КУМАРАСВАМІ А. СХІДНА МУДРІСТЬ І ЗАХІДНЕ ЗНАННЯ / ПЕРЕКЛАД З АНГЛ., ВСТУПНА СТАТТЯ ТА ПРИМІТКИ Ю. Ю. ЗАВГОРОДНЬОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. Ю. Завгородній

Анотація

До уваги пропонується переклад статті “Східна мудрість і західне знання” (1943) відомого дослідника індійської думки, метафізика, історика індійського мистецтва, мислителя-традиціоналіста Ананди Кумарасвамі (1877–1947).
У даній статті, опублікованій в академічному журналі “Isis”, А. Кумарасвамі постає не тільки яскравим виразником ідей традиціоналізму, а і палким прихильником і послідовником Рене Ґенона. Стаття містить низку, важливих, цікавих і маловідомих матеріалів та фактів, зокрема повідомляється про прижиттєві публікації фрагментів творів Ґенона в Індії, а також про реакцію римо-католиків на роботи Ґенона наприкінці 1930-х – на початку 1940-х років.
Переклад запропонованої статті А. Кумарасвамі українською мовою зроблено уперше. Отже, знайомство з інтелектуальною спадщиною Кумарасвамі в Україні триває.

Як цитувати

Завгородній, Ю. Ю. (2022). КУМАРАСВАМІ А. СХІДНА МУДРІСТЬ І ЗАХІДНЕ ЗНАННЯ / ПЕРЕКЛАД З АНГЛ., ВСТУПНА СТАТТЯ ТА ПРИМІТКИ Ю. Ю. ЗАВГОРОДНЬОГО. Східний світ, (4), 160-175. вилучено із https://oriental-world.org.ua/index.php/journal/article/view/76
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 6

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Ананда Кумарасвамі, Захід, метафізика, Рене Ґенон, сучасний, Схід, “Схід і Захід”

Посилання

Коротчикова П. В. Ананда К. Кумарасвами (1877–1947) как историк и теоретик искусства. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура. Москва, 2016.

Кумарасвами А. Веданта и западная традиция / Пер. с англ. и прим. Г. Бутузова // Волшебная Гора: Традиция, Культура, Религия. № XII. Москва, 2006.

Кумарасвами А. К. Восток и Запад. Религия, мифология, символика, искусство / Пер. с англ. М. В. Маковчик. Москва, 2015.

Кумарасвами А. К. Время и вечность / Пер. с англ. и пред. А. А. Артамонова. Санкт-Петербург, 2017.

Кумарасвами А., Нобель М. Мифы буддизма и индуизма / Пер. с англ. Т. Е. Любовской. Москва, 2010.

Кумарасвамі А. К. Танець Шиви / Пер. з англ. О. Артамонов // Апокриф, 2016, № 3 (5). URL: http://apokrif93.com/apokrif/z-ukr05.pdf (дата звернення 1.10.2020).

Спічек Я. Два листа Ананди Кумарасвамі до Рене Ґенона // Пломінь. 13.02.2020. URL: https://plomin.club/two-letters-coomaraswamy-to-guenon/ (дата звернення 1.10.2020).

Coomaraswamy. Volume 2: Selected Papers. Metaphysics / Ed. by R. Lipscy. Princeton, 1977.

Coomaraswamy A. K. Eastern Wisdom and Western Knowledge // Isis. Vol. 34. No. 4. 1943.

Coomaraswamy A. K. Eastern Wisdom and Western Knowledge // Coomaraswamy A. K. The Essential Ananda K. Coomaraswamy / Ed. by Rama P. Coomaraswamy. Foreword by Arvind Sharma. Prologue by Marco Pallis. Bloomington, 2004a.

Coomaraswamy A. K. The Essential Ananda K. Coomaraswamy / Ed. by Rama P. Coomaraswamy. Foreword by Arvind Sharma. Prologue by Marco Pallis. Bloomington, 2004b.

Coomaraswamy A. K. Wschodnia mądroćś i Zachodnia wiedza. URL: https://tradycjonalizm.net/anandacoomaraswamy/zrodla/wschodnia-madrosc-i. (дата звернення 1.10.2020).

Coomaraswamy R. P. Introduction // The Essential Ananda K. Coomaraswamy / Ed. by Rama P. Coomaraswamy. Foreword by Arvind Sharma. Prologue by Marco Pallis. Bloomington, 2004.

Nasr S. H. Knowledge and the Sacred. Albany, 1989.

Quinn W. W. The Only Tradition. Albany, 1997.

Rain D. Common Universes of Discourse: A Dialogue Between Sarton and Coomaraswamy on Knowledge and Disciplines // Paideusis – Journal for Interdisciplinary and Cross-Cultural Studies. Vol. 3. 2003. URL: http://smu-facweb.smu.ca/~paideusis/volume3-4/n3dr.pdf (дата звернення 1.10.2020).

Sedgwik M. Against the Modern World. Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. Oxford – New-York, 2004.

Stunkel K. R. The Meeting of East and West in Coomaraswamy and Radhakrishnan // Philosophy East and West. Vol. 23. No. 4. October 1973.

REFERENCES

Korotchikova P. V. (2016), Ananda K. Kumarasvami (1877–1947) kak istorik i teoretik iskusstva, The Dissertation on Competition of a Scientific Degree of the Candidate of Art History, Specialty 17.00.04, Fine and Decorative Arts and Architecture, Moscow. (In Russian).

Kumarasvami A. (2006), “Vedanta i zapadnaya traditsiya, Transl. from English and the Notes by G. Butuzov”, in Volshebnaya Gora: Traditsiya, Kul’tura, Religiya, № XII, pp. 179–202, Moscow. (In Russian).

Kumarasvami A. K. (2015), Vostok i Zapad. Religiya, mifologiya, simvolika, iskusstvo, Transl. from English by M. V. Makovchik, Belovod’ye, Moscow. (In Russian).

Kumarasvami A. K. (2017), Vremya i vechnost’, Transl. from English and preface by A. Artamonov, Russkiy Mir”, Saint Petersburg. (In Russian).

Kumarasvami A. and Nobel’ M. (2010), Mify buddizma i induizma, Transl. from English by T. E. Lyubovskaya, Tsentrpoligraf, Moscow. (In Russian).

Kumarasvami A. K. (2016), “Tanets’ Shyvy, Transl. from English by A. Artamonov”, in Apokryf, No. 3 (5), available at: http://apokrif93.com/apokrif/z-ukr05.pdf (accessed October 1, 2020). (In Ukrainian).

Spichek Ya. (2020), “Dva lysta Anandy Kumarasvami do Rene Genona”, in Plomin’, February 13, available at: https://plomin.club/two-letters-coomaraswamy-to-guenon/ (accessed October 1, 2020). (In Ukrainian).

Coomaraswamy (1977), Volume 2: Selected Papers, Metaphysics, Ed. by R. Lipscy, Princeton University Press, Princeton.

Coomaraswamy A. K. (1943), “Eastern Wisdom and Western Knowledge”, Isis, Spring, Vol. 34. No. 4, pp. 359–363.

Coomaraswamy A. K. (2004a), “Eastern Wisdom and Western Knowledge”, in Coomaraswamy A. K., The Essential Ananda K. Coomaraswamy, Ed. by Rama P. Coomaraswamy, Foreword by Arvind Sharma, Prologue by Marco Pallis, World Wisdom, Bloomington, pp. 87–96.

Coomaraswamy A. K. (2004b), The Essential Ananda K. Coomaraswamy, Ed. by Rama P. Coomaraswamy, Foreword by Arvind Sharma, Prologue by Marco Pallis, World Wisdom, Bloomington.

Coomaraswamy A. K., “Wschodnia mądroćś i Zachodnia wiedza”, available at: https://tradycjonalizm.net/anandacoomaraswamy/zrodla/wschodnia-madrosc-i. (accessed October 1, 2020).

Coomaraswamy R. P. (2004), “Introduction”, in The Essential Ananda K. Coomaraswamy, Ed. by Rama P. Coomaraswamy, Foreword by Arvind Sharma, Prologue by Marco Pallis, World Wisdom, Bloomington, pp. 1–6.

Nasr S. H. (1989), Knowledge and the Sacred, SUNY Press, Albany.

Quinn W. W. (1997), The Only Tradition, State University of New York Press, Albany.

Rain D. (2003), “Common Universes of Discourse: A Dialogue Between Sarton and Coomaraswamy on Knowledge and Disciplines”, in Paideusis – Journal for Interdisciplinary and Cross-Cultural Studies, Vol. 3, pp. 1–18, available at: http://smu-facweb.smu.ca/~paideusis/volume3-4/n3dr.pdf (accessed October 1, 2020).

Sedgwik M. (2004), Against the Modern World. Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century, Oxford University Press, New York.

Stunkel K. R. (1973), “The Meeting of East and West in Coomaraswamy and Radhakrishnan”, in Philosophy East and West, October, Vol. 23. No. 4, pp. 517–524.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають