Викладання в’єтнамської мови в Україні: стан та перспективи

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Мусійчук

  Ха Тхі Ван Ань

Анотація

Викладання в’єтнамської мови в Україні має недовгу історію. У статті розглянуто основні здобутки в цій галузі, проблемні аспекти, перспективи та рекомендації. Досліджено стан навчання в’єтнамської мови українців, а також дітей в’єтнамської громади, що проживають на території України. Визначено, що, незважаючи на різні цілі цих двох напрямів, вони мають спільні проблеми. Якщо говорити про мету навчання українців в’єтнамської мови, то це розвиток двосторонніх відносин між двома країнами. А викладання в’єтнамської мови для дітей громади – це збереження в’єтнамської мови та культурної ідентичності. Серед спільних проблем окреслено брак педагогічних кадрів з відповідною професійною кваліфікацією, відсутність підручників, посібників, двомовних словників та інших навчальних матеріалів. Визначено документально-правову базу для співробітництва в галузі освіти між Україною та В’єтнамом, а також необхідні кроки для подальшого розвитку співпраці в цій царині.

Як цитувати

Мусійчук, В. А., & Ван Ань, Х. Т. (2022). Викладання в’єтнамської мови в Україні: стан та перспективи. Східний світ, (2), 72-78. https://doi.org/10.15407/orientw2022.02.072
Переглядів статті: 157 | Завантажень PDF: 48

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

В’єтнам, Україна, в’єтнамська мова, навчання, освіта, підручник, університет

Посилання
ЛІТЕРАТУРА
Угода про співробітництво в галузі культури, освіти і науки між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам // Верховна Рада України. 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704_001 (дата звернення: 12.01.2022).
Угода про співробітництво в галузі освіти і науки між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і навчання В’єтнаму // Верховна Рада України. 2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704_020#Text (дата звернення: 12.01.2022).
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання // Урядовий портал. 2004. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/7640141 (дата звернення: 12.01.2022).
Угода між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про співробітництво в галузі освіти // Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny. 2011. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/dvostoronnya-spivpracya/osvita_/ugodi-dogovori-memorandumi-protokoli-programi/ugodi-v-sferi-osviti-i-nauki (дата звернення: 12.01.2022).
Ха Тхі Ван Ань. В’єтнамська мова: підручник. Рівень А. Київ, 2021a.
Ха Тхі Ван Ань, Мусійчук В. А. В’єтнамська мова: підручник. Рівень В. Київ, 2021b.
Ха Тхі Ван Ань. В’єтнамська мова: підручник. Просунутий рівень. Одеса, 2021c.
REFERENCES
“Uhoda pro spivrobitnytstvo v haluzi kul’tury, osvity i nauky mizh Uryadom Ukrayiny ta Uryadom Sotsialistychnoyi Respubliky V”yetnam” (1994), in Verkhovna Rada Ukrayiny, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704_001 (accessed January 12, 2022). (In Ukrainian).
“Uhoda pro spivrobitnytstvo v haluzi osvity i nauky mizh Ministerstvom osvity i nauky Ukrayiny ta Ministerstvom osvity i navchannya V”yetnamu” (2003), in Verkhovna Rada Ukrayiny, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704_020#Text (accessed January 12, 2022). (In Ukrainian).
“Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrayiny i Uryadom Sotsialistychnoyi Respubliky V”yetnam pro vzayemne vyznannya dokumentiv pro osvitu, naukovi stupeni i vcheni zvannya” (2004), in Uryadovyy portal, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/7640141 (accessed January 12, 2022). (In Ukrainian).
“Uhoda mizh Uryadom Ukrayiny ta Uryadom Sotsialistychnoyi Respubliky V”yetnam pro spivrobitnytstvo v haluzi osvity” (2011), in Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, available at: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/dvostoronnya-spivpracya/osvita_/ugodi-dogovori-memorandumi-protokoli-programi/ugodi-v-sferi-osviti-i-nauki (accessed January 12, 2022). (In Ukrainian).
Kha Tkhi Van An’ (2021a), V”yetnams’ka mova: pidruchnyk. Riven’ A, Vydavnychyy dim Hel’vetyka, Kyiv. (In Ukrainian).
Kha Tkhi Van An’ and Musiychuk V. A. (2021b), V”yetnams’ka mova: pidruchnyk. Riven’ B, Vydavnychyy dim Hel’vetyka, Kyiv. (In Ukrainian).
Kha Tkhi Van An’ (2021c), V”yetnams’ka mova: pidruchnyk. Prosunutyy riven’, Vydavnychyy dim Hel’vetyka, Odesa. (In Ukrainian).