МЕДЖЛІС КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Богомолов

Анотація

Це перша з двох статей у серії, які аналізують Меджліс, організацію, засновану в 1991 році, на піку руху репатріації кримських татар, як “вищий представницький орган кримськотатарського народу”, згідно з його самовизначенням. Стаття присвячена, головним чином, аналізу організаційної структури, правилам внутрішнього розпорядку та політичній діяльності Меджлісу. Тоді як у місцевій мові термін Меджліс найчастіше означає комітет із приблизно 30 членів, який функціонує як орган кримськотатарської верховної влади, наша стаття розглядає цю організацію в її ширшому, організаційному контексті, як частину “єдиної системи виборних органів національного самоврядування кримських татар”, яка охоплює всю етнічну спільноту, утворюючи, таким чином, найбільший заснований народом інструмент для самоорганізації та участі в політичних процесах в історії незалежної України. У статті представлено спробу поглянути за межі ідеології Меджлісу щодо етнічного націоналізму, на його реальні соціальні і політичні функції, його внутрішні ресурси і накладені обмеження, щоб спробувати пояснити, як він міг працювати й бути життєздатним і відносно ефективним у складній політичній ситуації сучасної України. У своєму аналізі Меджлісу як організації автор спирається в основному на ідеї семінару Манкура Ослона “Логіка колективних дій”.

Як цитувати

Богомолов, О. В. (2013). МЕДЖЛІС КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ. Східний світ, (4 (81), 151-169. https://doi.org/10.15407/orientw2013.04.151
Переглядів статті: 72 | Завантажень PDF: 30

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

кримськотатарський народ, Манкур Ослон, Меджліс, організаційні засади, політичні практики

Посилання

Богомолов О., Данилов С., Семиволос І., Яворська Г. Ісламська ідентичність в Україні. Київ, 2005.

Богомолов О., Семиволос І. Alter ego імперії: уявлена цивілізація слов’янського Криму // Критика, 2008, № 3 (125).

Богомолов О., Семиволос І. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про себе // Критика, 2010, № 1–2 (147–148).

Богомолов О., Семиволос І. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про інших // Критика, 2010, № 7–8 (153–154).

Богомолов А. В., Данилов С. И., Семиволос И. Н. Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму // Східний світ, 2012, № 4.

Geertz C. Religion as a Cultural System // Anthropological Approaches to the Study of Religion / Ed. Michael Banton. London, 1966.

Max-Neef M. A. Human scale development. Conception, application and further reflections. New York & London, 1991.

Merton Robert K. The Self-Fulfilling Prophecy // The Antioch Review. Vol. 8, No. 2. 1948. https://doi.org/10.2307/4609267

Olson Mancur L. The logic of collective action. Public goods and the theory of groups. Harvard University Press, 2002.

REFERENCES

Bohomolov O., Danylov S., Semyvolos I. and Yavors’ka H. (2005), Islams’ka identychnist’ v Ukrayini, Kyiv. (In Ukrainian).

Bohomolov O. and Semyvolos I. (2008), “Alter ego imperiyi: uyavlena tsyvilizatsiya slov”yans’koho Krymu”, in Krytyka, No. 3 (125). (In Ukrainian).

Bohomolov O. and Semyvolos I. (2010), “Kryms’kotatars’kyy hazetnyy dyskurs: uyavlennya pro sebe”, in Krytyka, No. 1–2 (147–148). (In Ukrainian).

Bohomolov O. and Semyvolos I. (2010), “Kryms’kotatars’kyy hazetnyy dyskurs: uyavlennya pro inshykh”, in Krytyka, No. 7–8 (153–154). (In Ukrainian).

Bogomolov A. V., Danilov S. I. and Semivolos I. N. (2012), “Zemel’nyye spory kak faktor sotsial’nykh konfliktov v Krymu”, Shìdnij svìt, No. 4. (In Russian).

Geertz C. (1966), “Religion as a Cultural System”, in Anthropological Approaches to the Study of Religion, Michael Banton (Ed.), London.

Max-Neef M. A. (1991), Human scale development. Conception, application and further reflections, New York & London.

Merton Robert K. (1948), “The Self-Fulfilling Prophecy”, in The Antioch Review, Vol. 8, No. 2. https://doi.org/10.2307/4609267

Olson Mancur L. (2002), The logic of collective action. Public goods and the theory of groups, Harvard University Press.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають