СУВАРНА ПРАБХАСА СУТРА І ЇЇ СЮЖЕТИ В ЖИВОПИСІ (ТАНКА З МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ, 531 ЖВ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Огнєва

Анотація

У статті розглядається можливість відтворення змісту Суварнапрабхаси сутри в станковому живописі. Вибір саме цієї Сутри обумовлений її значимістю в історії буддизму махаяни, її впливом на процеси державотворення на землях, де мало місце поширення буддизму, а відтак і на розвиток сакрального образотворчого мистецтва, обумовленого будівництвом храмів. Образотворчим матеріалом править танка з Музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків (Київ, 531 ЖВ). При зіставленні тексту і змісту танки з’ясовано, що, скоріше за все, танка створена на основі кількох глав сутри. На те, що використана версія у 29 глав, вказує присутність на танці зображення дванадцяти ченців, поіменно згаданих у 1-й главі (вступ) цієї версії. За змістом танка відтворює епізод Суварнапрабхаси, коли цар з курильницею запалює пахощі для вшанування Будди Шак’ямуні і Сутри. Про те, що танка створена на основі літературного джерела, свідчить кілька складових. У їхньому числі – ракурсні скорочення при зображенні другорядних персонажів, відступи від іконографічного канону, на відміну від головного персонажа – Будди Шак’ямуні, який представлений фронтально, в збільшеному масштабі і у відповідності до канону.

Як цитувати

Огнєва, О. Д. (2015). СУВАРНА ПРАБХАСА СУТРА І ЇЇ СЮЖЕТИ В ЖИВОПИСІ (ТАНКА З МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА І ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ, 531 ЖВ). Східний світ, (4 (89), 119-131. https://doi.org/10.15407/orientw2015.04.119
Переглядів статті: 103 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Алтан Герел, Гора Сумеру танка, захист держави, Музей мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків, Суварна прабхаса сутра, цар-чакравартін

Посилання

Андросов В. П. Индо-тибетский буддизм. Энциклопедический словарь. Москва, 2015.

Архитектура Монголии XVI – начала XX века [1984] // Artyx.ru: История искусств. –http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000033/st006.shtml

Бодхисаттва // Абхидхарма Чой. – http://abhidharma.ru/A/Bodhissatva/Bodhisattva.htm

Большая Сукхавативьюха сутра // Абхидхарма Чой. – http://abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/Cantzyan/005.htm

Буддийские обряды // Иркипедия. – http://irkipedia.ru/content/buddiyskie_obryady

Будон Ринчендуб. История буддизма (Индия и Тибет) / Пер. с тиб. Е. Е. Обермиллера, пер. с англ. А. М. Донца. Санкт-Петербург, 1999.

Ветлужская Л. Л. Буддийские тексты Китая, Тибета, Монголии и Бурятии: социально-философский аспект. Улан-Удэ, 2012.

Ермакова Т. В., Островская Е. П., Рудой В. И. Классическая буддийская философия. Санкт-Петербург, 1999 // Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры (Киев). – http://psylib.org.ua/books/erosrud/txt17.htm

Космология в буддизме. – http://www.oum.ru/literature/buddizm/kosmologiya-v-buddizme/

Лама Сопа (1) // Википедия. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Лама_Сопа

Лама Сопа (2). О Значимости практики “Сутры золотого света” // Абхидхарма Чой. – http://abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/Cyvarnaprabxacottama%20Sutra.htm

Лепехов С. Ю., Лепехова Е. С. Мир буддийских идей и монашество в классической японской литературе. Улан-Удэ, 2013.

Огнева Е. Д. Жанры в тибетском искусстве // Искусство и культура Монголии и Центральной Азии. Ч. 2. Москва, 1983.

Огнева Е. Д. Тибетоязычные письменные источники в Украине // Цирендоржиєвські читання. Збірник наукових статей. Київ, 2000.

Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV веков (коллекция П. К. Козлова): Автореф. дис. ...д-ра искусствоведения: 17.00.04 – изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура / Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Государственный институт искусствознания. Москва, 2005.

Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV веков. Между Китаем и Тибетом. Коллекция П. К. Козлова. Санкт-Петербург, 2006.

Сазыкин А. Монгольская литература [XVII в.]. 1987 // ФЭБ “Русская литература и фольклор”. – http://feb-web.ru/feb/ivl/vl4/vl4-5462.htm

Сутра Золотистого Света (1) // Электронная библиотека RoyalLib.Com. – http://royallib.com/book/gautama_siddhartha/sutra_zolotistogo_sveta.html

Сутра Золотистого Света (2) // Lib.ru/Современная литература. – http://lit.lib.ru/img/i/irhin_w_j/zkanjur/goldenlightsutra.pdf

Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине. Санкт-Петербург, 2011.

Чандра Локеш. По тропам Юрия Рериха // Международный Центр Рерихов. – http://lib.icr.su/node/2229

Чимитова Ц. В. О сутре “Суварнапрабхасоттама” и ее монгольской и бурятской версиях // Традиции абхидхармы, праджняпарамиты, тантры и литературное творчество бурятских религиозных мыслителей. Улан-Удэ, 2008.

The Art of Dunhuang // Dunhuang Research Academy. 2014. – http://public.dha.ac.cn/content.aspx?id=185436748917

Banerjee Priyatosh. The Spread of Indian Art and Culture to Central Asia and China // Indian Horizons. Vol. 43, № 1–2. 1994. – http://ignca.nic.in/pb0013.htm

Banerjee Radha. Suvarṇaprabhāsottamasūtra // The International Dunhuang Project: The Silk Road Online. 2006. – http://idp.bl.uk/4DCGI/education/symposium/goldenlight/index.a4d

Chandra Lokesh. Suvarna Bhasottama and defence of Serindic Khotan // Silk Road documents: the transmission of the Suvarnaprabhasottamasutra. 2006 / National Library of China. – http://www.nlc.gov.cn/newhxjy/wjls/wjqcsy/wjd17q/201011/P020101123697628704580.pdf

Complete Sutra of Golden Light. – http://www.sutraofgoldenlight.com/

Conservation of Ancient Sites on the Silk Road / Edited by Neville Agnew, 2010. – http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/2nd_s.

Dunhuang Art: Through the Eyes of Duan Wenjie / Translated from Chinese. Edited with an introduction by Tan Chung. 1994. – http://ignca.nic.in/eBooks/India_world_ks_19.pdf

Emmerick R. E. The Sūtra of golden light: being a translation of the Suvarnabhāsottamasūtra / Sacred books of the Buddhists. Vol. 27. London, 1970.

Ludwick C. Sarasvati Riverine Goddess of Knowledge: From the Manuscript-carrying Vina-player to the Weapon-wielding Defender of the Dharma. Leiden – Boston, 2007.

Pasang Yonten Arya. Buddha’s direct teaching on Medicine. The ‘Golden sutra’ // Tibetan Medicine Education center. – http://www.tibetanmedicine-edu.org/index.php/n-articles/the-goldensutra

Prithvi // Wikipedia, the free encyclopedia. – https://en.wikipedia.org/wiki/Prithv

Shashibala. Role of Suvarnaprabhasa-sutra in the polity of East Asia // Silk Road documents: the transmission of the Suvarnaprabhasottamasutra. 2006 / National Library of China. – http://www.nlc.gov.cn/newhxjy/wjls/wjqcsy/wjd17q/201011/P020101123699644.

Suvarnaprabnasottama-sutra. Das Goldlanz-Sutra. Ein Sanskrittext des Mahayana-Buddismus. Bd. 1. Ising’s chinesische Version. Leiden, 1958.

Tsiknopoulos Erick and the Sugatagarbha Translation Group. The Sūtra of Golden Light in 29 Chapters (gser ‘od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po) // Buddha-Nature.com: The Website of Sugatagarbha. – http://buddha-nature.com/

Wang Jinyu. The Significance of Cave 85 // Conservation of Ancient Sites on the Silk Road / Edited by Neville Agnew, 2010. – https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publicatio.

Yakhontova N. The Mongolian and Oirat translations of the Sutra of Golden Light // Silk Road documents: the transmission of the Suvarnaprabhasottamasutra. 2006 / National Library of China. – http://www.nlc.cn/newhxjy/wjsy/wjls/wjqcsy/wjd17q/201011/P02010112370081.

Yiengpruksawan Mimi. Hiraizumi: Buddhist Art and Regional Politics in Twelfth-century Japan. Harvard University Asia Center, 1998.

REFERENCES

Androsov V. P. (2015), Indo-tibetskiy buddizm. Entsiklopedicheskiy slovar’, Moscow. (In Russian).

“Arkhitektura Mongolii XVI – nachala XX veka [1984]”, in Artyx.ru: Istoriya iskusstv, available at: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000033/st006.shtml (In Russian).

“Bodkhisattva”, in Abkhidkharma Choy, available at: http://abhidharma.ru/A/Bodhissatva/Bodhisattva.htm (In Russian).

“Bol’shaya Sukkhavativ’yukha sutra”, in Abkhidkharma Choy, available at: http://abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/Cantzyan/005.htm (In Russian).

“Buddiyskiye obryady”, in Irkipediya, available at: http://irkipedia.ru/content/buddiyskie_obryady (In Russian).

Budon Rinchendub (1999), Istoriya buddizma (Indiya i Tibet), Transl. from the Tibetian by E. E. Obermiller, Transl. from the English by A. M. Donets, Saint Petersburg. (In Russian).

Vetluzhskaya L. L. (2012), Buddiyskiye teksty Kitaya, Tibeta, Mongolii i Buryatii: sotsial’no-filosofskiy aspekt, Ulan-Ude. (In Russian).

Ermakova T. V., Ostrovskaya E. P. and Rudoy V. I. (1999), Klassicheskaya buddiyskaya filosofiya, Saint Petersburg. (In Russian).

Kosmologiya v buddizme, available at: www.oum.ru/literature/buddizm/kosmologiya-v-buddizme/ (In Russian).

“Lama Sopa” (1), Wikipedia, the free encyclopedia, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Lama_Sopa (In Russian).

Lama Sopa (2). “O Znachimosti praktiki ‘Sutry zolotogo sveta””, in Abkhidkharma Choy, available at: http://abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/Cyvarnaprabxacottama Sutra.htm (In Russian).

Lepekhov S. Yu. and Lepekhova E. S. (2013), Mir buddiyskikh idey i monashestvo v klassicheskoy yaponskoy literature, Ulan-Ude. (In Russian).

Ogneva E. D. (1983), “Zhanry v tibetskom iskusstve”, in Iskusstvo i kul’tura Mongolii i Tsentral’noy Azii, Part 2, Moscow. (In Russian).

Ogneva E. D. (2000), “Tibetoyazychnyye pis’mennyye istochniki v Ukraine”, in Tsyrendorzhyyevs”ki chytannya, Kyiv. (In Russian).

Samosyuk K. F. (2005), Buddiyskaya zhivopis’ iz Khara-Khoto XII–XIV vekov (kollektsiya P. K. Kozlova), Avtoref. dis. ...d-ra iskusstvovedeniya, Moscow. (In Russian).

Samosyuk K. F. (2006), Buddiyskaya zhivopis’ iz Khara-Khoto XII–XIV vekov. Mezhdu Kitayem i Tibetom. Kollektsiya P. K. Kozlova, Saint Petersburg. (In Russian).

Sazykin A., “Mongol’skaya literatura [XVII v.]. 1987”, in FEB “Russkaya literatura i fol’klor”, available at: http://feb-web.ru/feb/ivl/vl4/vl4-5462.htm (In Russian).

“Sutra Zolotistogo Sveta” (1), in Elektronnaya biblioteka RoyalLib.Com., available at: http://royallib.com/book/gautama_siddhartha/sutra_zolotistogo_sveta.html (In Russian).

“Sutra Zolotistogo Sveta” (2), in Lib.ru/Sovremennaya literatura, available at: http://lit.lib.ru/img/i/irhin_w_j/zkanjur/goldenlightsutra.pdf (In Russian).

Uspenskiy V. L. (2011), Tibetskiy buddizm v Pekine, Saint Petersburg. (In Russian).

Chandra Lokesh, “Po tropam Yuriya Rerikha”, in Mezhdunarodnyy Tsentr Rerikhov, available at: http://lib.icr.su/node/2229 (In Russian).

Chimitova Ts. V. (2008), “O sutre ‘Suvarnaprabkhasottama’ i eye mongol’skoy i buryatskoy versiyakh”, in Traditsii abkhidkharmy, pradzhnyaparamity, tantry i literaturnoye tvorchestvo buryatskikh religioznykh mysliteley, Ulan-Ude. (In Russian).

“The Art of Dunhuang” (2014), in Dunhuang Research Academy, available at: http://public.dha.ac.cn/content.aspx?id=185436748917

Banerjee Priyatosh (1994), “The Spread of Indian Art and Culture to Central Asia and China”, in Indian Horizons, Vol. 43, No. 1–2, available at: http://ignca.nic.in/pb0013.htm

Banerjee Radha (2006), “Suvarṇaprabhāsottamasūtra”, in The International Dunhuang Project: The Silk Road Online, available at: http://idp.bl.uk/4DCGI/education/symposium/goldenlight/index.a4d

Chandra Lokesh (2006), “Suvarna Bhasottama and defence of Serindic Khotan”, in Silk Road documents: the transmission of the Suvarnaprabhasottamasutra, available at: www.nlc.gov.cn/newhxjy/wjls/wjqcsy/wjd17q/201011/P020101123697628704580.pdf

Complete Sutra of Golden Light, available at: www.sutraofgoldenlight.com/

Conservation of Ancient Sites on the Silk Road (2010), Edited by Neville Agnew, available at: www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/2nd_s...

Dunhuang Art: Through the Eyes of Duan Wenjie (1994), Translated from Chinese, Edited with an introduction by Tan Chung, available at: http://ignca.nic.in/eBooks/India_world_ks_19.pdf

Emmerick R. E. (1970), The Sūtra of golden light: being a translation of the Suvarnabhāsottamasūtra, Sacred books of the Buddhists, Vol. 27, London.

Ludwick C. (2007), Sarasvati Riverine Goddess of Knowledge: From the Manuscript-carrying Vina-player to the Weapon-wielding Defender of the Dharma, Leiden and Boston.

Pasang Yonten Arya, “Buddha’s direct teaching on Medicine. The ‘Golden sutra’”, in Tibetan Medicine Education center, available at: www.tibetanmedicine-edu.org/index.php/n-articles/the-goldensutra

“Prithvi”, Wikipedia, the free encyclopedia, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Prithv

Shashibala (2006), “Role of Suvarnaprabhasa-sutra in the polity of East Asia”, in Silk Road documents: the transmission of the Suvarnaprabhasottamasutra, available at: www.nlc.gov.cn/newhxjy/wjls/wjqcsy/wjd17q/201011/P020101123699644...

Suvarnaprabnasottama-sutra. Das Goldlanz-Sutra, Ein Sanskrittext des Mahayana-Buddismus (1958), Bd. 1, Ising’s chinesische Version, Leiden.

Tsiknopoulos Erick and the Sugatagarbha Translation Group, “The Sūtra of Golden Light in 29 Chapters (gser ‘od dam pa mdo sde’i dbang po’i rgyal po)”, in Buddha-Nature.com: The Website of Sugatagarbha, available at: http://buddha-nature.com/

Wang Jinyu (2010), “The Significance of Cave 85”, in Conservation of Ancient Sites on the Silk Road, Edited by Neville Agnew, available at: https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publicatio.

Yakhontova N. (2006), “The Mongolian and Oirat translations of the Sutra of Golden Light”, in Silk Road documents: the transmission of the Suvarnaprabhasottamasutra, available at: www.nlc.cn/newhxjy/wjsy/wjls/wjqcsy/wjd17q/201011/P02010112370081...

Yiengpruksawan Mimi (1998), Hiraizumi: Buddhist Art and Regional Politics in Twelfth-century Japan, Harvard University Asia Center.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>