ФРЕЙМОВО-СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КОНЦЕПТІВ ЯК КОМПЛЕКСНИХ СЕМАНТИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. В. Богомолов

Анотація

У статті розглядаються деякі методологічні проблеми застосування фреймово-семантичного підходу Ч. Дж. Філмора до аналізу низки концептів, що формують дискурс єгипетської Арабської весни. Застосування підходу базується на тому, що кожен концепт може бути представлений як фреймова структура, яка складається з набору основних і другорядних елементів. Також у корпусі FrameNet, створеному на основі ідей Філмора, іноді можна знайти відповідний англійський фрейм, принаймні деякі елементи якого відповідатимуть арабському фрейму, що становить предмет нашої цікавості (наприклад, структура англ. Revenge багато в чому збігається з араб. QIṢĀṢ/RETALIATION). Ідіосинкретична частина арабського концепта полягає, однак, не тільки в різному наборі фреймових елементів (QIṢĀṢ має принаймні ще один основний елемент порівняно з англійським Revenge), але й у специфічних ідеях, пов’язаних із концептом, таких як “швидкість” і “моральна імперативність” QIṢĀṢ. Подорожуючи між дискурсами, концепти також демонструють високий ступінь варіативності, що не враховується FrameNet, хоча останній і надає багато цікавого матеріалу для порівняльного дослідження.

Як цитувати

Богомолов, О. В. (2015). ФРЕЙМОВО-СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КОНЦЕПТІВ ЯК КОМПЛЕКСНИХ СЕМАНТИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Східний світ, (2 (87), 90-101. https://doi.org/10.15407/orientw2015.02.090
Переглядів статті: 45 | Завантажень PDF: 33

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

аналіз, комплексні семантичні одиниці, концепти, підхід, політичний дискурс, Фреймово-семантичний

Посилання

Bogomolov A. Bread, Dignity, Justice and… Retaliation: the concept of QIṢĀṢ and the values of the Egyptian revolution// Сходознавство, 2014а, № 67.

Bogomolov A. (2014b), Constructing Political Other in the Discourse of the Egyptian Arab Spring // Scripta Neophilologica Posnaniensia. Tom XIV. 2014b.

Bogomolov A. The Concept of QIṢĀṢ (RETALIATION) in the Islamic and Lay Political Discourses in the Context of the Egyptian Arab Spring // Сходознавство, 2014c, № 68.

Bogomolov A. If you want to be just you better be quick: perceptions of a just retaliation in the discourse of the Egyptian Arab Spring // Східний світ, 2015, № 1.

Fillmore Charles J. Frames and the semantics of understanding // Quaderni di semantica, Vol. VI, No. 2.

Lakoff George, Johnson Mark. Metaphors We Live By. Chicago, 2003.

Rosch E. H. Natural Categories // Cognitive Psychology, 1973, No. 4. https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90017-0

Rosch E. Principles of categorization // E. Rosch and B. B. Lloyd (Eds.). Cognition and categorization. Hillsdale. NJ, Erlbaum, 1978.

Abū ‘Abd ar-Raḥmān ‘Alī bnu ‘Abd al-‘Aziz Mūsā. Yā ahl amānī wa al-ġurūr ista ‘iddū li-yawm al-ba‘ṯ wa an-nušūr. Dār ibn Huzayma. URL: http://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/44537 (In Arabic).

Al-Munjid fī al-Luġā wa al-A‘lām. 33rd edition, Dār al-Mašriq, Bayrūt, 1992. (In Arabic).

Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullah al-Fawzān. al-Mulahhaṣ al-Fiqhī. Dār al-‘Āṣima, ar-Riyāḍ, 1423 h. (2002). URL: http://shamela.ws/browse.php/book-11811/page-895 (In Arabic)

REFERENCES

Bogomolov A. (2014a), “Bread, Dignity, Justice and… Retaliation: the concept of QIṢĀṢ and the values of the Egyptian revolution”, Shodoznavstvo, No. 67, pp. 20–38.

Bogomolov A. (2014b), “Constructing Political Other in the Discourse of the Egyptian Arab Spring, Scripta Neophilologica Posnaniensia, Tom XIV, pp. 7–31.

Bogomolov A. (2014c), “The Concept of QIṢĀṢ (RETALIATION) in the Islamic and Lay Political Discourses in the Context of the Egyptian Arab Spring”, Shodoznavstvo, No. 68, pp. 3–20.

Bogomolov A. (2015), “If you want to be just you better be quick: perceptions of a just retaliation in the discourse of the Egyptian Arab Spring”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 53–64.

Fillmore Charles J. (1985), “Frames and the semantics of understanding”, Quaderni di semantica, Vol. VI, No. 2, December, pp. 222–254.

Lakoff George and Johnson Mark (2003), Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago.

Rosch E. H. (1973), “Natural Categories”, Cognitive Psychology, No. 4, pp. 328–350. https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90017-0

Rosch E. (1978), “Principles of categorization”, in E. Rosch and B. B. Lloyd (Eds.), Cognition and categorization. Hillsdale, NJ, Erlbaum.

Abū ‘Abd ar-Raḥmān ‘Alī bnu ‘Abd al-‘Aziz Mūsā, “Yā ahl amānī wa al-ġurūr ista ‘iddū li-yawm al-ba‘ṯ wa an-nušūr. Dār ibn Huzayma”, available at: http://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/44537 (In Arabic).

Al-Munjid fī al-Luġā wa al-A‘lām (1992), 33rd edition, Dār al-Mašriq, Beirut. (In Arabic).

Ṣāliḥ bin Fawzān bin ‘Abdullah al-Fawzān (2002), al-Mulahhaṣ al-Fiqhī. Dār al-‘Āṣima, ar-Riyāḍ, 1423 h., available at: http://shamela.ws/browse.php/book-11811/page-895 (In Arabic).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають