СВІДОЦТВО ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ІМПЕРАТОРСЬКИМ ОРДЕНОМ ПОДВІЙНОГО ДРАКОНА : НЕВІДОМЕ ДЖЕРЕЛО З ФОНДУ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. О. Кіктенко

Анотація

У статті досліджується виявлений у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського не описаний раніше документ – свідоцтво про нагородження імператорським “Орденом Подвійного дракона”. В результаті проведеного аналізу вдалося встановити, що імператорський “Орден Подвійного дракона” третього ступеня другого класу (порядковий номер 970) було присвоєно 13 квітня 1898 року, а 14 червня 1898 року вручено капітану другого рангу Російського добровільного флоту В. Л. Громашевському (格羅瑪捨費斯齊, Géluómǎshěfèisīqí). Також у документі зазначено, що прохання до імператора про нагородження було подане великим князем Гуном, главою Яменя з управління справами країн Дайцінської імперії. Зазначено, що офіцер В. Л. Громашевський нагороджується за надану допомогу або благодійність. Скоріш за все, В. Л. Громашевський був одним із перших підданих Російської імперії, нагороджених “Орденом Подвійного дракона”. Василь Львович Громашевський (1856–?) – представник старого українського козацького роду, морський офіцер та помітний учасник українського національно-культурницького руху в Одесі початку XX ст.

Як цитувати

Кіктенко, В. О. (2018). СВІДОЦТВО ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ІМПЕРАТОРСЬКИМ ОРДЕНОМ ПОДВІЙНОГО ДРАКОНА : НЕВІДОМЕ ДЖЕРЕЛО З ФОНДУ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. Східний світ, (3 (100), 44-57. https://doi.org/10.15407/orientw2018.03.044
Переглядів статті: 97 | Завантажень PDF: 40

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Добровільний флот, Китай, орден, офіцер, Росія, свідоцтво, Україна

Посилання

Голова ради [хору] с. Березівки – [Громашевському Василю Львовичу]. Лист, 31.XII.1925 р. з с. Березівки до […] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 104.

Громашевские: Надежда Ивановна и Лев […] – родные Громашевского Василия Львовича // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 299.

Громашевский Василий Львович (a). Личные документы: паспорт, книжка члена союза работников земли и леса и пенсионная. 1906–1917 г. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 1–3.

[Громашевский Василий Львович] (b). [О возможностях развития грузовых и пассажирских перевозок Северным пароходным обществом]. [Записка]. Черновик // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 10.

[Громашевский Василий Львович] (c). [О возможностях развития грузовых и пассажирских перевозок Северным пароходным обществом на Черном и Азовском морях]. [Записка]. Машинопись // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 11.

[Громашевский Василий Львович] (d). [О значении мореплавання]. [Лекция]. Машинопись // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 12.

Громашевський Василь Львович (a). – Березівській сільраді. Заява з проханням виділити йому ділянку землі для садовини й розведення шовківництва. [20-ті рр. ХХ ст.] с. Березівка // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 34.

Громашевський В[асиль] Л[ьвович] (b). – До книгарні [журналу “Киевская старина”] / Листи з проханням прийняти передплату на журнал та книжки. 14 лютого – / / 1904 р. з Севастополя до [Києва] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 23–24.

Громашевський Василь [Львович] (c). – До редакції “Літературно-наукового вісника”. Лист. [1902–1903 рр.] Чернетка. З / / до Львова // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 25.

Громашевський В[асиль Львович] (d). – [Книгарні Наукового товариства ім. Шевченка]. Листи: 17[30] вересня 1903–/1904–5 рр. / з / / до [Львова] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 26–27.

Громашевський Василь Львович (e). – [Науменку] Володимиру Павловичу. Лист про стан української драматургії і засоби створювання заохочувальних премій. Рукопис. З Одеси до Києва // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 129.

[Громашевський Василь Львович (f) серед своєї родини. Одеса. 1899–1900 рр.] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 298.

[Громашевський Василь Львович] (g). – […] Тимофію Микитовичу. Лист […] Чернетка з [Березівки] до [Одеси] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 131.

Збірка віршів укр. письменників: П. Куліша, Я. Щоголєва, С. Руданського, О. Афанасьєва, В. Мови, В. Александрова, І. Манжури, О. Пчілки, О. Федьковича, В. Самійленка, М. Старицького, Б. Грінченка, Л. Глібова, І. Франка, Лесі Українки та ін. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 270.

Імператорський “Орден Подвійного дракона” третього ступеня другого класу (порядковий номер 970), присвоєний 13 квітня 1898 року, вручений 14 червня 1898 року капітану другого рангу Російського Добровільного флоту В. Л. Громашевському // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 74, оп. 61.

Капустин Д. Вахтенный журнал парохода “Петербург”. Документ биографии // Нева, 2010, № 11.

Командировочное удостоверение, выданное Громашевскому В. Л. Северным пароходным обществом (Одесская контора) для поездки в Крым по делам общества. 4 октября 1906 г. Одесса. Машинопись // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 5.

Косач Ольга [Пчілка] – Громашевському Василю Львовичу. Лист […] з Києва до [Одеси] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 220.

Кускова Вера Васильевна – дочь – [Громашевскому Василию Львовичу] Письма: 28 июня – 20 августа 1928 г. из Ленинграда в [с. Березовку, Полтавской губ.] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 222–223.

Музей Українських діячів науки і мистецтва Українськ. акад. наук – [Громашевському] Василю Львовичу. Лист з повідомленням про прибуття його власної колекції до музею і висловлюванням подяки за цей дар. Машинопис. Київ, 16.VII.1928 р. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 105.

Музичко О. Одеські українські націєтворці “другого плану” кінця XIX – початку XX століть: Василь Громашевський, Василь Чудновцев та Антін Крижанівський // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. Львів, 2016.

Музично-драматична спілка “Українська хата” – Громашевському В[асилю Львовичу]. Запрошення на відкриття “Української хати” та інші музичні вечори. [1913–1915 рр.] [Одеса] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 92–94.

Одесские новости, 1906, 2 июля.

Одесский кадетский корпус. Директор – Громашевскому В[асилию] Львовичу. Благодарственное письмо за внимание и заботливость к кадетам корпуса. 7 июля 1904 г. Одесса. Машинопись // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 69.

Одесское отделение Русского географического общества – Громашевскому В[асилию] Л[ьвовичу] приглашение принять участие в заседании общества. Открытка. Машинопись. Одесса, [26.XII.1913] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 97.

Посвідчення, видане Громашевському В. Л. Циглерівською сільрадою. 3 вересня 1925 р. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 9.

Посвідчення, видане Управою Одеської Міської Української Ради Громашевському В. Л. та іншим про уповноваження їх прохати допомоги одеському громадянству. З квітня 1919 р. Оригінал. Одеса // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 6.

[Протокол засідання правління товариства “Просвіта” та інші замітки] [1909 р.] [Одеса]. Чернетки // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 71.

Родословная книга дворян Киевской губернии за 1885–1894 гг., часть 2. 1885–1894 гг. 284 л. // Державний архів Київської області, ф. 782, оп. 2, д. 436.

Село Березівка Гребінківського району // Міський сайт Гребінки. URL: http://www.grebenka.com/index/berezivka_berezovka_berezivska_silska_rada. (дата звернення: 7.06.2018).

Слабченко М. К истории малорусских дворянских родов // Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. 14. Полтава, 1916.

Список пьес и нот, пожертвованных В. Л. Громашевским музыкально-драматическому кружку “Українська хата”. Рукопис, Одесса, [1912–1913 гг.] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 90.

Удостоверение, выданное Громашевскому Василию Львовичу профкомом общества “Югоклимат” о проживании его при музее природоведения [бывшем Воронцовском дворце]. 20 января 1924 г. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 8.

Удостоверение, выданное Одесским губкомом профобразования Громашевскому В. Л. в том, что он состоит в должности преподавателя украинского языка в с/х техникуме. 17 августа 1921 г. Одесса // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 7.

[Українські прислів’я]. Зібрав Громашевський Василь Львович // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 21.

Устав благотворительного Общества издания и распространения религиозно-нравственных и просветительных книг на украинском языке [начало ХХ века], [Одесса]. Машинопись с правкой // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 182, оп. 272.

Goh G. Order of the Double Dragon: Imperial China’s Highest Western Style Honour 1882–1912. Brookvale, 2012.

Krupp Director Carl Menshausen – an award document for the Imperial Chinese Order of the Double Dragon 1896 // Hermann historica. URL: https://www.hermann-historica.de/en/l/146403/krupp_director_carl_menshau. (дата звернення: 23.05.2018).

REFERENCES

“Holova Rady /khoru/ s. Berezivky – /Hromashevs”komu Vasylyu L”vovychu/. Lyst, 31.XII.1925 r. z s. Berezivky do /…/”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 104.

“Gromashevskiye: Nadezhda Ivanovna i Lev /…/ – rodnyye Gromashevskogo Vasiliya L’vovicha”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 299.

“Gromashevskiy Vasiliy L’vovich (a). Lichnyye dokumenty: pasport, knizhka chlena soyuza rabotnikov zemli i lesa i pensionnaya. 1906–1917 g.”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 1–3.

“/Gromashevskiy Vasiliy L’vovich/ (b). /O vozmozhnostyakh razvitiya gruzovykh i passazhirskikh perevozok Severnym parokhodnym obshchestvom/. /Zapiska/. Chernovik”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 10.

“/Gromashevskiy Vasiliy L’vovich/ (c). /O vozmozhnostyakh razvitiya gruzovykh i passazhirskikh perevozok Severnym parokhodnym obshchestvom na Chernom i Azovskom moryakh/. /Zapiska/. Mashinopis’ ”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 11.

“/Gromashevskiy Vasiliy L’vovich/ (d). /O znachenii moreplavaniya/. /Lektsiya/. Mashinopis’ ”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 12.

“Hromashevs”kyy Vasyl” L”vovych (a). – Berezivs”kiy sil”radi. Zayava z prokhannyam vydilyty yomu dilyanku zemli dlya sadovyny y rozvedennya shovkivnytstva. /20-ti rr. XX st./ s. Berezivka”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 34.

“Hromashevs”kyy V/asyl”/ L/”vovych/ (b). – Do knyharni /zhurnalu ‘Kiyevskaya starina’/ Lysty z prokhannyam pryynyaty peredplatu na zhurnal ta knyzhky. 14 lyutoho – / / 1904 r. z Sevastopolya do /Kyyeva/”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 23–24.

“Hromashevs”kyy Vasyl” /L”vovych/ (c). – Do redaktsiyi ‘Literaturno-naukovoho visnyka’. Lyst. /1902–1903 rr./ Chernetka. Z / / do L”vova”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 25.

“Hromashevs”kyy V/asyl” /L”vovych/ (d). – /Knyharni ‘Naukovoho tovarystva im. Shevchenka’/. Lysty: 17/30/ veresnya 1903–/1904–5 rr. / z / / do /L”vova/”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 26-27.

“Hromashevs”kyy Vasyl” L”vovych (e). – [Naumenko] Volodymyru Pavlovychu. Lyst pro stan ukrayins”koyi dramaturhiyi i zasoby stvoryuvannya zaokhochuval”nykh premiy. Rukopys. Z Odesy do Kyyeva”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 129.

“/Hromashevs”kyy Vasyl” L”vovych (f) sered svoyeyi rodyny. Odesa. 1899–1900 rr./”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 298.

“/Hromashevs”kyy Vasyl” L”vovych/ (g). – /…/ Tymofiyu Mykytovychu. Lyst /…/ Chernetka z /Berezivky/ do /Odesy/”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 131.

“Zbirka virshiv ukr. pys”mennykiv: Kulisha, Ya. Shchoholyeva, S. Rudans”koho, O. Afanas”yeva, V. Movy, V. Aleksandrova, I. Manzhury, O. Pchilky, O. Fed”kovycha, V. Samiylenko, M. Staryts”koho, B. Hrinchenko, L. Hlibova, I. Franka, Lesi Ukrayinky ta in.”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 270.

“Imperators”kyy ‘Orden Podviynoho drakona’ tret”oho stupenya druhoho klasu (poryadkovyy nomer 970), prysvoyenyy 13 kvitnya 1898 roku, vruchenyy 14 chervnya 1898 roku kapitanu druhoho ranhu Rosiys”koho Dobrovil”noho flotu V. L. Hromashevs”komu”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 74, op. 61.

Kapustin D. (2010), “Vakhtennyy zhurnal parokhoda ‘Peterburg’. Dokument biografii”, in Neva, No. 11, pp. 212–59. (In Russian).

“Komandirovochnoye udostovereniye, vydannoye Gromashevskomu V. L. Severnym parokhodnym obshchestvom /Odesskaya kontora/ dlya poyezdki v Krym po delam obshchestva. 4 oktyabrya 1906 g. Odessa. Mashinopis’ ”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 5.

“Kosach Ol”ha /Pchilka/ – Hromashevs”komu Vasylyu L”vovychu/ Lyst /…/ z Kyyeva do /Odesy/”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 220.

“Kuskova Vera Vasil’yevna – doch’ – /Gromashevskomu Vasiliyu L’vovichu] Pis’ma: 28 iyunya – 20 avgusta 1928 g. iz Leningrada v /s. Berezovku, Poltavskoy gub./”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 222–223.

“Muzey Ukrayins”kykh diyachiv nauky i mystetstva Ukrayins”k. akad. nauk – /Hromashevs”komu/ Vasylyu L”vovychu. Lyst z povidomlennyam pro prybuttya yoho vlasnoyi kolektsiyi do muzeyu i vyslovlyuvannyam podyaky za tsey dar. Mashynopys. Kyyiv, 16.VII.1928 r.”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 105.

Muzychko O. (2016), “Odes”ki ukrayins”ki natsiyetvortsi ‘druhoho planu’ kintsya XIX – pochatku XX stolit”: Vasyl” Hromashevs”kyy, Vasyl” Chudnovtsev ta Antin Kryzhanivs”kyy”, in V. M. Burdulanyuk [at all], Ye. N. Prystupa (Ed.), Humanitarni dystsypliny u navchal”no-vykhovnomu protsesi vyshchykh navchal”nykh zakladiv: [zb. nauk. st.], Soroka P. B., L”vivs”kyy derzh. un-t fiz. kul”tury, Kaf. humanitarnykh dystsyplin, Issue 5, Lviv, pp. 119-36. (In Ukrainian).

“Muzychno-dramatychna spilka ‘Ukrayins”ka khata’ – Hromashevs”komu V/asylyu L”vovychu/. Zaproshennya na vidkryttya ‘Ukrayins”koyi khaty’ ta inshi muzychni vechory. /1913–1915 rr./ /Odesa/”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 92–94.

Odesskiye novosti (1906), July 2. (In Russian).

“Odesskiy kadetskiy korpus. Direktor. – Gromashevskomu V/asiliyu/ L’vovichu. Blagodarstvennoye pis’mo za vnimaniye i zabotlivost’ k kadetam korpusa. 7 iyulya 1904 g. Odessa. Mashinopis’ ”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 69.

“Odesskoye otdeleniye Russkogo geograficheskogo obshchestva – Gromashevskomu V/asiliyu/ L/’vovichu/ priglasheniye prinyat’ uchastiye v zasedanii obshchestva. Otkrytka. Mashinopis’. – Odessa, /26.XII.1913”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 97.

“Posvidchennya, vydane Hromashevs”komu V. L. Tsyhlerivs”koyu sil”radoyu. 3 veresnya 1925 r.”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 9.

“Posvidchennya, vydane Upravoyu Odes”koyi Mis”koyi Ukrayins”koyi Rady Hromashevs”komu V. L. ta inshym pro upovnovazhennya yikh prokhaty dopomohy odes”komu hromadyanstvu. Z kvitnya 1919 r. Oryhinal. Odesa”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 6.

“/Protokol zasidannya pravlinnya tovarystva ‘Prosvita’ ta inshi zamitky/ /1909 r./ /Odesa/. Chernetky”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 71.

“Rodoslovnaya kniga dvoryan Kiyevskoy gubernii za 1885–1894 gg. chast’ 2. 1885–1894 gg. 284 l.”, in Derzhavnyy arkhiv Kyyivs”koyi oblasti, f. 782, op. 2, delo 436.

“Selo Berezivka Hrebinkivs”koho rayonu”, available at: www.grebenka.com/index/berezivka_berezovka_berezivska_silska_rada_grebin... (accessed June 7, 2018). (In Ukrainian).

Slabchenko M. (1916), “K istorii malorusskikh dvoryanskikh rodov”, in Vasilenko V. I. (Ed.), Trudy Poltavskoy uchenoy arkhivnoy komissii, Issue 14, Poltava, pp. 229–34. (In Russian).

“Spisok p’yes i not, pozhertvovannykh V. L. Gromashevskim muzykal’no-dramaticheskomu kruzhku ‘Ukrayins’ka khata’. Rukopis, Odessa, /1912–1913 gg./”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 90.

“Udostovereniye, vydannoye Gromashevskomu Vasiliyu L’vovichu profkomom obshchestva ‘Yugoklimat’ o prozhivanii ego pri muzeye prirodovedeniya /byvshem Vorontsovskom dvortse/. 20 yanvarya 1924 g.”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 8.

“Udostovereniye, vydannoye Odesskim gubkomom profobrazovaniya Gromashevskomu V. L. v tom, chto on sostoit v dolzhnosti prepodavatelya ukrainskogo yazyka v s/kh tekhnikume. 17 avgusta 1921 g. Odessa”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 7.

“/Ukrayins”ki prysliv”ya/. Zibrav Hromashevs”kyy Vasyl” L”vovych”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 21.

“Ustav blagotvoritel’nogo Obshchestva izdaniya i rasprostraneniya religiozno-nravstvennykh i prosvetitel’nykh knig na ukrainskom yazyke /Nachalo XX veka/, /Odessa/, Mashinopis’ s pravkoy”, in Instytut rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads”koho, f. 182, op. 272.

Goh G. (2012), Order of the Double Dragon: Imperial China’s Highest Western Style Honour 1882–1912, Brookvale.

Krupp Director Carl Menshausen – an award document for the Imperial Chinese Order of the Double Dragon 1896, available at: www.hermann-historica.de/en/l/146403/krupp_director_carl_menshausen_-_an... (accessed May 23, 2018).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>