Проблема традиції та новацій жіночої поезії середньовічного Китаю: на прикладі поетичного циклу “Ши про десять розлучень” (“十離詩”) Сюе Тао (薛濤, 768–832)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Г. В. Дащенко

Анотація

У статті представлено перший переклад українською мовою, а також детальний історичний та літературознавчий аналіз поетичного циклу “Ши про десять розлучень” (“十離詩”), який був написаний Сюе Тао (薛濤, 768–832), однією з “чотирьох великих поетес династії Тан у жанрі ши” (“唐代四大女詩人”).

Цей цикл датується 789 або 809 роком. Він складається з десяти чотиривіршів, один з яких являє собою ґутіши, або “поезію стародавнього стилю” (古體詩), а дев’ять інших – цзіньтіши, або “поезію нового стилю” (近體詩).

Детальний аналіз циклу показав, що дев’ять цзіньтіши не лише написані за правилами, що висувалися до поетичних творів у цьому стилі, а й навіть ідентичні за деякими елементами: схема чергування тонів пін і цзе, кількість рим, композиційна побудова тощо.

Четвертий вірш циклу під назвою “Папуга розлучається з кліткою” (“鸚鵡離籠”) виокремлюється з-поміж інших за стилем написання (ґутіши) та є прикладом творення нового поетичного образу. Сюе Тао повністю переосмислює образ папуги в клітці, додаючи йому нову конотацію: тепер папуга є символом самотньої жінки, ув’язненої в розкішній кімнаті, як птах у клітці. Ба більше, образ папуги є амбівалентним: його можна інтерпретувати безпосередньо як пташку в клітці, що призначена розважати жінку в кімнаті, а також як метафору самої жінки, яка майже весь свій час проводить там як у клітці. Таке потрактування було високо оцінено як сучасниками, так і наступниками поетеси, які неодноразово запозичували та використовували його в різних жанрах.

Як цитувати

Дащенко, Г. В. (2022). Проблема традиції та новацій жіночої поезії середньовічного Китаю: на прикладі поетичного циклу “Ши про десять розлучень” (“十離詩”) Сюе Тао (薛濤, 768–832). Східний світ, (3 (116), 47-58. https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.047
Переглядів статті: 192 | Завантажень PDF: 142

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Сюе Тао, династія Тан, поезія, “Ши про десять розлучень” (“十離詩”), образ

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Ісаєва Н. С. Тематична парадигма китайської класичної жіночої поезії як відображення потенціалу субверсивності // Літературознавчі студії. Вип. 1 (1). 2017.

Birrell A. New Songs from a Jade Terrace. An Anthology of Early Chinese Love Poetry. London, 1982.

Bossler B. Vocabularies of Pleasure: Categorizing Female Entertainers in the Late Tang Dynasty // Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 72, No. 1. 2012. DOI: 10.1353/jas.2012.0013 https://doi.org/10.1353/jas.2012.0013

Brocade River Poems: Selected Works of the Tang Dynasty Courtesan Xue Tao / Tr. by Jeanne Larsen. Princeton, 1987.

Graham William T. Mi Heng’s “Rhapsody on a Parrot” // Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 39, No. 1. 1979. DOI: https://doi.org/10.2307/2718812

Gulik R. H. van. Sexual life in ancient China: a preliminary survey of Chinese sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D. Leiden, 2003.

Idema W., Grant B. The red brush: writing women of imperial China. Harvard, 2004. https://doi.org/10.1163/9781684173945

Idema W., Haft L. A guide to Chinese literature. Ann Arbor, 1997. https://doi.org/10.3998/mpub.22826

Jia J. The Identity of Tang Daoist Priestesses // Jinhua Jia, Xiaofei Kang, and Ping Yao (eds), Gendering Chinese Religion: Subject, Identity, and Body. Albany, 2014.

Laing E. Chinese Palace-Style Poetry and the Depiction of a Palace Beauty // The Art Bulletin, Vol. 72, No. 2. 1990. DOI: https://doi.org/10.2307/3045734

Larsen J. L. The Chinese poet Xue Tao: the life and works of a mid-Tang woman. Ph.D. thesis / The University of Iowa, 1983.

陳文華。唐女詩人集三種。上海:上海古籍出版社, 1984.

傅潤華。薛濤年譜。上海:光华书局出版, 1931.

傅潤華。薛濤詩。上海:大光書局, 1935.

刘天文。薛涛诗四家注评说 。 成都:巴蜀书社, 2004.

钱志熙, 刘青海。诗词写作常识。北京:中华书局, 2016.

全唐詩 (精裝十二册)。北京:中華書局出版, 1960.

蘇珊玉。薛濤及其詩研究。台北縣永和市:花木蘭文化, 2008.

王仲镛。唐诗纪事校笺。成都:巴蜀书社, 1989.

吴丈蜀。词学概说。北京:中华书局, 2016.

武舟。中国妓女文化史。 上海: 东方出版中心, 2006.

辛文房。唐才子傳全譯。貴陽:貴州人民, 1994.

嚴紀華。碧玉紅牋寫自隨:綜論唐代婦女詩歌。臺北:秀威出版, 2004.

张篷舟。薛涛。上海:念瑛斋藏板, 1949.

张篷舟。薛涛诗笺。北京:人民文学出版社, 1983.

REFERENCES

Isayeva N. S. (2017), “Tematychna paradyhma kytays’koyi klasychnoyi zhinochoyi poeziyi yak vidobrazhennya potentsialu subversyvnosti”, Literaturoznavchi studiyi, No. 1 (1), pp. 216–231. (In Ukrainian).

Birrell A. (1982), New Songs from a Jade Terrace. An Anthology of Early Chinese Love Poetry, George Allen & Unwin, London.

Bossler B. (2012), “Vocabularies of Pleasure: Categorizing Female Entertainers in the Late Tang Dynasty”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 72, No. 1, pp. 71–99. DOI: 10.1353/jas.2012.0013 https://doi.org/10.1353/jas.2012.0013

Brocade River Poems: Selected Works of the Tang Dynasty Courtesan Xue Tao (1987), Transl. by Jeanne Larsen, Princeton University Press, Princeton.

Graham William T. (1979), “Mi Heng’s ‘Rhapsody on a Parrot’ ”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 39, No. 1, pp. 39–54. DOI: https://doi.org/10.2307/2718812

Gulik Robert H. van (2003), Sexual life in ancient China: a preliminary survey of Chinese sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D., Brill, Leiden.

Idema W. and Grant B. (2004), The Red Brush: Writing Women of Imperial China, Harvard University Asia Center, Cambridge. https://doi.org/10.1163/9781684173945

Idema W. and Haft L. (1997), A guide to Chinese literature, The University of Michigan, Ann Arbor. https://doi.org/10.3998/mpub.22826

Jia J. (2014), “The Identity of Tang Daoist Priestesses”, in Jinhua Jia, Xiaofei Kang and Ping Yao (eds), Gendering Chinese Religion: Subject, Identity, and Body, SUNY Press, Albany, pp. 103–132.

Laing E. (1990), “Chinese Palace-Style Poetry and the Depiction of a Palace Beauty”, The Art Bulletin, Vol. 72, No. 2, pp. 284–295. DOI: https://doi.org/10.2307/3045734

Larsen J. (1983), The Chinese Poet Xue Tao: the Life and Works of a Mid-Tang Woman, Ph.D. thesis, The University of Iowa.

Chen Wenhua (1984), Tang nü shiren ji sanzhong, Shanghai, Shanghai guji chubanshe. (In Chinese).

Fu Runhua (1931), Xue Tao nianpu, Guanghua shuju chuban, Shanghai. (In Chinese).

Fu Runhua (1935), Xue Tao shi, Daguang shuju, Shanghai. (In Chinese).

Liu Tianwen (2004), Xue Tao shi si jia zhu pingshuo, Bashu shushe, Chengdu. (In Chinese).

Qian Zhixi and Liu Qinghai (2016), Shici xiezuo changshi, Zhonghua shuju, Beijing. (In Chinese).

Quan Tangshi (jingzhuang shi’er ce) (1960), Zhonghua shuju chuban, Beijing. (In Chinese).

Su Shanyu (2008), Xue Tao ji qi shi yanjiu, Hua mulan wenhua, Taibei xian yonghe shi. (In Chinese).

Wang Zhongyong (1989), Tangshi jishi xiao jian, Bashu shushe, Chengdu. (In Chinese).

Wu Zhangshu (2016), Ci xue gaishuo, Zhonghua shuju, Beijing. (In Chinese).

Wu Zhou (2006), Zhongguo jinü wenhua shi, Dongfang chuban zhongxin, Shanghai. (In Chinese).

Xin Wenfang (1994), Tang caizi chuan quan yi, Guizhou renmin, Guiyang. (In Chinese).

Yan Jihua (2004), Biyu hongjian xie zi sui: zong lun Tangdai funü shige, Xiuwei chuban, Taibei. (In Chinese).

Zhang Pengzhou (1949), Xue Tao, Nian ying zhai cang ban, Shanghai. (In Chinese).

Zhang Pengzhou (1983), Xue Tao shi jian, Renmin wenxue chubanshe, Beijing. (In Chinese).