Практика застосування норм ісламського сімейного права в окремих країнах Європи та досвід України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  А. С. Тагієв

Анотація

Україна є світською державою, що передбачено Конституцією та низкою нормативно-правових актів. Релігійні обряди шлюбу не є підставою для виникнення в жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя. Та все ж постає необхідність визначити, у який тоді спосіб релігійні шлюби сприймаються в Україні. У цій статті досліджено питання застосування ісламського сімейного права у світських правових системах України та інших європейських державах з метою визначити його проблеми та перспективи у вітчизняній правовій системі. За зразок для порівняння ми взяли окремі найбільш проблемні аспекти ісламського права та його застосування в окремих європейських країнах, зокрема з найбільшими мусульманськими громадами (діяльність шаріатських рад у Великобританії, проблеми визнання полігамних шлюбів у Франції, укладення шлюбу та його розірвання в Німеччині та Фінляндії).

Також розглянуто кілька зразкових справ з української судової практики, які дають змогу зрозуміти, як українські суди розглядають питання визнання релігійних мусульманських шлюбів, укладених в Україні та за кордоном. Зокрема, ми виявили багато спільних тенденцій у регулюванні сімейних правовідносин у середині європейських мусульманських меншин. Так само як у Великій Британії та Німеччині, українські мусульмани розглядають три види реєстрації їхнього шлюбу: державний, релігійний та державну реєстрацію релігійного шлюбу. У Фінляндії та вищезгаданих країнах, як і в Україні, третій варіант є найбільш поширеним. Також, проаналізувавши вітчизняну судову практику, ми виявили, що українські суди, хоча офіційно і не визнають релігійні шлюби, все ж таки розглядають їх як додаткову аргументацію для встановлення факту проживання однією родиною чоловіка та жінки без шлюбу, що своєю чергою породжує певні правові наслідки відповідно до сімейного та цивільного законодавства.

Як цитувати

Тагієв, А. С. (2023). Практика застосування норм ісламського сімейного права в окремих країнах Європи та досвід України. Східний світ, (1 (118), 114-123. https://doi.org/10.15407/orientw2023.01.114
Переглядів статті: 348 | Завантажень PDF: 267

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іслам у Європі, іслам в Україні, ісламське сімейне право, правова система, релігійні шлюби, сімейні правовідносини

Посилання

Ауда Д. Цілі шаріату: керівництво для початківця / Міжнародний інститут Ісламської думки. Рівне, 2020.

Закон України “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України, 2005, № 32.

Карпенко Р. В., Тарасенко С. Г. Шлюбні відносини як основна правова категорія сімейного права: аналіз ситуації в Україні та ОАЕ // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 2021, № 5. DOI: https://doi.org/10.15421/392194

Рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області по справі № 210/5893/15-ц. // Єдиний державний реєстр судових рішень. 16.02.2016. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/55881803 (дата звернення: 31.01.2023).

Рішення Дніпровського районного суду м. Києва по справі № 755/4281/21 // Єдиний державний реєстр судових рішень. 02.08.2021. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98808949 (дата звернення: 31.01.2023).

Рішення Київського районного суду м. Харкова по справі № 2018/11224/2012 // Єдиний державний реєстр судових рішень. 14.08.2012. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/28418181 (дата звернення: 31.01.2023).

Рішення Святошинського районного суду м. Києва по справі № 759/3375/17 // Єдиний державний реєстр судових рішень. 05.12.2017. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71116422 (дата звернення: 31.01.2023).

Al-Sharmani M., Mustasaari S. Governing Divorce Practices of Somali Finnish Muslims: Does Religious Literacy Matter? // The Challenges of Religious Literacy / Sakaranaho T., Aarrevaara T. and Konttori J. (eds). SpringerBriefs in Religious Studies. Springer, Cham, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-47576-5_5

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). § 1309 Ehefähigkeitszeugnis für Ausländer // Bundesministerium der Justiz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1309.html (дата звернення: 31.01.2023).

Die Allgemeinen Hinweise zur Durchführung § 1309 Abs. 2 BGB. Die Präsidenten der Oberlandesgerichte München, Nürnberg und Bamberg. August 2016 // Justiz in Bayern. URL: https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/bamberg/sudan082016.pdf (дата звернення: 31.01.2023).

Górska E. Europejska islamofobia a muzułmanie w Polsce // Poliarchia. Vol. 1, No. 1. 2021. DOI: https://doi.org/10.12797/Poliarchia.01.2013.01.13

Ho-Dac M. French Supreme Court Opens Door for Recognition of Foreign Bigamous Marriage // European Association of Private International Law. 2022. URL: https://eapil.org/2022/01/06/french-supreme-court-opens-door-for-recognition-of-foreign-bigamous-marriage/#:~:text=In%20France%2C%20no%20bigamous%20or,n%C2%B000%2D19.838 (дата звернення: 31.01.2023).

Jansen W. Divorce and Custody: Contemporary Practices: Arab States // Encyclopedia of Women & Islamic Cultures / Suad Joseph (gen. ed.). 2005. DOI: http://dx.doi.org/10.1163/1872-5309_ewic_EWICCOM_0074a https://doi.org/10.1163/1872-5309_ewic_EWICCOM_0074a

Jaraba M. The Practice of Khulʿ in Germany: Pragmatism versus Conservativism // Islamic Law and Society. Vol. 26, Issue 1–2. 2018. DOI: https://doi.org/10.1163/15685195-02612A01

Mustasaari S., Al-Sharmani M. Between “Official” and “Unofficial”: Discourses and Practices of Muslim Marriage Conclusion in Finland // Oxford Journal of Law and Religion. Vol. 7, Issue 3. 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy029

Uddin I. Islamic Family Law: Imams, Mosques, and Sharīʿa Councils in the UK // Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL). Vol. 8, Issue 1. 2020. URL: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/187604/ (дата звернення: 31.01.2023).

REFERENCES

Auda D. (2020), Tsili shariatu: kerivnytstvo dlya pochatkivtsya, Mizhnarodnyy instytut Islams’koyi dumky, Volyn. oberehy, Rivne. (In Ukrainian).

“Zakon Ukrayiny ‘Pro mizhnarodne pryvatne pravo’ ” (2005), Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, No 32, article 422. (In Ukrainian).

Karpenko R. V. and Tarasenko S. H. (2021), “Shlyubni vidnosyny yak osnovna pravova katehoriya simeynoho prava: analiz sytuatsiyi v Ukrayini ta OAE”, Actual problems of native jurisprudence, No. 5, pp. 22–28. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15421/392194

“Rishennya Dzerzhyns’koho rayonnoho sudu m. Kryvoho Rohu Dnipropetrovs’koyi oblasti po spravi № 210/5893/15-ts” (2016), in Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’, February 16, available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/55881803 (accessed January 31, 2023). (In Ukrainian).

“Rishennya Dniprovs’koho rayonnoho sudu m. Kyyeva po spravi No. 755/4281/21” (2021), in Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’, August 2, available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98808949 (accessed January 31, 2023). (In Ukrainian).

“Rishennya Kyyivs’koho rayonnoho sudu m. Kharkova po spravi No. 2018/11224/2012” (2012), in Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’, August 14, available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/28418181 (accessed January 31, 2023). (In Ukrainian).

“Rishennya Svyatoshyns’koho rayonnoho sudu m. Kyyeva po spravi No. 759/3375/17” (2017), in Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishen’, December 5, available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71116422 (accessed January 31, 2023). (In Ukrainian).

Al-Sharmani M. and Mustasaari S. (2020), “Governing Divorce Practices of Somali Finnish Muslims: Does Religious Literacy Matter?”, in Sakaranaho T., Aarrevaara T. and Konttori J. (eds), The Challenges of Religious Literacy, SpringerBriefs in Religious Studies, Springer, Cham, pp. 55–66. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-47576-5_5

“Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). § 1309 Ehefähigkeitszeugnis für Ausländer”, in Bundesministerium der Justiz, available at: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1309.html (accessed January 31, 2023).

“Die Allgemeinen Hinweise zur Durchführung § 1309 Abs. 2 BGB. Die Präsidenten der Oberlandesgerichte München, Nürnberg und Bamberg. August 2016”, in Justiz in Bayern, available at: https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/bamberg/sudan082016.pdf (accessed January 31, 2023).

Górska E. (2021), “Europejska islamofobia a muzułmanie w Polsce”, Poliarchia, Vol. 1, No. 1, pp. 188–215. DOI: https://doi.org/10.12797/Poliarchia.01.2013.01.13

Ho-Dac M. (2022), “French Supreme Court Opens Door for Recognition of Foreign Bigamous Marriage”, in European Association of Private International Law, https://eapil.org/2022/01/06/french-supreme-court-opens-door-for-recognition-of-foreign-bigamous-marriage/#:~:text=In%20France%2C%20no%20bigamous%20or,n%C2%B000%2D19.838 (accessed January 31, 2023).

Jansen W. (2005), “Divorce and Custody: Contemporary Practices: Arab States”, in Encyclopedia of Women & Islamic Cultures, Suad Joseph (gen. ed.). DOI: http://dx.doi.org/10.1163/1872-5309_ewic_EWICCOM_0074a https://doi.org/10.1163/1872-5309_ewic_EWICCOM_0074a

Jaraba M. (2018), “The Practice of Khulʿ in Germany: Pragmatism versus Conservativism”, Islamic Law and Society, Vol. 26, Issue 1–2, pp. 83–110. DOI: https://doi.org/10.1163/15685195-02612A01

Mustasaari S. & Al-Sharmani M. (2018), “Between ‘Official’ and ‘Unofficial’: Discourses and Practices of Muslim Marriage Conclusion in Finland”, Oxford Journal of Law and Religion, Vol. 7, Issue 3, pp. 455–478. DOI: https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy029

Uddin I. (2020), “Islamic Family Law: Imams, Mosques, and Sharīʿa Councils in the UK”, Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL), Vol. 8, Issue 1, pp. 25–36, available at: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/187604/ (accessed January 31, 2023).