РОЛЬ ВЧЕННЯ ПРО МУЗИКУ ТА СПІВИ В ХАСИДСЬКІЙ ІДЕОЛОГІЇ ВЛАДИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Туров

Анотація

У суспільствах, підкорених владі релігійних авторитетів, однією з найважливіших складових ідеології правлячої еліти є повчання про сенс і значення ритуалів. Ритуальні дії, осмислені належним чином, переконують вірян в істинності сакрального світоустрою, а також є надійним засобом перевірки лояльності послідовників до своїх духовних вождів. Тому міркування лідерів релігійно-містичного руху “хасидизм” про роль музики та співів у справі богослужіння містять у собі винятково важливі положення концепції створюваної ними праведної влади. Дослідженню вказаних матеріалів, що належать до числа маловивчених, присвячена пропонована стаття.

Як цитувати

Туров, І. В. (2015). РОЛЬ ВЧЕННЯ ПРО МУЗИКУ ТА СПІВИ В ХАСИДСЬКІЙ ІДЕОЛОГІЇ ВЛАДИ. Східний світ, (1 (86), 106-124. https://doi.org/10.15407/orientw2015.01.106
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

ідеологія, Влада, вчення, музика, Роль, співи, хасидська

Посилання

Dubnov S. Toldot ha-hasidut.

Etkes I. Darko shel R. Shneur Zalman mi-Liadi ke-manhig shel hasidim // Tsion, 1986, No. 50.

Etkes I. Tnuat ha-Hasidut breshita. Tel-Aviv, 1998.

Fine L. The Contamplative Practice of Yehudim in Lurianic Kabbalah // Jewish Spirituality. Vol. 2. New-York, 1997.

Green A. The Zaddiq as Axis Mundi in Later Judaism // Jewish Spirituality. New-York, 1987.

Green A. Tipologiya shel manhigut ve-ha-zadik ha-hasidy // Tsadik ve-eda. Hebetim historiyim ve-hevratiyim be-heqer ha-hasidut. Jerusalem, 2001.

Grotzingerer K. Masoret ve-Hidush be-tfisat ha-shir be-Zohar // Mehkarey Erushalaim be-mahshevet Israel. Т. 8, 1989.

Idel M. Ha-pirush ha-magy ve-ha-teurgy shel musika be-tekstim ehudiim mi-tkufat ha-Renesans ve-ad ha-Hasidut // Yuval. Hebrew section. Vol. 4. Jerusalem, 1982a.

Idel M. Music and prophetic kabalah // Yuval. Vol. 4. Jerusalem, 1982b.

Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. Jerusalem, 1993.

Idel M. Hasidism: Between Ecstasy and Magic. New York, 1995.

Idel M. Messianic Mystics. New Haven – London, 1998.

Jacobs L. Hasidic Prayer. London, 1993.

Mark Ts. Mistika ve-shigaon be-ezirat r. Nahman mi-Braslav. Tel Aviv, 2003.

Midrash Tanhuma / Еd. S. Buber. Jerusalem, 1975.

Miletto G. Ha-Guf ke-kly negina be-drashotav shel r.Ehuda Moskato // Peamim. Jerusalem, 2005, No. 104.

Nahman mi-Braslav. Likutey Maharan Kama, 64:5. Jerusalem, 1965.

Pachter M. Le-Birur ha-musagim ktanut ve-gadlut be-kabalat ha-Ary kreka le-havanatam be-mahshava ha-hasidit // Mehkarey erushalaim be mahshevet Israel. Jerusalem, 1992.

Qordovero Moshe. Shiur koma. Jerusalem, 1966a.

Qordovero Moshe. Elima Rabaty. Jerusalem, 1966b.

Rabbinowitz I. Ha-maggid mi-Koznitz. Tel-Aviv, 1947.

Schatz-Uffenheimer R. Contemplative Prayer in Hasidism // Studies in Mysticism and Religion Presented to Gershom G. Scholem on His Seventieth Birthday by Pupils, Colleagues and Friends. Jerusalem, 1967.

Schatz-Uffenheimer R. Ha-hasidut ke-mistika. Jerusalem, 1980.

Schatz-Uffenheimer R. Hasidism as Mysticism: Quietistic Elements in Eighteenth Century Hasidic Thought. Princeton, 1993.

Seder raba de-bereshit. Batey midrashot / Еd. A. Wortheymer. Vol. 1. Jerusalem, 1989.

Sefer Shivhey ha-Besht / Еd. A. Rubinstein. Jerusalem, 2005.

Shneur Zalman mi-Lyady. Liqutey amarim: Tanya. Moscow, 2005.

Sinopsis le-Sifrut ha-heyhalot / Еd. P. Shefer. Tübingen, 1981.

Tishby I. Mishnat ha-zohar. T. 1–2. Jerusalem, 1971.

Weiss J. A Studies in Eastern European Jewish Mysticism. Oxford, 1997. https://doi.org/10.2307/j.ctv36zs4c

Wilensky M. Hasidim u-mitnagdim. T. 1. Jerusalem, 1970.

REFERENCES

Dubnov S., Toldot ha-hasidut. (In Hebrew).

Etkes I. (1986), “Darko shel R. Shneur Zalman mi-Liadi ke-manhig shel hasidim”, in Tsion, No. 50. (In Hebrew).

Etkes I. (1998), Tnuat ha-Hasidut breshita, Tel-Aviv. (In Hebrew).

Fine L. (1997), “The Contamplative Practice of Yehudim in Lurianic Kabbalah”, Jewish Spirituality, Vol. 2, New-York.

Green A. (1987), “The Zaddiq as Axis Mundi in Later Judaism”, Jewish Spirituality, New-York.

Green A. (2001), “Tipologiya shel manhigut ve-ha-zadik ha-hasidy”, in Tsadik ve-eda. Hebetim historiyim ve-hevratiyim be-heqer ha-hasidut, Jerusalem. (In Hebrew).

Grotzingerer K. (1989), “Masoret ve-Hidush be-tfisat ha-shir be-Zohar”, in Mehkarey Erushalaim be-mahshevet Israel, Vol. 8. (In Hebrew).

Idel M. (1982a), “Ha-pirush ha-magy ve-ha-teurgy shel musika be-tekstim ehudiim mi-tkufat ha-Renesans ve-ad ha-Hasidut”, in Yuval, Hebrew section, Vol. 4, Jerusalem. (In Hebrew).

Idel M. (1982b), “Music and prophetic kabalah”, in Yuval, Vol. 4, Jerusalem.

Idel M. (1993), Qabbalah: hebetim hadashim, Shoken, Jerusalem. (In Hebrew).

Idel M. (1995), Hasidism: Between Ecstasy and Magic, State University of New York Press, New York.

Idel M. (1998), Messianic Mystics, New Haven and London.

Jacobs L. (1993), Hasidic Prayer, Littman Library of Jewish Civilization, London.

Mark Ts. (2003), Mistika ve-shigaon be-ezirat r. Nahman mi-Braslav, Tel Aviv. (In Hebrew).

Midrash Tanhuma (1975), Buber S. (Ed.), Jerusalem. (In Hebrew).

Miletto G. (2005), “Ha-Guf ke-kly negina be-drashotav shel r.Ehuda Moskato”, in Peamim, No. 104, Jerusalem. (In Hebrew).

Nahman mi-Braslav (1965), Likutey Maharan Kama, 64:5, Jerusalem. (In Hebrew).

Pachter M. (1992), “Le-Birur ha-musagim ktanut ve-gadlut be-kabalat ha-Ary kreka le-havanatam be-mahshava ha-hasidit”, in Mehkarey erushalaim be mahshevet Israel, Jerusalem. (In Hebrew).

Qordovero Moshe (1966a), Shiur koma, Jerusalem. (In Hebrew).

Qordovero Moshe (1966b), Elima Rabaty, Jerusalem. (In Hebrew).

Rabbinowitz I. (1947), Ha-maggid mi-Koznitz, Tel-Aviv. (In Hebrew).

Schatz-Uffenheimer R. (1967), “Contemplative Prayer in Hasidism”, Studies in Mysticism and Religion Presented to Gershom G. Scholem on His Seventieth Birthday by Pupils, Colleagues and Friends, Hebrew University Press, Jerusalem.

Schatz-Uffenheimer R. (1980), Ha-hasidut ke-mistika, Jerusalem. (In Hebrew).

Schatz-Uffenheimer R. (1993), Hasidism as Mysticism: Quietistic Elements in Eighteenth Century Hasidic Thought, Princeton University Press, Princeton.

“Seder raba de-bereshit” (1989), in Wortheymer A. (Ed.), Batey midrashot, Vol. 1, Jerusalem. (In Hebrew).

Sefer Shivhey ha-Besht (2005), Rubinstein A. (Ed.), Jerusalem. (In Hebrew).

Shefer P. (Ed.) (1981), Sinopsis le-Sifrut ha-heyhalot, Tübingen. (In Hebrew).

Shneur Zalman mi-Lyady (2005), Liqutey amarim: Tanya, Moscow. (In Hebrew).

Tishby I. (1971), Mishnat ha-zohar, Vol. 1–2, Mosad Bialik, Jerusalem. (In Hebrew).

Weiss J. (1997), A Studies in Eastern European Jewish Mysticism, Oxford University Press, Oxford. https://doi.org/10.2307/j.ctv36zs4c

Wilensky M. (1970), Hasidim u-mitnagdim, Vol. 1, Jerusalem. (In Hebrew)