Вплив Індійського Національного Конгресу на інституціоналізацію партійної системи Індії 1947–1989 рр.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. М. Моргунюк

Анотація

Після здобуття Індією незалежності в 1947 році Індійський національний конгрес (ІНК) став основною політичною силою країни. Визначальними є також участь конгресу у формуванні партійної системи Індії та вплив на її інституалізацію. ІНК від перших парламентських виборів (ще в часи британського колоніального правління) і навіть у перші десятиліття після здобуття незалежності був фактично окремою партійною системою. Саме тому в індійській політологічній літературі її прийнято називати “системою конгресу”. Однак як напередодні проголошення незалежності, так і після, зокрема після перших вільних парламентських виборів, з ІНК почали виокремлюватися політичні партії, що формували першу опозицію. Деякі з цих партій було засновано значно раніше, але в час визвольної боротьби вони погодилися об’єднати свої сили під крилом конгресу. Таке відокремлення різних внутрішніх політичних груп та партій характеризує процес перетворення ІНК з національно-визвольного руху в політичну партію. Окрім того, у цей період реформується внутрішня структура організації, випробовуються різні типи членства, аби заохочувати якомога більше громадян до активної участі.

Ця стаття має на меті охарактеризувати процес фрагментації індійської партійної системи в перші чотири десятиліття після здобуття Індією незалежності (1947–1989 рр.). Дослідження бере до уваги формування ІНК як масового руху та згодом партії, розглядає проблематику членства в організації та пізніше політичній партії, зокрема проблему фіктивного членства, яка залишалася актуальною упродовж усього періоду дослідження. Значний акцент у статті зроблено саме на тих політичних гравцях, що виокремилися з лона материнської партії, хоча досвід формування партій, що не мали безпосереднього зв’язку з ІНК, не залишається поза увагою. Окрім того, у статті висунуто гіпотезу, що саме завдяки відкритості першої партійної системи Індії, сформованої довкола ІНК, у країні вдалося вибудувати демократичну культуру зміни влади і в такий спосіб вплинути на інституалізацію партійної системи країни.

Як цитувати

Моргунюк, О. М. (2022). Вплив Індійського Національного Конгресу на інституціоналізацію партійної системи Індії 1947–1989 рр. Східний світ, (4 (117), 106-118. https://doi.org/10.15407/orientw2022.04.106
Переглядів статті: 180 | Завантажень PDF: 108

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Індійський національний конгрес (ІНК), Індія, Британська Індія, партійна система, політичні партії

Посилання

Балог А. История партии Индийский Национальный Конгресс с момента обретения страной независимости до наших дней. 1983. URL: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/10831/42496/1/010.pdf (дата звернення: 27.05.2021).

Гантінґтон С. Політичний порядок у мінливих суспільствах. Київ, 2020.

Девяткина Т. Ф. Индийский Национальный Конгресс. Москва, 1970.

Чувпило О. О. Мусульманська ліга у пошуках власного шляху: аналіз взаємовідносин з Індійським національним конгресом (1927–1937 рр.) (навчально-методичні матеріали з курсу всесвітньої історії) // Методологічний вісник історичного факультету. Харків, 2011.

Чувпило О. О. Вибрані індологічні твори. Харків, 2013.

Шкитин Д. И. Акт об управлении Индией 1919 года и образование легислатур как начало “передачи власти” в Британской Индии // Вестник Томского государственного университета. История, 2019, № 57. DOI: 10.17223/19988613/57/3

Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. История Индии. XX век. Москва, 2010.

Arora S. C. Problem of Party Membership: A Case Study of the Indian National Congress // The Indian Journal of Political Science. Vol. 48. No. 2. 1987.

Diwakar R. Party System in India. Oxford University Press. New Delhi, 2017.

Farooqui A., Sridharan E. Can umbrella parties survive? The decline of the Indian National Congress // Commonwealth & Comparative Politics. Vol. 54, Issue 3. 2016. DOI: https://doi.org/10.1080/14662043.2016.1183308

Jaffrelot C. India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. Columbia University Press, 2003.

Jayakar P. Indira Gandhi: An Intimate Biography. Pantheon Books, 1982.

Johari J. C. Young Turks and Radicalization of Congress Leadership // The Indian Journal of Political Science. Vol. 34. No. 2. 1973. DOI: 10.2307/41854568

Kothari R. The Congress “System” in India // Asian Survey. Vol. 4. No. 12. 1964. DOI: https://doi.org/10.2307/2642550

Lijphart A. The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational Interpretation // American Political Science Review, Vol. 90. No. 2. 1996. DOI: https://doi.org/10.2307/2082883

Malik N. S. Formation of the All India Muslim League and its Response to some Foreign Issues, 1906–1911 // Journal of Political Studies. Vol. 19, Issue 2. 2012. URL: http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/ALL%20INDIA%20MUSLIM%20LEAGUE%20%201906-19-winter2012.pdf (дата звернення: 25.07.2022).

Manor J. Rajiv Gandhi and Post-Election India: Opportunities and Risks // The World Tod. Vol. 41, No. 3. 1985.

Menon N., Nigam A. Power and Contestation: India since 1989. London, 2007. https://doi.org/10.5040/9781350221956

Morris-Jones W. H. Dominance and Dissent: Their Inter-relations in the Indian party system // Government and Opposition. Vol. 1. No. 4. 1966. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1966.tb00385.x

Naoroji D. Poverty and Unbritish Rule in India. Swan Sonnenschein & Co., 1901.

Schakel A. H., Sharma C. K., Swenden W. India after the 2014 general elections: BJP dominance and the crisis of the third party system // Regional & Federal Studies. Vol. 29, Issue 3. 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/13597566.2019.1614921

Sitaramayya B. P. The History of Indian National Congress 1885–1935. S. Chand&Co, 1935.

Sridharan E. India’s Watershed Vote: Behind Modi’s Victory // Journal of Democracy, 2014. Vol. 25. No. 4. DOI:10.1353/jod.2014.0068

Vaishnav M., Hintson J. The Dawn of India’s Fourth Party System // Carnegie Endowment for Democracy Report. Working Paper. 2019. URL: https://carnegieendowment.org/files/201909-VaishnavHintson.pdf (дата звернення: 25.07.2022).

Weiner M. Party Politics in India: The Development of a Multi-party System. Princeton University Press, 1962.

Weiner M. Party Building in a New Nation: The Indian National Congress. University of Chicago Press, 1967.

Weiner M. India at the Polls, 1980: A Study of the Parliamentary Elections. American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1983.

Yadav Y. Electoral Politics in the Time of Change: India’s Third Electoral System, 1989–99 // Economic and Political Weekly. No. 34/35. 1999.

Yadav Y., Palshikar S. From Hegemony to Convergence: Party System and Electoral Politics in the Indian States // Journal of Indian School of Political Economy. Vol. XV. Nos 1&2. 2003.

REFERENCES

Balog A. (1983), Istoriya partii Indiyskiy Natsional’nyy Kongress s momenta obreteniya stranoy nezavisimosti do nashikh dney, Nauka, Moscow, pp. 217–250, available at: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/10831/42496/1/010.pdf (accessed May 27, 2021). (In Russian).

Huntington S. (2020), Politychnyy poryadok u minlyvykh suspil’stvakh, Nash Format, Kyiv. (In Ukrainian).

Devyatkina T. F. (1970), Indiyskiy Natsional’nyy Kongress, Nauka, Moscow. (In Russian).

Chuvpylo O. O. (2011), “Musul’mans’ka liha u poshukakh vlasnoho shlyakhu: analiz vzayemovidnosyn z Indiys’kym natsional’nym konhresom (1927–1937 rr.) (navchal’no-metodychni materialy z kursu vsesvitn’oyi istoriyi)”, in Metodolohichnyy visnyk istorychnoho fakul’tetu, Kharkiv, KhNU imeni V. N. Karazina, pp. 172–184. (In Ukrainian).

Chuvpylo O. O. (2013), Vybrani Indolohichni tvory, KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv. (In Ukrainian).

Shkitin D. I. (2019), “Akt ob upravlenii Indiyey 1919 goda i obrazovaniye legislatur kak nachalo ‘peredachi vlasti’ v Britanskoy Indii”, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya, No. 57, pp. 23–28. (In Russian). DOI: 10.17223/19988613/57/3

Yurlov F. N. and Yurlova E. S. (2010), Istoriya Indii. XX vek, Institut vostokovedeniya RAN, Moscow. (In Russian).

Arora S. (1987), “Problem of Party Membership: A Case Study of the Indian National Congress”, The Indian Journal of Political Science, Vol. 48, No. 2, pp. 179–194.

Diwakar R. (2017), Party System in India, Oxford University Press, New Delhi.

Farooqui A. and Sridharan E. (2016), “Can umbrella parties survive? The decline of the Indian National Congress”, Commonwealth & Comparative Politics, Vol. 54, Issue 3, pp. 331–361, DOI: https://doi.org/10.1080/14662043.2016.1183308

Jaffrelot C. (2003), India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India, Hurst&Company, London.

Jayakar P (1982), Indira Gandhi: An Intimate Biography, Pantheon Books, New York.

Johari J. C. (1973), “Young Turks and Radicalization of Congress Leadership”, The Indian Journal of Political Science, Vol. 34. No. 2, pp. 173–198. DOI: 10.2307/41854568

Kothari R. (1964), “The Congress ‘System’ in India”, Asian Survey, Vol. 4, No. 12, pp. 1161–1173. DOI: https://doi.org/10.2307/2642550

Lijphart A (1996), “The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational Interpretation”, American Political Science Review, Vol. 90, No. 2, pp. 258–268. DOI: https://doi.org/10.2307/2082883

Malik N. S. (2012), “Formation of the All India Muslim League and its Response to some Foreign Issues, 1906–1911”, Journal of Political Studies, Vol. 19, Issue 2, pp. 169–186, available at: http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/ALL%20INDIA%20MUSLIM%20LEAGUE%20%201906-19-winter2012.pdf (accessed July 25, 2022).

Manor J. (1985), “Rajiv Gandhi and Post-Election India: Opportunities and Risks”, in The World Today, Vol. 41, No. 3, pp. 51–54.

Menon N. and Nigam A. (2007), Power and Contestation: India since 1989, Zed Books, London. https://doi.org/10.5040/9781350221956

Morris-Jones W. H. (1966), “Dominance and Dissent: Their Inter-relations in the Indian party system”, Government and Opposition, Vol. 1, No. 4, pp. 451–466. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1966.tb00385.x

Naoroji D. (1901), Poverty and Unbritish Rule in India, Swan Sonnenschein & Co, London.

Schakel A. H., Sharma C. K. and Swenden W. (2019), “India after the 2014 general elections: BJP dominance and the crisis of the third party system”, Regional & Federal Studies, Vol. 29, Issue 3, pp. 329–354. DOI: https://doi.org/10.1080/13597566.2019.1614921

Sitaramayya B. P. (1935), The History of Indian National Congress 1885–1935, S. Chand&Co, New Delhi.

Sridharan E (2014), “India’s Watershed Vote: Behind Modi’s Victory”, Journal of Democracy, Vol. 25, No. 4, pp. 20–33. DOI: 10.1353/jod.2014.0068

Vaishnav M. and Hintson J. (2019), “The Dawn of India’s Fourth Party System”, in Carnegie Endowment for International Peace, Working Paper, available at: https://carnegieendowment.org/files/201909-VaishnavHintson.pdf (accessed July 25, 2022).

Weiner M. (1962), Party Politics in India: The Development of a Multi-party System, Princeton University Press, Princeton.

Weiner M. (1967), Party Building in a New Nation: The Indian National Congress, University of Chicago Press, Chicago.

Weiner M. (1983), India at the Polls, 1980: A Study of the Parliamentary Elections, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington.

Yadav Y. (1999), “Electoral Politics in the Time of Change: India’s Third Electoral System, 1989–99”, Economic and Political Weekly, No. 34/35, pp. 2393–2399.

Yadav Y. and Palshikar S. (2003), “From Hegemony to Convergence: Party System and Electoral Politics in the Indian States”, Journal of Indian School of Political Economy, Vol. XV, Nos 1&2, pp. 5–45.