ТРАНСКРИПЦІЯ Й ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ АРАБОМОВНИХ ТЕКСТІВ: ВІД ДІАКРИТИКИ ДО ПРОСОДИЧНИХ ШАБЛОНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. О. Хамрай

Анотація

Автор аналізує різні системи транскрипції й транслітерації арабомовних текстів. У статті розглядається проблема уніфікації при використанні різних шляхів передання арабської графіки латиницею у різних цілях.

Як цитувати

Хамрай, О. О. (2012). ТРАНСКРИПЦІЯ Й ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ АРАБОМОВНИХ ТЕКСТІВ: ВІД ДІАКРИТИКИ ДО ПРОСОДИЧНИХ ШАБЛОНІВ. Східний світ, (3 (76), 94-100. https://doi.org/10.15407/orientw2012.03.094
Переглядів статті: 234 | Завантажень PDF: 152

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

арабомовних текстів, діакритика, просодичні шаблони, Транскрипція, транслітерація

Посилання

Долинина А.А. Из древней арабской поэзии и прозы / Пер. с араб. А.А. Долининой и ­Вл. В. По­лосина. Москва, 1983.

Зиндер Л.Р. Общая фонетика / Зиндер Л.Р. Москва, 1979.

Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. Москва, 2001.

Рыбалкин В.С. Арабская лингвистическая традиция: Истоки, творцы, концепции. Киев, 2000.

Сердюченко Г.П. Русская транскрипция для языков зарубежного Востока. Москва, 1967.

Canepari L.A. Handbook of Pronunciation / L. Canepari. Lincom Europa, 2005.

Handbook of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press, 2005.

REFERENCES

Dolinina A. A. (1983), “Predisloviye”, in Araviyskaya starina: iz drevney arabskoy poezii i prozy, Transl. by Dolinina A. A. and Polosin Vl. V., Moscow. (In Russian).

Zinder L. R. (1979), Obshchaya fonetika, Moscow. (In Russian).

Kodzasov S. V. and Krivnova O. F. (2001), Obshchaya fonetika, Moscow. (In Russian).

Rybalkin V. S. (2000), Arabskaya lingvisticheskaya traditsiya: Istoki, tvortsy, kontseptsii, Kyiv.

Serdyuchenko G. P. (1967), Russkaya transkriptsiya dlya yazykov zarubezhnogo Vostoka, Moscow. (In Russian).

Canepari L. A. (2005), Handbook of Pronunciation, Lincom Europa.

Handbook of the International Phonetic Alphabet (2005), Cambridge University Press.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>