ФОРМУВАННЯ НАУКОМЕТРИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У В’ЄТНАМСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Мусійчук

Анотація

Наукометрична галузь у В’єтнамі є доволі новою дисципліною, а її термінологія перебуває ще на стадії формування та унормування. Cтаття присвячена проблемі становлення термінологічної системи наукометрії (а також таких суміжних дисциплін, як бібліометрія, інформетрія, кіберметрія тощо) у в’єтнамській мові. Серед завдань дослідження – визначення усталеності або варіативності термінів, класифікація за морфологічною структурою та способом творення. Наукометричну термінологічну систему в’єтнамської мови умовно поділено на три кластери: галузеві номінації (назви галузей знань, як-от наукометрія, біб-ліометрія, інформетрія тощо), методологічні номінації (методи досліджень, що використовуються в наукометрії, зокрема індекси), наукометричні бази (бази даних, наукометричні покажчики). У результаті дослідження виявлено, що більша частина наукометричних термінів у в’єтнамській мові утворена методом калькування, деякі – методом опису поняття, яке виражає термін. У більшості праць у цій галузі є тенденція використовувати оригінальні англомовні терміни, подекуди без перекладу. Абревіатури термінів у в’єтнамську мову запозичуються без змін, лише іноді супроводжуються уточнювальними словами. Наукометрична термінологія в’єтнамської мови неузгоджена, одночасно існують кілька варіантів позначення одного й того самого терміна. Немає узгодженості і в родових поняттях, як-от -метрія, база, індекс. Процес формування наукометричної термінологічної системи у в’єт-намській мові ще не завершений та потребує уніфікування.

Як цитувати

Мусійчук, В. А. (2019). ФОРМУВАННЯ НАУКОМЕТРИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У В’ЄТНАМСЬКІЙ МОВІ. Східний світ, (2 (103), 55-62. https://doi.org/10.15407/orientw2019.02.055
Переглядів статті: 58 | Завантажень PDF: 31

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інформетрія, бібліометрія, в’єтнамська мова, кіберметрія, наукометрія, термінологія

Посилання

Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування // Бібліотечний вісник, 2016, № 2 (232).

Добров Г. М. Наука о науке. Введение в общее наукознание. Киев, 1966.

Налимов В. В. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса / В. В. Налимов, З. М. Мульченко. Москва, 1969.

De Bellis N. Biblio/Sciento/Infor-metrics: Terminological Issues and Early Historical Developments // Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics. Maryland – Toronto – Plymouth, UK, 2009.

Brooks B. C. Biblio-, sciento-, infor- metrics? What are we talking about // Informetrics / Ed. by I. Egghe, R. Rousseau. Elsevier Sci. Publ., 1990.

Garfield E. Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation through Association of Ideas // Science. Vol. 122 (3159). 1955. URL: http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf (дата звернення: 10.03.2019). https://doi.org/10.1126/science.122.3159.108

Hicks D. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics / D. Hicks, P. Wouters, L. Waltman, S. de Rijcke, I. Rafols // Nature. April 22, 2015. URL: http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-resear. (дата звернення: 10.03.2019). https://doi.org/10.1038/520429a

Lazarev V. S. On chaos in bibliometric terminology // Scientometrics. Vol. 35, Issue 2. 1995. https://doi.org/10.1007/BF02018485

Pritchard A. Statistical bibliography or bibliometrics? // Journal of Documentation. Vol. 25, No. 4. 1969. https://doi.org/10.1108/eb026482

Scientometrics for Vietnam (Trắc lượng khoa học Việt Nam). URL: http://scientometrics4vn.com (дата звернення: 20.03.2019).

Thông tin Nghiên cứu & Đánh giá Giáo dục Đại học, 2015, Số 5.

REFERENCES

Asyeyev H. (2016), “Naukometriya, informetriya, bibliometriya: vyznachennya i rozmezhuvannya”, Bibliotechnyy visnyk, No. 2 (232), pp. 3–10. (In Ukrainian).

Dobrov G. M. (1966), Nauka o nauke. Vvedeniye v obshcheye naukoznaniye, Naukova dumka, Kyiv. (In Russian).

Nalimov V. V. and Mul’chenko Z. M. (1969), Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogo protsessa, Nauka, Moscow. (In Russian).

De Bellis N. (2009), “Biblio/Sciento/Infor-metrics: Terminological Issues and Early Historical Developments”, in Bibliometrics and Citation Analysis: From the Science Citation Index to Cybermetrics, The Scarecrow Press, Inc.Lanham, Maryland, Toronto and Plymouth, UK, pp. 1–22.

Brooks B. C. (1990), “Biblio-, sciento-, infor- metrics? What are we talking about”, in I. Egghe and R. Rousseau (Eds.), Informetrics, Elsevier Sci. Publ., pp. 31–43.

Garfield E. (1955), “Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation through Association of Ideas”, Science, Vol. 122 (3159), pp. 108–11, available at: http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf (accessed March 10, 2019). https://doi.org/10.1126/science.122.3159.108

Hicks D., Wouters P., Waltman L., S. de Rijcke & Rafols I. (2015), “Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics”, Nature, April 22, available at: www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metr... (accessed March 10, 2019). https://doi.org/10.1038/520429a

Lazarev V. (1996), “On chaos in bibliometric terminology”, Scientometrics, Vol. 35, Issue 2, pp. 271–277. https://doi.org/10.1007/BF02018485

Pritchard A. (1969), “Statistical bibliography or bibliometrics?”, Journal of Documentation, Vol. 25, No. 4, pp. 348–349. https://doi.org/10.1108/eb026482

Scientometrics for Vietnam (Trắc lượng khoa học Việt Nam), available at: http://scientometrics4vn.com (accessed March 20, 2019). (In Vietnamese).

Thông tin Nghiên cứu & Đánh giá Giáo dục Đại học (2015), No. 5. (In Vietnamese).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають