КИТАЙСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ КІТА ІККІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Капранов

Анотація

Статтю присвячено дослідженню діяльності видатного японського мислителя й політичного діяча Кіта Іккі в період, пов’язаний з революційними подіями в Китаї. Цей період поділяється на чотири частини: (1) співпраця з китайськими політичними емігрантами в Токіо (1906–1911 рр.); (2) перше перебування в Китаї та участь у Сіньхайській революції (1911–1913 рр.); (3) вимушене повернення до Японії (1913–1916 рр.); (4) друге перебування в Китаї (1916–1919). Дослідження показує, що на першому етапі погляди Кіта різко радикалізувалися. Первинним поштовхом до цього було усвідомлення неможливості мирного, еволюційного шляху перетворень. Входження до кола “континентальних ронінів” і китайських політемігрантів надало діяльності Кіта нового спрямування – зовнішнього: через революцію в Китаї до світової революції. Знайомство з ідеями російських народників, есерів та анархістів посилило переконання в необхідності революційного насильства. На другому етапі досвід участі в Сіньхайській революції привів до переосмислення рушіїв революції, її стратегії і тактики. Крім того, Кіта приходить до розуміння необхідності докорінних змін у японській політиці щодо Китаю, на що спрямовує свої зусилля в 1913–1916 рр. Водночас пережите спричинилося до глибокої духовної кризи, вихід з якої Кіта знайшов у релігії – вченні Ніцірена. Нарешті, друге перебування в Китаї (1916–1919 рр.) переконало в неможливості позитивних змін у цій країні без радикальних перетворень у самій Японії. Досвід участі в китайській революції знайшов відображення у книгах, написаних у цей період.

Як цитувати

Капранов, С. В. (2018). КИТАЙСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ КІТА ІККІ. Східний світ, (1 (98), 40-56. https://doi.org/10.15407/orientw2018.01.040
Переглядів статті: 156 | Завантажень PDF: 39

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтелектуальна біографія, Кіта Іккі, Китай, Сіньхайська революція, суспільно-політична думка, Японія

Посилання

Игнатович А. Н., Светлов Г. Е. Лотос и политика: необуддийские движения в общественной жизни Японии. Москва, 1989.

Капранов С. В. Кіта Іккі та модернізація Китаю // Східний світ, 2015, № 4.

Капранов С. В. Китай в ідеології японського паназіатизму // Китай очима Азії. Київ, 2017.

Михайлова Ю. Д. Идеология “движения за свободу и народные права” // Из истории общественной мысли Японии. Москва, 1990.

Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. Москва, 1999.

Танака Такэюки. Утида Рёхэй: взгляд на Россию // Япония. Ежегодник. № 41. Москва, 2012.

Crump J. A Critical History of Socialist Thought in Japan to 1918. PhD Thesis. Centre of Japanese Studies, University of Sheffield, 1980. URL: http://etheses.whiterose.ac.uk/12775/ (дата звернення: 11.08.2017).

Dillon M. China: A Modern History. London and New York, 2010.

Fenby J. Chinese Democracy: The Silencing of Song // History Today. Vol. 63, Issue 3. 2013. URL: http://www.historytoday.com/jonathan-fenby/chinese-democracy-silencing-song (дата звернення: 20.10.2017).

Goldner L. General Perspectives on the Capitalist Development State and Class Struggle in East Asia // Sozial.Geschichte online. Vol. 23, No. 1. 2009. URL: http://www.stiftung-sozialgeschichte.de (дата звернення: 5.08.2017).

Hotta E. Pan-Asianism and Japan’s War 1931–1945. New York, 2007. https://doi.org/10.1057/9780230609921

Japan at War: An Encyclopedia. Santa Barbara, Denver, Oxford, 2013.

Kleeman F. Y. Pan-Asian romantic nationalism: revolutionary, literati, and popular oral tradition and the case of Miyazaki Tōten // Sino-Japanese Transculturation: From the late Nineteenth Century to the End of the Pacific War. Lahnam etc., 2012.

Nomura Koichi. Profile of Asian Minded Man II: Kita Ikki // The Developing Economies. Vol. 4, No. 2. 1966. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1966.tb00781.x

Orbach D. A Japanese prophet: eschatology and epistemology in the thought of Kita Ikki // Japan Forum. Vol. 23, No. 3. 2011. https://doi.org/10.1080/09555803.2011.597511

Osedo Hiroshi. The Political Thought of Kita Ikki: The Logical Link Between His Critique of the National Polity and His Advocacy of War. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment for The Degree of Master of Arts. The University of British Columbia, Vancouver, 1973.

Price D. Constitutional Alternatives and Democracy in the Revolution of 1911 // Ideas Accross Cultures. Essays on Chinese Thought in Honor of Benjamin I. Schwartz. Cambridge (Massachusetts) and London, 1990. https://doi.org/10.2307/j.ctt1tg5h99.12

Saaler S. The Kokuryukai, 1901–1920 // Pan-Asianism: A Documentary History. Vol. 1: 1850–1920. Lahnam (etc.), 2011.

Sato Minako. Bei Yi-hui de Ge-ming Qing-jie – Zai Zhong-ri Liang-guo Cong-shi Ge-ming de Li-cheng (Kita Ikki’s Radical Complex – The Course of His Involvement in Chinese and Japanese Revolution), by Huang Tzu-chin. Taipei: Academia Sinica, 2001 // Social Science Japan Journal. Vol. 8, No. 1. 2005. https://doi.org/10.1093/ssjj/jyh046

Scalapino R., Yu G. T. The Chinese Anarchist Movement. S. l., 1961. URL: https://theanarchistlibrary.org/library/robert-scalapino-and-george-t-yu. (дата звернення: 7.11.2017).

Schiffrin H. Z. Sun Yat-sen and the Origins of the Chinese Revolution. Berkeley and Los Angeles, 1968.

Szpilman C. Kita Ikki and the Politics of Coercion // Modern Asian Studies. Vol. 36, No. 2. 2002. https://doi.org/10.1017/S0026749X02002068

Tomaszewski W. Song Jaioren i aborcja chińskiej demokracji // Histmag.org. 2013-08-18. URL: https://histmag.org/Song-Jiaoren-i-aborcja-chinskiej-demokracji-8310#aut. (дата звернення: 6.11.2017).

Wang Xiaoling. Liu Shipei et son concept de contrat social chinoise // Étides chinoises. Vol. XVII. No. 1–2. 1998.

Wilson George M. Radical nationalist in Japan: Kita Ikki 1883–1937. Cambridge, 1969. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863088

Yoshikawa Y. Japan’s Asianism, 1868–1945. Dilemmas of Japanese Modernization. Washington, 2009.

Вакабаясі Сакутей-но сьо:токухі 若林朔汀の頌徳碑(佐渡市夷)// 佐渡の翼, 2011. URL: http://blog.goo.ne.jp/sadoriko3tomo8kan9/e/ff64e70968bc71da0e4e6eccf56e2bc1 (дата звернення: 5.08.2017).

Іноуе Коїці 井上紘一。ブロニスワフ·ピウスツキの足跡を尋ねて年―就中、その極東滞在の究明―// 「スラブ·ユーラシア学の構築」研究報告集, 2004, No. 5. URL: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no5/inoue.pdf (дата звернення: 28.12.2017).

Кіта Іккі 北一輝。支那革命外史。東京、昭和13年 [1938].

Кіта Іккі 北一輝。日本改造法案大綱。東京、昭3年 [1928].

Фудзімото Сінґо 藤本眞悟。 北一輝と辛亥革命 :純正社会主義における辛亥革命観 // 国際公共政策研究, 2000, 第5巻, 第1号.

Фудзіта Масасі 藤田昌志。北一輝の日本論·中国論 // 比較文化研究、2013, 106号.

Хаґіхара Мінору 萩原稔。北一輝における「アジア主義」の源流–初期論説を中心に– // 同志社法学, 2001, 第53 券3号.

Хаґіхара Мінору 萩原稔。北一輝の「変説」 –– 中国革命を手がかりに // 同志社法学, 2003, 第55 券4号.

Чжао Сяолян 趙暁靚。北一輝の対外認識―『支那革命外史』以前を中心に― // 人間環境学研究, 2006, 第4 券1号.

Шпільман К. (Супіруман) クリストファー W. A. スピルマン。河野広中関係文書に見られる上海時代の北一輝の行動 ― 有賀文八郎からの書簡と電報を関心に ― // 九州産業大学国際文化学部紀要, 2005, 第31号.

REFERENCES

Ignatovich A. N., Svetlov G. E. (1989), Lotos i politika: neobuddiyskiye dvizheniya v obshchestvennoy zhizni Yaponii, Mysl’, Moscow. (In Russian).

Kapranov S. V. (2015), “Kita Ikki ta modernizatsiya Kytayu”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 45–55. (In Ukrainian).

Kapranov S. V. (2017), “Kytay v ideolohiyi yapons’koho panaziatyzmu”, in Kytay ochyma Aziyi, Instytut skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho NAN Ukrayiny, Ukrayins’ka asotsiatsiya kytayeznavtsiv, Kyiv, pp. 146–217. (In Ukrainian).

Mikhaylova Yu. D. (1990), “Ideologiya ‘dvizheniya za svobodu i narodnyye prava’ ”, in Iz istorii obshchestvennoy mysli Yaponii, Nauka, Moscow, pp. 160–191. (In Russian).

Molodyakov V. E. (1999), Konservativnaya revolyutsiya v Yaponii: ideologiya i politika, Vostochnaya literatura, Moscow. (In Russian).

Tanaka Takeyuki (2012), “Utida Rjokhey: vzglyad na Rossiyu”, in Yaponiya. Ezhegodnik, No. 41, IV RAN, Moscow, pp. 390–412. (In Russian).

Crump J. (1980), A Critical History of Socialist Thought in Japan to 1918, PhD Thesis, Centre of Japanese Studies, University of Sheffield, available at: http://etheses.whiterose.ac.uk/12775/ (accessed August 11, 2017).

Dillon M. (2010), China: A Modern History, I. B. Tauris, London & New York.

Fenby J. (2013), “Chinese Democracy: The Silencing of Song”, History Today, Vol. 63, Issue 3, available at: www.historytoday.com/jonathan-fenby/chinese-democracy-silencing-song (accessed October 20, 2017).

Goldner L. (2009), “General Perspectives on the Capitalist Development State and Class Struggle in East Asia”, Sozial.Geschichte online, Vol. 23, No. 1, available at: www.stiftung-sozialgeschichte.de (accessed August 5, 2017).

Hotta E. (2007), Pan-Asianism and Japan’s War 1931–1945, Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9780230609921

Japan at War: An Encyclopedia, by Perez L. G. (Ed.) (2013), ABC-CLIO, Santa Barbara, Denver, Oxford.

Kleeman F. Y. (2012), “Pan-Asian romantic nationalism: revolutionary, literati, and popular oral tradition and the case of Miyazaki Tōten”, in King R., Poulton C. and Endo K. (Eds.). Sino-Japanese Transculturation: From the late Nineteenth Century to the End of the Pacific War, Lexington Books, Lahnam etc., pp. 45–67.

Nomura Koichi (1966), “Profile of Asian Minded Man II: Kita Ikki”, The Developing Economies, Vol. 4, No. 2, pp. 231–244. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1966.tb00781.x

Orbach D. (2011), “A Japanese prophet: eschatology and epistemology in the thought of Kita Ikki”, Japan Forum, Vol. 23, No. 3, pp. 339–361. https://doi.org/10.1080/09555803.2011.597511

Osedo Hiroshi (1973), The Political Thought of Kita Ikki: The Logical Link Between His Critique of the National Polity and His Advocacy of War, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment for The Degree of Master of Arts, The University of British Columbia, Vancouver.

Price D. (1990), “Constitutional Alternatives and Democracy in the Revolution of 1911”, in Cohen P. A., Goldman M. (Eds), Ideas Accross Cultures. Essays on Chinese Thought in Honor of Benjamin I. Schwartz, Harvard University Asia Center, Cambridge (Massachusetts) and London, pp. 223–260. https://doi.org/10.2307/j.ctt1tg5h99.12

Saaler S. (2011), “The Kokuryukai, 1901–1920”, in Saaler S. and Szpilman C. (Eds.), Pan-Asianism: A Documentary History, Vol. 1: 1850–1920, Lahnam (etc.), pp. 121–132.

Sato Minako (2005), “Bei Yi-hui de Ge-ming Qing-jie – Zai Zhong-ri Liang-guo Cong-shi Ge-ming de Li-cheng (Kita Ikki’s Radical Complex – The Course of His Involvement in Chinese and Japanese Revolution), by Huang Tzu-chin. Taipei: Academia Sinica, 2001”, Social Science Japan Journal, Vol. 8, No. 1, pp. 131–133. https://doi.org/10.1093/ssjj/jyh046

Scalapino R., Yu G. T. (1961), The Chinese Anarchist Movement, available at: https://theanarchistlibrary.org/library/robert-scalapino-and-george-t-yu. (accessed November 7, 2017).

Schiffrin H. Z. (1968), Sun Yat-sen and the Origins of the Chinese Revolution, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

Szpilman C. (2002), “Kita Ikki and the Politics of Coercion”, Modern Asian Studies, Vol. 36, No. 2, pp. 467–490. https://doi.org/10.1017/S0026749X02002068

Tomaszewski W. (2013), “Song Jaioren i aborcja chińskiej demokracji”, available at: https://histmag.org/Song-Jiaoren-i-aborcja-chinskiej-demokracji-8310#aut. (accessed November 6, 2017).

Wang Xiaoling (1998), “Liu Shipei et son concept de contrat social chinoise”, Étides chinoises, Vol. XVII, No. 1–2, pp. 155–190.

Wilson G. M. (1969), Radical nationalist in Japan: Kita Ikki 1883–1937, Harward University Press, Cambridge. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863088

Yoshikawa Y. (2009), Japan’s Asianism, 1868–1945. Dilemmas of Japanese Modernization, Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies, Washington.

“Wakabayashi Sakutei-no shōtokuhi” (2011), Sado-no tsubasa, available at: http://blog.goo.ne.jp/sadoriko3tomo8kan9/e/ff64e70968bc71da0e4e6eccf56e2bc1 (accessed August 11, 2017). (In Japanese).

Inoue Kōichi (2004), “Buronisuwafu Piusutsuki-no sokuseki wo tazunete 40 nen: nakazuku, sono kyokutō taizai-no kyūmei”, Surabu Yūrashia gaku-no kōchiku kenkyū hōkokushū, No. 5, pp. 85–102, available at: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no5/inoue.pdf (accessed December 28, 2017). (In Japanese).

Kita Ikki (1938), Shina kakumei gaishi, Tōkyō. (In Japanese).

Kita Ikki (1928), Nihon kaizō hōan taikō, Tōkyō. (In Japanese).

Fujimoto Shingo (2000), “Kita Ikki to Shingai kakumei: jun shakaishugi-ni okeru Shingai kakumeikan”, Kokusai kōkyō seisaku kenkyū, Vol. 5, No. 1, pp. 135–153. (In Japanese).

Fujita Masashi (2013), “Kita Ikki-no nihonron – chugokuron”, Hikaku bunka kenkyū, No. 106, pp. 49–59. (In Japanese).

Hagihara Minoru (2001), “Kita Ikki-ni okeru ‘Ajiashugi’-no genryū: shoki ronsetsu-wo chūshin-ni”, Dōshisha hōgaku, Vol. 53, No. 3, pp. 72–127. (In Japanese).

Hagihara Minoru (2003), “Kita Ikki-no ‘hensetsu’: Chūgoku kakumei-wo tegakari-ni”, Dōshisha hōgaku, Vol. 55, No. 4, pp. 33–96. (In Japanese).

Zhao Xiaoliang (2006), “Kita Ikki-no taigai ninshiki: Shina kakumei gaishi izen-wo chūshin-ni”, Ningen kankyōgaku kenkyū, Vol. 4, No. 1, pp. 29–38. (In Japanese).

Supiruman [Szpilman] K. (2005), “Kono Hironaka kankei bunsho-ni mirareru Shanhai jidai-no Kita Ikki-no kōdō: Ariga Bunhachirō-no shokan to denpō-wo kanshin-ni”, Kyūshū sangyō daigaku kokusai bunka gakubu kiyō, No. 31, pp. 1–8. (In Japanese).