ДО ПИТАНННЯ ЕМІГРАЦІЇ ТУРКІВ-МЕСХЕТИНЦІВ З УКРАЇНИ В ТУРЕЧЧИНУ У 2015–2017 РР.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. Ю. Золотарьов

Анотація

У статті аналізуються актуальні аспекти масового переселення представників громади турків-месхетинців з України до Туреччини, що відбувалося у 2015–2017 роках в умовах гострої військово-політичної кризи на Сході України. Розглянуто, зокрема, питання діяльності громадських організацій турків-месхетинців, які брали участь в організації переселення, у т. ч. їхню взаємодію із зацікавленими структурами Турецької Республіки. Вивчено діяльність органів влади, а також політичних і громадських структур Туреччини, спрямовану на вивезення з України турків-месхетинців та їхнє розташування в низці провінцій цієї країни. Окрему увагу приділено проблемам інтеграції цих переселенців до турецького суспільства, зокрема соціальним аспектам їхнього облаштування у визначених для розселення периферійних регіонах Туреччини, проблемам взаємодії з місцевим населенням з урахуванням його релігійної та національної специфіки, питанням набуття турецького громадянства тощо. У висновках міститься прогноз щодо збереження актуальності турко-месхетинського питання в міжнародному порядку денному, зокрема в рамках українсько-турецьких відносин, у контексті подальшого розвитку ситуації в регіоні Південного Кавказу, а також у внут-рішньополітичному житті Туреччини.

Як цитувати

Золотарьов, Д. Ю. (2020). ДО ПИТАНННЯ ЕМІГРАЦІЇ ТУРКІВ-МЕСХЕТИНЦІВ З УКРАЇНИ В ТУРЕЧЧИНУ У 2015–2017 РР. Східний світ, (2), 63-78. https://doi.org/10.15407/orientw2020.02.063
Переглядів статті: 22 | Завантажень PDF: 18

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

інтеграція, громадські організації, громадянство, еміграція, зовнішня та внутрішня політика Туреччини, переселенці, Туреччина, турки-месхетинці, Україна, українсь-ко-турецькі відносини

Посилання

Данилов С. І. Регіональна ідентичність кримських татар і турків-месхетинців у Херсонській області // Сходознавство, 2017, № 80. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.80.048

Малиновская Е. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический очерк. Киев, 2006.

О стипендиях Турецкой Республики на 2012–2013 учебный год // Турецкий этнокультурный центр РК “Ахыска”. 17.05.2012. URL: http://www.ahiska-gazeta.com/ru/news/444/ (дата звернення: 10.03.2020).

Сирінська О. А., Майоров М. В. Громада турків-месхетинців в умовах збройного конфлікту на Cході України // Східний світ, 2015, № 1.

Аydıngün А., Аydıngün І. Ahıska Tükkleri. Ankara, 2015.

Аydıngün І. Ukrayna’daki Ahıska Türkleri ve Türkiye’ye iskânli göçleri // Uluslararasi Ahiska Türkleri Sempozyumu. Cilt 2 / Editör Hüsrev Akin. Erzincan, 2017.

Başbakan Davutoğlu, Ahıska Türklerini Ziyaret Etti // Haberler.com. 13.02.2016. URL: https://www.haberler.com/basbakan-davutoglu-ahiska-turklerini-ziyaret-et. (дата звернення: 10.03.2020).

Bilgehan Zeynep. Southeastern Turkey welcomes 72 Meskhetian Turkish families // Hürriyet Daily News. June 13, 2016. URL: www.hurriyetdailynews.com/southeastern-turkey-welcomes-72-meskhetian-tur... (дата звернення: 10.03.2020).

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Kabul Edilen Ahıska Türkleri // Haberler.com. 14.01.2016. URL: https://www.haberler.com/cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-kabul-edilen-8. (дата звернення: 10.03.2020).

Çavuşoğlu: 30 bin Ahıska Türküne daha vatandaşlık vereceğiz // Haberturk.com. June 3, 2018. URL: https://www.haberturk.com/cavusoglu-30-bin-ahiska-turkune-daha-vatandasl. (дата звернення: 10.03.2020).

DATÜB Sn. Cumhurbaşkanı ile Ardahan’da Görüştü // DATÜB (Dünya Ahiska Türkleri birliği). 2019. URL: http://www.datub.eu/datub-sn-cumhurbaskani-ile-ardahanda-gorustu-264.html (дата звернення: 10.03.2020).

Davutoğlu Ahıska Türkleriyle ilgili açıklmalarda bulundu // Ermenı haber ajansı. 30 Mart 2013. URL: https://www.ermenihaber.am/tr/news/2013/03/30/Davuto%C4%9Flu-Ah%C4%B1ska...(дата звернення: 10.03.2020).

Erdem F. H. Anayasal Vatandaşlık ve Yeni Anayasa // Liberal Düşünce. Sayı 66. 2012.

İbrahimoğlu Mikail. Ukrayna’dan getirilen 585 Ahıska Türküne vatandaşlık verildi // Ahıska Haber. 28 Eylül 2017a. URL: https://www.ahiska.net/haber/623/ukrayna-dan-getirilen-585-ahiska-turkun. (дата звернення: 10.03.2020).

İbrahimoğlu Mikail. Ahıska Türkü Gençlerin Üniversite Mutluluğu // Ahıska Haber. 11 Ekim 2017b. URL: https://www.ahiska.net/haber/624/ahiska-turku-genclerin-universite-mutlu. (дата звернення: 10.03.2020).

Raimbekova Aliia. 40 Ahiska Turks return to homeland after 75 years // Anadolu Agency. 21.06.2019. URL: https://www.aa.com.tr/en/turkey/40-ahiska-turks-return-to-homeland-after. (дата звернення: 10.03.2020).

Yalcinkaya Baris, Bakar Yakup. Last group of Ahiska Turks arrives in Turkey // Anadolu Agency. November 11, 2017. URL: https://www.aa.com.tr/en/life/last-group-of-ahiska-turks-arrives-in-turk. (дата звернення: 10.03.2020).

REFERENCES

Danylov S. I. (2017), “Rehional’na identychnist’ kryms’kykh tatar i turkiv-meskhetyntsiv u Khersons’kiy oblasti”, Shodoznavstvo, No. 80, pp. 48–67. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.80.048

Malinovskaya E. (2006), Turki-meskhetintsy v Ukraine: etnosotsiologicheskiy ocherk, Geneza, Kyiv. (In Russian).

“O stipendiyakh Turetskoy Respubliki na 2012–2013 uchebnyy god” (2012), in Turetskiy etnokul’turnyy tsentr RK “Akhyska”, May 17, URL: http://www.ahiska-gazeta.com/ru/news/444/ (accessed March 10, 2020). (In Russian).

Syrins’ka O. A. and Mayorov M. V. (2015), “Hromada turkiv-meskhetyntsiv v umovakh zbroynoho konfliktu na Ckhodi Ukrayiny”, Shìdnij svìt, No. 1, pp. 138–148. (In Ukrainian).

Аydıngün А. and Аydıngün І. (2015), Ahıska Tükkleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara. (In Turkish).

Аydıngün І. (2017), “Ukrayna’daki Ahıska Türkleri ve Türkiye’ye iskânli göçleri”, in Uluslararasi Ahiska Türkleri Sempozyumu, Vol. 2, Hüsrev A. (Ed.), Erzincan University, Erzincan, pp. 305–313. (In Turkish).

“Başbakan Davutoğlu, Ahıska Türklerini Ziyaret Etti” (2016), in Haberler.com, February 13, available at: https://www.haberler.com/basbakan-davutoglu-ahiska-turklerini-ziyaret-et. (accessed March 10, 2020). (In Turkish).

Bilgehan Z. (2016), “Southeastern Turkey welcomes 72 Meskhetian Turkish families”, in Hürriyet Daily News, June 13, available at: www.hurriyetdailynews.com/southeastern-turkey-welcomes-72-meskhetian-tur... (accessed March 10, 2020).

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Kabul Edilen Ahıska Türkleri” (2016), in Haberler.com, January 14, available at: https://www.haberler.com/cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-kabul-edi-len-. (accessed March 10, 2020). (In Turkish).

“Çavuşoğlu: 30 bin Ahıska Türküne daha vatandaşlık vereceğiz” (2018), in Haberturk.com, June 3, available at: https://www.haberturk.com/cavusoglu-30-bin-ahiska-turkune-daha-vatandasl. (accessed March 10, 2020). (In Turkish).

“DATÜB Sn. Cumhurbaşkanı ile Ardahan’da Görüştü” (2019), in DATÜB (Dünya Ahiska Türkleri birliği), available at: www.datub.eu/datub-sn-cumhurbaskani-ile-ardahanda-gorustu-264.html (accessed March 10, 2020). (In Turkish).

“Davutoğlu Ahıska Türkleriyle ilgili açıklmalarda bulundu” (2013), in Ermenı haber ajansı, 30 Mart, available at: https://www.ermenihaber.am/tr/news/2013/03/30/Davuto%C4%9Flu-Ah%C4%B1ska. (accessed March 10, 2020). (In Turkish).

Erdem F. H. (2012), “Anayasal Vatandaşlık ve Yeni Anayasa”, in Liberal Düşünce, Issue 66, pp. 49–56. (In Turkish).

İbrahimoğlu M. (2017a), “Ukrayna’dan getirilen 585 Ahıska Türküne vatandaşlık verildi”, in Ahıska Haber, 28 September, available at: https://www.ahiska.net/haber/623/ukrayna-dan-getirilen-585-ahiska-turkun. (accessed March 10, 2020). (In Turkish).

İbrahimoğlu M. (2017b), “Ahıska Türkü Gençlerin Üniversite Mutluluğu”, in Ahıska Haber, October 11, available at: https://www.ahiska.net/haber/624/ahiska-turku-genclerin-universite-mutlu. (accessed March 10, 2020). (In Turkish).

Raimbekova A. (2019), “40 Ahiska Turks return to homeland after 75 years”, in Anadolu Agency, June 21, available at: https://www.aa.com.tr/en/turkey/40-ahiska-turks-return-to-homeland-after. (accessed March 10, 2020).

Yalcinkaya B. and Bakar Ya. (2017), “Last group of Ahiska Turks arrives in Turkey”, in Anadolu Agency, November 11, available at: https://www.aa.com.tr/en/life/last-group-of-ahiska-turks-arrives-in-turk. (accessed March 10, 2020).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають