З’ЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА – ЗНИЩ ЇЇ! ФРЕЙМОВО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИСЛІВ’Я LĀ YAFULLU AL-ḤADĪD ILLĀ AL-ḤADĪD В ЄГИПЕТСЬКОМУ РЕВОЛЮЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Богомолов

Анотація

Це перша стаття в серії, що складається з трьох частин, про конструювання со-ціально-політичного іншого в дискурсі Арабської Весни в Єгипті. Єгипетський революційний дискурс створив новий концепт ворога / опонента FULŪL, який буде детально розглянутий в наступних двох статтях цієї серії. Ми виявили, що ключовим, якщо не єдиним, прецедентним текстом, пов’язаним із цією концепцією, є старе арабське прислів’я, яке часто використовується в революційному дискурсі як одне з напівофіційних гасел революції 25 січня. Пропонована стаття є фреймово-семантичним аналізом прислів’я lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd (залізо вищерблюється лише залізом), за змістом подібного до англійського прислів’я one nail drives out another (букв. “цвях цвяхом вибивають”).

Як цитувати

Богомолов, О. В. (2014). З’ЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА – ЗНИЩ ЇЇ! ФРЕЙМОВО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИСЛІВ’Я LĀ YAFULLU AL-ḤADĪD ILLĀ AL-ḤADĪD В ЄГИПЕТСЬКОМУ РЕВОЛЮЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ. Східний світ, (2 (83), 101-110. https://doi.org/10.15407/orientw2014.02.101
Переглядів статті: 38 | Завантажень PDF: 25

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Єгипет, єгипетський революційний дискурс, Арабська весна, прислів’я, Фреймово-семантичний аналіз

Посилання

Яворська Г. До характеристики парламентського дискурсу в Україні (на прикладі дебатів про міграцію) // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві / Б. М. Ажнюк (ред.). Київ, 2012.

Arabic-English Lexicon by Edward William Lane. London, 1863.

Fillmore Charles J. et al. Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions: The Case of Let Alone // Language. Vol. 64, No. 3. 1988. https://doi.org/10.2307/414531

Lane Ed. W. An Arabic-English Lexicon. Beirut, 1968.

REFERENCES

Yavors’ka H. (2012), “Do kharakterystyky parlaments’koho dyskursu v Ukrayini (na prykladi debativ pro mihratsiyu)”, in B. M. Azhnyuk (Ed.), Ekolohiya movy i movna polityka v suchasnomu suspil’stvi, Kyiv, pp. 224–236. (In Ukrainian).

Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (1863), London.

Fillmore Charles J. et al. (1988), “Regularity and Idiomaticity in Grammatical Constructions: The Case of Let Alone”, Language, Vol. 64, No. 3, pp. 505–506. https://doi.org/10.2307/414531

Lane Ed. W. (1968), An Arabic-English Lexicon, Beirut.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають