АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ ЯК УЧЕНЬ ТА ВЧИТЕЛЬ (ЗА ДАНИМИ ЕПІСТОЛЯРІЮ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Василюк

Анотація

У статті аналізуються чинники, що привели до формування наукової особистості сходознавця Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942). Викладач Колегії Павла Ґалаґана Павло Гнатович Житецький (1837–1911) мав на нього визначний вплив не лише в царині осягнення основ філології, а й у сфері формування громадських ідеалів. У Лазаревському інституті східних мов Кримський також пройшов школу визначних професорів. У листах А. Кримського до П. Житецького, написаних з Москви, Бейрута, Звенигородки, багато цікавих повідомлень, фактів, роздумів. А головне, що вони зберігають тепло приязні двох поважних діячів української науки. Як і лист 1940 р. Кримського до академіка Крачковського, в якому він згадує про аспіранта Омеляна Пріцака, спілкування з яким було недовгим, бо його обірвав арешт Агатангела Юхимовича. Але і Кримський, і його викладачі були старшими друзями та щедрими вчителями, які вважали свого учня здатним бути продовжувачем їхньої наукової справи.

Як цитувати

Василюк, О. Д. (2014). АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ ЯК УЧЕНЬ ТА ВЧИТЕЛЬ (ЗА ДАНИМИ ЕПІСТОЛЯРІЮ). Східний світ, (4 (85), 65-70. https://doi.org/10.15407/orientw2014.04.065
Переглядів статті: 87 | Завантажень PDF: 22

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Агатангел Кримський, епістолярій, Крачковський, Омелян Пріцак, Павло Житецький

Посилання

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). Ф. I, спр. 22421. Записки по словесности со слов П. И. Житецкого, А. Крымскаго. 40 арк.

ІР НБУВ. Ф. XXXVI, спр. 48. Отзыв о сочинении Агафангела Крымского “Философия аль-Фараби” Ф. Корша 9 ноября 1895 г. 4 арк.

ІР НБУВ. Ф. XXXVI, спр. 113. Гимназические сочинения А. Крымского с пометками П. Житецкого. 22 арк.

ІР НБУВ. Ф. XXXVI, спр. 115. Записки по словесности со слов П. И. Житецкого, А. Крымскаго. 253 арк.

А. Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик. Київ, 1972.

Базиянц А. П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. Москва, 1973.

Гурницкий К. И. Агафангел Ефимович Крымский. Москва, 1980.

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941 рр.). Т. ІІ (1918–1941 рр.). Київ, 2005.

Кримський А. Твори в п’яти томах. Т. 5, кн. 1 (Листи). Київ, 1973.

Переписка академиков А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / Публ. И. М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Москва, 1997.

REFERENCES

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Fund I, File 22421 “Zapiski po slovesnosti so slov P. I. Zhitetskogo, A. Krymskago”, 40 sheets. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Fund XXXVI, File 48 “Otzyv o sochinenii Agafangela Krymskogo ‘Filosofiya al’-Farabi’ F. Korsha 9 noyabrya 1895 g.”, 4 sheets. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Fund XXXVI, File 113 “Gimnazicheskiye sochineniya A. Krymskogo s pometkami P. Zhitetskogo”, 22 sheets. (In Russian).

Instytut rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho, Fund XXXVI, File 115 “Zapiski po slovesnosti so slov P. I. Zhitetskogo, A. Krymskago”, 253 sheets. (In Russian).

A. Yu. Kryms’kyy (1972), Bibliohrafichnyy pokazhchyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Baziyants A. P. (1973), Lazarevskiy institut v istorii otechestvennogo vostokovedeniya, Moscow. (In Russian).

Gurnitskiy K. I. (1980), Agafangel Efimovich Krymskiy, Moscow. (In Russian).

Epistolyarna spadshchyna Ahatanhela Kryms’koho (1890–1941 rr.) (2005), Vol. II (1918–1941 rr.), Kyiv. (In Ukrainian).

Kryms’kyy A. (1973), Tvory v p”yaty tomakh, Vol. 5, book 1 (Lysty), Kyiv. (In Ukrainian).

“Perepiska akademikov A. E. Krymskogo i I. YU. Krachkovskogo 1920–1930-kh godov” (1997), in Neizvestnyye stranitsy otechestvennogo vostokovedeniya, Moscow. (In Russian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2