ЖИТТЯ ЯК НАТЯГНУТА СТРУНА / ПЕРЕКЛАД З КИТАЙСЬКОЇ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Н. О. ЧЕРНИШ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ш. Тєшен

  Н. О. Черниш

Анотація

До уваги читача пропонується знайомство з творчістю китайського письменника Ши Тєшена, відомого автора романів, оповідань та есе ХХ століття. Багато його творів входять у підручники китайських шкіл. Академічний інтерес до творчості Ши Тєшена з кожним роком зростає, зокрема багато досліджень присвячені його оповіданню “Життя як натягнута струна” (“命若琴弦”). Оповідання “Життя як натягнута струна” має всі ознаки притчі. Це й повчально-алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні; це й символічність, образність, яскрава алегоричність. Оповіданню властивий принцип параболи: оповідь немовби відривається від зазначеного часопростору і, рухаючись по кривій, повер-тається назад, дає філософсько-етичне осмислення предмета, у “надчасовому” міститься характеристика сучасності, конкретна дія повідомляє про вічне.
На думку авторки перекладу, краще зрозуміти розповідь-притчу Ши Тєшена допомагає саме філософія А. К К амю. Можна припустити, що сам Ши Тєшен був знайомий з філософією А. К К амю, твори якого вже з 1958 року почали публікуватися китайською мовою. Ши Тєшен в образі головного героя своєї притчі ставить ті ж питання, що й Камю в знаменитому есе про абсурд “Міф про Сізіфа”: що спонукає людину до дії, що таке почуття абсурду, почуття надії та безнадії, що таке жага ясності (абсолюту), примирення з долею, творчість тощо. Розмірковуючи про абсурдність людського життя, Ши Тєшен шукає надійну основу для нього. В оповіданні “Життя як натягнута струна” в протистоянні долі перемагає не стоїчне прийняття своєї долі, що підкріплюється розумінням її абсурду і свободи своїх дій, а розчинення себе в іншому, бачення іншого, перекидання своєї уваги на іншого, і ця здатність розуму, чи стан духу, чи природа характеру, називається в китайській традиції “людяність”, “людинолюбність”, “гуманність” і навіть “совість”. Ці слова об’єднує ієрогліф жень 仁 (ren).
Переклад українською мовою оповідання “Життя як натягнута струна” здійснюється вперше.

Як цитувати

Тєшен, Ш., & Черниш, Н. О. (2021). ЖИТТЯ ЯК НАТЯГНУТА СТРУНА / ПЕРЕКЛАД З КИТАЙСЬКОЇ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Н. О. ЧЕРНИШ. Східний світ, (1 (110), 137-154. https://doi.org/10.15407/orientw2021.01.137
Переглядів статті: 130 | Завантажень PDF: 169

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

А. Камю, абсурд, алегорія, метафора, оповідання, принцип параболи, притча, Ши Тєшен, “Життя як натягнута струна”, “Міф про Сізіфа”

Посилання

Бломберг К. Интерпретация притчей. Москва, 2005.

Камю А. Міф про Сізіфа. Есе / Український переклад – О. Жупанський. Харків, 2015.

Токарчук О. Що говорила Токарчук на врученні Нобеля: від ніжного оповідача до політики // Читомо. Портал про культуру читання і мистецтво книговидання. 10.12.2019. URL: https://chytomo.com/shcho-hovoryla-tokarchuk-na-vruchenni-nobelia-vid-ni. (дата звернення: 27.02.2021).

史铁生 — 职业是生病 业余在写作。 2016-05-13. URL: http://www.wakbook.com/Article/1x0000000002/139440x11213/STANZA_52.html (дата звернення: 27.02.2021).

史铁生 — 人生不是为了写作,写作是为了人生!URL: https://kknews.cc/zh-sg/news/p4e9pe.html (дата звернення: 27.02.2021).

REFERENCES

Blomberg K. (2005), Interpretatsiya pritchey. Bybleysko-bohoslovskyy ynstytut sv. apostola Andreya, Moscow. (In Russian).

Kamyu A. (2015), Mif pro Sizifa, Ese, Transl. into Ukrainian by O. Zhupans’kyy, Portfel’, Kharkiv. (In Ukrainian).

Tokarchuk O. (2019), “Shcho hovoryla Tokarchuk na vruchenni Nobelya: vid nizhnoho opovidacha do polityky”, in Chytomo. Portal pro kul’turu chytannya i mystetstvo knyhovydannya, December 10, available at: https://chytomo.com/shcho-hovoryla-tokarchuk-na-vruchenni-nobelia-vid-ni. (accessed February 27, 2021). (In Ukrainian).

Shǐtiěshēng, Zhíyè shì shēngbìng yèyú zài xiězuò, available at: www.wakbook.com/Article/1x0000000002/139440x11213/STANZA_52.html (accessed February 27, 2021). (In Chinese).

Shǐtiěshēng (2016), Rénshēng bùshì wèile xiězuò, xiězuò shì wèile rénshēng!, аvailable at: https://Kknews.Cc/zh-sg/news/p4e9pe (accessed February 27, 2021). (In Chinese).