2016), “Nowi muzułmanie w Rosji”, Przegląd Orientalistyczny, Issue 1–2, pp. 89–100.

Kończak I. (2019), “Why Do Russian Women Convert to Islam?”, Studia Religiologica, Vol. 52, No. 1, pp. 1–13. https://doi.org/10.4467/20844077SR.19.001.10783

Krotofil J. (2011), “ ‘If I Am to Be a Muslim, I Have to Be a Good One’. Polish Migrant Women Embracing Islam and Reconstructing Identity in Dialogue with Self and Others”, in Górak-Sosnowska K. (ed.), Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam, University of Warsaw, Warsaw, pp. 154–168.

Lofland J. and Skonovd N. (1981), “Conversion Motifs”, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 20, No. 4, pp. 373–385. https://doi.org/10.2307/1386185

McGinty A. (2007), Becoming Muslim: Western Women’s Conversions to Islam, Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1037/e619482011-080

Merati S. E. (2017), Muslims in Putin’s Russia: Discourse on Identity, Politics, and Security, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland.

Van Nieuwkerk K. (2006), “Introduction: Gender and Conversion to Islam”, in van Nieuwkerk K., Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, University of Texas Press, Austin, pp. 1–18.

Van Nieuwkerk K. (2014), “Conversion to Islam and the Construction of a Pious Self”, in Rambo L. R. and Farhadian Ch. E. (eds), The Oxford Handbook of Religious Conversion, Oxford University Press, Oxford.

Rubin D. (2019), “Muslim-Christian Conversion in Modern Russia and the Idea of Russia as a Eurasian Islamo-Christian Space. A Preliminary Hermeneutic Account”, Journal of Muslims in Europe, Vol. 8, pp. 60–84. https://doi.org/10.1163/22117954-12341386

Shestopalets D. V. (2021), “There’s More Than One Way to Tie a Ḥijāb: Female Conversion to Islam in Ukraine”, Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 32, No. 1, pp. 97–119. https://doi.org/10.1080/09596410.2021.1882144

Sibgatullina G. (2020), Languages of Islam and Christianity in Post-Soviet Russia, Brill, Leiden. https://doi.org/10.1163/9789004426450

Soutar L. (2010), “British Female Converts to Islam: Choosing Islam as a Rejection of Individualism”, Language and Intercultural Communication, Vol. 10, No. 1, pp. 3–16. https://doi.org/10.1080/14708471003602355

Stoica D. (2011), “New Romanian Muslimas. Converted Women Sharing Knowledge in Online and Offline Communities”, in Górak-Sosnowska K., Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam, University of Warsaw, Warsaw, pp. 266–286.

Turner K. (2019), “Convertitis and the Struggle with Liminality for Female Converts to Islam in Australia”, Archives de sciences sociales des religions, Vol. 186, pp. 71–91. https://doi.org/10.4000/assr.45642

Wohlrab-Sahr M. (1998), Konversion zum Islam in Deutschland und den USA, Campus Verlag, Frankfurt.

Yemelianova G. (2002), Russia and Islam: A Historical Survey, Palgrave, Basingstoke. https://doi.org/10.1057/9780230288102

Yemelianova G. (2003a), “Russia’s Umma and its Muftis”, Religion, State and Society, Vol. 31, No. 2, pp. 139–150. https://doi.org/10.1080/09637490308285

Yemelianova G. (2003b), “Islam in Russia: An Historical Perspective”, in H. Pilkington and G. Yemelianova (eds), Islam in Post-Soviet Russia: Public and Private Faces, RoutledgeCurzon, London, pp. 15–60.

Yemelianova G. M. (2010), Radical Islam in the Former Soviet Union, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780203862988

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають