ЯПОНСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ – ВИПУСКНИКИ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ: СІМЕОН МІІ, ДАНИЇЛ КОНІСІ, КЛИМЕНТ НАМЕДА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. В. Капранов

Анотація

Статтю присвячено групі японських православних інтелектуалів, які наприкінці ХІХ ст. були направлені на навчання до Київської духовної академії (КДА). Це Міі Міціро (у хрещенні Симеон, 1858–1940), Конісі Масутаро (Даниїл, 1862–1940), Намеда Йосіо (Климент, ?–1895), Кавамото Какусабуро (Іван, 1868–1945) та Сайкайсі Сідзука (Марк, 1868–1939). Кавамото Какусабуро пізніше змінив прізвище на Сенума. Їхнє навчання в Києві було частиною проекту створення у Японії автохтонної православної інтелектуальної еліти, ініціатором якого був видатний церковний діяч, талановитий місіонер – святий рівноапостольний Миколай Японський (Касаткін, 1836–1912). Життя та діяльність японців – випускників КДА нас цікавить найбільше з огляду на те, що вони є маловідомою сторінкою контактів України з Японією. У статті розглянуто японців – випускників КДА як окрему групу інтелектуалів і як частину японської християнської спільноти. Таким чином виявлено спільне і відмінне в їхніх персоналіях, а також зроблено спробу визначити місце цієї групи серед японських інтелектуалів-християн зокрема та в японській культурі загалом. У розглянутій групі є представники різних типів: Симеон Міі – церковний інтелектуал, Сенума-Кавамото та Сайкайсі – миряни, тісно пов’язані з церквою, натомість Конісі – світський інтелектуал і “єретик” щодо церкви. Конісі та Сенума найбільш відомі як перекладачі й популяризатори російської літератури, хоча така характеристика є однобічною. У першій частині статті розглянуто життя та діяльність Симеона Міі, Даниїла Конісі та Климента Намеди.

Як цитувати

Капранов, С. В. (2018). ЯПОНСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ – ВИПУСКНИКИ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ: СІМЕОН МІІ, ДАНИЇЛ КОНІСІ, КЛИМЕНТ НАМЕДА. Східний світ, (4 (101), 24-42. https://doi.org/10.15407/orientw2018.04.024
Переглядів статті: 121 | Завантажень PDF: 37

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтелектуали, Київська духовна академія, православ’я, Японія, Японська православна церква

Посилання

Бесстремянная Г. По православной Японии: статья 5. Восточно-Японская епархия // Православие.RU. 6.04.2009а. URL: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/41511.htm (дата звернення: 5.10.18).

Бесстремянная Г. Контакты Русской духовной миссии в Корее и Японской Православной Церкви в 1896–1946 годы // Церковь и время, 2009b, № 2 (47).

Бовкало А. А. Выпускники Киевской духовной академии 1823–1869, 1885–1915 гг. URL: http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/kievda.html (дата звернення: 26.10.18).

Борис (Плотников Владимир Владимирович). Опись фонда № 1 / Государственная ордена Трудового красного знамени публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Ленинград, 1962.

Великая наука Конфуция. Пер. с предисловием Д. П. Конисси // Вопросы философии и психологии, 1893. Год IV, кн. 1 (16).

Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / Сост. К. Накамура. Санкт-Петербург, 2004.

Гавриков А. А. Публикации православных японцев в российской прессе второй половины XIX – начала XX вв. // Макарьевские чтения: материалы Х Международной конференции (25–27 ноября 2015 года). Горно-Алтайск, 2015.

Григорьева М. Н. Деятельность Русской православной церкви в Японии (1912–1945 гг.) под началом митрополита Сергия (Тихомирова) // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 13, № 2. 2003.

Зенина Л. В. К истории православия в Японии: хронология (по материалам книги Наганава Мицуо “Никорай-До-но хитобито”) // Православие на Дальнем Востоке. Вып. 2. Памяти святителя Николая, апостола Японии. Санкт-Петербург, 1996.

Иванова Г. Д. Русские в Японии XIX – начала XX в. Несколько портретов. Мос-ква, 1993.

Капранов С. В. Випускник КДА Даниїл Конісі як інтерпретатор китайської філософської думки // Маґістеріум. Вип. 68. Культурологія. Київ, 2017.

Книга о почитании родителей. Пер. с кит. Д. П. Конисси // Вопросы философии и психологии, 1896. Год VІІ, кн. 3 (33).

Кониси Д. Воспоминания японца об архиепископе Николае // Храм святого равноапостольного Николая Японского. URL: https://hram-nikyaponsky.ru/biblioteka/stati/36-vospominaniya-yapontsa-o. (дата звернення: 19.10.18).

Конисси Д. Философия Лаоси // Вопросы философии и психологии, 1893. Год IV, кн. 3 (18).

Конисси Д. Философия Лаоси (Окончание) // Вопросы философии и психологии, 1894. Год V, кн. 3 (23).

Лао Си. Тао-те-кинг, или Писание о нравственности. Под ред. Л. Н. Толстого; пер. с кит. проф. ун-та в Киото Д. П. Конисси; примечаниями снабдил С. Н. Дурылин. Москва, 1913.

Малахова А. М., Усачева А. С. Личные имена и названия // Маковицкий Д. П. У Толстого. Кн. 5: Указатели. Москва, 1981. URL: http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/ma5/ma5-016-.htm (дата звернення: 18.10.18).

Марков В. Апостол Японии // Известия Восточного института, 1999, № 5.

Мельникова И. Первые контакты Л. Н. Толстого с питомцами школы Досися // Doshisha Studies in Language and Culture, 2012, № 14 (2).

Накамото Нобуюки. Толстой и Лао-цзы: преемники идей Л. Н. Толстого в Японии // Японский центр во Владивостоке. 31.08.2012. URL: http://www.jp-club.ru/tolstoj-i-lao-czy-preemniki-idej-l-n-tolstogo-v-ya. (дата звернення: 25.08.14).

Протокол заседания 31 октября 1892 г. // Вопросы философии и психологии, 1893a. Год IV, кн. 1 (16).

Протокол открытого заседания 7 ноября 1892 г. // Вопросы философии и психологии, 1893b. Год IV, кн. 1 (16).

Протокол заседания 30 января 1893 года // Вопросы философии и психологии, 1893c. Год ІV, кн. 2 (17).

Путро О. І., Путро А. О. Студенти-іноземці Київської духовної академії: XIX – початок XX ст. (Продовження, початок у № 1, 2010 р.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2010a, № 2.

Путро О. І., Путро А. О. Студенти-іноземці Київської духовної академії: XIX – початок XX ст. (Продовження. Початок див.: Вісник ДАКККіМ. – 2010. – №№ 1, 2) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2010b, № 3.

Путро О. І., Путро А. О. Студенти-іноземці Київської духовної академії: XIX – початок XX ст. (Продовження. Початок див.: Вісник ДАКККіМ. – 2010. – №№ 1, 2, 3) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2010c, № 4.

Саблина Э. Б. Пути-дороги паломницы из России // Знакомьтесь – Япония, 1999, № 26.

Средина и постоянство (Священная книга последователей Конфуция). Пер. с кит. Д. П. Кониси // Вопросы философии и психологии, 1895. Год VІ, кн. 4 (29).

Суханова Н. А. История Японской Православной Церкви в ХХ веке: путь к автономии. Санкт-Петербург, 2013.

Тао те кинг Лаоси. Пер. с кит. Д. П. Конисси // Вопросы философии и психологии, 1894. Год V, кн. 3 (23).

Уфимцев Ю. Лев Толстой, Владивосток и Япония // KONKURENT.RU. 19.09.2012. URL: http://www.konkurent.ru/article/10709 (дата звернення: 26.09.2018).

Ухтомский А. Даниил Кониси – японский студент в Киевской духовной академии // Труди Київської духовної академії, 2015a, № 22.

Ухтомский А. Студенты-японцы в Киевских духовных школах // Православная Жизнь. 2015b. URL: https://pravlife.org/uk/node/2516 (дата звернення: 26.10.18).

Ушимару П. Я. Японское православие и культура периода “Мейдзи” // Тысячелетие Крещения Руси. Международная церковно-историческая конференция. Киев, 21–28 июля 1986 года. Материалы. URL: https://www.portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=1540 (дата звернення: 26.10.18).

Хисамутдинов А. А. Токио – Иокогама: русские страницы. Владивосток, 2012.

Хисамутдинов А. А. Японец русского происхождения: Николай Матвеев. Владивосток, 2017. URL: https://evols.library.manoa.hawaii.edu/ (дата звернення: 18.10.18).

Шифман А. И. Лев Толстой и Восток. Москва, 1971. URL: http://www.marsexx.ru/tolstoy/tolstoy-i-vostok.html (дата звернення: 26.10.18).

Kharin I. N. Self-realisation of the Japanese Orthodox Church, 1912–1956. A dissertation presented to the Faculty of Princeton University in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy. 2011.

Konishi S. Translation and Conversion Beyond Western Modernity: Tolstoian Religion in Meiji Japan // Converting Cultures: Religion, Ideology, and Transformations of Modernity. Lei-den, 2007. https://doi.org/10.1163/ej.9789004158221.i-507.49

Naganawa Mitsuo. The Japanese Orthodox Church of the Meiji Era // A Hidden Fire: Russian and Japanese Cultural Encounters, 1868–1926. Washington, D.C., 1995.

Арімуне і2012. – 有宗昌子。ロシアに老子を伝えた小西増太郎 // トルストイ版老子 / 加藤智恵子・有宗昌子共訳。大坂 , 2012。

Енден-о... 2018. – 塩田王 野崎家の遺訓 // 山陽新聞, 2018年5月13日。URL: http://www.nozakike.or.jp/news/2018/sanyo20180513.pdf (дата звернення: 21.10.18).

Конісі 1913. – 小西増太郎。聖地パレスチナ。 東京, 大正2年。

Кореллі 1914. – メリー・コレリ。萬能の微分子一名・内心のさけび。三井道郎師口譯。露國ポベドノスツェワ譯。東京, 大正3年。

Міі 1888a. – 三井道郎。正教の鑑。1冊上 。東京,明治21年。

Міі 1888b. – 三井道郎。正教の鑑。2冊下。 東京, 明治21年。

Міі 1934. – 三井道郎。ハリストス正教会及其の教義大要。東京, 昭和9年。

Оґавара 2008. – 小川原正道。日露戦争下におけるロシア正教問題と政府・軍 // 慶應の政治学 日本政治:慶應義塾創立一五〇年記念法学部論文集。東京, 2008.

Окаяма... 2006. –「岡山検定」公式テキスト: 岡山文化観光検定試験公式テキストブック。岡山, 2006。

Суґіі 1981. – 杉井六郎。 小西増太郎覚書一 // 社会科学, 1981, No. 27.

Серафим 2007a. – 主教セラフィム。「教会報知」から「正教新報」そして「正教時報」へ (2) // 「正教時報1400号」2007年5月20日。 URL: https://www.orthodox-sendai.com/untitled-coh7 (дата звернення: 13.10.18).

Серафім 2007b. – 主教セラフィム。「教会報知」から「正教新報」そして「正教時報」へ (3) // 「正教時報1401号」2007年6月20日。URL: https://www.orthodox-sendai.com/untitled-coh7 (дата звернення: 13.10.18).

Філарет 1886. – 非剌列徒。正教訓蒙。三井西面譯。東京, 明治年。

REFERENCES

Besstremyannaya G. (2009a), “Po pravoslavnoy Yaponii: stat’ya 5. Vostochno-Yaponskaya eparkhiya”, in Pravoslaviye.Ru, April 6, available at: www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/41511.htm (accessed October 5, 2018). (In Russian).

Besstremyannaya G. (2009b), “Kontakty Russkoy dukhovnoy missii v Koreye i Yaponskoy Pravoslavnoy Tserkvi v 1896–1946 gody”, Tserkov’ i vremya, No. 2 (47), pp. 113–215. (In Russian).

Bovkalo A. A., Vypuskniki Kiyevskoy dukhovnoy akademii 1823–1869, 1885–1915 gg., availa-ble at: www.petergen.com/bovkalo/duhov/kievda.html (accessed October 26, 2018). (In Russian).

Boris (Plotnikov Vladimir Vladimirovich). Opis’ fonda No. 1. Gosudarstvennaya ordena Trudovogo krasnogo znameni publichnaya biblioteka im. M. E. Saltykova-Shchedrina v Leningrade (1962), Leningrad. (In Russian).

“Velikaya nauka Konfutsiya” (1893), Transl. and preface by D. P. Konissi, in Voprosy filosofii i psikhologii, Year IV, book 1 (16), pp. 25–40. (In Russian).

Dnevniki svyatogo Nikolaya Yaponskogo (2004), In 5 vols., Giperion, Saint Petersburg. (In Russian).

Gavrikov A. A. (2015), “Publikatsii pravoslavnykh yapontsev v rossiyskoy presse vtoroy poloviny XIX – nachala XX vv.”, in Makar’yevskiye chteniya: materialy X Mezhdunarodnoy konferentsii (25–27 noyabrya 2015 goda), RIO GAGU, Gorno-Altaysk, 2015, pp. 58–65. (In Russian).

Grigor’yeva M. N. (2003), “Deyatel’nost’ Russkoy pravoslavnoy tserkvi v Yaponii (1912–1945 gg.) pod nachalom mitropolita Sergiya (Tikhomirova)”, in Problemy istorii, filologii, kul’tury, Vol. 13, No. 2, pp. 286–298. (In Russian).

Zenina L. V. (1996), “K istorii pravoslaviya v Yaponii: khronologiya (po materialam knigi Naganava Mitsuo “Nikoray-Do-no khitobito”)”, in Pravoslaviye na Dal’nem Vostoke, Issue 2. Pamyati svyatitelya Nikolaya, apostola Yaponii, Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, Saint Petersburg, pp. 180–185. (In Russian).

Ivanova G. D. (1993), Russkiye v Yaponii XIX – nachala XX v. Neskol’ko portretov, Nauka, Moscow. (In Russian).

Kapranov S. V. (2017), “Vypusknyk KDA Danyyil Konisi yak interpretator kytays’koyi filosofs’koyi dumky”, Magisterium, Issue 68: Kul’turolohiya, Kyiv, pp. 40–46. (In Ukrainian).

“Kniga o pochitanii roditeley” (1896), Transl. from Chinese by D. P. Konissi, Voprosy filosofii i psikhologii, Year VII, Book 3 (33), pp. 265–276. (In Russian).

Konisi D., “Vospominaniya yapontsa ob arkhiyepiskope Nikolaye”, in Khram svyatogo ravnoapostol’nogo Nikolaya Yaponskogo, available at: https://hram-nikyaponsky.ru/biblioteka/stati/36-vospominaniya-yapontsa-o. (accessed October 19, 2018). (In Russian).

Konissi D. (1893), “Filosofiya Laosi”, in Voprosy filosofii i psikhologii, Year IV, Book 3 (18), pp. 27–45. (In Russian).

Konissi D. (1894), “Filosofiya Laosi (Okonchaniye)”, in Voprosy filosofii i psikhologii, Year V, Book 3 (23), pp. 363–379. (In Russian).

Lao Si (1913), Tao-te-king, ili pisaniye o nravstvennosti, Moscow. (In Russian).

Malakhova A. M. and Usacheva A. S. (1981), “Lichnyye imena i nazvaniya”, in Makovitskiy D. P., U Tolstogo, Vol. 5, Nauka, Moscow, pp. 16–172, available at: http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/ma5/ma5-016-.htm (accessed October 18, 2018).(In Russian).

Markov V. (1999), “Apostol Yaponii”, Izvestiya Vostochnogo instituta, No. 5, pp. 221–236. (In Russian).

Mel’nikova I. (2012), “Pervyye kontakty L. N. Tolstogo s pitomtsami shkoly Dosisya”, in Doshisha Studies in Language and Culture, Vol. 14, No. 2, pp. 191–208. (In Russian).

Nakamoto Nobuyuki (2012), “Tolstoy i Lao-tszy: preyemniki idey L. N. Tolstogo v Yaponii”, in Yaponskiy tsentr vo Vladivostoke, August 31, available at: www.jp-club.ru/tolstoj-i-lao-czy-preemniki-idej-l-n-tolstogo-v-yaponii/ (accessed October 18, 2018). (In Russian).

“Protokol zasedaniya 31 oktyabrya 1892 g.” (1893a), in Voprosy filosofii i psikhologii, Year IV, Book 1 (16), p. 112. (In Russian).

“Protokol otkrytogo zasedaniya 7 noyabrya 1892 g.” (1893b), in Voprosy filosofii i psikhologii, Year IV, Book 1 (16), pp. 112–113. (In Russian).

“Protokol zasedaniya 30 yanvarya 1893 goda” (1893c), in Voprosy filosofii i psikhologii, Year IV, Book 2 (17), pp. 114–116. (In Russian).

Putro O. I. and Putro A. O. (2010a), “Studenty-inozemtsi Kyyivs’koyi dukhovnoyi akademiyi: XIX – pochatok XX st. (Prodovzhennya, pochatok u No. 1, 2010 r.)”, in Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv, No. 2, pp. 113–118. (In Ukrainian).

Putro O. I. and Putro A. O. (2010b), “Studenty-inozemtsi Kyyivs’koyi dukhovnoyi akademiyi: XIX – pochatok XX st. (Prodovzhennya. Pochatok dyv. Visnyk DAKKKiM. – 2010. – No. 1, 2)”, in Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv, No. 3, pp. 138–145. (In Ukrainian).

Putro O. I. and Putro A. O. (2010c), “Studenty-inozemtsi Kyyivs’koyi dukhovnoyi akademiyi: XIX and pochatok XX st. (Prodovzhennya. Pochatok dyv. Visnyk DAKKKiM. – 2010. – No. 1, 2, 3)”, in Visnyk Derzhavnoyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv, No. 4, pp. 138–145. (In Ukrainian).

Sablina E. B. (1999), “Puti-dorogi palomnitsy iz Rossii”, in Znakom’tes’ – Yaponiya, No. 26, pp. 78–89 (In Russian).

“Sredina i postoyanstvo (Svyashchennaya kniga posledovateley Konfutsiya)” (1895), Transl. from Chinese by D. P. Konisi, in Voprosy filosofii i psikhologii, Year VI, Book 4 (29), pp. 381–403. (In Russian).

Sukhanova N. A. (2013), Istoriya Yaponskoy Pravoslavnoy Tserkvi v XX veke: put’ k avtonomii, Aleteyya, Saint Petersburg. (In Russian).

“Tao te king Laosi” (1894), Transl. from Chinese by D. P. Konissi, in Voprosy filosofii i psikhologii, Year V, Book 3 (23), pp. 380–408. (In Russian).

Ufimtsev Yu. (2012), “Lev Tolstoy, Vladivostok i Yaponiya”, in KONKURENT.RU, September 19, available at: www.konkurent.ru/article/10709 (accessed September 26, 2018). (In Russian).

Ukhtomskiy A. (2015a), “Daniil Konisi – yaponskiy student v Kiyevskoy dukhovnoy akademii”, Trudy Kyyivs’koyi dukhovnoyi akademiyi, No. 22, Kyiv, pp. 200–218. (In Russian).

Ukhtomskiy A. (2015b), “Studenty-yapontsy v Kiyevskikh dukhovnykh shkolakh”, in Pravoslavnaya Zhizn’, July 1, available at: https://pravlife.org/uk/node/2516 (accessed October 26, 2018). (In Russian).

Ushimaru P. Ya. (1986), “Yaponskoye pravoslaviye i kul’tura perioda ‘Meydzi’ ”, in Tysyacheletiye Kreshcheniya Rusi. Mezhdunarodnaya tserkovno-istoricheskaya konferentsiya. Kiyev, 21–28 iyulya 1986 goda. Materialy, available at: www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1540 (accessed October 26, 2018). (In Russian).

Khisamutdinov A. A. (2012), Tokio – Iokogama: russkiye stranitsy, Izdatel’skiy dom Daal’ne-vostochnogo federal’nogo universiteta, Vladivostok. (In Russian).

Khisamutdinov A. A. (2017), Yaponets russkogo proiskhozhdeniya: Nikolay Matveyev, Dal’nevostochnyy universitet, Vladivostok, available at: https://evols.library.manoa.hawaii.edu/ (accessed October 18, 2018). (In Russian).

Shifman A. I. (1971), Lev Tolstoy i Vostok, Nauka, Moscow, available at: www.marsexx.ru/tolstoy/tolstoy-i-vostok.html (accessed October 26, 2018). (In Russian).

Kharin I. N. (2011), Self-realisation of the Japanese Orthodox Church, 1912–1956, A dissertation presented to the Faculty of Princeton University in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy, Princeton, NJ.

Konishi S. (2007), “Translation and Conversion Beyond Western Modernity: Tolstoian Religion in Meiji Japan”, in Washburn D. and Reihardt K. (Eds.), Converting Cultures: Religion, Ideology, and Transformations of Modernity, Brill, Leiden, pp. 235–265. https://doi.org/10.1163/ej.9789004158221.i-507.49

Naganawa Mitsuo (1995), “The Japanese Orthodox Church of the Meiji Era”, in Rimer J. T. (Ed.), A Hidden Fire: Russian and Japanese Cultural Encounters, 1868–1926, Stanford University Press, Stanford, CA, pp. 158–169.

Arimune (2012), “Roshia-ni Rōshi-wo tsutaeta Konishi Masutarō”, in Torusutoi han Rōshi, Katō Chieko, Arimune Masako kyōyaku, Doniepuru Shuppan, Osaka, pp. 13–18. (In Japanese).

“Enden-ō Nozaki-ke-no ikun” (2018), Sanyō shinbun, 2018 nen 5 gatsu 13 nichi, p. 13, available at: www.nozakike.or.jp/news/2018/sanyo20180513.pdf (accessed October 21, 2018). (In Japanese).

Konishi Masutarō (1913), Seichi Paresuchina, Keiseisha shoten, Tokyo. (In Japanese).

Koreri [Corelli] M. (1914), Mannō-no bibunshi: ichimei, naishin-no sakebi, Seikyōkai jimusho, Tokyo. (In Japanese).

Mii Michirō (1888a), Seikyō-no kagami, Vol. 1, Seikyōkai, Tokyo. (In Japanese).

Mii Michirō (1888b), Seikyō-no kagami, Vol. 2, Seikyōkai, Tokyo. (In Japanese).

Mii Michirō (1934), Harisutosu seikyōkai oyobi sono kyōgi taiyō, Tōhō shoin, Tokyo. (In Japanese).

Ogawara Masamichi (2008), “Nichirō sensō shita-ni okeru seikyō mondai to seifu – gun”, in Keiō-no seijigaku Nihon seiji: Keiō gijuku sōritsu 150 nen kinen hōgakubu ronbunshū, Keiō gijuku hōgakubu, Tokyo, pp. 57–85. (In Japanese).

“Okayama kentei” kōshiki tekisuto: Okayama bunka kankō kentei shiken kōshiki tekisutobukku (2006), Kibito shuppan, Okayama. (In Japanese).

Sugii Mutsurō (1981), “Konishi Masutarō oboegaki (1)”, Shakai kagaku, No. 27, pp. 111–155. (In Japanese).

Shūkyō Serafuimu [Seraphim] (2007a), “ ‘Kyōkai hōchi’ kara ‘Seikyō shinpō’ soshite ‘Seikyō jihō’-e” (2), Seikyō jihō, No. 1400, 2007 nen 5 gatsu 20 nichi, available at: www.orthodox-sendai.com/untitled-coh7 (accessed October 13, 2018). (In Japanese).

Shūkyō Serafuimu [Seraphim] (2007b), “ ‘Kyōkai hōchi’ kara ‘Seikyō shinpō’ soshite ‘Seikyō jihō’-e” (3), Seikyō jihō, No. 1401, 2007 nen 6 gatsu 20 nichi, available at: www.orthodox-sendai.com/untitled-coh7 (accessed October 13, 2018). (In Japanese).

Hiraretto [Philaret] (1886), Seikyō kunmō, Seikyōkai, Tokyo. (In Japanese).