Психолінгвістичні мотивації білінгвального перемикання коду в сино-американських творах Емі Тан

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. В. Вечоринська

  О. С. Воробей

Анотація

Стаття становить спробу психолінгвістичного аналізу специфіки й закономірностей перемикання коду (перескакування між англійською та китайською мовами) в романах сино-американської письменниці Емі Тан. Актуальність дослідження цього явища продиктована сьогоденням: дедалі більше людей на планеті стають білінгвами/мультилінгвами. Крім того, останнім часом змінилися й підходи до наукового осмислення феномену перемикання коду: якщо раніше перехід з однієї мови на іншу розглядався як вияв недостатньої лінгвістичної компетенції мовця, що веде до втрати чистоти мови, то сьогодні більшість лінгвістів визнають, що перемикання коду – це складний, певним чином організований і керований процес, який є природним продуктом взаємодії двох мовних систем білінгва. З погляду літературознавства актуальним вважається розроблення нового літературознавчого напряму, який полягає в дослідженні літературно-культурного художнього білінгвізму, що органічно доповнює вивчення національної літератури, додаючи їй трансдіалогічного значення, яке виводить літературний твір за межі певного культурно-історичного часу та простору. Як міждисциплінарна інтеграція методик, психолінгвістика відкриває нові горизонти в дослідженні перемикання коду в бікультурному та білінгвальному літературному творі. У контексті літературного твору психолінгвістичні мотивації перемикання коду розцінюються як важливий засіб створення художнього образу. Перемикання коду в романах Емі Тан відбувається у двох площинах, кожна з яких виконує важливу художню функцію. У процесі дослідження встановлено, що передумовами активації китайської мови у формі транскрибованих слів і висловів є частотність їхнього використання, влучність або культурна неперекладність. У результаті художньо втілені перемикання коду підпорядковуються синтаксису висловлювань, є концептуально вмотивованими й ситуативно обмеженими, вони є невіддільною частиною цілісного образу сино-американця. З іншого боку, перемикання коду відбуваються через стримування англійської мови – англомовний текст містить вказівку, що персонаж повністю перейшов на китайську. Текстуальний аналіз дає змогу виявити психолінгвістичні мотивації перемикання коду через розкриття емоційних станів героїв романів. На основі теоретичних та емпіричних надбань психолінгвістики білінгвізму у проведеному дослідженні ми доходимо висновку, що мотивації перемикання коду в розмовному і письмовому дискурсах здебільшого збігаються.

Як цитувати

Вечоринська, Т. В., & Воробей, О. С. (2023). Психолінгвістичні мотивації білінгвального перемикання коду в сино-американських творах Емі Тан. Східний світ, (2 (119), 112–121. https://doi.org/10.15407/orientw2023.02.112
Переглядів статті: 146 | Завантажень PDF: 122

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Емі Тан; китайська мова; сино-американська література; психолінгвістика; білінгвізм; перемикання коду

Посилання

Primary sources

Tan A. (2004), The Opposite of Fate, HarperCollins Publishers, New York, NY.

Tan A. (2006a), The Joy Luck Club, Penguin Books, New York, NY.

Tan A. (2006b), The Kitchen God’s Wife, Penguin Books, New York, NY.

Tan A. (2008), The Bonesetter’s Daughter, Ballantine Books, New York, NY.

Tan A. (2010), The Hundred Secret Senses, Penguin Books, New York, NY.

Tan A. (2013), The Valley of Amazement, HarperCollins Publishers, New York, NY.

Secondary sources

Arteaga A. (1997), Chicano Poetics: Heterotext and Hybridities, Cambridge University Press, Cambridge, MA. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511549311

Auer P. (ed.) (1998), Code-switching in Conversation: Language, Interaction and Identity, Routledge, London.

Clyne M. (2003), Dynamics of Language Contact. English and Immigrant Languages, Cambridge University Press, Cambridge, MA. https://doi.org/10.1017/CBO9780511606526

De Bot K. (2004), “The multilingual lexicon: modelling selection and control”, International Journal of Multilingualism, Vol. 1, No. 1, pp. 17–32. DOI: https://doi.org/10.1080/14790710408668176

De Bot K. and Schreuder, R. (1993), “Word production and the bilingual lexicon”, in Schreuder R. and Weltens B. (eds), Studies in bilingualism, Vol. 6. The bilingual lexicon, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 191–214. DOI: https://doi.org/10.1075/sibil.6.10bot

Fabbro F. (1999), The Neurolinguistics of Bilingualism: an introduction, Psychology Press, Hove.

Gardner-Chloros P. (2009), Code-switching, Cambridge University Press, Cambridge, MA. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511609787

Green D. W. (1986), “Control, activation and resource: a framework and a model for the control of speech in bilinguals”, Brain and Language, Vol. 27, pp. 210–223. DOI: https://doi.org/10.1016/0093-934X(86)90016-7

Grosjean F. (1996), “Living with two languages and two cultures”, in Parasnis I. (ed.), Cultural and Language Diversity and the Deaf Experience, Cambridge University Press, Cambridge, MA, pp. 20–37. https://doi.org/10.1017/CBO9781139163804.003

Grosjean F. (1998), “Studying bilinguals: methodological and conceptual issues”, Bilingualism, Language and Cognition, Vol. 1, No. 2, pp. 131–149. DOI: https://doi.org/10.1017/S136672899800025X

Grosjean F. (2015), “Bicultural bilinguals”, International Journal of Bilingualism, Vol. 19, No. 5, pp. 572–586. DOI: https://doi.org/10.1177/1367006914526297

Grosjean F. and Li P. (2013), The Psycholinguistics of Bilingualism, Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ.

Guttfreund D. (1990), “Effects of language use on the emotional experience of Spanish–English and English–Spanish bilinguals”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 58, No. 5, pp. 604–607. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-006X.58.5.604

Martin H. E. (2005), “Code-switching in US ethnic literature: multiple perspectives presented through multiple languages”, Changing English, Vol. 12, No. 3, pp. 403–415. DOI: https://doi.org/10.1080/13586840500347277

Oster J. (2003), Crossing Cultures: creating identity in Chinese and Jewish American literature, University of Missouri Press, Columbia, MO.

Pavlenko A. (2005), Emotions and Multilingualism, Cambridge University Press, Cambridge, MA. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511584305

Riehl C. M. (2005), “Code-switching in bilinguals: Impacts of mental processes and language awareness”, in Cohen J., McAlister K. T., Rolstad K. and MacSwan J. (eds), ISB4: Proceedings of the 4th international symposium on bilingualism, Cascadilla Press, Somerville, MA, pp. 1945–1959.

Sebba M., Mahootian S. and Jonsson C. (2012), Language Mixing and Code-Switching in Writing: Approaches to Mixed-Language Written Discourse, Routledge, New York, NY. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203136133

Sridhar S. and Sridhar K. (1980), “The syntax and psycholinguistics of bilingual codeswitching”, Canadian Journal of Psychology, Vol. 34, No. 4, pp. 407–416. DOI: https://doi.org/10.1037/h0081105