До інтерпретації образів на амулетах-підвісках IV ст. до н. е. з Пісочинського могильника

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. В. Вертієнко

  М. О. Тарасенко

Анотація

У статті подано аналіз іконографії та семантики двох давньоєгипетських амулетів-підвісок з “єгипетського фаянсу”, знайдених у скіфському жіночому похованні № 1 кургану № 8 Пісочинського могильника (Харківська область). Поховання датується кінцем IV ст. до н. е. Нині ці об’єкти зберігаються у фондах Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцова (інв. №№ М-2759 та М-2760). Фаянсові амулети були підвішені до сережок у формі кільця, виготовленого із золотого дроту. Вони становили єдиний ансамбль головного вбрання похованої, разом з парадним головним убором, прикрашеним золотими пластинами. Амулети мають різний розмір і відмінності в стилістиці, однак схематично зображують ту саму зооморфну істоту. Це зображення свині. У Стародавньому Єгипті амулети у формі свині не набули великого поширення і відомі знахідками Нового царства та Пізнього періоду. У Пізній період одним із центрів їхнього виробництва було грецьке поселення Навкратіс, яке виготовляло різноманітні вироби з “єгипетського фаянсу” на експорт. Вони відомі як у Середземноморському, так і в Причорноморському регіонах. Попри значний схематизм, амулети з Пісочинського могильника можуть бути надійно ідентифіковані саме як зображення свині, що доводить порівняння з амулетом Oxford, Ashmolean Museum AN1896-1908-EA.889. Автори вважають, що населенню Лісостепової та Степової Скіфії не було відоме автентичне значення цього та подібного єгипетських амулетів. Вони могли сприйматися як зображення істот Потойбічного світу, що, по-перше, вводило їх у коло жрецької атрибутики, а по-друге, надавало їм медитативної функції в поховальному обряді.

Як цитувати

Вертієнко, Г. В., & Тарасенко, М. О. (2022). До інтерпретації образів на амулетах-підвісках IV ст. до н. е. з Пісочинського могильника. Східний світ, (3), 59-74. https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.059
Переглядів статті: 293 | Завантажень PDF: 237

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

єгипетський фаянс, амулети, підвіски, скіфи, Пісочинський могильник, Навкратіс

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Андрух С. И. Могильник Мамай-Гора. Кн. 2. Запорожье, 2001.

Бабенко Л. І. Дзеркала з поховань Пісочинського курганного могильника скіфського часу // Треті Сумцовські читання. Матеріали наукової конференції, присвяченої 95-річчю XII Археологічного з’їзду, 18 квітня 1997 р. Харків, 1998.

Бабенко Л. И. Реконструкция тиары скифского времени из Песочинского курганного могильника // Донская археология, 1999а, № 2.

Бабенко Л. І. Тіара скіфського часу з Пісочинського курганного могильника // Четверті Сумцовські читання. Матеріали наукової конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження Є. К. Рєдіна. Харків, 1999b.

Бабенко Л. И. Погребальные сооружения Песочинского курганного могильника скифского времени // Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. Донецк, 2000а.

Бабенко Л. І. Про деякі параметри поховальних споруд Пісочинського курганного могильника // Шості Сумцовські читання. Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квітня 2000 р. Харків, 2000b.

Бабенко Л. І. Жіночий головний убір IV ст. до н. е. з кургану 8 біля с. Пісочин Харківської області // Археологія, 2002, № 4.

Бабенко Л. І. Культ вогню у поховальному обряді Пісочинського курганного могильника // Восьмі Сумцовські читання. Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю ХІІ Археологічного з’їзду. Харків, 2003.

Бабенко Л. И. Античный импорт в погребениях Песочинского могильника // Российская археология, 2004а, № 3.

Бабенко Л. І. Нашивна пластинчата аплікація з поховань Пісочинського могильника // Дев’яті Сумцовські читання. Збірник матеріалів наукової конференції “Музей і сучасність”. Харків, 2004b.

Бабенко Л. И. Социальная характеристика погребений Песочинского курганного могильника // VIII Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. Київ, 2004c.

Бабенко Л. І. Хронологія поховань Пісочинського курганного могильника // Проблеми історії та археології України. Матеріали V Міжнародної наукової конференції (Харків, 4–6 листопада 2004 р.). Харків, 2004d.

Бабенко Л. И. Песочинский курганный могильник скифского времени. Харьков, 2005.

Бабенко Л. І. Дослідження старожитностей скіфського часу археологічною експедицією Харківського історичного музею в 70–80-і роки ХХ століття // Двадцять шості Сумцовські читання. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій”, присвяченої 100-річчю Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова, 2 грудня 2020 р. Харків, 2020а.

Бабенко Л. І. Щодо одного типу поховань у населення Дніпро-Донецького Лісостепу у скіфську добу // Іллінська Варвара Андріївна – видатна дослідниця Скіфії (до 100-річчя від дня народження). Всеукраїнська археологічна конференція. Тези доповідей. Київ, 2020b.

Болтрик Ю. В., Фиалко Е. Е. Украшения из скифских погребальных комплексов Рогачинского курганного поля // Старожитності Степового Причорномор’я і Криму. Т. 14. Запоріжжя, 2007.

Вертієнко Г. В., Тарасенко М. О. Ритуальна річ у крос-культурних контактах скіфо-сарматських племен та народів Близького Сходу // Forum Olbicum II: Пам’яті В. В. Кропівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії). Матеріали міжнародної археологічної конференції, 4–6 травня 2018 р., Миколаїв. Миколаїв, 2018.

Лившиц И. Г. Новый вариант мифа о рождении и гибели солнца. (Египетское сказание о “небе-свинье”) // Вестник древней истории, 1948, № 3.

Островерхов А. С. “Єгипетські фаянси” в Скіфії і їх місце в системі подібних старожитностей Східної Європи (досвід комплексного аналізу) // Археологія, 2014, № 1.

Тарасенко М. О. “Загадкові істоти” на амулетах-підвісках з Пісочинського могильника // ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 21 грудня 2021 р. Київ, 2021.

Тульпе И. А. Мифология. Искусство. Религия. Санкт-Петербург, 2012.

Тульпе И. А., Хршановский В. А. Погребально-поминальная обрядность как религиоведческий источник (по материалам археологических раскопок некрополей малых городов европейского Боспора) // Труды Государственного музея истории религии. Вып. 4. Санкт-Петербург, 2004.

Эдаков А. В. Египетские скарабеи в Скифии // Античная цивилизация и варварский мир (Материалы III-го археологического семинара). Ч. 2. Новочеркасск, 1993.

Andrews C. Amulets of Ancient Egypt. London, 1994.

Baines J., Malek J. Cultural Atlas of Ancient Egypt. Oxford, 1980.

Bergman J. Nut – Himmelsgottin – Baumgottin – Lebensgeberin // Religious Symbols and their Functions based on papers read at the Symposium on religious symbols and their functions held at Abo on the 28th –30th of August 1978 / Ed. by H. Biezais / Scripta lnstituti Donneriani Aboensis. T. X. Stokholm, 1978.

Crevarin F., Torlo M. V., Moser S. Collezione Egizia del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste. Trieste, 2013.

Germond P. Le monde symbolique des amulettes égyptiennes de la collection Jacques-Édouard Berger. Milan, 2005.

Grapow H. Die Himmelsgöttin Nut als Mutterschwein // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. Bd. 71. 1935. https://doi.org/10.1524/zaes.1935.71.1.45

Herrmann C. Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel: Mit einem Ausblick auf ihre Rezeption durch das Alte Testament / Orbis Biblicus et Orientalis. Bd. 138. Freiburg – Göttingen, 1994.

Herrmann C. Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel II / Orbis Biblicus et Orientalis. Bd. 184. Freiburg – Göttingen, 2002.

Herrmann C., Staubli T., Berger-Lober S., Keel O., Schönbächler G. 1001 Amulett: altägyptischer Zauber, monotheisierte Talismane, säkulare Magie, Bibel+Orient-Museum, Liebefeld. Stuttgart, 2010.

Houlihan P. F. The Animal World of the Pharaohs. Cairo, 1996.

Kaczmarczyk A., Hedges R. E. M. Ancient Egyptian Faience. An Analytical Survey of Egyptian Faience from Predynastic to Roman Times. Warminster, 1983.

LÄ – Lexikon der Ägyptologie / Hrsg. von W. Helck, W. Westendorf. Bd. I–VI. Wiesbaden, 1975–1986.

Lessing E., Vernus P. Dieux de l’Egypte. Paris, 1998.

Masson A. Scarabs, scaraboids and amulets (Naukratis: Greeks in Egypt). London, 2018.

Quack J. F. Altägyptische Amulette und ihre Handhabung. Tübingen, 2022. https://doi.org/10.1628/978-3-16-156386-7

Reisner G. A. Catalogue General des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire. Nos 5218–6000 et 12001–12527. Amulets. Vol. I. Le Caire, 1907.

Shramko І., Tarasenko М. Egyptian Imports of 6th Century BC in the Materials of Forest-Steppe Scythia // Сходознавство. Вип. 89. 2022. DOI: https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2022.89.139

Skon-Jedele N. J. “Aigyptiaka”: A Catalogue of Egyptian and Egyptianizing objects excavated from Greek archaeological sites, ca. 1100–525 B.C., with historical commentary. PhD Dissertation, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1994.

Tarasenko M. O., Khanutina Z. V. Scarab Amulet-Beads from 1st–2nd Century Children’s Burials at a Necropolis on the Iluraton Plateau, Eastern Crimea // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. Vol. 49, No. 3. 2021. DOI: https://doi.org/10.17746/1563-0110.2021.49.3.051-059

Taylo J. H., Strudwick N. C. Mummies, Death and the Afterlife in Ancient Egypt. Treasures from the British Museum. London – Santa Ana (California), 2005.

Vertiyenko H. Thanatological myth in Ancient Egypt and Ancient Iranian world: some parallels // Східний світ, 2012, № 4. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2012.04.131

Volokhine Y. Le porc en Égypte ancienne / Collection Religions: Comparatisme – Histoire – Anthropologie. T. 3. Liège, 2014. https://doi.org/10.4000/books.pulg.8242

Volokhine Y. La question de l’interdit du porc en Égypte ancienne // Tabou et transgressions: actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 11–12 avril 2012 / Ed. by J.-M. Durand, M. Guichard, T. Römer. Fribourg – Göttingen, 2015.

Webb V. E. S. The significance of faience in the religious practices at Naukratis and beyond // British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. Vol. 24. 2019.

REFERENCES

Andrukh S. I. (2001), Mogil’nik Mamay-Gora, Book 2, IA NANU and Zaporozhskiy gosudarstvennyy universitet, Zaporizhzhia. (In Russian).

Babenko L. І. (1998), “Dzerkala z pokhovan’ Pіsochins’kogo kurgannogo mogil’nika skіfs’kogo chasu”, in Treti Sumtsovs’ki chytannya. Materialy naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 95-richchyu XII Arkheolohichnoho z’yizdu, 18 kvitnya 1997 r., Khark. ist. muzey, Kharkіv, pp. 77–79. (In Ukrainian).

Babenko L. I. (1999a), “Rekonstruktsiya tiary skifskogo vremeni iz Pesochinskogo kurgannogo mogil’nika”, Donskaya arkheologiya, No. 2, pp. 85–90. (In Russian).

Babenko L. І. (1999b), “Tіara skіfs’koho chasu z Pіsochins’koho kurhannogo mogil’nika”, in Chetverti Sumtsovs’ki chytannya. Materialy naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 135-richchyu z dnya narodzhennya Ye. K. Ryedina, Khark. ist. muzey, Kharkiv, pp. 43–45. (In Ukrainian).

Babenko L. I. (2000a), “Pogrebal’nyye sooruzheniya Pesochinskogo kurgannogo mogil’nika skifskogo vremeni”, in Arkheologiya i drevnyaya arkhitektura Levoberezhnoy Ukrainy i smezhnykh territoriy, Skhidnyy vydavnychyy dim, Donetsk, pp. 32–33. (In Russian).

Babenko L. І. (2000b), “Pro deyakі parametri pokhoval’nikh sporud Pіsochins’koho kurgannoho mohyl’nyka”, in Shosti Sumtsovs’ki chytannya. Zbirnyk materialiv naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 80-richchyu Muzeyu Slobids’koyi Ukrayiny im. H. S. Skovorody, 14 kvitnya 2000 r., Vydavnytstvo KhDADTU, Kharkiv, pp. 83–86. (In Ukrainian).

Babenko L. І. (2002), “Zhіnochiy holovniy ubіr IV st. do n. e. z kurganu 8 bіlya s. Pіsochin Kharkіvs’koyi oblastі”, Arheologіa, No. 4, pp. 59–69. (In Ukrainian).

Babenko L. І. (2003), “Kul’t vognyu u pokhoval’nomu obryadі Pіsochins’koho kurgannoho mohyl’nyka”, in Vos’mi Sumtsovs’ki chytannya. Zbirnyk materialiv naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 100-richchyu ХII Arkheolohichnoho z’yizdu, Kharkivs’kyy istorychnyy muzey, Kharkiv, pp. 17–19. (In Ukrainian).

Babenko L. I. (2004a), “Antichnyy import v pogrebeniyakh Pesochinskogo mogil’nika”, Rossiyskaya arkheologiya, No. 3, pp. 147–159. (In Russian).

Babenko L. I. (2004b), “Sotsial’naya kharakteristika pogrebeniy Pesochinskogo kurgannogo mogil’nika”, in VIII Skhodoznavchі chytannya A. Kryms’kogo. Tezy dopovіdey mіzhnarodnoyi naukovoi konferentsіyi, m. Kyiv, 2–3 chervnya 2004 r., A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, Kyiv, pp. 117–119 (In Russian).

Babenko L. І. (2004c), “Nashivna plastinchata aplіkatsіya z pokhovan’ Pіsochins’koho mohyl’nyka”, in Dev’yati Sumtsovs’ki chytannya. Zbirnyk materialiv naukovoyi konferentsiyi “Muzey i suchasnist’ ”, Kharkivs’kyy istorychnyy muzey, Kharkіv, pp. 73–77. (In Ukrainian).

Babenko L. І. (2004d), “Khronolohіya pokhovan’ Pіsochins’koho kurgannoho mogil’nyka”, in Problemi іstorіyi ta arkheologіyi Ukrayini: Materіaly V Mіzhnarodnoyi naukovoyi konferentsіyi (Kharkіv, 4–6 listopada 2004 r.), NMTs “SD”, Kharkіv, pp. 29–30. (In Ukrainian).

Babenko L. I. (2005), Pesochinskiy kurgannyy mogil’nik skifskogo vremeni, Rayder, Kharkіv. (In Russian).

Babenko L. І. (2020a), “Doslіdzhennya starozhitnostey skіfs’kogo chasu arkheologіchnoyu ekspeditsієyu Kharkіvs’koho іstorichnoho muzeyu v 70–80-і roki XX stolіttya”, in Dvadtsyat’ shostі Sumtsovs’kі chytannya. Zbіrnyk materіalіv Vseukrains’koyi naukovoyi konferentsіi “Muzey u global’nomu svіtі: іnnovatsіi ta zberezhennya traditsіy’, prisvyachenoyi 100-rіchchyu Kharkіvs’koho іstorichnoho muzeyu іmenі M. F. Sumtsova, 2 grudnya 2020 r.”, Maydan, Kharkіv, pp. 133–141. (In Ukrainian).

Babenko L. І. (2020b), “Shchodo odnoho typu pokhovan’ u naselennya Dnіpro-Donets’koho Lіsostepu u skіfs’ku dobu”, in Іllіns’ka Varvara Andrіivna – vydatna doslіdnytsya Skіfіi (do 100-rіchchya vіd dnya narodzhennya). Vseukrains’ka arkheologychna konferentsіya. Tezi dopovіdey, IA NAN Ukrayiny, Kyiv, pp. 8–11. (In Ukrainian).

Boltrik Yu. V. and Fialko E. E. (2007), “Ukrasheniya iz skifskikh pogrebal’nykh kompleksov Rogachinskogo kurgannogo polya”, Starozhytnostі Stepovogo Prichornomor’ya і Krymu, Vol. 14, Zaporizhzhia, pp. 51–93. (In Russian).

Vertiienko H. V. and Tarasenko M. O. (2018), “Rytual’na rich u kros-kul’turnykh kontaktakh skifo-sarmats’kykh plemen ta narodiv Blyz’koho Skhodu”, in Forum Olbicum II: Pam’yati V. V. Kropivinoyi (do 150-richchya doslidzhennya Ol’viyi). Materialy mizhnarodnoyi arkheolohichnoyi konferentsiyi, 4–6 travnya 2018 r. Mykolayiv, Naukovo-doslidnyy tsentr “Lukomor’ye’, Mykolayiv, pp. 113–114. (In Ukrainian).

Livshits I. G. (1948), “Novyy variant mifa o rozhdenii i gibeli solntsa. (Egipetskoye skazaniye o “nebe-svin’ye”)”, Vestnik drevney istorii, No. 3, pp. 184–193. (In Russian).

Ostroverkhov A. S. (2014), “ ‘Yehypets’ki fayansy’ v Skifiyi i yikh mistse v systemi podibnykh starozhytnostey Skhidnoyi Yevropy (dosvid kompleksnoho analizu)’, Arheologia, No. 1, pp. 41–60. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2021), “ ‘Zahadkovi istoty’ na amuletakh-pidviskakh z Pisochyns’koho mohyl’nyka”, in XXIV Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho: materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 30-richchyu Instytutu skhodoznavstva imeni A. Yu. Kryms’koho NAN Ukrayiny, 21 hrudnya 2021 r., A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, Kyiv, pp. 30–35. (In Ukrainian).

Tul’pe I. A. (2012), Mifologiya. Iskusstvo. Religiya, Nauka, Saint Petersburg. (In Russian).

Tul’pe I. A. and Khrshanovskiy V. A. (2004), “Pogrebal’no-pominal’naya obryadnost’ kak religiovedcheskiy istochnik (po materialam arkheologicheskikh raskopok nekropoley malykh gorodov evropeyskogo Bospora)”, Trudy Gosudarstvennogo muzeya istorii religii, Issue 4, Saint Petersburg, pp. 239–253. (In Russian).

Edakov A. V. (1993), “Egipetskiye skarabei v Skifii”, in Antichnaya tsivilizatsiya i varvarskiy mir (Materialy III-go arkheologicheskogo seminara), Part II, Novocherkassk, pp. 137–145. (In Russian).

Andrews C. (1994), Amulets of Ancient Egypt, British Museum Press, London.

Baines J. and Malek J. (1980), Cultural Atlas of Ancient Egypt, Andromeda, Oxford.

Bergman J. (1978), “Nut – Himmelsgottin – Baumgottin – Lebensgeberin”, in H. Biezais (ed.), Religious Symbols and their Functions based on papers read at the Symposium on religious symbols and their functions held at Abo on the 28th–30th of August 1978, Scripta lnstituti Donneriani Aboensis, X, Almqvist & Wiksell International, Stokholm, pp. 53–69.

Crevarin F., Torlo M. V. and Moser S. (2013), Collezione Egizia del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, Trieste.

Germond P. (2005), Le monde symbolique des amulettes égyptiennes de la collection Jacques-Édouard Berger, Cinq Continents, Milano.

Grapow H. (1935), “Die Himmelsgöttin Nut als Mutterschwein”, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, Bd. 71, pp. 45–47. https://doi.org/10.1524/zaes.1935.71.1.45

Herrmann C. (1994), Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel: Mit einem Ausblick auf ihre Rezeption durch das Alte Testament, Orbis Biblicus et Orientalis, 138, Universitätsverlag and Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg and Göttingen.

Herrmann C. (2002), Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel II, Orbis Biblicus et Orientalis, 184, Universitätsverlag and Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg and Göttingen.

Herrmann C., Staubli T., Berger-Lober S., Keel O. and Schönbächler G. (2010), 1001 Amulett: altägyptischer Zauber, monotheisierte Talismane, säkulare Magie, Bibel+Orient-Museum, Liebefeld, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart.

Houlihan P. F. (1996), The Animal World of the Pharaohs, American University in Cairo Press, Cairo.

Kaczmarczyk A. and Hedges R. E. M. (1983), Ancient Egyptian Faience. An Analytical Survey of Egyptian Faience from Predynastic to Roman Times, Aris & Phillips Ltd, Warminster.

LÄ – W. Helck and W. Westendorf (eds) (1975–1986), Lexikon der Ägyptologie, Bd. I–VI, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Lessing E. and Vernus P. (1998), Dieux de l’Egypte, Imprimerie Nationale Éditions, Paris.

Masson A. (2018), Scarabs, scaraboids and amulets (Naukratis: Greeks in Egypt), British Museum Press, London.

Quack J. F. (2022), Altägyptische Amulette und ihre Handhabung, Mohr Siebeck, Tübingen. https://doi.org/10.1628/978-3-16-156386-7

Reisner G. A. (1907), Catalogue General des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire. Nos 5218–6000 et 12001–12527. Amulets, Vol. I, Imprimerie de l’Institut Français d’Archaéologie Orientale, Le Caire.

Shramko І. and Tarasenko М. (2022), “Egyptian Imports of 6th Century BC in the Materials of Forest-Steppe Scythia”, Shodoznavstvo, Vol. 89, pp. 139–180. DOI: https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2022.89.139

Skon-Jedele N. J. (1994), “Aigyptiaka”: A Catalogue of Egyptian and Egyptianizing objects excavated from Greek archaeological sites, ca. 1100–525 B.C., with historical commentary, PhD Dissertation, University of Pennsylvania, Philadelphia.

Tarasenko M. O. and Khanutina Z. V. (2021), “Scarab Amulet-Beads from 1st–2nd Century Children’s Burials at a Necropolis on the Iluraton Plateau, Eastern Crimea”, Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, Vol. 49, No. 3, pp. 51–59. DOI: https://doi.org/10.17746/1563-0110.2021.49.3.051-059

Taylor J. H. and Strudwick N. C. (2005), Mummies, Death and the Afterlife in Ancient Egypt. Treasures from the British Museum, British Museum Press and The Bowers Museum of Cultural Art, London and Santa Ana (California).

Vertiyenko H. (2012), “Thanatological myth in Ancient Egypt and Ancient Iranian world: some parallels”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 131–140. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2012.04.131

Volokhine Y. (2014), Le porc en Égypte ancienne, Collection Religions: Comparatisme – Histoire – Anthropologie, 3, Presses Universitaires de Liège, Liège. https://doi.org/10.4000/books.pulg.8242

Volokhine Y. (2015), “La question de l’interdit du porc en Égypte ancienne”, in J.-M. Durand, M. Guichard and T. Römer (eds), Tabou et transgressions: actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 11–12 avril 2012, Academic Press and Vandenhoeck & Ruprech, Fribourg and Göttingen, pp. 273–286.

Webb V. E. S. (2019), “The significance of faience in the religious practices at Naukratis and beyond”, British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan, Vol. 24, pp. 312–340.