ДІАСПОРИ КАВКАЗУ ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ В КИЄВІ (1914–2014)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. М. Зуб (Руденко)

Анотація

У статті досліджено причини появи та процеси становлення кавказьких і близькосхідних діаспор у м. Києві. Проаналізовано динаміку зміни їхньої чисельності протягом останнього сторіччя на базі підсумків переписів населення за різні роки ХХ – початку ХХІ ст. Дані засвідчують зростання міграційних процесів саме з початком І світової війни. Відзначено правові та соціальні чинники, що впливали на процеси адаптації та соціалізації представників східних народів у багатонаціональному українському суспільстві. Разом з тим відкриваються сторінки минулого багатьох етнічних спільнот, що належать до так званих традиційних та нових діаспор. Важливою особливістю періоду 20–30-х рр. ХХ ст., що позначилася на житті національних меншин, стала політика коренізації. Нове значне зростання кількісних показників представників діаспор відбулося наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. У публікації розглянуто також культурну та релігійну специфіку життя народів Кавказу та Близького Сходу в минулому і тепер та принципи їхньої консолідації в соціумі столиці України.

Як цитувати

Зуб (Руденко), Н. М. (2015). ДІАСПОРИ КАВКАЗУ ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ В КИЄВІ (1914–2014). Східний світ, (2 (87), 23-36. https://doi.org/10.15407/orientw2015.02.023
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 36

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Близький Схід, Діаспори, Кавказ, Київ

Посилання

Бахтинський Ф. Національні меншості в м. Києві. [Нариси]. Машинопис // Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). Ф. Х, 1056.

Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по регионам республик. Украинская ССР / Киевский округ / городские поселения. – Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_26.php

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Распределение городского и сельского населения областей союзных республик по национальности и полу. Украинская ССР, г. Киев. – Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php

Всесоюзная перепись населения 1979 года. Городское и сельское население областей республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности, г. Киев. – Режим доступу: http:/demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=9

Всесоюзная перепись населения 1989 года. Распределение городского и сельского населения областей республик СССР по полу и национальности. Киевский горсовет. – Режим доступу: http:/demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=8

Державний комітет статистики. Всеукраїнський перепис населення – 2001. Розподіл населення за національністю та рідною мовою, м. Київ. – Режим доступу: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_.

Договір на соціалістичне змагання між комісіями історії Києва та Правобережжя та комісією для вивчення Близького Сходу, протоколи засідань комісій по перевірці виконання договору. Серпень 1930 р. – 19 жовтня 1931 р. Чернетки та копії // ІР НБУВ. Ф. Х, 4213–4220.

Зміст збірника “Національні меншості Радянської України” [1930 р.] // ІР НБУВ. Ф. Х, 14599.

Корнилович М. Родові прізвища у айсорських біженців на Україні. Машинопис // ІР НБУВ. Ф. Х, 1060.

Мусульманская молельня в Киеве. 1897 г. // Центральний державний історичний архів України у м. Києві. Ф. 127, оп. 1051, д. 675.

Оголошення окупаційної влади м. Києва про обов’язкову явку єврейського населення міста та його околиць в район Бабиного Яру. 28 вересня 1941 р. // Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1, оп. 23, спр. 121.

Перепись г. Киева 16 марта 1919 г.: Ч. 1. Население / Предисл. Ал. Волкова. Киев, 1920.

Алієва М. Утворення азербайджанської національної меншини в Україні та діяльність її національно-культурних товариств // Етнічна історія народів Європи, 2005, № 18.

Бахтинський Ф. Асирійці (айсори) у Києві. (Нотатки етнографічні) // Східний світ, 1928, № 6.

Богомолов А. В., Бубенок О. Б., Данилов С. И., Радивилов Д. А. Мусульманское образование в Украине (1918–1927 гг.): политико-правовые и организационно-институциональные аспекты // Східний світ, 2004, № 2.

Бубенок О. Б. Мусульманське населення на теренах сучасної України: особливості формування етнічного складу // Східний світ, 2006, № 1.

В Киеве строят армянский собор // Сегодня, 2013, 6 ноября.

Галайба В. Як починався Виноградар // Киев Шевченковский, 1999, № 4 (120). – Режим доступу: http://vinogradar.wordpress.com/2012/12/25

Гаюк І. Вірменська церква в Україні. Львів, 2002.

Ґудзик К. Грузинська церква в Києві // День, 2007, № 104. 26 червня.

Данилов С. І. Мусульмани України: соціально-географічний нарис // Богомолов О., Данилов С., Семиволос І., Яворська Г. Ісламська ідентичність в Україні. Київ, 2005.

Етнічний довідник. Етнічні меншини в Україні. Київ, 1996.

Етноси України, 1917–1941: наук.-допом. покажчик / Уклад.: Н. А. Дехтярова, Є. Г. Кузнецова, Н. Македон. Київ, 1997.

Кавун Т. Політика коренізації національних меншин в УРСР у суспільно-політичній та науковій літературі 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Вип. 87–88. Київ, 2006.

Київ. Провідник / За ред. Ф. Ернста. Київ, 1930.

Красножон Н. Русифікація національних меншин України (1944–1953) // Етнічна історія народів Європи. Вип. 5. Київ, 2000.

Куликов В. Армяне в городе! Где собираются, отдыхают, молятся, едят. – Режим доступу: http://nashkiev.ua/zhurnal/rastuschiy-gorod/armyane-v-gorode-gde-sobiray.

Макарчук С. А. Етнічна історія України. Київ, 2008.

Малиновская Е. А. Турки-месхитинцы в Украине: этносоциологический очерк. Киев, 2006.

Маргулов А. Х. Потенціал архівних фондів про життєдіяльність ассирійців України у 20–30-х роках ХХ століття // Архіви України, 2011, № 6.

Мечеть Ар-Рахма. – Режим доступу: http://kiev.glo.ua/cultura/Mechet-Ar-Rahma.html

Міжнаціональні відносини та національні меншини України: Стан, перспективи / За ред. Р. Ш. Чілачави. Київ, 2004.

Міронова І. С. Національні меншини України. Миколаїв – Одеса, 2006.

Момрик А. Кавказские диаспоры в Украине // Центральная Азия и Кавказ, 2004, № 3 (33).

Мусульмане хотят построить вторую мечеть в Киеве // Цензор.НЕТ. 06.08.2013. – Режим доступу: http://censor.net.ua/news/249539

Наулко В. І. Етнічний склад населення Української РСР. Київ, 1965.

Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине (историко-этнографический очерк). Київ, 1975.

Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. Київ, 1998.

Національні меншини в Україні: інформаційно-бібліографічний покажчик. Київ, 2003.

Нетеса С. В. До питання про діяльність мусульманських національно-культурних товариств на території незалежної України // Східний світ, 2005, № 2.

Об учреждении комиссии по изучению племенного состава населения России // Известия комиссии по изучению племенного состава населения России. Петроград, 1917. № 1.

Пилипенко В. Проблеми життєдіяльності національних меншин Києва // Розбудова держави, 1997, № 6.

Пилипенко В., Привалов Ю. Національні меншини Києва: традиції, звичаї, проблеми інтеграції в український соціум // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. Київ, 2003.

Попович К. Ф. Історія і культура національних меншин як об’єкт історичного дослідження // Відродження, 1993, № 9.

Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті: історіографічний нарис. Київ, 2000.

Региональный центр диаспор тюркоязычных государств открыт в Киеве. 27 декабря 2014. – Режим доступу: http://qirimtatar.org/news/social/item/2121

Савченко Г., Чорна Л. Створення та діяльність Будинку народів Сходу в місті Києві (1920–1930-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи. Вип. 29. Київ, 2009.

Часовня Армянской Апостольской Церкви осквернена в Киеве. – Режим доступу: http://www.patriarchia.ru/db/text/231733.html

Черніков І. Ф. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–1931 рр.) // Український історичний журнал, 1991, № 2.

Численность армян в мире (за пределами Армении). – Режим доступу: http://ru.hayazg.info

Чорна Л. Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин м. Києва (1920–1930 рр.) // Етнічна історія народів Європи. Вип. 26. Київ, 2008.

Чорна Л. М. Культурне життя національних меншин Києва (1920-ті – перша половина 30-х рр.) // Інтелігенція і влада. Вип. 15. Одеса, 2009.

Ялі С. Краєзнавство та національні меншості України // Вісті всеукраїнського центрального виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 1927, 19 червня. – Режим доступу: http://oldnewspapers.com.ua/node/450

REFERENCES

“Bakhtyns”kyy Fedir. Natsional”ni menshosti v m. Kyyevi. [Narysy]”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny im. V.I. Vernads”koho (IR NBUV), F. X, 1056. (In Ukrainian).

Vsesoyuznaya perepis’ naseleniya 1926 goda, available at: http:/demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php (In Russian).

Vsesoyuznaya perepis’ naseleniya 1939 goda, available at: http:/demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php (In Russian).

Vsesoyuznaya perepis’ naseleniya 1979 goda, available at: http:/demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php?reg=9 (In Russian).

Vsesoyuznaya perepis’ naseleniya 1989 goda, available at: http:/demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=8 (In Russian).

Derzhavnyy komitet statystyky. Vseukrayins”kyy perepys naselennya – 2001, available at: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_. (In Ukrainian).

“Dohovir na sotsialistychne zmahannya mizh komisiyamy istoriyi Kyyeva ta Pravoberezhzhya ta komisiyeyu dlya vyvchennya Blyz”koho Skhodu, protokoly zasidan” komisiy po perevirtsi vykonannya dohovoru. Serpen” 1930 r. – 19 zhovtnya 1931 r. Chernetky ta kopiyi”, in IR NBUV, X, 4213–4220. (In Ukrainian).

“Zmist zbirnyka ‘Natsional”ni menshosti Radyans”koyi Ukrayiny’ [1930 r.]”, in IR NBUV, F. X, 14599. (In Ukrainian).

“Kornylovych Mykhaylo. Rodovi prizvyshcha u aysors”kykh bizhentsiv na Ukrayini. Mashynopys”, in IR NBUV, F. X, 1060. (In Ukrainian).

“Musul’manskaya molel’nya v Kiyeve. 1897 g.”, in Tsentral”nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny u m. Kyyevi, F. 127, Op. 1051, D. 675. (In Russian).

“Oholoshennya okupatsiynoyi vlady m. Kyyeva pro obov”yazkovu yavku yevreys”koho naselennya mista ta yoho okolyts” v rayon Babynoho Yaru. 28 veresnya 1941 r.”, in Tsentral”nyy derzhavnyy arkhiv hromads”kykh ob”yednan” Ukrayiny, F. 1, Op. 23, Spr. 121. (In Ukrainian).

Perepis’ g. Kiyeva 16 marta 1919 g. (1920), Part 1: Naseleniye, Preface by Al. Volkov, Kyiv. (In Russian).

Aliyeva M. (2005), “Utvorennya azerbaydzhans”koyi natsional”noyi menshyny v Ukrayini ta diyal”nist” yiyi natsional”no-kul”turnykh tovarystv”, in Etnichna istoriya narodiv Yevropy, No. 18. (In Ukrainian).

Bakhtyns”kyy F. (1928), “Asyriytsi (aysory) u Kyyevi. (Notatky etnohrafichni)”, Shìdnij svìt, No. 6. (In Ukrainian).

Bogomolov A. V., Bubenok O. B., Danilov S. I. and Radivilov D. A. (2004), “Musul’manskoye obrazovaniye v Ukraine (1918–1927 gg.): politiko-pravovyye i organizatsionno-institutsional’nyye aspekty”, Shìdnij svìt, No. 2. (In Russian).

Bubenok O. B. (2006), “Musul”mans”ke naselennya na terenakh suchasnoyi Ukrayiny: osoblyvosti formuvannya etnichnoho skladu”, Shìdnij svìt, No. 1. (In Ukrainian).

“V Kiyeve stroyat armyanskiy sobor” (2013), in Segodnya, 6 noyabrya. (In Russian).

Halayba V. (1999), “Yak pochynavsya Vynohradar”, in Kyev Shevchenkovskyy, No. 4 (120), available at: http://vinogradar.wordpress.com/2012/12/25 (In Ukrainian).

Hayuk I. (2002), Virmens”ka tserkva v Ukrayini, Lviv. (In Ukrainian).

Gudzyk K. (2007), “Hruzyns”ka tserkva v Kyyevi”, in Den”, No. 104, 26 chervnya. (In Ukrainian).

Danylov S. I. (2005), “Musul”many Ukrayiny: sotsial”no-heohrafichnyy narys”, in Bohomolov O., Danylov S., Semyvolos I. and Yavors”ka H., Islams”ka identychnist” v Ukrayini, Kyiv. (In Ukrainian).

Etnichnyy dovidnyk. Etnichni menshyny v Ukrayini (1996), Kyiv. (In Ukrainian).

Etnosy Ukrayiny, 1917–1941: nauk.-dopom. pokazhchyk (1997), Compl. by N. A. Dekhtyarova, Ye. H. Kuznetsova and N. Makedon, Kyiv. (In Ukrainian).

Kavun T. (2006), ‘Polityka korenizatsiyi natsional”nykh menshyn v URSR u suspil”no-politychniy ta naukoviy literaturi 1920-kh rokiv”, in Visnyk Kyyivs”koho natsional”noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriya, Issues 87–88, Kyiv. (In Ukrainian).

Kyyiv. Providnyk (1930), F. Ernst (Ed.), Kyiv. (In Ukrainian).

Krasnozhon N. (2000), “Rusyfikatsiya natsional”nykh menshyn Ukrayiny (1944–1953)”, in Etnichna istoriya narodiv Yevropy, Issue 5, Kyiv. (In Ukrainian).

Kulikov V. “Armyane v gorode! Gde sobirayutsya, otdykhayut, molyatsya, edyat”, available at: http://nashkiev.ua/zhurnal/rastuschiy-gorod/armyane-v-gorode-gde-sobirayutsya-otdyhayut-molyatsya-edyat.html (In Russian).

Makarchuk S. A. (2008), Etnichna istoriya Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Malinovskaya E. A. (2006), Turki-meskhitintsy v Ukraine: etnosotsiologicheskiy ocherk, Kyiv. (In Russian).

Marhulov A. Kh. (2011), “Potentsial arkhivnykh fondiv pro zhyttyediyal”nist” assyriytsiv Ukrayiny u 20-30-kh rokakh XX stolittya”, Arkhivy Ukrayiny, No. 6. (In Ukrainian).

Mechet” Ar-Rakhma, available at: http://kiev.glo.ua/cultura/Mechet-Ar-Rahma.html (In Ukrainian).

Mizhnatsional”ni vidnosyny ta natsional”ni menshyny Ukrayiny: Stan, perspektyvy (2004), R. Sh. Chilachava (Ed.), Kyiv. (In Ukrainian).

Mironova I. S. (2006), Natsional”ni menshyny Ukrayiny, Mykolaiv and Odessa. (In Ukrainian).

Momrik A. (2004), “Kavkazskiye diaspory v Ukraine”, in Tsentral’naya Aziya i Kavkaz, No. 3 (33). (In Russian).

“Musul’mane khotyat postroit’ vtoruyu mechet’ v Kiyeve” (2013), in Tsenzor.NET, 6 serpnya, available at: http://censor.net.ua/news/249539 (In Russian).

Naulko V. I. (1965), Etnichnyy sklad naselennya Ukrayins”koyi RSR, Kyiv. (In Ukrainian).

Naulko V. I. (1975), Razvitiye mezh·etnicheskikh svyazey na Ukraine (istoriko-etnograficheskiy ocherk), Kyiv. (In Russian).

Naulko V. (1998), Khto i vidkoly zhyve v Ukrayini, Kyiv. (In Ukrainian).

Natsional”ni menshyny v Ukrayini: informatsiyno-bibliohrafichnyy pokazhchyk (2003), Kyiv. (In Ukrainian).

Netesa S. V. (2005), ‘Do pytannya pro diyal”nist” musul”mans”kykh natsional”no-kul”turnykh tovarystv na terytoriyi nezalezhnoyi Ukrayiny”, Shìdnij svìt, No. 2. (In Ukrainian).

“Ob uchrezhdenii komissii po izucheniyu plemennogo sostava naseleniya Rossii” (1917), in Izvestiya komissii po izucheniyu plemennogo sostava naseleniya Rossii, No. 1, Petrograd. (In Russian).

Pylypenko V. (1997), “Problemy zhyttyediyal”nosti natsional”nykh menshyn Kyyeva”, in Rozbudova derzhavy, No. 6. (In Ukrainian).

Pylypenko V. and Pryvalov Yu. (2003), “Natsional”ni menshyny Kyyeva: tradytsiyi, zvychayi, problemy intehratsiyi v ukrayins”kyy sotsium”, in Ukrayins”ke suspil”stvo – 2003. Sotsiolohichnyy monitorynh, Kyiv. (In Ukrainian).

Popovych K. F. (1993), “Istoriya i kul”tura natsional”nykh menshyn yak ob”yekt istorychnoho doslidzhennya”, Vidrodzhennya, No. 9. (In Ukrainian).

Rafal”s”kyy O. (2000), Natsional”ni menshyny Ukrayiny u XX stolitti: istoriohrafichnyy narys, Kyiv. (In Ukrainian).

Regional’nyy tsentr diaspor tyurkoyazychnykh gosudarstv otkryt v Kiyeve (2014), 27 dekabrya, available at: http://qirimtatar.org/news/social/item/2121 (In Russian).

Savchenko H. and Chorna L. (2009), “Stvorennya ta diyal”nist” Budynku narodiv Skhodu v misti Kyyevi (1920–1930-ti rr.)”, in Etnichna istoriya narodiv Yevropy, Issue 29, Kyiv. (In Ukrainian).

Chasovnya Armyanskoy Apostol’skoy Tserkvi oskvernena v Kiyeve, available at: www.patriarchia.ru/db/text/231733.html (In Russian).

Chernikov I. F. (1991), “Vseukrayins”ka naukova asotsiatsiya skhodoznavstva (1926–1931 rr.)”, Ukrayins”kyy istorychnyy zhurnal, No. 2. (In Ukrainian).

Chislennost’ armyan v mire (za predelami Armenii), available at: http//ru.hayazg.info (In Russian).

Chorna L. (2008), “Formuvannya ta diyal”nist” systemy osvitnikh zakladiv natsional”nykh menshyn m. Kyyeva (1920–1930 rr.)”, in Etnichna istoriya narodiv Yevropy, Issue 26, Kyiv. (In Ukrainian).

Chorna L. M. (2009), “Kul”turne zhyttya natsional”nykh menshyn Kyyeva (1920-ti – persha polovyna 30-kh rr.)”, in Intelihentsiya i vlada, Issue 15, Odessa. (In Ukrainian).

Yali S. (1927), “Krayeznavstvo ta natsional”ni menshosti Ukrayiny”, in Visti Vseukrayins”koho tsentral”noho vykonavchoho komitetu Rad robitnychykh, selyans”kykh i chervonoarmiys”kykh deputativ, 19 chervnya, available at: http://oldnewspapers.com.ua/node/450 (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають