ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ТАТАР УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ВІЗУАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. С. Брильова

Анотація

Стаття присвячена аналізу візуального матеріалу, опублікованого в журналі “Дуслык” (“Дружба”). Засновником і видавцем журналу є Всеукраїнський татарський культурний центр “Туган тел” (“Рідна мова”), розташований у Києві. У процесі дослідження були вивчені зображення, опубліковані в журналі “Дуслык” у 2011–2020 рр. Для популярних видань візуальний матеріал може бути чи не більш значущим, ніж друкований текст, що й обумовило вибір матеріалу, який аналізується. Крім того, аналіз опублікованих у періодичній пресі фотографій дає змогу виявити ті характеристики, які недоступні при вивченні текстового матеріалу видання. Візуальний матеріал представлений переважно фотографіями і меншою мірою – малюнками. Хронологічні рамки зображень, що публікуються в журналі “Дуслык”, охоплюють період з початку ХХ століття до сьогодення. Зображення виконані в дореволюційній, радянській і пострадянській стилістиках. Сукупність зображень у журналі “Дуслык” включає фотографії як ключових постатей з нової історії татар, так і маловідомих людей. Крім того, на цих зображеннях зафіксоване життя, “що залишилось у Татарстані”, і життя татарської громади в Україні. Історія татар і Республіки Татарстан, яка конструюється в журналі, обмежується ХХ століттям. При цьому виділяються два ключових періоди: дореволюційний час, який характеризувався розквітом татарської культури, і події Другої світової війни. Істотну частку візуального матеріалу становлять зображення національних костюмів, традиційного оздоблення татарського житла, а також застіль і татарської кухні, які формують візуальний образ етнорелігійної ідентичності татар України. Ще одна категорія візуального матеріалу включає в себе державні символи Республіки Татарстан, а також фотографії першого президента М. Ш. Шаймієва, чинного президента Р. Н. Мінніханова і голови Духовного управління мусульман РТ муфтія К. І. Самігулліна. Ця категорія зображень разом з видами сьогоднішньої Казані створює візуальну присутність Республіки Татарстан у періодичній пресі поволзьких татар України.

Як цитувати

Брильова, Д. С. (2021). ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА ТАТАР УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ВІЗУАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. Східний світ, (1 (110), 35-46. https://doi.org/10.15407/orientw2021.01.035
Переглядів статті: 75 | Завантажень PDF: 57

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іслам в Україні, журнал “Дуслык”, Республіка Татарстан, татарська діаспора в Україні, татарська періодична преса

Посилання

Азатлык турында // Azatlıq Radiosı. URL: https://www.azatliq.org/p/4496.html (дата звернення: 10.01.2021).

Брилев Д. “Запретный” ислам в советской Украине // Islamology, 2017, № 7 (2). https://doi.org/10.24848/islmlg.07.2.08

Брилева Д. Тарих-е милли: “своя история” в журнале “Шура” // Islamology, 2020, № 1 (2). https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.037

Брильова Д. С. Перiодична преса поволзьких татар України: пам’ять, ідентичність, ностальгія // Східний світ, 2020, № 2. https://doi.org/10.24848/islmlg.10.1.03

Бубенок О. Б. Мусульманське населення на теренах сучасної України: особливості формування етнічного складу // Східний світ, 2006, № 1.

Всемирный конгресс татар. URL: http://tatar-congress.org/ru/ (дата звернення: 10.01.2021).

Дуслык. Киев, 2011–2020. URL: http://muftiyat.com.ua/duslik/ (дата звернення: 10.01.2021).

Кирюшко М. І. Волзькі татари в Україні: пошук національної та релігійної ідентичності // Вісник Одеського національного університету. Т. 14. Вип. 13: Соціологія і політичні науки. Одеса, 2009.

Наша деятельность // Всеукраинский татарский культурный центр “Туган тел”. URL: http://tatari-kiev.com/nasha-deyatelnost.html (дата звернення: 10.01.2021).

Нетеса С. В. До питання про діяльність мусульманських національно-культурних товариств на території Незалежної України // Східний світ, 2005, № 2.

Нетеса С. В. Про деякі джерела і літературу щодо розробки теми “Іслам і незалежна Україна” (представники народів цієї релігії в Україні протягом 1991–2006 рр.) // Східний світ, 2006, № 3.

Реальное время. URL: https://realnoevremya.ru (дата звернення: 10.01.2021).

Результати перепису населення // Громадська організація “Інститут політики”. URL: https://polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=pc01-2003-03 (дата звернення: 10.01.2021).

Boym Svetlana. The Future of Nostalgia. New York, 2001.

REFERENCES

Azatlyk turynda, available at: https://www.azatliq.org/p/4496.html (accessed January 10, 2021). (In Tatar).

Brilev D. (2017), “ ‘Zapretnyy’ islam v sovetskoy Ukraine”, in Islamology, No. 7 (2), pp. 150–163. (In Russian). https://doi.org/10.24848/islmlg.07.2.08

Brileva D. (2020), “Periodychna presa povolz’kykh tatar Ukrayiny: pam’yat’, identychnist’, nostal’hiya”, in Shìdnij svìt, No. 2, pp. 37–48. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.037

Brileva D. (2020), “Tarikh-e milli: ‘svoya istoriya’ v zhurnale ‘Shura’ ”, in Islamology, No. 1, pp. 51–66. (In Russian). https://doi.org/10.24848/islmlg.10.1.03

Bubenok O. B. (2006), “Musul’manske naselennya na terenakh suchasnoyi Ukrayiny: osoblyvosti formuvannya etnichnoho skladu”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 25–48. (In Ukrainian).

Vsemirnyy kongress tatar, available at: http://tatar-congress.org/ru/ (accessed January 10, 2021). (In Russian).

Duslyk (2011–2020), Kyiv, available at: http://muftiyat.com.ua/duslik/ (accessed January 10, 2021).

Kyryushko M. I. (2009), “Volz’ki tatary v Ukrayini: poshuk natsional’noyi ta relihiynoyi identychnosti”, Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu, Vol. 14, Issue 13: Sotsiolohiya i politychni nauky, Odesa, pp. 373–381. (In Ukrainian).

“Nasha deyatel’nost’”, in Vseukrainskiy tatarskiy kul’turnyy tsentr “Tugan tel”, available at: http://tatari-kiev.com/nasha-deyatelnost.html (accessed January 10, 2021). (In Russian).

Netesa S. V. (2005), “Do pytannya pro diyal’nist’ musul’manskykh natsional’no-kul’turnykh tovarystv na terytoriyi Nezalezhnoyi Ukrayiny”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 50–58. (In Ukrainian).

Netesa S. V. (2006), “Pro deyaki dzherela i literaturu shchodo rozrobky temy ‘Islam i nezalezhna Ukrayina’ (predstavnyky narodiv tsiyeyi relihiyi v Ukrayini protyahom 1991–2006 rr.)”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 19–28. (In Ukrainian).

Real’noye vremya, available at: https://realnoevremya.ru (accessed January 10, 2021). (In Russian).

“Rezul’taty perepysu naselennya”, in Hromads’ka orhanizatsiya “Instytut polityky”, available at: https://polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=pc01-2003-03 (accessed January 10, 2021). (In Ukrainian).

Boym S. (2001), The Future of Nostalgia, Basic Books, New York.