НОРБУ ЦЕРІНГ І ЙОГО ОПОВІДАННЯ “ВІДПУЩЕНА ВІВЦЯ” (放生羊): КОНТЕКСТ СТВОРЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Д. Огнєва

Анотація

Характерна ознака сучасної літератури Тибету – полімовність учасників літературного процесу. Автори-тибетці, які є мешканцями Тибетського автономного району (Лхаса, ТАР, КНР), історико-культурних областей Амдо і Кхаму (тепер у складі китайських провінцій Ганьсу, Сичуань, Юннань, Цінхай), пишуть і тибетською, і китайськими мовами, у представників тибетської діаспори мова творів переважно англійська. За зверненням тибетських письменників до китайської мови, окрім інших причин, стоїть в основному бажання збільшити коло читацької аудиторії, розширити межі власної літератури, сприяти її виходу за межі тибетської мономовності і включенню у світовий міжлітературний діалог через китайську мову. У пропонованій статті йдеться про китаємовного письменника – тибетця Норбу Церінга (тиб. nor-butse-ring), який народився у Лхасі (адміністративний центр ТАР, КНР). Розглядається його оповідання “Відпущена вівця” (кит. “Фаншен ян” 放生羊), за яке Норбу Церінг здобув літературну премію Лу Сюня. Також аналізується контекст появи цього твору. Оповідання Норбу Церінга привертає увагу до однієї з найважливіших проблем сучасного світу – гармонійного співіснування природи і людини, що в оповіданні представлено низкою образів-сигналів, які присутні, окрім буддизму, і в християнстві, ісламі, іудаїзмі, народних релігіях, а також у світовій художній літературі, зокрема китайській та тибетській, і, отже, стають фактично опорними пунктами в контексті міжкультурних і міжлітературних контактів. Виявлено присутність впливу рідної мови автора на китайський текст оповідання, що дає можливість подальшого вивчення практично недослідженої теми в межах тибето-китайського міжлітературного діалогу.

Як цитувати

Огнєва, О. Д. (2018). НОРБУ ЦЕРІНГ І ЙОГО ОПОВІДАННЯ “ВІДПУЩЕНА ВІВЦЯ” (放生羊): КОНТЕКСТ СТВОРЕННЯ. Східний світ, (3 (100), 70-85. https://doi.org/10.15407/orientw2018.03.070
Переглядів статті: 97 | Завантажень PDF: 64

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

відпущена вівця, Норбу Церінг, Н’яндак / Н’янджа, сансара, сучасна тибетська китаємовна література, фаншен (放生), цхе тхар (tshe-thar)

Посилання

Буддисты нанесли ущерб морской среде обрядом “выпуска жизни на свободу”// Сибирская католическая газета. 1 октября 2017. URL: http://sib-catholic.ru/buddistyi-nanesli-ushherb-morskoy-srede-obryadom-. (дата звернення: 2.08.2018).

Гроховский П. Л. Предпосылки возникновения современной тибетской литературы в КНР // Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014a.

Гроховский П. Л. Корпус произведений современной тибетской литературы: основные источники и направления изучения // Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014b.

Гроховский П. Л. Изучение современной тибетской литературы – новая область тибетологии // Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014c.

Завидовская Е. А. Политика КНР в отношении литератур национальных меньшинств с середины XX в.: на примере тибетской литературы // Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014a.

Завидовская Е. А. Отражение этнического самосознания и специфика современной тибетской литературы, написанной на китайском языке // Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014b.

Завидовская Е. А. Современная тибетская литература глазами китайских критиков // Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014c.

Источник достижений. Блага от чтения ВАДЖРА ГУРУ мантры и объяснение ее слогов. Молитва второму Будде-Ачарье в семи главах и другие молитвы. Москва, 2013.

Корнильева Т. И. Традиционные китайские представления о загробном мире, отраженные в своде “Юйли баочао”: ортодоксальный буддизм и народные верования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13: Востоковедение. Африканистика, 2010, № 1.

Корнильева Т. И. Шаньшу как жанр китайской литературы: дис. …к-та филол. наук: 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература Ближнего и Дальнего Востока) / Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург, 2017.

Михайлова Н. Н. Значение газеты “Юлчог сосой саргьюр мелонг” (1925–1963) для модернизации тибетского литературного языка и создания светской литературы на тибетском языке // Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014.

Норбу Церінг. Відпущена вівця / Переклад Н. А. Кірносової (рукопис).

Огнєва О. Д. Післямова та коментарі до роману “Коли спаде курява” Алая // Алай. “Коли спаде курява”. Харків, 2016a.

Огнєва О. Д. Стан сучасної художньої прози тибетців: автор, мова, адресат // Китаєзнавчі дослідження, 2016b, № 1–2.

Огнєва О. Д. Тибетець Джам’янг Норбу як автор на сторінках свого роману “Мандала Шерлока Холмса: Пригоди великого детектива в Індії та Тибеті” // Східний світ, 2016с, № 4.

Огнєва О. Д. Образ та слово: до питання формування сюжету “Бхавачакра” в традиції буддійського живопису // Східний світ, 2017, № 1–2.

Огнєва О. Д. Образ Лхаси в тибетській сучасній прозі (за оповіданням “Відпущена вівця” Норбу Церінга) // Східний світ, 2018, № 2.

Смирнова М. О. Политика модернизации тибетского литературного языка как одна из предпосылок возникновения современной тибетской литературы // Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014.

Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной Республики / Под редакцией П. Л. Гроховского. Санкт-Петербург, 2014.

Тибетская письменная традиция и современность. Тезисы и доклады / Отв. ред. П. Л. Гроховский. Санкт-Петербург, 2014.

Успенский Б. Л. Тибетский буддизм в Пекине при династии Цин (1644–1911) в культурно-историческом контексте эпохи: автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.03 – Всемирная история / Институт востоковедения РАН, Санкт-Петербургский филиал. Санкт-Петербург, 2004.

Award-winning Tibetan author tells redemption story // China Daily. May 23, 2011. URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-05/23/content_12561834.htm (дата звернення: 30.07.2018).

Cabezon J. I., Jackson R. R. Editor’s Introduction // Tibetan Literature: Studies in Genre / Ed. by Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson. Ithaca – New York, 1996. (Studies in Indo-Tibetan Buddhism).

Contemporary Tibetan Literary Studies / Editor: Steven Venturino. Leiden – Boston, 2007. (Series: Proceedings of the Tenth Seminar of the IATS, 2003; Brill’s Tibetan Studies Library, Volume: 10/6).

Duzan Brigitte. Tsering Norbu 次仁罗布 Présentation // La nouvelle dans la littérature chinoise contemporaine. 20 décembre 2014. URL: http://www.chinese-shortstories.com/Auteurs_de_a_z_Tsering_Norbu.htm (дата звернення: 7.04.2018).

Hartley Lauran R. Contextually Speaking: Tibetan Literary Discourse and Social Change in the People’s Republic of China (1980–2000). Ph.D. diss. Indiana University, 2003.

Hladíková Kamila. The Exotic Other and Negotiation of Tibetan Self: Representation of Tibet in Chinese and Tibetan Fiction of the 1980s. Olomouc, 2013.

Li Xiao-ping. An Analysis of a Tsering Norbu’s Work: The Released Sheep // Journal of Tibet University. Vol. 28, Issue 3. 2013.

Robin Françoise. Tibetan Novels: Still a Novelty A Brief Survey of Tibetan Novels Since 1985 // Trace Foundation’s Latse Library Newsletter. Vol. 6. 2009–2010.

Robin Françoise. VI – La montée en audace des écrivains tibétains et l’évolution du champ littéraire de langue tibétaine (1980–2014) // Sénat. URL: http://www.senat.fr/ga/ga127/ga12713.html (дата звернення: 27.07.2018).

Shakya Tsering Wangdu. The emergence of modern Tibetan literature: gsar rtsom. Thesis (Ph.D.). School of Oriental and African Studies (University of London). 2004.

Smith Joanna F. Handlin. Liberating Animals in Ming-Qing China: Buddhist Inspiration and Elite Imagination // The Journal of Asian Studies. Vol. 58, № 1. 1999. https://doi.org/10.2307/2658389

Thurston Timothy. Onartistic and cultural generations in Northeastern Tibet // Asian Ethnicity. Vol. 19, Issue 2. 2018.

Tuttle Gray. Tibetan Buddhists in the Making of Modern China. New York, 2005.

Venturino Steven J. Where Is Tibet in World Literature? // World Literature Today. Vol. 78, Issue 1. 2004. URL: http://college.holycross.edu/projects/himalayan_cultures/2011_plans/smor. (дата звернення: 2.10.2017).

Venturino Steven J. Introduction: Approaching Contemporary Tibetan Literature // Contemporary Tibetan literary studies: PIATS 2003: Tibetan studies: proceedings of the tenth seminar of the International Association for Tibetan Studies, Oxford 2003 / Ed. by Steven J. Venturino. Leiden, 2007. (Brill’s Tibetan Studies Library, vol. 10/6).

Willock Nicole. Rekindling Ashes of the Dharma and the Formation of Modern Tibetan Studies: The Busy Life of Alak Tseten Zhabdrung // Trace Foundation’s Latse Library Newsletter

Yang Guang. Demystifying Tibet // China Daily. July 8, 2011. URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-07/08/content_12859567.htm (дата звернення: 27.07.2018).

REFERENCES

“Buddisty nanesli ushcherb morskoy srede obryadom ‘vypuska zhizni na svobodu’ ” (2017), in Sibirskaya katolicheskaya gazeta, October 01, available at: http://sib-catholic.ru/buddistyi-nanesli-ushherb-morskoy-srede-obryadom-. (accessed August 2, 2018). (In Russian).

Grokhovskiy P. L. (2014a), “Predposylki vozniknoveniya sovremennoy tibetskoy literatury v KNR”, in P. L. Grokhovskiy (Ed.), Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki, Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg, pp. 170–192. (In Russian).

Grokhovskiy P. L. (2014b), “Korpus proizvedeniy sovremennoy tibetskoy literatury: osnovnyye istochniki i napravleniya izucheniya”, in P. L. Grokhovskiy (Ed.), Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki, Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg, pp. 170–192. (In Russian).

Grokhovskiy P. L. (2014c), “Izucheniye sovremennoy tibetskoy literatury – novaya oblast’ tibetologii”, in P. L. Grokhovskiy (Ed.), Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki, Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg, pp. 350–351. (In Russian).

Zavidovskaya E. A. (2014a), “Politika KNR v otnoshenii literatur natsional’nykh men’shinstv s serediny XX v.: na primere tibetskoy literatury”, in P. L. Grokhovskiy (Ed.), Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki, Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg, pp. 134–170. (In Russian).

Zavidovskaya E. A. (2014b), “Otrazheniye etnicheskogo samosoznaniya i spetsifika sovremennoy tibetskoy literatury, napisannoy na kitayskom yazyke”, in P. L. Grokhovskiy (Ed.), Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki, Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg, pp. 267–271. (In Russian).

Zavidovskaya E. A. (2014c), “Sovremennaya tibetskaya literatura glazami kitayskikh kritikov”, in P. L. Grokhovskiy (Ed.), Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki, Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg, pp. 272–314. (In Russian).

Istochnik dostizheniy. Blaga ot chteniya VADZHRA GURU mantry i ob”yasneniye eyë slogov. Molitva vtoromu Budde-Achar’ye v semi glavakh i drugiye molitvy (2013), Institut obshchegumanitarnykh issledovaniy, Moscow. (In Russian).

Kornil’yeva T. I. (2010), “Traditsionnyye kitayskiye predstavleniya o zagrobnom mire, otrazhennyye v svode ‘Yuyli baochao’: ortodoksal’nyy buddizm i narodnyye verovaniya”, Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, Seriya 13: Vostokovedeniye. Afrikanistika, No. 1, pp. 41–61. (In Russian).

Kornil’yeva T. I. (2017), Shan’sh·ch kak zhanr kitayskoy literatury, dis. …k-ta filol. nauk, Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet, Saint Petersburg. (In Russian).

Mikhaylova N. N. (2014), “Znacheniye gazety ‘Yulchog sosoy sarg’yur melong’ (1925–1963) dlya modernizatsii tibetskogo literaturnogo yazyka i sozdaniya svetskoy literatury na tibetskom yazyke”, in P. L. Grokhovskiy (Ed.), Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki, Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg, pp. 71–121. (In Russian).

Norbu Tsering, Vidpuchshena vivtsya, Transl. by N. A. Kirnosova, unpublished manuscript. (In Ukrainian).

Ohnyeva O. D. (2016a), “Pislyamova ta komentari do romanu ‘Koly spade kuryava’ Alaya”, in Alay, Koly spade kuryava, Folio, Kharkiv, pp. 428–441. (In Ukrainian).

Ohnyeva O. D. (2016b), “Stan suchasnoyi khudozhn’oyi prozy tybettsiv: avtor, mova, adresat”, in Kytayeznavchi doslidzhennya, No. 1–2, pp. 97–109. (In Ukrainian).

Ohnyeva O. D. (2016c), “Tybetets’ Dzham”yanh Norbu yak avtor na storinkakh svoho romanu ‘Mandala Sherloka Kholmsa: Pryhody velykoho detektyva v Indiyi ta Tybeti’”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 104–110. (In Ukrainian).

Ohnyeva O. D. (2017), “Obraz ta slovo: do pytannya formuvannya syuzhetu ‘Bkhavachakra’ v tradytsiyi buddiys’koho zhyvopysu”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 131–142. (In Ukrainian).

Ohnyeva O. D. (2018), “Obraz Lkhasy v tybets’kiy suchasniy prozi (za opovidannyam ‘Vidpushchena vivtsya’ Norbu Tserinha)”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 95–113. (In Ukrainian).

Smirnova M. O. (2014), “Politika modernizatsii tibetskogo literaturnogo yazyka kak odna iz predposylok vozniknoveniya sovremennoy tibetskoy literatury”, in P. L. Grokhovskiy (Ed.), Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki, Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg, pp. 122–133. (In Russian).

Tibetskaya literatura v sovremennom literaturnom protsesse Kitayskoy Narodnoy Respubliki (2014), P. L. Grokhovskiy (Ed.), Filologicheskiy fakul’tet SPbGU, Saint Petersburg. (In Russian).

Tibetskaya pis’mennaya traditsiya i sovremennost’. Tezisy i doklady (2014), P. L. Grokhovskiy (Ed.), NP-PRINT, Saint Petersburg. (In Russian, in English).

Uspenskiy B. L. (2004), Tibetskiy buddizm v Pekine pri dinastii Tsin (1644–1911) v kul’turno-istoricheskom kontekste epokhi, Avtoref. dis. … d-ra ist. nauk, Sankt-Peterburg. (In Russian).

“Award-winning Tibetan author tells redemption story” (2011), China Daily, May 23, available at: www.chinadaily.com.cn/china/2011-05/23/content_12561834.htm (accessed July 30, 2018).

Cabezon J. I. and Jackson R. R. (1996) “Editor’s Introduction”, in Tibetan Literature: Studies in Genre, Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson (Eds.), Snow Lion, Ithaca and New York, pp. 14–15.

Contemporary Tibetan Literary Studies (2007), Steven Venturino (Ed.), Brill, Leiden and Boston.

Duzan Brigitte (2014), “Tsering Norbu Présentation”, La nouvelle dans la littérature chinoise contemporaine, 20 décembre, available at: www.chinese-shortstories.com/Auteurs_de_a_z_Tsering_Norbu.htm (accessed April 7, 2018).

Hartley Lauran R. (2003), Contextually Speaking: Tibetan Literary Discourse and Social Change in the People’s Republic of China (1980–2000), Ph.D. diss., Indiana University.

Hladíková Kamila (2013), The Exotic Other and Negotiation of Tibetan Self: Representation of Tibet in Chinese and Tibetan Fiction of the 1980s, Univerzita Palackého, Olomouc.

Li Xiao-ping (2013), “An Analysis of A Tsering Norbu’s Work: The Released Sheep”, Journal of Tibet University, Vol. 28, Issue 3, pp. 156–160.

Robin Françoise (2009–2010), “Tibetan Novels: Still a Novelty A Brief Survey of Tibetan Novels Since 1985”, in Latse Library Newsletter, Vol. 6, pp. 26–45.

Robin Françoise, “VI – La montée en audace des écrivains tibétains et l’évolution du champ littéraire de langue tibétaine (1980–2014)”, Sénat, available at: www.senat.fr/ga/ga127/ga12713.html (accessed July 27, 2018).

Shakya Tsering Wangdu (2004), The emergence of modern Tibetan literature: gsar rtsom, Thesis (Ph.D.), School of Oriental and African Studies (University of London).

Smith Joanna F. Handlin (1999), “Liberating Animals in Ming-Qing China: Buddhist Inspiration and Elite Imagination”, The Journal of Asian Studies, Vol. 58, No. 1, pp. 51–84. https://doi.org/10.2307/2658389

Thurston Timothy (2018), “Onartistic and cultural generations in Northeastern Tibet”, Asian Ethnicity, Vol. 19, Issue 2, pp. 143–162.

Tuttle Gray (2005), Tibetan Buddhists in the Making of Modern China, Columbia University Press, New York.

Venturino Steven J. (2004), “Where Is Tibet in World Literature?”, in World Literature Today, Vol. 78, Issue 1, available at: http://college.holycross.edu/projects/himalayan_cultures/2011_plans/smor. (accessed October 2, 2017).

Venturino Steven J. (2007), “Introduction: Approaching Contemporary Tibetan Literature”, in Steven J. Venturino (Ed.), Contemporary Tibetan literary studies: PIATS 2003: Tibetan studies: proceedings of the tenth seminar of the International Association for Tibetan Studies, Oxford 2003, Brill, Leiden, pp. 1–6.

Willock N. (2009), “Rekindling Ashes of the Dharma and the Formation of Modern Tibetan Studies: The Busy Life of Alak Tseten Zhabdrung”, in Trace Foundation’s Latse Library Newsletter, Vol. 6, pp. 1–25.

Yang Guang (2011), “Demystifying Tibet”, China Daily, July 8, available at: www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-07/08/content_12859567.htm (accessed July 27, 2018).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>