ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У В’ЄТНАМСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Мусійчук

Анотація

У статті проведено аналіз поняття інтелектуальний потенціал, яке у в’єтнамській мові розділяється на два самостійні концепти: tiềm năng trí tuệ та tiềm năng trí thức . Репрезентативні словосполучення-ядра обох концептів перекладаються українською мовою однаково – “інтелектуальний потенціал”. Встановлено лексичні варіації та побудовано схеми лексичного наповнення понятійної складової двох зазначених концептів. У результаті
аналізу вербалізації ядра та периферії обох концептів було виявлено, що вони частково відображають прийняті в науці тлумачення терміна “інтелектуальний потенціал”. Концепт tiềm năng trí tuệ відповідає поняттю інтелектуального потенціалу особи, або інтелектуального потенціалу на мікрорівні. Вербальне вираження цього концепту розкривається за допомогою лексем та фразем на позначення когнітивної та творчої діяльності людини, вікових та соціальних категорій людей, потенціал яких обговорюється, впливу різних методів освіти на розвиток інтелектуального потенціалу, важливості активізації інтелектуального потенціалу, а також позитивних особистих та загальнонаціональних результатів внаслідок розвитку інтелектуального потенціалу людей. Концепт tiềm năng trí thức співзвучний з поняттям інтелектуального потенціалу населення, або інтелектуального потенціалу на макрорівні. Відповідно його лексичне наповнення підкреслює важливість різних галузей знань, науково-освітніх інституцій, інтелектуальних кіл та впливу політичного курсу на розвиток економіки, науки, культури та держави в цілому.

Як цитувати

Мусійчук, В. А. (2018). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У В’ЄТНАМСЬКІЙ МОВІ. Східний світ, (4 (101), 70-77. https://doi.org/10.15407/orientw2018.04.070
Переглядів статті: 49 | Завантажень PDF: 28

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтелект, інтелектуальний потенціал, В’єтнам, в’єтнамська мова, концепт, лексема

Посилання

Князь С., Холявка Л. Сутність поняття і характеристики інтелектуального потенціалу підприємства // Економічний аналіз. Вип. 12, ч. 3. 2013.

Леонидова Г. В. Теоретико-методологические основы исследования интеллектуального потенциала населения // Социологический альманах, 2015, № 6.

Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений. Москва, 2001.

Философский энциклопедический словарь / Губский Е. Ф., Кораблева Г. В., Лутченко В. А. Москва, 1997.

Nguyễn An Ninh. Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam. Hà Nội, 2008.

REFERENCES

Knyaz’ S. and Kholyavka L. (2013), “Sutnist’ ponyattya i kharakterystyky intelektual’noho potentsialu pidpryyemstva”, in Ekonomichnyy analiz, No. 12, Vol. 3, pp. 188–192. (In Ukrainian).

Leonidova G. V. (2015), “Teoretiko-metodologicheskiye osnovy issledovaniya intellektual’nogo potentsiala naseleniya”, in Sotsiologicheskiy al’manakh, No. 6, pp. 349–361. (In Russian).

Maslova V. A. (2001), Lingvokul’turologiya: Uchebnoye posobiye dlya stud. vyssh. uchebn. Zavedeniy, Akademiya, Moscow. (In Russian).

Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar’ (1997), Gubskiy E. F., Korableva G. V. and Lutchenko V. A. (Eds.), Infra-M, Moscow. (In Russian).

Nguyễn An Ninh (2008), Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam, Chính trị quốc gia, Hanoi. (In Vietnamese).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають