Діяльність консульства Японії в Одесі під керівництвом Шімади Шіґеру. Частина ІI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  С. С. Павленко

Анотація

Історія консульства Японії в Одесі складається з двох ключових періодів: 1889–1910 та 1926–1937 роки. Шімада Шіґеру став третім керівником інституції радянської доби, працюючи консулом в Одесі з 1927-го до 1930 року. Основним змістом роботи для Шімади було написання звітів. Джерелом інформації для їхнього написання правили матеріали періодичних видань та особистий досвід консульських службовців. Для розуміння справ у Радянському Союзі вони часто вирушали в різноманітні відрядження.

За період своєї роботи в Одесі Шімада склав близько 200 доповідних. Головними темами були економічні огляди, аналіз продовольчої кризи, міжнародної торгівлі, етнічна картина регіону, стан промислового розвитку, посилення тоталітарної системи в СРСР, реалізація різних культурних проєктів тощо.

Консул був свідком низького рівня матеріально-побутового становища населення. Він передбачав наближення катастрофи в сільському господарстві, а саме Голодомору. Матеріали багатьох звітів Шімади перехоплювали радянські контррозвідники. Щоправда, їм не вдалося виявити реально таємних матеріалів. Окрім того, консул відстежував зміни в радянській владі і був про неї вельми невисокої думки. Під час офіційних зустрічей Шімада завжди демонстрував лояльність до СРСР, у звітах дотримувався стриманих поглядів, а ось в особистих бесідах відкрито критикував радянську дійсність.

Як цитувати

Павленко, С. С. (2022). Діяльність консульства Японії в Одесі під керівництвом Шімади Шіґеру. Частина ІI. Східний світ, (3 (116), 28-46. https://doi.org/10.15407/orientw2022.03.028
Переглядів статті: 140 | Завантажень PDF: 145

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

консульство Японії в Одесі, Шімада Шіґеру, Японія, СРСР, продовольча криза

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Вовчук Л. Радянські спецслужби VS японської дипломатії (на матеріалах японського консульства в Одесі у міжвоєнний період) // ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 21 грудня 2021 р. Київ, 2021.

В Одессу доставлены японские товары // Вечерние известия, 1928 (21 ноября), № 1785.

В Одессу прибывает крупная партия японского чая // Вечерние известия, 1927 (10 октября), № 1386.

В субботу ожидается приезд японского посла // Вечерние известия, 1929 (17 октября), № 2084.

Выставка японских детских книг в Одессе // Вечерние известия, 1929 (13 апреля), № 1926.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ), ф. 2, оп. 1, спр. 418, т. 1, ч. 1–3.

Запрос японского концерна // Вечерние известия, 1928 (20 августа), № 1692.

Коваленко О. О. Система японсько-української практичної транскрипції. Фонетичний аналіз // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. Т. ХХІХ. Київ, 2012.

К трагической смерти итальянского вице-консула // Известия, 1927 (30 декабря), № 2424.

Матяш І. Іноземні представництва в радянській Україні (1919–1991): протистояння і співпраця. Київ, 2020.

Назначение японского консула г. Шимада // Вечерние известия, 1930 (14 февраля), № 2182.

Открытие германской и японской выставок // Вечерние известия, 1929 (17 июля), № 2005.

Павленко С. С. Діяльність консульства Японії в Одесі під керівництвом Шімади Шіґеру. Частина І // Східний світ, 2022, № 2. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.02.016

Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т. 7. Варшава – Київ, 2008.

Похороны итальянского вице-консула // Известия, 1927 (31 декабря), № 2425.

Рубель В. А. Транскрибування японських слів засобами української мови: проблеми і пропозиції // Східний світ, 2009, № 4.

Торговая связь Японии и СССР // Вечерние известия, 1930 (3 января), № 1111.

Хироси Б. Политика Японии в отношении евреев с 1931 по 1945 гг. [переклад Я. Зінберга] // Заметки по еврейской истории, 2012, № 8 (155). URL: http://berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer8/Zinberg1.php (дата звернення: 16.11.2021).

Японские орудия лова в нашем районе // Вечерние известия, 1930 (29 мая), № 2267.

By breed / 5 Fiber Plants // Japan Center for Asian Historical Records (JACAR). URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B09041069100 (дата звернення: 10.12.2021).

Russia – Tea package // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B09041213100 (дата звернення: 10.12.2021).

Itaria kuni no bu [3. Італія] // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B15100215800 (дата звернення: 10.12.2021).

From January 14, 1930 to May 15, 1930 // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B02032123800 (дата звернення: 10.12.2021).

Gaimushō-hō dai hyaku kujūroku gō (Shōwa gonen nigatsu tsuitachi) [Бюлетень Міністерства закордонних справ № 196] // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B13091600600 (дата звернення: 10.12.2021).

Habarofusuku’ sōryōjikan kyu Buragoveshichensuku’ ryōjikan [Генеральне консульство в Хабаровську та консульство у Благовєщенську] // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B14090270300 (дата звернення: 10.12.2021).

Lensen G. Japanese Diplomatic and Consular Officials in Russia. Tokyo – Tallahassee, Florida, 1968.

Lensen G. Japanese Recognition of the U. S. S. R. Soviet-Japanese Relations 1921–1930. Tokyo, 1970.

Miscellaneous documents relating to associations and cultural organizations in various countries // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04012389900 (дата звернення: 10.12.2021).

Miscellaneous documents relating to literature, fine arts, and theater / Documents relating to theater // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04012348400 (дата звернення: 10.12.2021).

Miscellaneous documents relating to motion picture film: Vol. 1/9 // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04012454200 (дата звернення: 10.12.2021).

Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups: Vol. 1/18 // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04013193300 (дата звернення: 10.12.2021).

Panama unga tanka Hikisage ni kansuru kudan [Зниження ціни на вугілля] // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_C04015979400 (дата звернення: 10.12.2021). (1)

Shimada Shigeru. Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups: Vol. 1/4 // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04013191900 (дата звернення: 10.12.2021). (2).

Shimada Shigeru. 2. Soviet Union (5) Nikolaevsk Port // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B04121040000 (дата звернення: 10.12.2021).

Shimada Shigeru. 7. Don Coalfield // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B09041979400 (дата звернення: 10.12.2021).

Shimada Shigeru. Miscellaneous documents relating to academic studies: Vol. 1/2 // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04011385900 (дата звернення: 10.12.2021).

Shimada Shigeru. Miscellaneous documents relating to labor and labor movements in various countries // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04012926500 (дата звернення: 10.12.2021).

Shimada Shigeru. Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups / Problem of Jews: Vol. 2/2 // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04013203500 (дата звернення: 10.12.2021).

Shimada Shigeru. Showa 3 / partition 3 // JACAR. URL: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B09040426200 (дата звернення: 10.12.2021).

REFERENCES

Vovchuk L. (2021), “Radyans’ki spetssluzhby VS yapons’koyi dyplomatiyi (na materialakh yapons’koho konsul’stva v Odesi u mizhvoyennyy period)”, in XXIV Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho: materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 30-richchyu Instytutu skhodoznavstva imeni A. Yu. Kryms’koho NAN Ukrayiny, 21 hrudnya 2021 r., Vydavnychyy dim “Hel’vetyka”, Kyiv, pp. 104–107. (In Ukrainian).

“V Odessu dostavleny yaponskiye tovary” (1928), Vecherniye izvestiya, November 21, No. 1785. (In Russian).

“V Odessu pribyvayet krupnaya partiya yaponskogo chaya” (1927), Vecherniye izvestiya, October 10, No. 1386. (In Russian).

“V subbotu ozhidayetsya priyezd yaponskogo posla” (1929), Vecherniye izvestiya, October 17, No. 2084. (In Russian).

“Vystavka yaponskikh detskikh knig v Odesse” (1929), Vecherniye izvestiya, April 13, No. 1926. (In Russian).

Haluzevyy derzhavnyy arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrayiny (HDA SBU), Fund 2, Inventory 1, File 418, Vol. 1, Parts 1–3. (In Russian).

“Zapros yaponskogo kontserna” (1928), Vecherniye izvestiya, August 20, No. 1692. (In Russian).

Kovalenko O. O. (2012), “Systema yapons’ko-ukrayins’koyi praktychnoyi transkryptsiyi. Fonetychnyy analiz”, Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho naukovo-doslidnoho instytutu ukrayinoznavstva ta vsesvitn’oyi istoriyi, Vol. XXIX, pp. 197–215. (In Ukrainian).

“K tragicheskoy smerti ital’yanskogo vitse-konsula” (1927), Izvestiya, December 30, No. 2424. (In Russian).

Matyash I. (2020), Inozemni predstavnytstva v radyans’kiy Ukrayini (1919–1991): protystoyannya i spivpratsya, Instytut istoriyi Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

“Naznacheniye yaponskogo konsula g. Shimada” (1930), Vecherniye izvestiya, February 14, No. 2182. (In Russian).

“Otkrytiye germanskoy i yaponskoy vystavok” (1929), Vecherniye izvestiya, July 17, No. 2005. (In Russian).

Pavlenko S. S. (2022), “Diyal’nist’ konsul’stva Yaponiyi v Odesi pid kerivnytstvom Shimady Shigeru. Chastyna I”, Shìdnij svìt, No. 2, pp. 16–26. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2022.02.016

Pol’shcha ta Ukrayina u trydtsyatykh – sorokovykh rokakh XX stolittya. Nevidomi dokumenty z arkhiviv spetsial’nykh sluzhb (2008), Vol. 7, Warsaw and Kyiv. (In Ukrainian).

“Pokhorony ital’yanskogo vitse-konsula” (1927), in Izvestiya, December 31, No. 2425. (In Russian).

Rubel’ V. A. (2009), “Transkrybuvannya yapons’kykh sliv zasobamy ukrayins’koyi movy: problemy i propozytsiyi”, Shìdnij svìt, No. 4, pp. 151–156. (In Ukrainian).

“Torgovaya svyaz’ Yaponii i SSSR” (1930), Vecherniye izvestiya, January 3, No. 1111. (In Russian).

Khirosi B. (2012), “Politika Yaponii v otnoshenii evreyev s 1931 po 1945 gg.”, Zametki po evreyskoy istorii, No. 8 (155), available at: http://berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer8/Zinberg1.php (accessed November 16, 2021). (In Russian).

“Yaponskiye orudiya lova v nashem rayone” (1930), Vecherniye izvestiya, May 29, No. 2267. (In Russian).

“2. By breed / 5 Fiber Plants”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B09041069100 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“3. Russia – Tea package”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B09041213100 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“3. Itaria kuni no bu”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B15100215800 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“4. From January 14, 1930 to May 15, 193”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B02032123800 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“Gaimushō-hō dai hyaku kujūroku gō (Shōwa gonen nigatsu tsuitachi)”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B13091600600 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“Habarofusuku’ sōryōjikan kyu Buragoveshichensuku’ ryōjikan”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B14090270300 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

Lensen G. A. (1968), Japanese Diplomatic and Consular Officials in Russia, Sophia University in cooperation with the Diplomatic Press, Tallahassee, Florida and Tokyo.

Lensen G. A. (1970), Japanese Recognition of the U. S. S. R. Soviet-Japanese Relations 1921–1930, Sophia University in cooperation with the Diplomatic Press, Tokyo.

“Miscellaneous documents relating to associations and cultural organizations in various countries”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04012389900 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“Miscellaneous documents relating to literature, fine arts, and theater/ Documents relating to theater”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04012348400 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“Miscellaneous documents relating to motion picture film: Vol. 1/9”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04012454200 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups: Vol. 1/18”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04013193300 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

“Panama unga tanka Hikisage ni kansuru kudan”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_C04015979400 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

Shimada Shigeru, “Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups: Vol. 1/4”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04013191900 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

Shimada Shigeru, “2. Soviet Union (5) Nikolaevsk Port”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: ttps://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B04121040000 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

Shimada Shigeru, “7. Don Coalfield”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/image_B09041979400 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

Shimada Shigeru, “Miscellaneous documents relating to academic studies: Vol. 1/2”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04011385900 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

Shimada Shigeru, “Miscellaneous documents relating to labor and labor movements in various countries”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04012926500 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

Shimada Shigeru “Miscellaneous documents relating to problems of ethnic groups / Problem of Jews: Vol. 2”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B04013203500 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).

Shimada Shigeru “Showa 3 / partition 3”, in Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), available at: https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/imageen_B09040426200 (accessed December 10, 2021). (In Japanese).