ЗІБРАННЯ ЗАПИСНИХ КНИГ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. О. Хамрай

Анотація

Стаття присвячена записним книгам єврейської громади (пінкасам), до яких заносилися протоколи засідань правління громади та різноманітні записи про визначні події з життя громади, що робить пінкаси важливим документом із дослідження історії єврейської спільноти. Колекція пінкасів, що зберігається у відділі фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на сьогодні є одним з найбільших таких зібрань і тому являє собою неоціненну джерельну базу для дослідження історії єврейських громад України, що нині налічує, за описом, 110 одиниць зберігання. На додаток до списку рукописів у статті міститься короткий нарис з історії пінкасів й опис самої колекції, а також уточнений та доповнений список матеріалів. Зібрання пінкасів з відділу фонду юдаїки дає можливість розглянути ці матеріали як унікальний феномен єврейської історії та культури на терені України, що потребує багатоаспектного аналізу. Типовий пінкас здебільшого містить два види інформації: соціальні записи громади та записи про більш ранні найважливіші або пам’ятні події з життя та історії цього об’єднання. До пінкасів заносилися також записи про членів громади чи об’єднання, обов’язково реєструвались обов’язки кожного члена та їхнє виконання. Усі покарання та вироки, що виносилися громадою, також записувались до пінкасів. Пінкаси описуваного зібрання походять з різних регіонів України, Петербурга, Мінська, Мітави (Єлгави), Дубровна, є навіть копія пінкаса з Мілана. Більша частина зібрання складається з пінкасів громад Волині, Поділля та Київщини, є також пінкас з Одеси. Хронологічні рамки походження описуваних записів також доволі широкі: від XVII століття до 1925 р.

Як цитувати

Хамрай, О. О. (2016). ЗІБРАННЯ ЗАПИСНИХ КНИГ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ. Східний світ, (2-3 (91-92), 130-139. https://doi.org/10.15407/orientw2016.02.130
Переглядів статті: 74 | Завантажень PDF: 14

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

єврейські громади, записні книги

Посилання

Дубнов С. Об изучении истории русских евреев и об учреждении русско-еврейского исторического общества // Восход. Т. 4/9. Санкт-Петербург, 1891.

Еврейская энциклопедия. Т. 12. Санкт-Петербург, 1911.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. Вернадського. Ф. 321, оп. 1, од. зб. 1–109; оп. 5, од. зб. 321.

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 6. Иерусалим, 1992.

Сергеева И. А. Отдел фонда иудаики Института рукописи НБУВ: история и современность // Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып. 5 / МААН. Киев, 2007.

Сергеева И. А., Хамрай А. А. Собрание пинкасов (записных книг еврейских общин) в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. // Материалы XIX Международной конференции по иудаике. Т. 3. Москва, 2012.

Сергєєва І. А., Хамрай О. О. Записні книги єврейських громад у фондах НБУВ // Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвєєвої. Київ, 2010.

Хамрай О. О. Єврейські рукописи у фондах НБУВ // Східний світ, 2008, № 2.

Rekhtman А. Yiddishe etnografie un folklor. Buenos Ayres, 1958.

REFERENCES

Dubnov S. (1891), “Ob izuchenii istorii russkikh evreyev i ob uchrezhdenii russko-evreyskogo istoricheskogo obshchestva”, in Voskhod, Vol. 4/9, Saint Petersburg. (In Russian).

Evreyskaya entsiklopediya (1911), Vol. 12, Saint Petersburg. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional'noyi biblioteky Ukrayiny im. Vernads'koho. F. 321, op. 1, od. zb. 1–109; op. 5, od. zb. 321. (In Ukrainian).

Kratkaya evreyskaya entsiklopediya (1992), Vol. 6, Jerusalem. (In Russian).

Sergeyeva I. A. (2007), “Otdel fonda iudaiki Instituta rukopisi NBUV: istoriya i sovremennost’”, in Biblioteki Natsional’nykh akademiy nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya: Nauchno-prakticheskiy i teoreticheskiy sbornik, Issue 5, MAAN, Kyiv. (In Russian).

Sergeyeva I. A., Khamray A. A. (2012), “Sobraniye pinkasov (zapisnykh knig evreyskikh obshchin) v fondakh Instituta rukopisi Natsional’noy biblioteki Ukrainy imeni V. I. Vernadskogo”, in Materialy XIX Mezhdunarodnoy konferentsii po iudaike, Vol. 3. Moscow. (In Russian).

Serhyeyeva I. A., Khamray O. O. (2010), “Zapysni knyhy yevreys'kykh hromad u fondakh NBUV”, in Oriyental'ni studiyi v Ukrayini. Do yuvileyu L. V. Matvyeyevoyi, Kyiv. (In Ukrainian).

Khamray O. O. (2008),”Yevreys'ki rukopysy u fondakh NBUV”, Shìdnij svìt, No. 2. (In Ukrainian).

Rekhtman A. (1958), Yiddishe etnografie un folklore, Buenos Ayres.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>